วันที่ จันทร์ สิงหาคม 2559

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ศ รั ท ธ า ใ น วิ ถี ที่ ศ รั ท ธ า


โนราโรงครู เป็นศรัทธาต่อมีต่อตายายโนราหรือตาหลวง

จึงได้มีการเชิญวิญญาณครูหรือบรรพบุรุษที่เป็นโนรา มาเข้าทรงลูกหลานที่เป็นคนทรง

เพื่อแสดงถึงความเคารพ ความกตัญญู เพื่อแก้บนตามที่ได้บนบานเอาไว้ เพื่อครอบเทริด

เพื่อผูกผ้าใหญ่ให้แก่โนรารุ่นใหม่ๆ

การแสดงโนราโรงครูสมบูรณ์แบบถูกต้องครบถ้วนตามประเพณีและนิยมแสดงโดยทั่วไปใช้เวลา ๓ วัน ๒ คืน

พิธีกรรมในวันแรกเป็นวันพุธเย็นหรือย่ำค่ำทำพิธีเบิกโรง เพื่อเชิญครูหมอโนราให้มาชุมนุมในโรงพิธี 

ต่อมาโนราจะ “ลงโรง” คือประโคมดนตรีล้วน ๆ ประมาณ 12 เพลง จบแล้วทำพิธีร้อง “กาศครู” โนราใหญ่จะแต่งตัวโนรากลางโรงพิธี  

พิธีกรรมวันที่สอง วันพฤหัสบดี ถือว่าเป็นวันครู วันนี้จะเริ่มพิธีตั้งแต่ยังไม่สว่าง

เป็นวันประกอบพิธีใหญ่ทั้งเพื่อการเซ่นไหว้ครู แก้บนและพิธีกรรมอื่น ๆ

เริ่มตั้งแต่ลงโรง กาศครู เชิญครูด้วยเช่นเดียวกับวันแรก

พิธีกรรมวันที่สาม คือวันศุกร์อันเป็นวันสุดท้ายของพิธีกรรมโนราโรงครูใหญ่

โดยเริ่มตั้งแต่ลงโรงกาศครู เชิญครู และรำทั่วไปเพื่อถวายครู การเหยียบเสน การรำคล้องหงส์ การรำแทงเข้ (จระเข้)

โนราโรงครูที่วัดท่าแค จะจัดในวันพุธที่สองของเดือนหก 

 

พิกัด  วัดท่าแค  อ.เมือง จ.พัทลุง

เรื่อง/ภาพ  ชวิน  ถวัลย์ภิยโย

www.facebook.com/wintawan

โดย หนุมานชาญสมร

 

กลับไปที่ www.oknation.net