วันที่ ศุกร์ กรกฎาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

8 ข้อคิดเมื่อต้อง Raising fund กับ VCs


 

                                        

เมื่อกิจการมาถึงจุดที่จะต้องเติบใหญ่ต่อไป Start Up ที่พร้อมจะก้าวกระโดดก็จะต้องไปพึ่งพาบริการของ VCs  ซึ่งมีความสามารถในการให้ทุนไปสู่การก้าวกระโดดได้มากกว่า Angel Investor ทั่วๆไป ซึ่งสามารถให้เม็ดเงินที่เพียงพอต่อการก้าวกระโดดของ Start up อย่างแน่นอน  ดังนั้นการพิจาณาเพื่อที่จะใช้บริการ VCs จึงควรมีแนวทางดังต่อไปนี้

1.ต้องตระหนักในเบื้องแรกว่า การลงทุนของ Start UP แต่ละรายนั้น อาจะดูจริงจังขึงขังในแง่ของการดำเนินการ มีอนาคสดใสที่รออยู่ก็จริง แต่การวิเคราะห์ของ VCs นั้นอาจจะแตกต่างจากผู้บริหาร Start up ก็ได้ว่า เป็นอีกมุมมองหนึ่งที่มองในแง่ของการลงทุนเสียมากกว่า  ว่าคุ้มค่าในแง่ของความคุ้มทุนที่จะลงไปหรือไม่

2.เราต้องเข้าใจพฤติกรรมในการสร้างเงินของ VCs ว่าใช้แนวทางใด VCs นั้นจะได้ผลตอบแทนเป็น 2 ส่วนคือ ค่าบริหารโครงการประมาณ 2%  และยังจะได้ค่าตอบแทนจากผลตอบแทนในการดำเนินกิจการจำนวน 20% ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาว่า จะเลือกใช้ VCs ประเภทใด  ระหว่าง VCs ขนาดใหญ่ที่หวังผลตอบแทนค่อนข้างสูง กับ Micro VCs ที่หวังผลตอบแทนลดหลั่นลงมา และเปิดโอกาสให้ Start up มีโอกาสหายใจหายคอบ้าง

3.วงรอบบัญชีในการติดต่อร่วมลงทุนกับ  VCs นั้น จะต้องพิจารณาให้ดีกว่าวงรอบนั้น มีการกำหนดไว้อย่างไร ซึ่งบหากมีการไม่เข้าใจในการแง่ของการร่วมลงทุนในจุดนี้อาจจะส่งผลต่อการทำงานร่วมกันในอนาคตได้

4.”ประทับใจแต่เริ่มแรก” ถือว่าเป็นภาษิตสำคัญของ Start up ที่หวังสร้างความมั่นใจให้กับ VCs ในครั้งแรกเมื่อพบเจอ และยิ่งเมื่อได้รับต้อนรับ หรือการเสนอข้อเสนออย่างเป็นมิตร และอบอุ่นในห้วงแรกที่ได้เจอนั้น ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก  

5.VCs หวังชั่งใจดูว่า Founder เอาจริงหรือไม่  ภาษิตที่ว่า “รู้เขารู้เรา” นั้น มิผิดเพี้ยนแต่อย่างใด VCs จะคอยจ้องดูพฤติกรรมของ Founder ของแต่ละ Start up ว่าจะพอ “ฝากผีฝากไข้” ได้จริงหรือไม่  แต่ถ้า เราเป็นเจ้าของ Start up ที่รุ่งโรจน์แล้ว  VCs ต้องไม่ปล่อยให้เราหลุดมืออย่างแน่นอน

6. VCs ก็เป็นบุรุษปุถุชนที่ต้องการเห็นความเป็นผู้นำของ Founder  ที่พร้อมจะ “กล้าลุยกล้าเสี่ยง” เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น การแสดงออกซึ่งความพร้อมจุดนี้ ในยามที่ถูกต้อง และมีจังหวะเหมาะอย่างอย่างยิ่งนั้น ย่อมซื้อใจ  VCs ได้อย่างแน่นอน

7.Founder และผู้ประกอบการ Start up ต้องเข้าใจถึงขั้นตอนที่เงินทุนจะลงไปสู่ภาคสนาม และก่อให้เกิดโภคผลขึ้นมาว่า จะต้องใช้เวลาอยู่บ้าง ไม่ใช่ว่าใส่เม็ดเงินไปแล้ว ทุกอย่างจะต้องเดินหน้าทันที อย่างไรก็ตาม Vcs ที่มีจริยธรรมก็สมควร รักษา”คำมั่น” ของตนที่จะทำให้เส้นทางการเงินไปสู่ภาคปฏิบัตินั้นสะดวกโยธินพอสมควร

8.การตรวจสอบประเมินผลงานการทำงานหรือ Due Diligence  ถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญที่ VCs จะพิสูจน์ว่า Start up แต่ละรายนั้นมีศักยภาพมากน้อยเพียงใด ดังนั้นการเตรียมพร้อม ด้วยข้อมูลทุกด้านที่พร้อมตอบเพื่อสร้างความมั่นใจ ในขณะที่ความจริงใจที่จะแสดงออกให้VCs ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นย่อมเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ 

โดย โลกทรรศน์2010

 

กลับไปที่ www.oknation.net