*/
  • พุธทรัพย์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : puthsup@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2017-03-18
  • จำนวนเรื่อง : 73
  • จำนวนผู้ชม : 32956
  • จำนวนผู้โหวต : 100
  • ส่ง msg :
  • โหวต 100 คน
วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2560
Posted by พุธทรัพย์ , ผู้อ่าน : 724 , 09:06:56 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน สิงห์นอกระบบ โหวตเรื่องนี้

การโกงเงินหลวงง่ายๆ ตรวจสอบก็ง่าย แต่ก็ไม่ค่อยสนใจตรวจสอบกัน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กรกฎาคม ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้เขียนเรื่อง “โปรดช่วยกันทำให้คนโกงไม่มีที่ยืน” ใน Blog นี้

 

พร้อมทั้งระบุที่แจ้งเบอะแส ย้ำอีกทีก็ได้ครับ เห็นเบอะแสการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ไหน ให้แจ้งที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เบอร์ Hotline ๑๒๙๙ หรือตู้ ปณ ๔๔๔ หรือหน่วยทหารทั่วประเทศ

วันนี้จะเขียนเรื่องที่ทำให้คนโกงไม่มีที่ยืนอีก และขอชี้เบอะแสบ้าง เบอะแสที่ชี้แนะนี้ เป็นการโกงเงินหลวงหรือคอร์รัปชั่นมาตั้งแต่ดั้งเดิมหรืออาจเรียกได้ว่าเป็นการโกงเงินหลวงแบบง่ายๆ ที่ยังเกิดขึ้นในอีกหลายหน่วยงาน

วิธีการตรวจสอบก็ทำได้ง่ายไม่สลับซับซ้อนอะไร เพราะแค่ตรวจหลักฐานทางการเงินว่ายืมเงินไปเมื่อไร และใช้คืนเมื่อได

แต่ปัญหาก็คือบางหน่วยงานไม่ตรวจสอบ บางหน่วยงานแม้จะทราบดีแต่เห็นว่าไม่ใช่เรื่องสำคัญ จึงไม่ดำเนินการใด ๆ ผู้ที่โกงเงินหลวงก็ลอยตัว คือได้ประโยชน์และไม่ได้รับการลงโทษเนื่องในการกระทำความผิดนั้นๆ

การที่มีผู้กระทำความผิดแล้วไม่ได้ถูกสอบสวนหรือถูกลงโทษ จึงเป็นสิ่งจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐอื่นใช้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนี้ไปปฏิบัติตามบ้าง เพราะผลประโยชน์ที่ได้รับจากการกระทำดังกล่าวมันยั่วยวนดีนัก

ครับ ผู้เขียนกำลังกล่าวถึงการยืมเงินของทางราชการไปใช้ในกิจกรรมของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับผิดชอบ

 

ผู้เขียนได้วิเคราะห์แล้วเห็นว่าสาเหตุที่เจ้าหน้าที่ของรัฐหลายคนที่ทำสัญญายืมเงินจากทางราชการไปแล้วไม่ส่งเงินยืมในระยะเวลาที่ทางราชการกำหนด อาจมีเหตุสำคัญ ๓ ประการ

ประการแรก ผู้ยืมเงินมีงานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมากจนเกินไป จนไม่มีเวลาที่จะรวบรวมใบสำคัญและเงินเหลือจ่ายคืนให้แก่หน่วยงานนั้น

ซึ่งสาเหตุประการแรกนี้ ผู้บังคับบัญชาก็ต้องเตือนย้ำและกำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ปฏิบัติตามระเบียบโดยเฉพาะระเบียบเกี่ยวกับการเงินอย่างเคร่งครัด

รวมทั้งต้องคอยตักเตือนให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้ตระหนักเรื่องการรักษาวินัยข้าราชการอย่างเคร่งครัดและตลอดเวลาด้วย

ประการที่สอง ผู้ยืมขอใช้เงินหลวงไปก่อนโดยไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ย

ประเภทนี้ผู้ยืมไม่ค่อยมีเงินเหลือใช้ครับ เพราะเป็นประเภทที่ใช้เงินเกินตัว ไม่นำหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงมาใช้ ต้องไปกู้หนี้ยืมสินเสียดอกเบี้ยแพงๆ ประเภทนี้จึงแกล้งลืมบ้าง อิดออดบ้าง แล้วได้ใช้เงินหลวงโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย

ประการที่สาม นำเงินยืมนี้ไปใช้ในการออกเงินกู้เพื่อได้ดอกเบี้ยเข้ากระเป๋าตนเอง ท่านผู้อ่านอย่าคิดว่าเงินที่ยืมไปเล็กน้อยนะครับ บางโครงการยืมเงินกันไปเป็นล้านๆ บาท


ไม่ได้นำเงินยืมนี้ไปฝากธนาคารหรอกครับ เพราะการฝากธนาคารในปัจจุบันนั้นไม่คุ้มครับ ดอกเบี้ยธนาคารต่ำมาก

แต่อาจนำไปให้กู้นอกระบบในระยะสั้น เพราะการกู้แบบนี้คิดอัตราดอกเบี้ยสูงมาก สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้หลายเท่านัก

หรืออาจมีบางคนนำเงินกู้เหล่านี้ไปรับขายฝาก ซึ่งเป็นปัญหาหนักของชาวนาในปัจจุบัน ทำแบบนี้ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำครับ

จะเป็นสาเหตุใดก็ตาม ข้าราชการที่ประพฤติปฏิบัติในลักษณะนี้ย่อมมีความผิดทางวินัยไปแล้วฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ยิ่งมีความผิดด้านการเงินแล้ว โทษทางวินัยก็หนักกว่าปกติ

อ้อ โดยที่ข้อ ๕๔ ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดไว้ว่าห้ามไม่ให้ยืมใหม่ในเมื่อผู้ยืมมิได้ชำระคืนเงินรายเก่าให้เสร็จสิ้นไปก่อน

เจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนที่เป็นหัวหน้าจึงให้ลูกน้องยืมเงินแทน โดยอาจนำเงินยืมใหม่ไปใช้คืนเงินยืมเก่าหรืออาจใช้ในการดำเนินการตามโครงการอื่นก็ได้ ทำให้ลูกน้องที่ยืมแทนไม่สบายใจ หนักหนาสาหัสถึงขนาดต้องรับโทษทางวินัยเพราะหัวหน้าไม่คืนเงินยืมให้หน่วยงานนั้นภายในเวลาที่กำหนดด้วย

ดังนั้น การที่หน่วยงานใดปล่อยปละละเลยให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ควรถูกสอบสวนและถูกลงโทษทางวินัยตามควรแก่กรณี

ระเบียบในเรื่องนี้ชัดเจนครับ เพราะระเบียบกระทรวงการคลังที่กล่าวแล้วข้างต้นในข้อ ๖๐ ได้กำหนดเกี่ยวกับการคืนเงินยืมไว้อย่างชัดเจน  

กล่าวโดยสรุปคือให้ผู้ยืมส่งหลักฐานการจ่ายและเงินเหลือจ่ายที่ยืมไป (ถ้ามี) ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับเงิน สำหรับกรณีค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและเงินยืมราชการอื่นๆ   

ส่วนกรณีเดินทางไปราชการชั่วคราว และเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวนั้น ให้ส่งคืนภายใน ๑๕ วัน นับจากวันเดินทางกลับ

ข้อ ๖๓ ยังกำหนดไว้ด้วยว่า ในกรณีที่ผู้ยืมมิได้ชำระคืนเงินยืมภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้ผู้อำนวยการกองคลังเรียกให้ชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็ว อย่างช้าไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบกำหนด

พร้อมทั้งยังกำชับต่อในวรรคสองของข้อนี้ด้วยว่า ในกรณีที่ไม่อาจปฏิบัติตามวรรคหนึ่งได้ ให้ผู้อำนวยการกองคลังรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาการยืมเงินต่อไป

 

หากผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด ยังเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ ไม่สนใจที่จะให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ยืมเงินปฏิบัติตามระเบียบ ทุกท่านก็คงทราบถึงมาตรา ๑๕๗ ดีแล้วใช่ไหมครับ

ท่านที่ยังไม่เคยเห็นประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗ เต็มๆ ก็ขอให้อ่านอีกครั้งหนึ่งครับ

“มาตรา ๑๕๗ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ”

หากผู้ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดยังรับราชการอยู่ เรื่องแดงขึ้นเมื่อไร ก็ถึงตัวท่านเมื่อนั้น เพราะหลักฐานการยืมเงินยังคงมีอยู่ทั้งวันที่ทำสัญญายืมเงินและวันเวลาของการชำระเงินคืน

และต้องใจระทึกต่อไปอีกไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี (ถ้ายังรับราชการอยู่หรือพ้นจากราชการไปไม่เกิน ๑๘๐ วัน) นับตั้งแต่วันเกิดเหตุนั่นแหละครับ เพราะระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ข้อ ๕๗ ได้กำหนดให้เก็บหนังสือราชการไว้ไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี มีคำร้องขึ้นมาเมื่อไรหรือตรวจสอบพบเมื่อใด ก็โดนเจ๊คพ็อทเมื่อนั้น

เมื่อผู้อำนวยการกองคลัง หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้ต้องหาตามมาตรา ๑๕๗ แน่นอนครับว่าผู้ยืมเงินที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบก็ต้องเข้ามาอยู่ในร่างแหนี้ด้วย 

ยังไม่สายเกินไปที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนจะต้องปฏิบัติตามระเบียบเรื่องการยืมเงินอย่างเคร่งครัด อย่างปล่อยให้เหตุการณ์นี้ขัดขวางการเจริญก้าวหน้าของท่าน

 

และก็ยังไม่สายที่หน่วยงานต่างๆ จะให้เจ้าหน้าที่กองคลังหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในรีบตรวจสอบสัญญาการยืมเงินราชการ แล้วจัดการให้เรียบร้อยโดยด่วนที่สุด ก่อนที่เรื่องจะแดงขึ้นเพราะมีผู้ร้องเรียนหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบพบ

 

ก็จะถือว่าท่านได้ช่วยและป้องกันการคอรัปชั่นในหน่วยงานของท่านได้ประการหนึ่ง และช่วยให้ประเทศไทยใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชั่นขึ้นด้วย

พุธทรัพย์ มณีศรีอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 พุธทรัพย์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 17/07/2017 เวลา : 22.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

เงินหลวงต้องใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมากที่สุดด้วยครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน