*/
  • หลวงตาวัดดอน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : tachapalo_001@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2009-05-14
  • จำนวนเรื่อง : 18
  • จำนวนผู้ชม : 86808
  • จำนวนผู้โหวต : 66
  • ส่ง msg :
  • โหวต 66 คน
วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2552
Posted by หลวงตาวัดดอน , ผู้อ่าน : 53488 , 22:24:46 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

1.  นิยาม
                        อนุรักษ์  หมายถึง  รักษาและใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดและนานที่สุด                
                       
สิ่งแวดล้อม  หมายถึง  ทุกสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรา  ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต  เห็นด้วยตาเปล่าหรือไม่สามารถเห็นด้วยตามเปล่า  
วมทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น หรืออาจกล่าวได้ว่าสิ่งแวดล้อมจะประกอบทรัพยากรธรรมชาติและทรัพยากร
ที่มนุษย์สร้างขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์นั่นเอง

2.  หลักการและเหตุผล

                        จากอดีตมา  จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำที่สมบูรณ์  ในน้ำมีปลาในนามีข้าว  มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา  แต่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมในปัจจุบันที่เน้นการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อผลประโยชน์ในทางการค้าและผลกำไรสูงสุด  ทำให้มีการปรับปรุงเพื่อเพิ่มพื้นที่ทำกิน  ซึ่งส่งผลกระทบต่อพันธุ์ไม้ไทยที่เคยอยู่ตามหัวไร่ปลายนา  นับวันจะถูกทำลายหมดไป  อีกทั้งการทำนาของเกษตรกรในปัจจุบันได้ประสบปัญหาหอยเชอรี่ระบาดทำลายต้นข้าวอย่างรุนแรง  เกษตรกรได้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในการปราบหอยเชอรี่  เนื่องจากพิษของสารเคมีที่ตกค้าง  ประกอบกับปัญหาเรื่องมลภาวะต่างๆในเมือง  เข่น  น้ำเสีย  สิ่งปฏิกูล  มลภาวะทางเสียง  มลภาวะทางอากาศ  ได้มีมากขึ้น  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3.  เป้าหมาย

                        เยาวชนในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษาของจังหวัดสุพรรณบุรี  มีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและนำไปสู่การปฏิบัติในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง

4.  วิธีการ/กิจกรรม

3.1    ประชาสัมพันธ์รณรงค์เผยแพร่ความรู้  ความเข้าใจ  สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม

3.1.1  ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทุกฝ่ายทราบ  โดยใช้เสียงตามสาย  ประชุมนักเรียน  ครู  จากกลุ่มองค์กรประชาชนและองค์กรท้องถิ่นฯลฯ

3.1.2     ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนทราบ  โดยใช้หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน  วัด  วิทยุ  สารประชาสัมพันธ์

3.1.3     รณรงค์และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ  สร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยผ่านกิจกรรมต่างๆ  เช่น
-          จัดป้ายนิเทศ  ป้ายโฆษณา
-          จัดประกวดเขียนเรียงความ  บทความ  คำขวัญ  คำประพันธ์  เรื่องสั้น
-          จัดประกวดการวาดภาพ
-          จัดประกวดแสดงละคร  เล่านิทานประกอบการแสดง
-          จัดประกวดห้องเรียน  บ้านเรือน  ชุมชน
-          จัดแข่งขันการตอบปัญหาสิ่งแวดล้อม
-          จัดอีแซวสัญจร
-          ฯลฯ

3.2    จัดอบรมนักเรียนและเยาวชนผู้เป็นแกนนำอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

3.3    จัดอบรมที่ปรึกษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประกอบด้วย  ครู  ผู้นำชุมชน  และผู้สนใจ

3.4    จัดบรรยากาศสวนสวย  โรงเรียนงาม  ชุมชนน่าอยู่

3.5    จัดสร้างจุดศึกษาธรรมชาติขึ้นภายในโรงเรียนและชุชน  โดยมุ่งเน้นการให้ความรู้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติวิทยา  การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมด้านสิ่งแวดล้อมตามสภาพพื้นที่
3.5.1   ศึกษาพื้นที่ทั้งหมดในโรงเรียน  ชุมชน
3.5.2   ประชุมวางแผนการวางจุดศึกษา  การจัดกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้
3.5.3 จัดสร้างจุดศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติวิทยา  รวมทั้งบทปฏิบัติการของแต่ละจุดศึกษา  เช่น
 - จุดศึกษาเรื่องนก
 - จุดศึกษาเรื่องสวนสมุนไพร
 - จุดศึกษาเรื่องสวนพระพุทธศาสนา
 - จุดศึกษาเรื่องไม้ไทยในวรรณคดี
 - จุดศึกษาเรื่องพันธ์ไม้ไทย
 - จุดศึกษาเรื่องชีวิตในกองใบไม้แห้ง
 - จุดศึกษาเรื่องถิ่นแล้งทะเลทราย
 - จุดศึกษาเรื่องชีวิตในขอนไม้
 - จุดศึกษาเรื่องผีเสื้อ
 - จุดศึกษาเรื่องมหัศจรรย์ของปลวก
 - จุดศึกษาเรื่องปลา  หรือจุดศึกษาเรื่องชีวิตในน้ำ ฯลฯ

                  3.6  จัดค่ายศึกษาธรรมชาติ  กิจกรรมทัศนศึกษา  เสวนาเชิงปฏิบัติการ  โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นสื่อ  
                  3.7  จัดตั้งชุมชน  ชมรมอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม  เพื่อสร้างความต่อเนื่องของกิจกรรม
                  3.8  ประสานงานและร่วมมือกันระหว่างเยาวชน โรงเรียน  และชุมชน  ในการจัดกิจกรรมต่างๆ  เช่น
                                  -
  ปลูกต้นไม้ไทย
                                  -
  พิทักษ์แหล่งน้ำ
                                  -
  อนุรักษ์พันธุ์ปลา  นก
                                  -
  ลดการใช้สารเคมี
                                  -
  กำจัดและละปริมาณขยะ

                  3.9  จัดนิทัศการและกิจกรรมเชิดชูเรียรติวันเยาวชนคนดีศรีสุพรรณร่วมกันพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

5.  ตัวชี้วัด

5.1  เยาวชนมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์  รณรงค์อนุรักษ์ในการรักษาสิ่งแวดล้อม

6.  การประเมินผล

6.1  สังเกตพฤติกรรมเยาวชนในการปฏิบัติกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม
6.1    สัมภาษณ์เยาวชนเรื่องการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม
6.3
  ประเมินจากแบบสอบถาม
6.4
  สรุปจัดทำเอกสาร 
อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
nongkoy วันที่ : 09/04/2015 เวลา : 18.39 น.
http://www.chaichana.net/
น้องก้อยค่ะ เด็กกำแพงเพชรเข้ากรุงมาเรียนและทำงานค่ะ :)

แวะเข้ามาชมค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สมดุล วันที่ : 06/11/2009 เวลา : 20.24 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/retailshop

ร่วมช่วยกัน ปลดหนี้เกษตรกร 8 แสนล้านบาท กับนวัตกรรมล้ำสมัย Atomic Biotech ร่วมกับระบบ อี-คอมเมิร์ซ ของบริษัทมหาชนขนาดใหญ่ เชิญที่ http://www.ainews1.com

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน