วันที่ อังคาร สิงหาคม 2550

พิมพ์หน้านี้  |  ดูบล๊อกอื่นๆ ที่ OKnation

 

ไวรัสคอมพิวเตอร์คือ อะไร


ไวรัสคอมพิวเตอร์คือ อะไร

ไวรัสคอมพิวเตอร์คือ Code หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ถูกเขียนขึ้นมา เพื่อสร้างความเสียหายต่อไฟล์หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะพิเศษคือสามารถจำลองหรือก๊อปปี้ตัวเองเพื่อแพร์ระบาดได้อัตโนมัติ ในสมัยก่อน ไวรัสจะแฝงตัวกับแผ่นดิสก์ แพร์กระจายเครื่องหนึ่งไปสู่อีกเครื่องหนึ่งโดยเราไม่รู้ตัว ในปัจจุบัน มีการส่งข้อมูลและไฟล์ต่าง ๆทางอินเทอร์เน็ต ทำให้ไวรัสสามารถแพร์กระจายได้รวดเร็วมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแฝงตัวไปกับอีเมล์
นักท่องเว็บจึงควรระวังและหาหนทางปัองกันไวรัสที่จะมาทางอินเทอร์เน็ต เช่นไม่รับไฟล์จากบุคคลที่ไม่รู้จัก ไม่เปิดอีเมล์และ Attached file ที่มีชื่อแปลกๆ ไมดาว์นโหลดไฟล์โปรแกรมจากแหล่งที่ไม่น่าเชื่อถือ รวมทั้งควรติดตั้งโปรแกรม Antivirus และ Update โปรแกรมอยู่เสมอ

โดย ภาพหลัง

 

กลับไปที่ www.oknation.net