*/
  • พุธทรัพย์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : puthsup@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2017-03-18
  • จำนวนเรื่อง : 119
  • จำนวนผู้ชม : 65262
  • จำนวนผู้โหวต : 164
  • ส่ง msg :
  • โหวต 164 คน
วันพฤหัสบดี ที่ 14 มีนาคม 2562
Posted by พุธทรัพย์ , ผู้อ่าน : 218 , 18:30:56 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน ลิงเขียว , สิงห์นอกระบบ และอีก 3 คนโหวตเรื่องนี้

New look ของนักเรียนอาชีวะ

สมัยก่อนเมื่อพูดถึงนักเรียนอาชีวะมักไม่พ้นเรื่องการยกพวกตีกัน เพราะยอมอะไรก็ยอมได้แต่เรื่องรักเพื่อนและรักสถาบันนักเรียนอาชีวะยอมไม่ได้ บางครั้งการปกป้องถึงขั้นเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต

ปัจจุบันก็อาจยังหลงเหลืออยู่บ้างแต่น้อยมาก เหตุเพราะยังเป็นเด็กวัยรุ่นวัยคะนอง แต่ข่าวการใช้พละกำลังในการช่วยเหลือสังคมและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนอาชีวะกลับมีเพิ่มมากขึ้น 

โดยเฉพาะโครงการ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” ซึ่งเป็นโครงการที่ปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติการเรียนอาชีวะให้ไปในทิศทางบวก เพราะข่าวอาชีวะตีกันเป็นเพียง ๑% ของเด็กทั้งหมด แต่เด็กใฝ่ดีและมีฝีมือยังมีอีกมาก

มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดซึ่งมีวัตถุประสงค์สำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้คนไทยมีจริยธรรม มีคุณธรรม รังเกียจการทุจริต ถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ และเพื่อสร้างแนวร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในสังคมไทย จึงได้จัดทำโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทสำหรับโรงเรียนที่มีการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียนอาชีวะขึ้น

 

โครงการนี้มาจากหลักสูตรการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทที่สำนักงาน ก.พ. สมัยที่คุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ. ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้ในการอบรมข้าราชการ โดยได้ดัดแปลงเพื่อใช้กับนักเรียนในโรงเรียนที่มีการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียนอาชีวะโดยเน้นการทำกิจกรรมนอกเวลาเรียน

ทั้งนี้ ก็ด้วยร่วมมือกับโรงเรียนที่มีการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และโรงเรียนอาชีวะ โดยได้จัดโครงการนี้ขึ้นเป็นครั้งแรกที่วิทยาลัยเทคนิค โพธาราม ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ซึ่งผู้เขียนก็ได้เขียนถึงในเรื่อง “พระมหากษัตริย์ไทย : นักเรียนรู้ลึกซึ้งแค่ไหน” รายละเอียดโปรดเข้าชมได้ที่ http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2018/08/17/entry-1

นอกจากวิทยาลัยเทคนิค โพธาราม แล้ว มูลนิธิยังได้ร่วมกับโรงเรียนต่างๆ อีก ๔ แห่ง คือ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โรงเรียนนครหลวง "อุดมรัชต์วิทยา" จังหวัดอยุธยา วิทยาลัยการอาชีพนาทวี จังหวัดสงขลา และโรงเรียนวัดนวลนรดิศ ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวด้วย

เพราะผลการจัดโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทที่วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ได้ผลดี มูลนิธิและวิทยาลัยดังกล่าวจึงได้ร่วมกันจัดโครงนี้นี้อีกเป็นรุ่นที่ ๒ ในระหว่างวันที่ ๑๑ -๑๓ มีนาคมที่ผ่านมา

ดร. สมโภชน์  นพคุณ กรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ผู้รับผิดชอบโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ได้กล่าวถึงผลการดำเนินการตามโครงการนี้ว่า นักเรียนมีความตื่นตัวมากเพราะไม่ค่อยได้รู้ถึงความอุตสาหะของพระองค์ท่าน

นักเรียนมีความตระหนักที่จะเป็นคนดีของสังคม มีกำลังใจที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านที่เป็น ‘พ่อของแผ่นดิน' ทุกคนต่างร่วมกันสร้างปณิธานเพื่อเป็นคำมั่นสัญญาแก่ตนเองและต่อพ่อของแผ่นดิน ว่าจะเป็นคนดีและเป็นพลังคนรุ่นใหม่สร้างประเทศไทยใสสะอาด

ชมตัวอย่างส่วนหนึ่งของการแสดงออกด้วยภาพของเด็กอาชีวะที่ได้จัดทำขึ้นในระหว่างการอบรมตามโครงการข้างล่างนะครับ

 

ครับ นั่นเป็นส่วนหนึ่งของการจัดมีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ในวันนี้ที่ห้องประชุม ๑ ชั้น ๙ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

 

การลงนามครั้งนี้มีกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดและผู้บริหารรวมทั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคและผู้อำนวยการโรงเรียนอาชีวะเป็นจำนวนมากไปร่วมเป็นสักขีพยาน

 

ก่อนการลงนามในข้อตกลงคุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค์ ประธานกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ได้กล่าวถึงความเป็นมาของมูลนิธิประเทศไทยในสะอาด และการดำเนินการโครงการต่างๆ หลายโครงการ ทั้งนี้ เพื่อให้คนไทยทุกคนมีจริยธรรม มีคุณธรรม รังเกียจการทุจริต ถือประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ

จัดโครงการให้ข้าราชการ จัดโครงการลูกสาวของแผ่นดิน และจะจัดโครงการลูกของแผ่นดิน ต่อไป และได้พิจารณาเห็นว่านักเรียนอาชีวะซึ่งมีความสำคัญในการสร้างชาติด้วย จึงจัดโครงการนี้ขึ้น และยินดีที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้การสนับสนุนและร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงในวันนี้

ส่วนสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานั้น เนื่องจากนายสุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ติดราชการด่วน จึงได้มอบหมายให้นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม ไปทำหน้าที่แทน

นายสาโรจน์ ขอจ่วนเตี๋ยว ได้กล่าวว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษายินดีและเป็นเกียรติที่ได้ร่วมงานกับมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด ที่ได้ให้ความสำคัญของการพัฒนานักเรียน นักศึกษา ครูและบุคลากรอาชีวศึกษาที่เป็นกำลังในการพัฒนาประเทศ ให้มีคุณธรรมจริยธรรมมีความรู้รักสามัคคี ซื่อสัตย์ สุจริตและปฏิบัติตนเป็นคนดีของสังคม

 

สำหรับบันทึกข้อตกลงนี้ เน้นการแสดงเจตจำนงร่วมกันในการส่งเสริม พัฒนาสมรรถนะ และทักษะชีวิตของนักเรียน นักศึกษาอาชีวศึกษา ครูและบุคลากรในสังกัด สอศ.

และร่วมกันเสริมสร้างสังคมและประเทศไทยให้ใสสะอาด ปราศจากการประพฤติทุจริตมิชอบในโครงการการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท

ระยะเวลาของบันทึกข้อตกลงนี้ มีกำหนดเวลา ๕ ปี นับแต่วันนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องปรึกษาหารือจากรายงานผลการดำเนินการในแต่ละปี

หลังจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงแล้ว คราวนี้ก็ถึงคราวถ่ายภาพ นอกจากภาพการลงนามและการโชว์ข้อตกลงแล้ว พยานของบันทึกข้อตกลง แล้วทั้งสองผ่ายที่ไปร่วมงาน

 

สังเกตภาพสุดท้ายนะครับ พิธีกรได้ขอให้ทุกคนทำท่ามืออยู่ที่หัวใจ ก็สัญญลักษณ์ของ “อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ” นั่นแหละครับ  

 

ครับ ผู้เขียนเองซึ่งเป็นกรรมการมูลนิธิประเทศไทยใสสะอาดคนหนึ่ง ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการนี้ คงได้เห็น New look ของนักเรียนอาชีวะอย่างแน่นอน

พุธทรัพย์ มณีศรีอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6 แม่หมี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
พุธทรัพย์ from mobile วันที่ : 14/03/2019 เวลา : 22.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

หลานจะเป็นนักโภชนาการที่ดีในอนาคตครับ คุณสิงหนอกระบบ

ความคิดเห็นที่ 5 แม่หมี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
พุธทรัพย์ from mobile วันที่ : 14/03/2019 เวลา : 22.16 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

ใช่ครับคุณเจ้าหญิง สังคมต้องส่งเสริมนะครับ เลิกคิดถึงเด็กอาชีวะตีกัน แต่คิดถึงความสามารถที่เขาออกไปคว้ารางวัลในวิชาชีพทั่วโลกครับ

ความคิดเห็นที่ 4 แม่หมี , นายยั้งคิด และอีก 1 คนถูกใจสิ่งนี้ (3)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 14/03/2019 เวลา : 21.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

ลูกชายเรียนโภชนาการที่โรงเรียนจิตรลดา(สายวิชาชีพ) อาชีวะขาสั้นครับ

ความคิดเห็นที่ 3 แม่หมี , พุธทรัพย์ ถูกใจสิ่งนี้ (2)
Chaoying วันที่ : 14/03/2019 เวลา : 20.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

เด็กอาชีวะ มีฝีมือในด้านช่างๆ ต่างๆ ที่น่าภาคภูมิใจ ทำอย่างไรให้เขาได้แสดงออกในงานฝีมือที่เค้ามีต่อสาธารณชน และให้เขาเกิดความภาคภูมิในความรู้ความสามารถที่ตนเองมี ไม่ใช่ต้องเป็นอันธพาลหัวไม้ ทุบตีกัน

ความคิดเห็นที่ 2 แม่หมี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
พุธทรัพย์ from mobile วันที่ : 14/03/2019 เวลา : 20.20 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

ใช่ครับ คุณแม่หมี ผู้ใหญ่ก็ต้องเปลี่ยนมุมมองของเด็กอาชีวะด้วยครับ ว่างๆ ผมจะไปเจาะลึกโครงการนี้สักแห่ง ผมชอบเห็นกับตาของตนเองแล้วเขียนง่ายขึ้นครับ

ความคิดเห็นที่ 1 พุธทรัพย์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี from mobile วันที่ : 14/03/2019 เวลา : 20.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

สิ่งดีๆที่อยากเห็นค่ะ อยากเห็นเด็กอาชีวะมาทำเรื่องดีๆให้สังคม เห็นภาครัฐก็สนับสนุนน่ายินดี แต่ค่านิยมเดิมๆคือพวกกู พวกมึง เเละต้องรักสถาบันในรูปแบบผิดๆ ที่รุ่นพี่ฝังหัวมาตลอดเวลา ทำให้เราได้เห็นด้านมืดของเด็กอาชีวะ
ถ้าแก้เรื่องปัญหาเด็กตีกันนี้ได้ น่าจะเป็นเรื่องที่ดี ผู้ปกครองคงสบายใจที่จะให้ลูกหลานเรียนอาชีวะ เชื่อว่า เราจะมีคนคุณภาพเยอะเลยค่ะ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน