วันที่ อังคาร กรกฎาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

26 ก.ค. 59 นายเดชา ศุภศิริ อชค. ได้เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรี


26 ก.ค. 59 นายเดชา ศุภศิริ อชค. ได้เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการถนนสายวัฒนธรรม จังหวัดนนทบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559" ภายใต้แนวคิด "ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ศาลากลางเมืองนนท์ ถนนสายวัฒนธรรม" โดยกระทรวงวัฒนธรรม และสภาวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม และภาคภูมิใจในวัฒนธรรม วิถีชีวิตลุ่มน้ำ ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมที่ดีงาม และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ณ บริเวณท่าน้ำนนทบุรี
โดย นายเล็ก นารี ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดนนทบุรีเป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในการเปิดงาน ซึ่งภายในงานประกอบไปด้วยซุ้มอาหาร สินค้าภูมิปัญญาไทยและงานศิลปะกว่า 70 ร้าน โดย กฟผ. ได้สนับสนุนข้าวกล้อง - ไข่เจียว 300 จาน ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐและประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ 1,500 คน

โดย Nutshinocha

 

กลับไปที่ www.oknation.net