วันที่ เสาร์ สิงหาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ธรรมจักรยาตรา


 

Dvaravati art - Dharmachakra   7- 11th century A.D.    Found at Nakhon Pathom. 

 ธรรมจักรยาตรา วันอาสาฬหะ            กาพย์ฉบัง ๑๖

อาสาฬหบูชา  ธรรมจักรยาตรา
ศาสนากล้าหยั่งตั้งลง

๏ ปฐมเทศนาทรง  จำเพาะเจาะจง
แก่องค์ปัญจวัคคีย์

๏ แสดงทางสายกลางนี้  ค่าควรชวนชี้
วิถีปรีดิ์เปรมเกษมสันต์

๏ ละกามสุขเท็จอัน  อลิกสวรรค์
บันเทิงเริงรมย์หลงใหล

๏ เลิกทรมานเกินไป  เน้นขัดกายใจ
และให้ฝึกฝนตนดี

๏ ด้วยอริยมรรควิธี  สัมมาพอดี
ความเห็นที่ปลูกถูกตรง

๏ ความคิดจิตเจตน์จำนง  ชั่วบาปปลดปลง
มั่นคงกุศลปนใจ

๏ วจีอาชีวะใด  กายกรรมทำไป
หมั่นให้สะอาดปราศมล

๏ พากเพียรเรียนรู้สู้ทน  สติมิเลือนลน
ทุกปริมณฑลทวาร

๏ บริรักษ์ปกปักบริบาล  ทุกขณะกาล
ในฐานผัสสะจะเจอ

๏ บางครั้งพลั้งพลาดผิดเผลอ  รีบฟื้นคืนเสมอ
สติเกลอกายวาจาใจ

๏ กายเวทนาจิตธรรมใด  อย่างงหลงใหล
ธรรมวิจัยให้ดี

๏ รูปนามเกิดดับทันที  เห็นชัดวิปัสสี
ธุลีก็วับดับลง

๏ เมื่อมรรคสมทบครบองค์  สมังคีทรง
สมาธิตรงลงตัวฉะนี้

๏ พระโสดาบันพลันมี  โลกาปฐพี
โสภีสีแสงสะเทือน

๏ ไตรรัตน์จัดองค์สงฆ์เคลื่อน  จักรธรรมนำเยือน
ล้างเถื่อนถ่อยมารพาลภัย

๏ โลกจักสว่างพร่างไสว  ห้าพันปีไซร้
เพราะได้พุทธธรรมนำทาง ฯ

 

โดย กบจ้อย

 

กลับไปที่ www.oknation.net