วันที่ อังคาร มิถุนายน 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

โรงเรียนบ้านวังหิน+ศูนย์เด็ก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย


วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ 2559
(จุดที่ 2-3/11) พระอาจารย์สุเทพ โชติปญฺโญ นำคณะสงฆ์วัดบึงทองหลาง พร้อมญาติโยมจาก กรุงเทพฯ จัดมอบอุปกรณ์การศึกษา พร้อมเครื่องกีฬา สมุดดินสอ ปากกา เครื่องเวชภัณฑ์และเครื่องอุปโภคบริโภค แก่โรงเรียนบ้านวังหิน+ศูนย์เด็ก ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เด็กศุนย์ 16 คน นักเรียน 97 ครู 9 นักการ 1 ยอดรวม 123 คน สำหรับการเดินทางในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ จากท่าน พระครูวีรธรรมรักษ์(บุญลือ อคฺคธมฺโม) รองเจ้าอาวาสวัดลานหอย จต.ตำบลตลิ่งชัน พระครูปิยะสีลขันธ์(สน ปิยสีโล) เจ้าอาวาสวัดตะคร้อ เลขาเจ้าคณะอำเภอบ้านด่านลานหอย มีส่วนสำคัญในด้าน ติต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี
-----------------------------------------------------
" จิตรกรรม จัดมอบอุปกรณ์การศึกษา และกีฬา "
*********************************************
ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมทุกท่านที่ร่วมทำบุญ จากสายบิณฑบาต และอีกหลายภาคส่วน ทำให้งานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี ผลบุญที่ทุกท่านได้ทำในครั้งนี้ โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข ความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติทุกประการเทอญ

โดย Dumrong

 

กลับไปที่ www.oknation.net