*/
  • พุธทรัพย์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : puthsup@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2017-03-18
  • จำนวนเรื่อง : 175
  • จำนวนผู้ชม : 122478
  • จำนวนผู้โหวต : 231
  • ส่ง msg :
  • โหวต 231 คน
วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2562
Posted by พุธทรัพย์ , ผู้อ่าน : 580 , 14:50:28 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน อดุลย์ , Chaoying และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

ราชการไทย : สมัยเทคโนโลยีสูงก็ยังทำงานกันแบบนี้หรือครับ

วันนี้ขออนุญาตบ่นดังๆ ถึงการทำงานของข้าราชการในส่วนราชการไทย โดยยกกรณีการจ่ายเงินบำเหน็จยังชีพเพิ่มเติมให้แก่ข้าราชการบำนาญที่มีอายุเกิน ๗๐ ปี บริบูรณ์ เป็นตัวอย่าง

ข้าราชการบำนาญทุกท่านรู้จักและได้รับเงินบำเหน็จยังชีพกันไปแล้ว แม้ได้รับไม่ทัดเทียมกัน เพราะขึ้นอยู่กับจำนวนเงินบำเหน็จบำนาญที่ได้รับ ทั้งนี้ เพราะเงินบำเหน็จดำรงชีพให้จ่ายในอัตรา  ๑๕ เท่าของบำนาญรายเดือน

ระเบียบการเมื่อปี ๒๕๕๖ ซึ่งเริ่มจ่ายเงินบำเหน็จยังชีพในครั้งแรกนั้น ต้องยื่นคำขอพร้อมบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัญชีเงินฝากที่จะให้โอนเงินบำเหน็จยังชีพ

ตอนนี้ได้ประกาศกฎกระทรวงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ มีผลให้ผู้ที่มีอายุเกิน ๗๐ ปี อาจขอรับเงินบำเหน็จยังชีพได้อีก แต่รวมแล้วไม่เกิน ๕ แสนบาท

ข้างล่างนี้มีภาพที่แสดงจำนวนเงินที่ข้าราชการบำนาญเหล่านี้จะได้รับซึ่งไม่ทราบว่าท่านผู้ใดได้จัดทำไว้และเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเป็นการทั่วไป ก็ขออนุญาตนำมาเผยแพร่ด้วย

 

ครับ เดือนกว่าๆ ให้หลัง คือวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ กรมบัญชีกลางได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการต่างๆ เกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับและการจ่ายบำเหน็จดำรงชีพสำหรับผู้รับบำนาญที่มีอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป ซึ่งมีแบบฟอร์มขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพอยู่ด้วย

พร้อมทั้งออกข่าวเมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ว่า กรมบัญชีกลางกำลังเตรียมความพร้อมในการจ่ายเงินให้กับข้าราชการบำนาญที่มีอายุเกิน ๗๐ ปี ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒

ใช้เวลาในเตรียมการนานมากครับ เพราะเพิ่งเห็นสำเนาหนังสือเชิญผู้แทนของส่วนราชการต่างๆ ให้ไปประชุมเพื่อซักซ้อมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายนี้ คงซักซ้อมหลายรุ่นแล้วละครับ แต่รุ่นที่ผู้เขียนเห็นหนังสือคงเป็นรุ่นสุดท้าย โดยจะประชุมกันในวันที่ ๒๗ มิถุนายน นี้ ก่อนวันจ่ายเงินดังกล่าวเพียง ๓ วัน

แล้วข้าราชการบำนาญที่มีอายุเกิน ๗๐ ปี จะรับเงินบำเหน็จยังชีพในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทันไหมครับ เพราะส่วนราชการจะต้องแจ้งให้ข้าราชการเหล่านี้ทราบด้วย

แล้วหลักเกณฑ์ที่เคยกำหนดให้ข้าราชการบำนาญต้องยื่นบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัญชีเงินฝากที่จะให้โอนเงินบำเหน็จยังชีพ ยังต้องส่งไปให้ส่วนราชการด้วยไหมครับ

ถ้ากำหนดไว้ให้มี ก็เลิกได้แล้วละครับ หลักฐานทุกชนิดดังกล่าวข้างต้นอยู่ที่กรมบัญชีกลางและส่วนราชการเจ้าสังกัดแล้ว และปัจจุบันก็โอนเงินบำนาญให้แก่ข้าราชการเหล่านี้อยู่ทุกๆ เดือน

เอาแค่แบบฟอร์มหนังสือขอรับเงินบำเหน็จยังชีพแผ่นเดียวก็น่าจะพอแล้วกระมังครับ และการส่งก็ไม่จำเป็นต้องไปยื่นด้วยตนเองที่หน่วยงานเจ้าสังกัด ส่งทางโทรสารหรือส่งทางดิจิทัลตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ ได้ไหมครับ

ถ้าไม่ได้ก็เสียชื่อ Thailand 4.0 หมดครับ

ไม่ต้องกลัวว่าข้าราชการบำนาญจะเสียชีวิตแล้วหรือไม่ เพราะถ้าถึงแก่กรรมไปแล้ว ลูกหลานต้องรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งยื่นเรื่องรับเงินบำเหน็จยังชีพที่เหลืออีก ๘๕% ไม่ดีกว่าหรือครับ

มีแถมท้ายด้วยความเคารพอีก ๓ ประการ ครับ

ประการแรก กฎกระทรวงให้เวลาในการเตรียมการในเรื่องนี้นานถึง ๓ เดือน แต่เหตุใดจึงทำงานกันแบบนี้ ประชุมชี้แจงผู้แทนส่วนราชการรุ่นสุดท้าย (กระมัง) ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ แล้วเริ่มจ่ายวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ไม่กระชั้นไปหน่อยหรือครับ

ประการที่สอง มีความจำเป็นต้องประชุมชี้แจงผู้แทนส่วนราชการให้เสียเงินงบประมาณไหมครับ หลายรุ่นก็เงินโขอยู่ เพราะเพียงแต่แจ้งหลักเกณฑ์ด้วยหนังสือฉบับเดียวก็น่าจะเพียงพอและน่าจะเข้าใจกันได้แล้วครับ

ประการสุดท้าย หน่วยงานต่างๆ โปรดใช้เป็นกรณีศึกษาด้วยนะครับ และโปรด “ใส่ใจ” ด้วยว่าต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและฉับไว ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการประชาชนหรือบริการข้าราชการด้วยกันเองก็ตาม

ให้สมกับคำขวัญที่ท่านปัญญานันทภิกขุได้ให้ไว้ในวันข้าราชการพลเรือนปีหนึ่งว่า "ข้าราชการคือบุคคลที่ทำงานให้ประชาชนชื่นใจ"

พุธทรัพย์ มณีศรี


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
อดุลย์ วันที่ : 17/06/2019 เวลา : 15.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/adulmr

ประการที่สอง มีความจำเป็นต้องประชุมชี้แจงผู้แทนส่วนราชการให้เสียเงินงบประมาณไหมครับ หลายรุ่นก็เงินโขอยู่ เพราะเพียงแต่แจ้งหลักเกณฑ์ด้วยหนังสือฉบับเดียวก็น่าจะเพียงพอและน่าจะเข้าใจกันได้แล้วครับ
--------------------------------

เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งครับ
ไม่ต้องเรียกประชุมหรอก
แค่ทำหนังสือฉบับเดียวเขียนอธิบายไป
ปลายทางเค้าทำได้อยู่แล้ว
มันไม่ใช่เรื่องลึกลับซับซ้อนอันใดนี่ครับ
หน่วยงานราชการส่วนใหญ่ชอบที่จะผลาญงบประมาณโดยไม่เกิดมรรคผลอันใดแบบนี้แหละครับ
เห็นมานักต่อนัก

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
พุธทรัพย์ วันที่ : 15/06/2019 เวลา : 06.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

ขอบคุณครับ คุณยั้งคิดและคุณเจ้าหญิง

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
พุธทรัพย์ วันที่ : 14/06/2019 เวลา : 21.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

ขอบคุณครับคุณเจ้าหญิง

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
พุธทรัพย์ วันที่ : 14/06/2019 เวลา : 21.04 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

ขอบคุณครับ คุณเจ้าหญิง

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
พุธทรัพย์ วันที่ : 14/06/2019 เวลา : 21.03 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

ขอบคุณครับ คุณเจ้าหญิง

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
พุธทรัพย์ วันที่ : 14/06/2019 เวลา : 16.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

ขอบคุณครับ คุณยั้งคิด

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน