• Dr.barnnok
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : ptoto@mcu.ac.th
  • วันที่สร้าง : 2014-08-01
  • จำนวนเรื่อง : 35
  • จำนวนผู้ชม : 40033
  • ส่ง msg :
  • โหวต 0 คน
ดร.พิเชฐ ทั่งโต
การศึกษาเชิงพุทธบูรณาการ รัฐศาสตร์ตามแนวพุทธ การเรียนการสอน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/ptoto
วันอาทิตย์ ที่ 11 มิถุนายน 2560
Posted by Dr.barnnok , ผู้อ่าน : 660 , 07:19:42 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

Buddhist Economics: Resource Management Based on Buddhist Approach   Abstract          Buddhist economics based on Buddhism is a body of knowledge about the concept of economics for natural resource management for finding, management, utilization under the concept of balance, utilization, saving, sacrifice and for the society. The resource management uses the concept of economics to be used in ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 13 ธันวาคม 2558
Posted by Dr.barnnok , ผู้อ่าน : 1414 , 15:04:54 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

Sangha's Role in Community Forest Management: A Case Study of Wang Tamon Communities [Thum Rakhang Temple], Sukhothai Province บทบาทพระสงฆ์กับการจัดการป่าชุมชน : กรณีป่าชุมชนบ้านวังตามน [วัดถ้ำระฆัง]  จังหวัดสุโขทัย Dr.Phichet Thangto [ดร.พิเชฐ ทั่งโต] Department of Political Science, Faculty of Social Science, MCU    บทคัดย่อ           ป่าชุมชนหนองตามน มีพื้นที่กว่า 2,134 ไร่ ครอบคลุม 3 ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558
Posted by Dr.barnnok , ผู้อ่าน : 829 , 22:42:17 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

18 กันยายน 2558 ปัจฉิมนิเทศ รับประกาศนียบัตรหลักสูตร ปธส.3-----------ดร.พิเชฐ ทั่งโต [ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป] พร้อมคณะนักศึกษาผู้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 (ปธส.3) ในพิธีปัจฉิมนิเทศ และเข้ารับประกาศนียบัตร จากพลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประธานมอบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษา ทั้....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2558
Posted by Dr.barnnok , ผู้อ่าน : 2902 , 14:44:45 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

14 กันยายน 2558 ประชุมทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติฉบับที่ 12-----------ดร.พิเชฐ ทั่งโต [ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป] ในนามมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมประจำปี 2558 ของ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) [Office of the National Economic and Social Development Board] ในประเด็น "ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12" (พ.ศ.2560-2564)....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 7 กันยายน 2558
Posted by Dr.barnnok , ผู้อ่าน : 28 , 00:08:52 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระราชวังปีเตอร์ ฮอฟ น้ำพุสัญลักษณ์ของความซุ่มเย็น เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกในคราวมาเยือน....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2558
Posted by Dr.barnnok , ผู้อ่าน : 731 , 11:03:17 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

24-25 สิงหาคม 2558 โครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้าในประชาคมอาเซียน ----------------------วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2558 ศูนย์อาเซียนศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการวิจัยทางพุทธศาสนาเพื่อความก้าวหน้ในประชาคมอาเซียน ระยะที่ ๒ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม พ.ศ. 2558 โดยมี ผศ.ดร.จตุภูมิ เขตจัตุรัส และ ดร.ลำพอง กลมกูล บรรยายเรื่อง "กระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการวิจัย" ณ ห้องป....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2558
Posted by Dr.barnnok , ผู้อ่าน : 625 , 10:35:05 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

15 สิงหาคม 2558 ในเวลา 09.00 น.-12.00 น. ได้รับเชิญเป็นวิทยาการอภิปรายร่วม กับผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่องศาสนากับการดำนเนินชีวิตในสังคมเพื่อการต่อการการทุจริต ที่ ป.ป.ช. (นนทุบรี)  โดยพูดเสวนาในประเด็นหลักธรรมคำสอน (ทางพระพุทธศาสนา) ในศาสนาใช้ในการจัดการหน่วยงาน การดำเนินชีวิตในสังคม กับการต่อต้านการทุจริต    เตรียมความพร้อมเป็นวิทยากร วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 3 ท่าน ร่วมเวที  ผู้บรรยายและผู้ฟัง  ป....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2558
Posted by Dr.barnnok , ผู้อ่าน : 569 , 12:20:23 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

วิทยากรในวันนี้ (15 สิงหาคม 2558) ศาสตราจารย์ ดร. เกษม จันทร์แก้ว (23 เมษายน พ.ศ. 2481 — ปัจจุบัน) นักวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม อดีตอธิบดีกรมป่าไม้ อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตหัวหน้าภาควิชา, คณบดี และอดีตรองอธิการบดีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อทราบว่าพื้นเพ ท่านเป็นชาวตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จึงไปขอถ่ายรูปในฐานะคน "บ้านเด....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 26 เมษายน 2558
Posted by Dr.barnnok , ผู้อ่าน : 546 , 20:53:04 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พระศรีคัมภีรญาณ,รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาทางวิชาการเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมี พระครูปริยัติกิตติธำรง,ผศ.ดร.คณบดีคณะสังคมศาสตร์ กล่าวถวายรายงาน โครงการจัดระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ มีผู้เข้าร่วมโครงการจาก วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ และหน่วยวิทยบริการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๔....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 19 มกราคม 2558
Posted by Dr.barnnok , ผู้อ่าน : 678 , 21:32:10 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

19 มกราคม 2558 ประชุมที่ ป.ป.ช. -----------ดร.พิเชฐ ทั่งโต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป ร่วมประชุมในนามคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยใช้กลไกทางศาสนา ครั้งที่ 7-1/2558 วันจันทร์ที่ 19 มกราคม 2558 ณ ห้องนนทบุรี 3 ชั้น 2 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ร่วมประชุมกับ ป ป ช. โดยมี วิชา มหาคุณ  ประธานในการประชุม ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 25 ธันวาคม 2557
Posted by Dr.barnnok , ผู้อ่าน : 454 , 18:09:31 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

         การประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 5 วันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2557 ณ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม. ที่จัดขึ้นเพื่อเผยแผ่ และส่งเสริมการแลกเปลียนเรียนรู้ของคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  บรรยากาศการนำเสนอของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา บรรยากาศการนำเสนอของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา บรรยากาศการนำเสนอของคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา ลำดับการเสนอบทความ  ....

อ่านต่อ

Posted by Dr.barnnok , ผู้อ่าน : 859 , 09:48:48 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

พานิสิตสาขาการจัดการเชิงพุทธ เข้าเยี่ยมชมการจัดการทางวัฒนธรรมไทย และพระพุทธศาสนาที่วัดศรีนครินทร์  เมืองซูริค ประเทศสวิสเซอแลนด์       เมื่อไปถึงฝรั่งเศส ก็อดไม่ได้ ที่ต้องเอาฝรั่งมาเป็นองค์ประกอบในภาพ ส่วนเขาจะรู้จักเรา หรือเราต้องรู้จักเขาไหมเป็นอนาคตอีกเรืื่องหนึ่ง  ที่มาของภาพนี้ มีผู้วาด ศิลปินบนท้องถนน ที่สร้างความสุขผ่านการวาด นักท่องเที่ยวก็ชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก  ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 23 ธันวาคม 2557
Posted by Dr.barnnok , ผู้อ่าน : 1334 , 14:47:03 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

23 ธันวาคม 2557  ตื่นแต่เช้า เพื่อขึ้นเครื่องปลายทาง จังหวัดขอนแก่น เพื่อเสนองาน : ผู้นำศาสนากับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย ในการจัดงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ในประเด็นพุทธบูรณาการพระพุทธศาสนากับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ยั่งยืนในประชาคมอาเซียน ณ สถาบันพิมลธรรม  มจร วิทยาเขตขอนแก่น  ต.โคกสี อ.เมือง จ.ขอนแก่น ระหว่าง 22-23 ธันวาคม 2557    พุทธบู....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 8 ธันวาคม 2557
Posted by Dr.barnnok , ผู้อ่าน : 6687 , 16:22:38 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ผู้นำทางศาสนากับการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย Religious leaders to prevent corruption in Thai Society   -ดร.พิเชฐ ทั่งโต- ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป อาจารย์ประจำภาครัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์   บทคัดย่อ             ปัญหาการทุจริตหรือ ฉ้อราษฎร์บังหลวงเป็นปัญหาของสังคมไทยที่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติในทุก ๆ ด้านเป็นวงกว้าง การนำศาสนา หลักการ แนวคิดและผู้นำทางศาสนามาเป็นแนวท....

อ่านต่อ

Posted by Dr.barnnok , ผู้อ่าน : 2646 , 07:29:24 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

  มองความขัดแย้งในองค์กรด้วยท่าทีแบบชาวพุทธ A conflict in the organization with the Buddhist attitude ดร.พิเชฐ ทั่งโตอาจารย์ประจำ ภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย บทคัดย่อ           องค์การและความขัดแย้งในองค์การเป็นสิ่งคู่กัน ด้วยเหตุผลว่าสิ่งเหล่านี้เป็นวิถีแห่งธรรมชาติที่เกิดจากมนุษย์ขาดความเข้าใจ (หลง) มีพฤติกรรมของความมักได้ ใฝ่เอาเกินกว่าความจำเป็นและพอ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2557
Posted by Dr.barnnok , ผู้อ่าน : 913 , 10:38:35 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

          ในฐานะผู้บริหารหน่วยวิทยบริการคณะสังคม จ.เพชรบุรี ตั้งอยู่ที่วัดพระรูป และ ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (การจัดการเชิงพุทธ) ได้ร่วมพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา เพื่อสนับสนุนหน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ มจร. วัดพระรูป จ.เพชรบุรี เพื่อจัดสร้างวิทยาลัยสงฆ์ มจร. จ.เพชรบุรี ในการนี้มีผู้ว่าราชการจังหวัด นายมณเทียร ทองนิตย์ เป็นประธานในพิธี มีพระธรรมกิตติวงศ์ เจ้าอาวาสวัดราชโอรสาราม เป็นองค....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 18 พฤศจิกายน 2557
Posted by Dr.barnnok , ผู้อ่าน : 932 , 17:22:33 น.  
หมวด : ดนตรี

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

18 พฤศจิกายน 2557  สมาคมศิษย์เก่ามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ "ผ่าเพลง ผ่าธรรม" ที่เป็นกิจกรรมเสวนาวิชาการเชิง "ศิลปะ" หมายถึงเชิญนักร้องผู้ทรงเกียรติ มาร้องเพลง แล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนามาเป็น วิทยากรในการวิเคราะห์ประยุกต์เข้าหาหลักธรรม แปลว่าได้ทั้งความบันเทิงใจในแบบดนตรี และศิลปะ บันเทิง แต่ในเวลาเดียวกันก็ได้สาระในแบบศาสนาและการเรียนรู้ ที่น้อมเข้าหาจิตที่ผ่อนคลายใจที่เบิกบ....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน 2557
Posted by Dr.barnnok , ผู้อ่าน : 576 , 20:50:54 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

5 พฤศจิกายน 2557 ร่วมมุทิตางานอายุวัฒนมงคล พระราชวรเมธี ดร,รองอธิการบดี มจร. ฝ่ายบริหาร --------คณาจารย์ ผู้บริหาร เข้าถวายมุทิตาสักการะเนื่องในวันอายุวัฒนมงคลพระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มจร ณ วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร    By : ดร.พิเชฐ ทั่งโต ....

อ่านต่อ

Posted by Dr.barnnok , ผู้อ่าน : 783 , 20:46:46 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

จุดเริ่มที่สุวรรณภูมิ ในโครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่  2 คณะสังคมศาสตร์ มจร.  ณ ประเทศออสเตรเลีย 23-31 ตุลาคม 2557  ร่วมงานบุญของชุมชนคนไทยที่วัดไทยพุทธาราม เมืองบริสเบน ออสเตรเลีย  ร่วมงานกฐินของชุมชนคนไทยที่วัดไทยพุทธาราม เมืองบริสเบน  ร่วมงานกฐินของชุมชนคนไทยที่วัดไทยพุทธาราม เมืองบริสเบน  28 ตุลาคม 2557 คณะศึกษาดูงาน หลักสู....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 5 ตุลาคม 2557
Posted by Dr.barnnok , ผู้อ่าน : 804 , 16:45:24 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  4 ตุลาคม 2557  ดร.พิเชฐ ทั่งโต (ผู้ช่วยอธิการบดี) ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ "แม่ดี สุยะพรหม" อายุ 82 ปี มารดาของ ผศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ 4 ตุลาคม 2557 ณ วัดห้วยแก้ว อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่ ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 21 กันยายน 2557
Posted by Dr.barnnok , ผู้อ่าน : 1011 , 10:03:13 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

คณะผู้บริหาร มจร. เข้าอบรมหลักสูตร "ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงในประชาคมอาเซียน MCU Leader for Change in ASEAN Community" ศึกษาดูงาน และเยี่ยมวัด Phor kark See Temple/Buddhist College of Singapore (สถาบันสมทบของ มจร.) โดยมีพระศรีคัมภีรญาณ รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจร. เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหาร มจร. ร่วมอบรมและดูงาน 1-3 กันยายน 57 ณ ประเทศสิงคโปร์             สถานที่คณะไปศึกษาดูงาน และดำเนินก....

อ่านต่อ

Posted by Dr.barnnok , ผู้อ่าน : 791 , 09:57:26 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

14 กันยายน 2557 ดร.พิเชฐ ทั่งโต ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายกิจการทั่วไป ร่วมงานบุญประเพณีบุญฉลากภัตและของดีบางสะพานน้อย ประจำปี 2557 และ เวลา 12.00 น. เป็นพิธีกรดำเนินการอภิปราย "ศาสนธรรมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" โดยมีวิทยากรเป็นผู้นำศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลามในท้องถิ่นเป็นวิทยากร ณ วัดหัวยสัก อ. บางสะพานน้อย จ. ประจวบคีรีขันธ์    ร่วมงานบุญสลากภัต-ของดีบางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ งานสลากภัต รูปแบบวิถี....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม 2557
Posted by Dr.barnnok , ผู้อ่าน : 930 , 14:13:18 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

22 ส.ค.2557 หน่วยวิทยบริการ วัดพระรูป จ.เพชรบุรี -----ดร.พิเชฐ ทั่งโต หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ เข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติ ตามแนวทางยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย "การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม" ที่หน่วยวิทยบริการคณะสังคมศาสตร์ ที่วัดพระรูป จ.เพชรบุรี โดยมีพระสังฆาธิการคือ พระราชสุวรรณมุนี วัดมหาธาตุ พระครูอนุกูลวชิรกิจ รองเจ้าคณะจังหวัดเพชรบุรี เจ้าอาวาสวัดพระรูป และผู้บริหารหน่วยวิทยาบริการ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ร่วมด้ว....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 18 สิงหาคม 2557
Posted by Dr.barnnok , ผู้อ่าน : 1320 , 05:51:34 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

น้ำ : การบริหารองค์การแบบเชื่อมสัมพันธ์ตามแนวพุทธ Water: Buddhist Coordinated Organizational Management. ดร.พิเชฐ ทั่งโต หัวหน้าภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์   บทคัดย่อ           “น้ำ” มีลักษณะเอิบ อาบ เชื่อม ประสาน ไม่แยกขาดจากกัน และชุ่มเย็น เมื่อนำมาเป็นคำไทย ใส่แนวคิดพุทธ สามารถประยุกต์เป็น “การบริหารแบบเชื่อมประสานตามแนวพุทธ” เพื่อให้เกิดการเชื่อมประสานในองค....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 6 สิงหาคม 2557
Posted by Dr.barnnok , ผู้อ่าน : 2175 , 21:59:31 น.  
หมวด : การศึกษา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย : กับบทบาทการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม University Strategy: the Role to Preserve of Arts and Culture  ดร.พิเชฐ ทั่งโต Dr. Phichet Thangto ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป Assistant Recter, MCU University อาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  Lecture of Political Science Department : Faculty of Social Sciences MCU   บทคัดย่อ           มหาวิทยาลัยสงฆ์ เป็น....

อ่านต่อ


/2
<< เมษายน 2021 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]