วันที่ ศุกร์ สิงหาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ทีมวิศวกร สถาปนิกลงพื้นที่สร้างวัดไทยอชันต้า - เอลโลร่า อินเดีย


                   เพื่อการก่อสร้างวัดไทยอชันต้า -เอลโลร่า  ณ รัฐมหาราษฎร์ - อินเดีย ตามนโยบายของ พระเทพโพธิวิเทศ หัวหน้าพระธรรมทูตอินเดีย -เนปาล ใยโครงการพื้นฟูพระพุทธศาสนากลับสู่พุทธภูมิ วันนี้ได้มาประกาศพุทธธรรมมาถึงแผ่นดินแห่งรัฐมหาราฏร์ คือแคว้นอัสสะกะ ในสมัยพุทธกาลนั่นเอง

                    หากท่านใดประสงค์จักร่วมมหากุศลอันยิ่งใหญ่นี้ จักแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

ทีมสถาปนิก วิศวกรจิตอาสา ทีมแรกลงพื้นที่ วัดเขต กำหนดบริเวณ วางแปลนสร้้างวัดต่อไป

 

ผังก่อสร้างอาคารชั่วคราวเบื้องต้น ประกอบด้วยศาลาเอนกประสงค์ ๑ หลัง  ห้องน้ำห้องสุขาจำนวน ๒๕ ห้อง

ที่พักเจ้าหน้าที่ คนงาน  โรงครัว สำนักงาน ที่ทำการ

ข่าวสารโดยท่านคมสรณ์

พระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย เนปาล

๕ สิงหาคม ๒๕๕๙

 

โดย ท่านคมสรณ์

 

กลับไปที่ www.oknation.net