วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

รู้ + พูด + ทำ อย่าง "อริยชน"


พูด ความจริง... แต่ ทำลายน้ำใจผู้อื่น
ย่อมไม่เรียกว่า เป็น
คนพูดตรง

อ้างอายุที่มาก... แต่ ไม่รับฟังผู้น้อย
ย่อมไม่เรียกว่า เป็น
ผู้ใหญ่

ไร้กาลเทศะ... โดยไม่สนใจใคร
ย่อมไม่เรียกว่า เป็น
ตัวของตัวเอง

เรียนอภิธรรมแล้ว... ไม่ปฏิบัติตาม
ย่อมไม่เรียกว่า เป็น
ผู้มีธรรม

คิดเก่งพูดเก่ง... แต่ ไม่ทำ
ย่อมไม่เรียกว่า เป็น
ผู้มีความสามารถ

ฉลาดหาเงิน... แต่ ไม่ฉลาดหาความสุข
ย่อมไม่เรียกว่า เป็น
ผู้มีปัญญา

ละทิ้งระหว่างทาง... สนใจเพียงจุดหมาย
ย่อมไม่เรียกว่า
นักเดินทาง

นับถือพระพุทธศาสนา... แต่ ไม่เจริญวิปัสสนา
ย่อมไม่เรียกว่า เป็น
ชาวพุทธ

ชีวิตมีค่า... แต่ ไม่ใช้ให้มีค่า
ย่อมไม่เรียกว่า
ชีวิตมีค่า

เคยเจอเคยเห็น... แต่ ไม่เคยวิเคราะห์
ย่อมไม่เรียกว่า เป็น
ประสบการณ์

เสียงผ่านเพียงหู... แต่ ไม่ทะลุถึงใจ
ย่อมไม่เรียกว่า
การรับฟัง

เป็นผู้ครอบครอง... แต่ ไม่เคยได้ใช้
ย่อมไม่เรียกว่า เป็น
เจ้าของ

ถูกกฎหมาย... แต่ ผิดธรรม
ย่อมไม่เรียกว่า
ความถูกต้อง

ดีกับญาติมิตร... แต่ แล้งน้ำใจต่อผู้อื่น
ย่อมไม่เรียกว่า เป็น
คนดี

มีเงินแต่... ไม่รู้จักคำว่า พอ
ย่อมไม่เรียกว่า เป็น
คนรวย

ทำความดี... แต่ ป่าวประกาศ
ย่อมไม่เรียกว่า
การทำดี

บริจาคทรัพย์... แต่ หวังผล
ย่อมไม่เรียกว่า
ทำบุญ ขัดเกลา จิตวิญญาณ

รอโชควาสนา... แต่ ไม่เคยไขว่คว้า
ย่อมไม่เรียกว่า
มืออาชีพ ผู้ใกล้ความสำเร็จ

เรียนมาก รู้มาก... แต่ ไม่รู้จัก ตรึกตรอง
ย่อมไม่เรียกว่า
นักปราชญ์

รู้ทฤษฏี... แต่ ขังตัวเองอยู่ในกรอบ
ย่อมไม่เรียกว่า
ผู้เชี่ยวชาญ ในศาสตร์

เขียนเป็น อ่านออก... แต่ ไร้ศิลปะ
ย่อมไม่เรียกว่า เป็น
นักกวี

มองเห็นดอกไม้... แต่ ไม่เห็นความงาม
ย่อมไม่เรียกว่า เป็น
ศิลปิน

เห็นกิเลสแล้ว... ไม่ทำลาย
ย่อมไม่เรียกว่า
อริยชน

อ่านคำคม..แล้วไม่ทำ..

ย่อมไม่เกิด ประโยชน์อะไรเลย...

- พศิน อินทรวงค์ -

จาก https://www.facebook.com/wirodePAG/photos/a.1636356973256434.1073741828.1632981996927265/2084839735074820/?type=3&theater

 

โดย Monchai

 

กลับไปที่ www.oknation.net