• น้ำค้างหยก
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2007-06-21
  • จำนวนเรื่อง : 59
  • จำนวนผู้ชม : 115047
  • จำนวนผู้โหวต : 317
  • ส่ง msg :
  • โหวต 317 คน
<< กันยายน 2013 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันเสาร์ ที่ 14 กันยายน 2556
Posted by น้ำค้างหยก , ผู้อ่าน : 8047 , 23:19:55 น.  
หมวด : เศรษฐกิจ

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

พระราชดำรัส

“…ยาเสพติดนี่ทำลายสมอง ทำลายจิตใจ ทำลายรางกายของเรา  จากคนลงมากลายเป็นสัตว์ ที่ฆ่าได้แม้แต่ผู้บังเกิดเกล้า  ข้าพเจ้าจึงชื่นใจนัก ที่ได้ยินท่านทั้งหลายปฏิญาณ  ที่จะต่อสู้กับยาเสพติดนี้ ซึ่งเกิดจากความโลภของคนบางคนเท่านั้น  ไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของคนหมู่มาก  การที่ท่านมีความปรารถนาดี ตั้งใจดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ก็ขอให้กุศลทั้งหลาย ย้อนกลับไปปกป้องรักษาทุกท่าน ให้มีความสุข  ความเจริญ รุ่งเรือง สบายใจ สบายการตลอดไป…”

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระราชทานแก่ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ชาติไทย
ณ หอประชุม  โครงการชลประทานสกลนคร

วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕

กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมายถึง พระราชทรัพย์พระราชทานที่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานให้กับราษฎรที่ทำหน้าที่ป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีแด่สถาบันพระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องเทิดทูนไว้สูงสุด และเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร

สำนัก งาน ป.ป.ส.   ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้พัฒนาต่อยอดให้พระราชทรัพย์พระราชทานดังกล่าวเป็นศูนย์รวมของจิตใจของคนทั้งหมู่บ้าน/ชุมชน จึงมีแนวความคิดที่จะขยายหรือต่อยอดทรัพย์พระราชทาน ให้เป็น กองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีแนวความคิด ดังนี้

๑. กองทุนแม่ของแผ่นดิน ถือเป็นสิริมงคลสูงสุด เมื่ออยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนใด   ก็เปรียบเสมือน   กำลังใจของพระองค์ท่านที่พระราชทานให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆในการทำความดี   ปกปักรักษาท้องถิ่นของตัวให้รอดพ้นจากภยันตรายต่างๆ   และเป็นส่วนหนึ่งในความเข้มแข็งของประเทศชาติ

๒. กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นกองทุนขวัญถุง   สำหรับหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับพระราชทาน เพื่อความมุ่งหมาย   สร้างให้เป็นศูนย์รวมของกองทุนทั้งหมดในหมู่บ้าน/ชุมชน   และให้เป็นตัวแทนของกองทุนที่ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการทำความดีทั้งกายและใจ   การทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือกองทุนเพื่อประโยชน์สาธารณะ   การที่กองทุนแม่ของแผ่นดินหมดสิ้นไป ย่อมหมายความถึง ตัวแทนของความดีหมดสิ้นลงด้วย   ทุกคนในหมู่บ้าน/ชุมชนจึงต้องปกปักรักษาให้งอกงาม ไม่สูญสลาย

๓. กองทุนแม่ของแผ่นดิน ใช้เป็นเงื่อนไขกระตุ้นความตื่นตัวของชุมชน ให้ มีความเข้มแข็ง พึ่งตนเองมากยิ่งขึ้น และเป็นแบบอย่างของการพัฒนา การพึ่งตนเอง   การระดมทุนในชุมชน   และเป็นแบบอย่างของการบูรณาการการเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนเข้ากับกระบวน   การพัฒนา

 

การบรรยายเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ของผู้ใหญ่บ้านหนองปืนแตก

ความเป็นมาของ "กองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านหนองปืนแตก"

หมู่บ้านหนองปืนแตก ถือเป็นชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด ด้วยกระบวนการ ๙ ขั้นตอน อยู่ที่หมู ๔ ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันสมาชิกภายในหมู่บ้านมี ๒๐๗ หลังคาเรือน มีประชากรทั้งสิ้น ๕๙๓ คน เป็นชาย ๒๙๒ ราย และเป็นหญิง ๓๐๑ ราย

ประชากรส่วนใหญ่มีเชื้อสายกะเหรี่ยงอยู่ในหมู่บ้านราวร้อยละ ๓๐ และมีประเพณีดั้งเดิม คือ ข้าวห่อกะเหรี่ยงในวันขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๙ ของไทย ทุกปี ซึ่งถือเป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน วิถีอาชีพในชุมชนคือการทำเกษตรกรรม ทำไร่ รับจ้าง และค้าขาย

ในอดีตบ้านหนองปืนแตก ตำบลสองพี่น้อง เป็นหมู่บ้านของชนชาวกระเหรี่ยง แต่ในเวลาต่อมา เริ่มมีผู้อพยพมาจากถิ่นอื่น มาตั้งรกรากในบ้านหนองปืนแตกเพราะเป็นที่ราบสูงเหมาะแก่การประกอบอาชีพปลูกพืชไร่ จนมีราษฏรจำนวนมากเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ต่อมา มีผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมใจกันตั้งวัดขึ้น ภายในหมู่บ้าน เรียกว่า วัดหนองปืนแตก ที่เรียกว่าหนองเพราะมีหนองน้ำ และมีเรื่องเล่าว่า มีนายพรานคนหนึ่งมายิงสัตว์ที่หน้าหนองน้ำใหญ่ แต่ใส่ดินปืนมากเกินไป ทำให้ปืนแตก จึงทำให้มีชาวบ้านในนั้นเรียกว่า "บ้านหนองปืนแตก"

ก่อนหน้านี้ หมู่บ้านหนองปืนแตก ประสบปัญหาเนื่องจากเกิดเหตุผู้นำถูกลอบยิงเสียชีวิต ทำให้ระบบการเงินในหมู่บ้านสูญหาย ไม่มีใครรับผิดชอบ การขาดผู้นำ ทำให้ยากต่อการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน แม้นว่าจะมีการเลือกตั้งผู้นำเพื่อบริหารหมู่บ้าน แต่ก็รับสภาพกับปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ไหว จึงต้องลาออกไปในเวลาไม่ถึง ๖ เดือน

พร้อมกับ ณ เวลานัั้น หมู่บ้านได้รับพระราชทานเงินขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ทำให้สมาชิกในหมู่บ้านมีขวัญและกำลังใจในการต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ อีกครั้ง

แนวทางต่าง ๆ ของหมู่บ้านในการจัดการเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ปัญหายาเสพติดที่มีในชุมชน ได้รับการแก้ไขด้วยความร่วมมือกับ ปปส. ภาค ๗ โดยการใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็งเฝ้าระวังยาเสพติดด้วยกระบวนการ ๙ ขั้นตอน โดยการขับเคลื่อนด้วย “พลังชุมชนต้องเป็นหลักในการดำเนินการ เพื่อความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหาของชุมชน โดยมีคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งเป็นแกนนำ ในการขับเคลื่อนพลังดังกล่าว”

ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง ๆ  9 ขั้นตอนสำคัญ ขั้นตอนที่ 1 – 4 เป็นหน้าที่ของวิทยากร กระบวนการ และขั้นตอนที่ 5 – 9 เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งโดยมีวิทยากรกระบวนการคอยเป็นที่ปรึกษา

ขั้นที่ 1 – 4 วิทยากรกระบวนการดำเนินงานสร้างความตระหนัก ให้แก่ ประชาชนในชุมชนและส่งเสริมการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งเพื่อเป็นองค์กรในการดำเนินงาน

ขั้นที่ 5 – 7 คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งดำเนินงานสร้างกระแสความร่วมมือร่วมใจของชุมชนเพื่อเป็นพลังในการแก้ไขปัญหา

ขั้นที่ 8 – 9 คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งอาศัยพลังชุมชนแก้ไขปัญหาและดูแลรักษาให้ยั่งยืน

แนวทาง 9 ขั้นตอน ที่ใช้ในการสร้างความเข้มแข็งให้บ้านหนองปืนแตก มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 : คัดเลือกชุมชนเป้ าหมาย
ขั้นตอนที่ 2 : สืบสภาพชุมชน
ขั้นตอนที่ 3 : พบผู้นำชุมชน
ขั้นตอนที่ 4 : เลือกผู้นำธรรมชาติ
ขั้นตอนที่ 5 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์
ขั้นตอนที่ 6 : คัดแยกผู้มีพฤติการณ์
ขั้นตอนที่ 7 : รับรองครัวเรือน
ขั้นตอนที่ 8 : ใช้มาตรการทางสังคม
ขั้นตอนที่ 9 : รักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง

สนองพระราชปณิธานตามวัตถุประสงค์กองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่ต้องการให้ชุมชนมีความอยู่เย็นเป็นสุข ไร้ซึ่งปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน / ชุมชน โดยการยึดหลักสันติวิธีกับวิถีวัฒนธรรมไทย ให้อภัย ให้โอกาศ และเอื้ออาทรต่อกัน

การดำเนินกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านหนองปืนแตก

๑.  จัดสรรเงินขวัญถุงให้กับเด็กแรกเกิด

๒.  จัดตัั้งทุนตั้งต้นให้กับผู้ที่เลิกจากยาเสพติด

๓.  จัดหาเงินขวัญถุงให้กับครัวเรือนที่ปลอดภัยจากยาเสพติด

๔.  ทุนการศึกษาให้กับเด็กที่เรียนดีในชุมชน

๕.  จัดหาเงินขวัญถุงให้กำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส / ผู้พิการ  และผู้สูงอายุ

๖.  ช่วยเหลือในงานฌาปนกิจสงเคราะห์

๗.  สนับสนุนกิจกรรมเทิดพระเกียรติ์

๘.  ส่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ

๙.  ทำนุบำรุงพระศาสนา

๑๐. สนับสนุนกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด

๑๑. ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีของท้องถิ่น

๑๒. อื่น ๆ ในการทำสาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้าน

 

แปลงปลูกพื้ชผัก กองกลาง

ไร่สัปรดในโครงการ ลงแขกแก้จน

จากที่ชุมชนได้ดำเนินการแก้ไข และควบคุมปัญหายาเสพติดเองได้ จึงเริ่มขยายผลสู่หมู่บ้าน และชุมชนอื่น โดยแกนนำในชุมชน รวมพลังความดีพัฒนาความเจริญเข้าสู่หมู่บ้าน และร่วมกันบริหารจัดการกองทุนแม่ฯ ซึ่งในปัจจุบัน มียอดสมทบหมุนเวียนประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ในปี ๒๕๕๔ และยังมีกิจกรรมสู้ภัยเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม

โดยการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "เดินตามรอยเท้าพ่อ" ภายใต้โครงการ "หนองปืนแตก ลงแขกแก้จน" ในพื้นที่ ๑ ไร่ของหมู่บ้าน แรกมีสมาชิกเพียง ๔๐ ครัวเรือน เป็นครัวเรือนต้นแบบระดมทุน ครัวเรือนละ ๓๐๐ บาทเริ่มดำเนินการตามโครงการในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน

การเลี้ยงไก่ไข่ และไก่เนื้อ ในโครงการลงแขกแก้จน

โดยการจัดสรรพื้นที่ดังกล่าว มาใช้ในการทำปศุสัตว์ และเพาะปลูก โดยใช้พื้นที่ ๆ มีอยู่อย่างจำกัด ให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่นการเลี้ยงไก่ไข่ ไก่เนื้อ การเลี้ยงหมูด้วยการขุดหลุมเลี้ยง หรือที่เรียกว่า หมูหลุม

การทำไร่สัปรด และใช้พื่นที่ปลีกย่อยส่วนที่เหลือในการเพาะพืชผักสวนครัว ไม่ใช่แต่เพียงในพื้นที่ "หนองปืนแตก ลงแขกแก้จน" เท่านั้น แต่สมาชิกในหมู่บ้านจะใช้พื้นที่ที่เหลือภายในบ้าน ปลูกพืชผักสวนครัวไว้กินกันในครอบครัวเช่นกัน ซึ่งถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดี

การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงหมูแบบจำกัดพื้นที่

นอกจากนี้ ยังมีกระบวนการในการพัฒนากองทุนแม่ฯ ให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น โดยใช้แนวทาง ดังนี้

แนวทางทุนแห่งศรัทธา

แนวทางทุนแห่งปัญญา

แนวทางทุนศักดิ์์สิทธิ์ 

นอกจากจะประหยัดพื้นที่แล้ว ยังสามารถควบคุมความสะอาดได้อีก

อีกส่วนหนึงของการปลูกพืชผักสวนครัวในกระถาง

ผลผลิตสัปรดภายในแปลงสาธิต

ยังคงมีการใช้ระบบน้ำบาดาลกันอยู่

ผักสวนครัว รั่วกินได้ของแท้

 คำขวัญบ้านหนองปืนแตก

หมู่บ้านไทยภูเขา  ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ฯ
ชุมชนร่วมสามัคคี  มีประเพณีที่ดีงาม
อนุรักษ์วัฒนธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

สู่ความเข้มแข็งที่ยั่งยืน


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2
น้ำค้างหยก วันที่ : 21/09/2013 เวลา : 11.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pronpun
เรื่องราว ข่าวคราว ชีวิต

(0)
ขอบคุณค่ะ
ความคิดเห็นที่ 1
ปวิภา วันที่ : 19/09/2013 เวลา : 07.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/pavipa
ปวิภา วัฒนวราสิน...@ บูชาคนดี...ไว้เชิดชู...แผ่นดินไทย @ 

(1)
...อิ่มใจจังค่ะ...
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATION



กฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน