*/
  • พรายพิลาศ
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2012-10-26
  • จำนวนเรื่อง : 19
  • จำนวนผู้ชม : 39238
  • จำนวนผู้โหวต : 35
  • ส่ง msg :
  • โหวต 35 คน
วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2556
Posted by พรายพิลาศ , ผู้อ่าน : 10280 , 17:43:51 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 12 คน SW19 , ดงละดอน และอีก 10 คนโหวตเรื่องนี้

 

 

 

..... เขาสมอแคลง    ภูเขาขนาดย่อมวัดความสูงจากพื้นดินประมาณ 200 เมตร    ตั้งโดดเดี่ยวริมทางกลางท้องทุ่ง

อ.วังทอง จ.พิษณุโลก บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 14 ริมถนนพิษณุโลก-หล่มสัก  ก่อนถึงตัวอำเภอวังทอง ประมาณ 3-4

กิโลเมตร 

 

 

อ.วังทอง มองจากโรงเจไซทีฮุกตึ๊ง บนเขาสมอแคลงฝั่งตะวันออก

 

 

..... ในวัยเยาว์สมัยที่ตนเองยังวิ่งเล่นซุกซนอยู่แถวตลาดวังทอง เคยมีผู้เฒ่าผู้แก่เล่าตำนานความเป็นมาของเขาสมอ

แคลงให้ได้ฟังว่า   สมัยก่อนใกล้ๆ กับเขาสมอแคลงเคยมีเมืองที่มีชื่อว่า ‘ราชนก’  ตั้งอยู่    แต่ต่อมาเกิดอาเพท ผืน

ดินยุบลงเมืองจมหายกลายเป็นบึงน้ำใหญ่ (พื้นที่บึงราชนกในปัจจุบัน) หนุมานซึ่งเป็นคนรักของพระราชธิดาเมืองราช

นก ทราบข่าวจึงรีบเหาะขึ้นไปหักยอดเขาฟ้าหวังจะมาถมบึงให้กลับคืนมาเป็นผืนพระนครอีกครั้ง      แต่ก็มาช้าเกินไป

พระราชธิดาพระองค์นั้นได้สิ้นพระชนม์ลงไปเสียแล้ว  ด้วยความเสียใจจึงโยนยอดเขาฟ้าที่หักมาทิ้งไปหล่นตะแคงอยู่

กลางทุ่ง จากยอดเขาฟ้าจึงกลายมาเป็นเขาสมอแคลงนับแต่บัดนั้น

 

..... (“สมอ-แคลง” สันนิษฐานว่าน่าจะเพี้ยนมาจากคำว่า ‘ถมอ’ ในภาษาเขมรที่แปลว่า ก้อนหิน         ส่วน ‘แคลง’

หมายถึง ตะแคง)

.

 


วัดคลองเรือ มองจากวัดราชคีรีหิรัญยาราม บนเขาสมอแคลงฝั่งตะวันตก

 

 

 ..... แน่นอนว่าความมหัศจรรย์ที่โลดโผนอยู่ในความปรัมปราจากเรื่องเล่า  เราคงไม่สามารถยึดถือเป็นจริงเป็นจังได้ 

แต่กระนั้นเรื่องเล่าปากต่อปากนี้     ก็สะท้อนถึงความสัมพันธ์บางอย่างที่ปรากฏหลักฐานทางโบราณคดีให้สืบสาวร่อง

รอยความเป็นมาได้    ด้วยเรื่องราวของเขาสมอแคลงนี้ ค่อนข้างมีส่วนคล้ายคลึงเรื่องเล่าของกลุ่มชนทางภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ และล้านช้าง ประกอบกับมีการค้นพบเครื่องปั้นดินเผาแบบไหหินสีเทาและสีดำ    อันเป็นภาชนะที่ชาว

บ้านล้านช้างในแถบจังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย นิยมใช้   ทำให้สันนิษฐานได้ว่าพื้นที่โดยรอบของเขาสมอแคลง

เคยเป็นที่ตั้งของชุมชนขนาดใหญ่ ที่มีการติดต่อค้าขายกับชุมชนแถบอีสานและลาวสองฝั่งโขง  โดยมีลำน้ำแควน้อย

และลำน้ำวังทองเป็นเส้นทางคมนาคมที่สำคัญ

 

..... ผืนดินที่อุดมสมบูรณ์ เส้นทางคมนาคมติดต่อที่สะดวกสบาย  ปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นพื้นฐานของการอพยพเข้ามา

ตั้งถิ่นฐานของชุมชนโบราณในแต่ละยุคแต่ละสมัยด้วยกันทั้งสิ้น เพียงแต่กับชุมชนโดยรอบ “เขาสมอแคลง” นั้น อาจ

จะยังมิใช่เหตุปัจจัยทั้งหมด    เพราะจากหลักฐานต่างๆ ที่ได้มีการค้นพบ หรือที่ยังหลงเหลืออยู่จาการเคลื่อนผ่านของ

เวลา บ่งชี้ให้เห็นว่าภูเขาเล็กๆ ลูกนี้มีความสำคัญในเชิงคติชนวิทยามาตั้งแต่สมัยก่อนสุโขทัยเลยทีเดียว

 

..... “เขาสมอแคลงเคยเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับฉันจังหันใต้ต้นสมอ    ตามนิมิตของพระเจ้าศรีธรรม

ไตรปิฎก”

 

..... ส่วนหนึ่งของถ้อยความที่บันทึกเอาไว้ในพงศาวดารเหนือเกี่ยวกับการสร้างเมือพิษณุโลก   ซึ่งเรื่องราวความเชื่อ

ทางพุทธศาสนาอันเกี่ยวแก่เขาสมอแคลงที่ถูกบันทึกไว้นี้     มีหลักฐานทางโบราณคดีปรากฏให้เห็นพ้องอยู่เช่นกันว่า

บนภูเขาลูกนี้เรียงรายไว้ด้วยโบราณสถานที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดถึง 7 แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งล้วนแล้วแต่ทิ้งหลักฐาน

ทางโบราณคดีเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้รับรู้ถึงความสำคัญของภูเขาลูกนี้ไว้เป็นจำนวนมาก อาทิเช่น

 

 


รอยพระพุทธฉายบนเขาสมอแคลง ภาพโดย ชาวเล จาก weekendhobby.com

 

 

..... ‘พระมหาเจดีย์’   หรือที่ชาวพิษณุโลกเรียกกันติดปากว่า “เจดีย์ด้วน”    เป็นเจดีย์ศิลปะลังกาตั้งอยู่บนยอดเขา

ปัจจุบันพังทลายลงมาจนไม่สามารถมองเห็นได้จากเชิงเขาเบื้องล่างอีกแล้ว     จากการตรวจสอบอายุทางโบราณคดี

สันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ แต่ทั้งนี้พระมหาเจดีย์องค์นี้ยังมีตำนานที่เล่าขานย้อนกลับไป

ถึงสมัยก่อนสุโขทัยเรื่องตำนานพระร่วง-พระลือ  กล่าวคือ เชื่อกันว่าเจดีย์องค์นี้เป็นเจดีย์ที่พระลือได้สร้างขึ้น พร้อมๆ

กับที่พระร่วงได้สร้างพระปรางค์ที่วัดพระปรางค์ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชชนาลัย โดยพุทธสถาปัตยกรรมทั้งสองถูก

สร้างขึ้นในแนวเดียวกัน คือหากขึ้นไปบนยอดพระปรางค์ก็จะสามาถมองเห็นพระมหาเจดีย์บนยอดเขาสมอแคลงได้

 

..... ‘รอยพระพุทธฉาย’ (รอยพระพุทธบาทบนผนังหิน)  ซึ่งปรากฏความในศิลาจารึกหลักที่ 8 หน้าที่ 4 ว่าพระเจ้าลิ

ไททรงเสด็จมาสักการะรอยพระพุทธฉายนี้เป็นประจำทุกปี

  

..... นอกจากนี้ยังมีการค้นพบแผ่นอิฐที่จารึกสัญลักษณ์ และข้อความ     ที่ยังไม่สามารถถอดความได้ครบถ้วนอีกเป็น

จำนวนมาก  รวมถึงพระพุทธรูปนั่งสมัยทวาราวดีขนาดเท่าคนจริง 2 องค์ (จัดเป็นโบราณวัตถุที่เก่าแก่ที่สุดที่ค้นพบใน

เขตเมืองพิษณุโลก ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ในวัดพระบาทเขาสมอแคลง และสำนักสงฆ์วัดตระพังนาค บนเขาสมอแคลง)

พระพุทธรูปหินแกะสลักปางมารวิชัย อันเป็นศิลปะลพบุรีตอนปลาย (ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัดวังทองวราราม)      และ

โบราณวัตถุอื่นๆ อีกมากมาย

 

 

อักษรจารึกบนแผ่นอิฐที่พบบนเขาสมอแคลง (ภาพจาก ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย)

 

 

..... อย่างไรก็ตาม นับเป็นเรื่องน่าเสียดายที่โบราณสถาน โบราณวัตถุเหล่านั้น   ยังไม่ได้รับการศึกษาทางโบราณคดี

ให้ได้ข้อมูลที่มากพอ          เรื่องราวความสำคัญทางประวัติศาสตร์และคติชนของเขาสมอแคลง จึงยังมีลักษณะเป็น

‘ตำนานคดี’ ที่เต็มไปด้วยมุขปาฐะ ซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ถ่ายทอดบอกเล่าต่อกันมา         มากกว่าจะเป็น ‘โบราณสถาน’ ที่

สะท้อนคุณค่าทางประวัติศาสตร์ของ จ.พิษณุโลก และของชนชาติไทยอย่างแท้จริง 

 

 

เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว ในวัดราชคีรีหิรัญยาราม เขาสมอแคลง

 

 

..... เขาสมอแคลงในวันนี้จึงยังเป็นที่รู้จักกันแต่เพียงในบริบทของสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับชมวิวทิวทัศน์     เป็นภูเขา

ที่มีรูปสลัก “เจ้าแม่กวนอิมหยกขาว” ที่ใหญ่ที่สุดในโลกประดิษฐานอยู่       และเป็นที่ตั้งของ "โรงเจไซทีฮุกตึ๊ง"

สถานที่ซึ่งพุทธศาสนิกชนและชาวไทยเชื้อสายจีน     ให้ความเคารพศรัทธานิยมมากราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กัน

เท่านั้น

 

..... ซึ่งต่างจากเขาสมอแคลงที่คนรุ่นผมเคยสัมผัสมาในวัยเด็กอย่างสิ้นเชิง

 

 

 

โรงเจไซทีฮุกตึ๊ง เขาสมอแคลง

 

 

..... ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 30 กว่าปีก่อน      ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีจะมีงานประจำปีวัดเขาสมอแคลง

(ขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 3) คุณแม่จะพาผมกับน้องสาวในวัยประถมเดินขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธฉาย และเจดีย์ด้วนที่

อยู่บนยอดเขาเป็นประจำทุกปี      จำได้ว่าผู้คนที่เดินขึ้นเขาในแต่ละปีมีจำนวนเยอะมาก ต่างคนต่างเตรียมห่ออาหาร

กลางวันของตัวเองขึ้นไปกินบนเขา เป็นพลังศรัทธาของผู้คนในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดใกล้เคียงที่มีต่อเขาสมอ

แคลง   ซึ่งถือปฏิบัติสืบทอดต่อกันมานับแต่สมัยปู่ย่าตาทวด

 

..... หากแต่ปัจจุบันนับแต่มีถนนราดยางตัดขึ้นไปจนถึงยอดเขา  วิถีปฏิบัติเช่นนั้นก็ค่อยๆ เลือนหายไปพร้อมกับความ

สะดวกสบายที่เพิ่มเข้ามา ทุกวันนี้งานวัดเขาสมอแคลงจึงเป็นงานบุญประจำปีทั่วๆ ไป เช่นเดียวกับวัดอื่นๆ      ที่ไม่มี

ผู้คนมาเดินขึ้นเขากันให้เหนื่อยอีกแล้ว

 

 

 

 

บรรยากาศในโรงเจไซทีฮุกตึ๊ง

 

 

..... จะว่าไปการเปลี่ยนแปลงในทำนองนี้ก็หาใช่เรื่องที่แปลกอะไร    เพราะบริบททางสังคมและวัฒนธรรมในแต่ละยุค

สมัย ย่อมกำหนดเงื่อนไขวิถีการดำเนินชีวิตในทุกๆ ด้านของผู้คนในสมัยนั้นๆ เมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลงไป วิถี

ปฏิบัติดั่งเดิมย่อมโยกคลอนตามกระแสเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นด้วย น้อยถึงน้อยมากที่จะมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดรักษารูปแบบ

ดั่งเดิมไว้ได้ทุกประการ ส่วนใหญ่หากไม่ถูกปรับแต่งให้มีความเหมาะสมเข้ากับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนไป ก็อาจมีอัน

ต้องสูญสลายหายไปตามเวลา

 

 

เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ในโรงเจไซทีฮุกตึ๊ง

 

 

..... ประเด็นสำคัญของการเปลี่ยนแปลงตามกาลวัฏฏะนี้ จึงอยู่ที่ว่า ...


..... วิธีการ หรือรูปแบบที่ถูกเปลี่ยนแปลงไปนั้น คงยังรักษา ‘คุณค่า’ ของสิ่งที่มีมาแต่เดิมด้วยหรือเปล่า ???

 

 

งานไม้แกะสลักรูปพระอรหันต์ ในโรงเจไซทีฮุกตึ๊ง

 

 

..... ถนนที่เพิ่มเข้ามาเป็นสิ่งอำนายความสะดวกในการขึ้นเขา จะว่าไปก็เป็นเพียงแค่รูปแบบตามกาลสมัย


..... การที่ผู้คนแวะสักการะกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นับถือ ณ วัดราชคีรีหิรัญยาราม   หรือที่โรงเจไซทีฮุกตึ๊ง   นั่นก็เป็น

เพียงการแสดงออกซึ่งวิถีทางตามศรัทธาความเชื่อของแต่ละบุคคลเท่านั้น     ซึ่งทั้งสองสิ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ดีที่

สร้างเสริมต่อเติมเข้ามา    แต่จะดีกว่าหรือไม่หากในทางควบคู่กันนั้น จะยังคงมีการค้นคว้าศึกษาเพื่อสร้างให้เกิดองค์

ความรู้ อันมีอยู่แต่โบราณสถานโบราณวัตถุเดิม     ให้เป็นมรดกตกทอดไปถึงคนรุ่นต่อๆ ไปพร้อมกับบริบทใหม่ที่เพิ่ม

เติมขึ้นมาภายหลังด้วย

 

 

ผู้คนทำบุญลอยประทีปเพื่อบูชาเจ้าแม่กวนอิม

 

ประทีปดอกบัวบูชาเจ้าแม่กวนอิม

 

เชื่อกันว่าหากได้มาอธิษฐานขอพรหลังรูปสลักเจ้าแม่กวนอิมหยกขาว

จะทำให้สิ่งที่อธิษฐานสัมฤทธิ์ผลสมความปรารถนา

 

 

..... จากเรื่องจริงถูกบันทึกให้เป็นประวัติศาสตร์  จากบันทึกประวัติศาสตร์ถูกเล่าขานจนกลายเป็นตำนาน  จากตำนาน

ได้รับการเล่าขานสืบต่อจนเป็นนิทาน       วันใดที่มีการศึกษากันอย่างจริงจัง บ่อยครั้งที่เราได้เห็นกันว่า หลักฐานทาง

โบราณคดีที่ค้นพบสามารถนำพาคนรุ่นหลังย้อนตำนานกลับไปยังเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งอดีตที่ผ่านมาได้จริง

 

..... ซึ่ง ‘เขาสมอแคลง’ เป็นอีกสถานที่หนึ่งในหลายๆ สถานที่ของประเทศไทยที่ยังคงรอคอยการศึกษาเช่นว่านั้น

 

 

 

................................................................................................................................... พรายพิลาศ

 

 

..... หมายเหตุผู้เขียน

..... เนื่องจากเขาสมอแคลงตั้งอยู่ห่างจาก อ.เมืองพิษณุโลก เพียง 13-14 กิโลเมตร  การเดินทางด้วยรถส่วนตัวเพื่อ

เที่ยวชม หรือไหว้พระบนเขาสมอแคลงจึงเป็นเรื่องค่อนข้างสะดวก       โดยหลังจากกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว ขอแนะนำให้ลองเข้าไปชิมอาหารเจของโรงเจไซทีฮุกตึ๊งกันดูนะครับ        ที่นั่นมีอาหารเจจัดเตรียมไว้

บริการให้กับผู้มาเยี่ยมเยือนมากมายหลายอย่าง ซึ่งรสชาติของอาหารเจที่นี่ถือดีมากเลยทีเดียว    โดยเฉพาะกับ “ผัด

หมี่ซั่ว” ที่ขอบอกว่าสุดยอดมากๆ ครับ   หลังจากทานกันเสร็จก็แค่เพียงหยอดตู้บริจาคเป็นค่าอาหารตามกำลังศรัทธา

ของแต่ละท่านเท่านั้นเอง

 

 

 

 

 

 

........................................................................................................................................ อ้างอิง

..................................... พงศาวดารเหนือ พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ

............................................................................ บทความ เขาสมอแคลง โดย ผศ.ดร.จุฑารัตน์ เกตุปาน

 

 

 

 

Buddha Bar / Bliss-Wish You Were Here

 

 

 

 

 

 อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 20 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 20/05/2013 เวลา : 09.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับท่านพี่ดงละคอน
แถวนั้นยังมีตำนาน เรื่องเล่าอีกเยอะเลยครับพี่
เอาไว้กลับบ้านคราวหน้าจะเก็บมาเล่าให้ฟังกันอีกนะครับ
ขอบคุณท่านพี่ดงละคอนมากๆ ครับ

ความคิดเห็นที่ 19 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ดงละดอน วันที่ : 19/05/2013 เวลา : 19.48 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/yaya2508

ที่มาของชื่อ เขาสมอแคลง เป็นเช่นนี้เอง
น่าสนใจมากครับ

ขอบคุณครับผม

ความคิดเห็นที่ 18 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
พรายพิลาศ วันที่ : 18/05/2013 เวลา : 15.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับพี่ชาลี
เป็นวัฏจักรของอารยธรรมอย่างที่พี่ว่ามาจริงๆ นั่นล่ะครับ
คุณค่าของประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ จึงไม่ได้อยู่ที่ความเก่าแก่
แต่อยู่ที่สามารถบอกอะไรให้กับคนรุ่นต่อไปบ้าง
ขอบคุณพี่ชาลีมากๆ ครับ

ความคิดเห็นที่ 17 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 18/05/2013 เวลา : 15.35 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับลุงกำหนัน
ขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายคุ้มครองลุงกำหนันและครอบครัวให้ประสบแต่ความสุขความสบายใจเช่นกันนะครับ
ขอบคุณลุงกำหนันมากๆ ครับ

ความคิดเห็นที่ 16 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 18/05/2013 เวลา : 15.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับคุณรัต
เจ้าแม่กวนอิมพันมือที่โรงเจไซทีฮุกตึ๊งก็เป็นไม้สลักครับ
แต่ได้แสงไฟช่วยเลยถ่ายรูปออกมาได้แสงสีแบบนั้นน่ะครับ
ขอบคุณคุณรัตมากครับ

ความคิดเห็นที่ 15 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 18/05/2013 เวลา : 15.31 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับคุณวันศุกร์
การกราบพระช่วยให้จิตใจสงบ เมื่อจิตใจสงบเราก็จะมีสติในการดำเนินชีวิตมากขึ้น
นั่นคือพรประการแรกที่ได้จากการกราบพระสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกคนครับ
ขอบคุณคุณวันศุกร์มากๆ ครับ

ความคิดเห็นที่ 14 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
BlueHill วันที่ : 18/05/2013 เวลา : 15.26 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

เก่าไป ใหม่มา ทับถมซากอดีตครั้งแล้วครั้งเล่า
วัฒนธรรมขับเคลื่้อนไปตามกงล้อกาลเวลาไม่มีที่สิ้นสุด

ความคิดเห็นที่ 13 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
กำหนัน วันที่ : 18/05/2013 เวลา : 12.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/saiyai21

สวัสดีครับ หลานพราย ขอให้เจ้าแม่กวนอิมคุ้มครองนะครับ

ความคิดเห็นที่ 12 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
นักเดินทางตัวเขื่อง วันที่ : 18/05/2013 เวลา : 10.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/navigaty

หวัดดีค่ะ..คุณพราย..
เขาสมอแคลง..เคยได้ยินนะ แต่ไม่รู้ว่ามีตำนานด้วย แต่ก้อไม่เคยไปเลยค่ะ..
เจ้าแม่กวนอิ่มพันมือ..สวยดีนะคะ..ที่เพชรบุรีก้อมีเหมือนกันแต่เป็นองค์สีน้ำตาลเหมือนทำด้วยไม้ล่ะ..สวยเหมือนกันค่ะ..

ความคิดเห็นที่ 11 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wansuk วันที่ : 18/05/2013 เวลา : 10.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wansuk

ศรัทธา ... นำมาซึ่งกำลังใจ
ไหว้พระขอพร ให้มีชีวิตที่ดี
พบแต่สิ่งดีๆ สาธุ

ความคิดเห็นที่ 10 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 18/05/2013 เวลา : 09.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับพี่ชบา
รูปเจ้าแม่กวนอิมพันมือ ใช้กล้องตัวเล็กที่จอมองภาพพับปรับองศาได้ เลยได้รูปแบบนี้มาน่ะครับพี่
ขอบคุณพี่ชบามากๆ นะครับ

ความคิดเห็นที่ 9 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 18/05/2013 เวลา : 09.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับพี่คนสยาม
คนส่วนใหญ่ขับรถขึ้นไปกันก็แค่วัดเจ้าแม่กวนอิมหยกขาว กับโรงเจไซทีฮุกตึ๊งที่อยู่ใกล้ๆ กันแค่นั้นครับพี่
ถ้าพี่คนสยามมีโอกาสได้ไป ลองขับรถต่อขึ้นไปบนยอดเขานะครับ (ไม่ได้ขึ้นไปอีกไกลซักเท่าไหร่เลยครับ)
บนนั้นมีอะไรที่น่าสนใจอักเยอะเลยครับพี่
ขอบคุณพี่คนสยามมากๆ ครับ

ความคิดเห็นที่ 8 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 18/05/2013 เวลา : 09.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับพี่อนึ่ง
ผมว่าเรื่องนี้ เงิน เป็นปัจจัยภายนอกปัจจัยหนึ่งเท่านั้นล่ะครับพี่อนึ่ง สำคัญอยู่ที่ปัจจัยภายในในเรื่องขององค์ความรู้ที่ยังไม่ได้รับการศึกษาให้ลูกหลานชาวพิษณุโลกได้รับรู้โดยทั่วกันมากกว่า ที่เป็นอย่างนั้นสาเหตุหนึ่งก็เพราะ โบราณสถานต่างๆ บนเขาสมอแคลงไม่มีศักยภาพมากพอในเชิงการท่องเที่ยว ศรัทธาใหม่จึงถูกใช้เข้ามาครอบแทนเพื่อประโยชน์ตรงนี้นี่ล่ะครับ
ขอบคุณพี่อนึ่งมากๆ ครับ

ความคิดเห็นที่ 7 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 18/05/2013 เวลา : 08.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับพี่ตุ้ม
เขาสมอแคลงนี่ผมกลับบ้านทีไรต้องขึ้นไปทำบุญบริจาคโรงศพที่โรงเจทุกครั้งเลยครับพี่ตุ้ม ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะเขียนแนะนำสถานที่น่าสนใจตามเรื่องตามราว แต่พอมาค้นข้อมูลประกอบ กลายเป็นว่ามีอะไรหลายๆ อย่างที่ตัวเองก็เพิ่งได้รู้เป็นครั้งแรกเหมือนกัน อารมณ์เลยเปลี่ยน เพราะเสียดายที่เรื่องราวเหล่านี้ไม่ได้มีการศึกษา และเผยแพร่ให้คนพิษณุโลกได้รับรู้กันอย่างกว้างขวางเลย
ขอบคุณพี่ตุ้มมากๆ ครับ

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
พรายพิลาศ วันที่ : 18/05/2013 เวลา : 08.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/prypilas

สวัสดีครับคุณชาย
เขาสมอแคลงมีการค้นพบหลักฐานพระพุทรูปสมัยทวาราวดี และลพบุรี และเครื่องใช้ดินเผาลวดลายแบบลุ่มโขงด้วย
คาดว่าตำนานนี้ บางทีน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากดินแดนแถบภาคอีสานด้วยน่ะครับท่านสหาย
ที่นี่ยังมีตำนานอีกเยอะเลยครับ กลับบ้านคราวหน้าว่าจะลองกลับไปเดินขึ้นเขา ย้อนรอยตำนานดูเหมือนกันครับ
ขอบคุณคุณชายมากๆ ครับ

ความคิดเห็นที่ 5 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ชบาตานี วันที่ : 17/05/2013 เวลา : 19.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chabatani

ชอบภาพมุมสูงมากเลยน้องบ่าวเหอ สวยแปลกตาใช่เล่น

ความคิดเห็นที่ 4 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ฅนสยาม วันที่ : 17/05/2013 เวลา : 19.23 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/khonsiam

สวัสดียามค่ำครับ..

เคยได้ยินชื่อมานานแล้วครับ..เขาสมอแคลง..ถ้ามีโอกาสจะแวะไปสักครั้งครับ...

ความคิดเห็นที่ 3 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อะหนึ่ง วันที่ : 17/05/2013 เวลา : 19.05 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mindhand
  อะหนึ่ง    คิ ด เ ขี ย น...พ อ สั ง เ ข ป  

ศรัทธาเก่า ศรัทธาใหม่ ผสมผสานกันไปบน เขาสมอแคลง
ความเชื่อเก่าของชุมชนพุทธเดิม ไม่มีการสืบสานต่อได้ เพราะไม่มีเงินทุน
ส่วนความเชื่อใหม่ของชุมชนจีน ถูกผสมผสานเข้าไปแทนได้ ด้วยเงินทุน

ความคิดเห็นที่ 2 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่มดเดือนMarch วันที่ : 17/05/2013 เวลา : 18.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/March

แถวนี้ไม่เคยไป เลยตามน้องมาเที่ยวด้วยจ้ะ
ตำนานมักจะสะท้อนอะไรบางอย่างที่มีมูลความจริงเสมอแต่เราอาจต้องตีความหลายชั้นหน่อย
ทุกสถานที่ที่มีตำนานรองรับมีเสน่ห์ให้ค้นหา พี่ว่านะ

ความคิดเห็นที่ 1 พรายพิลาศ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ชายสามหยด วันที่ : 17/05/2013 เวลา : 18.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/chartsiam
เรื่องเล่าธรรมด๊า...ธรรมดา ของผู้ชายธรรมดา

สวัสดีครับสหายพรายพิลาศ

"เขาสมอแคลง" ผมพึ่งเคยได้ยิน และพึ่งรู้ประวัติความเป็นมานี่แหละครับ ตำนานเรื่องเล่า ที่สืบทอดกันมาก็แปลกดีนะครับ ส่วนมากเมืองเก่าแก่จะจมอยู่ใต้ดิน หรือใต้น้ำ เหมือนเมืองหนองหานหลวงที่อยู่สกลนคร ก็เช่นเดียวกัน

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน