*/
  • พุธทรัพย์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : puthsup@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2017-03-18
  • จำนวนเรื่อง : 154
  • จำนวนผู้ชม : 100323
  • จำนวนผู้โหวต : 220
  • ส่ง msg :
  • โหวต 220 คน
วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562
Posted by พุธทรัพย์ , ผู้อ่าน : 892 , 09:24:49 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน อดุลย์ , นายยั้งคิด โหวตเรื่องนี้

สว. : สลัดความเหงาและหาเงินเข้ากระเป๋ากันเถอะ

ประเทศไทยได้เข้ามาสู่สังคมผู้สูงอายุเรียบร้อยแล้วนะครับ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๕๘ ปัจจุบันมีจำนวนผู้สูงอายุอยู่ถึง ๑๐.๖๖ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๐๖ ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ

สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการที่มีเด็กเกิดใหม่น้อยลง ผู้สูงอายุซึ่งต่อไปนี้ขอเรียกว่า “สว.” มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นเนื่องมาจากการแพทย์ดีขึ้น ทำให้คนไทยมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นจนถึง ๗๕ ปี ในปัจจุบัน

รัฐบาลได้เล็งเห็นแล้วว่า สว. เป็นทุนทางสังคมที่มีศักยภาพสูง เพราะเป็นผู้ที่มีทั้งภูมิความรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา จึงได้ส่งเสริมให้ สว. เป็นทรัพยากรที่เข้มแข็ง และมีคุณค่าให้ยาวนานที่สุด

ที่จริงราชการก็ได้จัดให้มีหน่วยงานดูแล สว. มานานแล้วนะครับ แต่ที่ไม่เห็นชัดเพราะเป็นหน่วยงานในส่วนราชการของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพิ่งจัดตั้งส่วนราชการชัดเจนระดับกรมขึ้นเพื่อดูแล สว.โดยเฉพาะ คือกรมกิจการผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘

 

ทั้งยังเพิ่มเบี้ยยังชีพ สว. ให้สูงขึ้นมาโดยตลอด ปัจจุบันเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่คนละ ๖๐๐ – ๑,๐๐๐ บาท ต่อเดือน ยากดีมีจนถึงเศรษฐีพันล้านก็ได้หมด เว้นแต่ไม่ขอใช้สิทธิ์ แต่ข้าราชการที่ได้รับบำเหน็จบำนาญอดนะครับ เพราะหลวงจ่ายให้แล้ว รายละเอียดการรับเบี้ยยังชีพแบบขั้นบันได ดูจากภาพข้างล่างครับ

 

นอกจากนั้น กรมกิจการผู้สูงอายุ ยังได้หาแนวทางต่างๆ เพื่อให้บริการผู้สูงอายุให้มากขึ้น สิ่งหนึ่งที่ได้ทำอยู่โดยตลอดคือการช่วยเหลือให้ผู้สูงอายุนำความรู้ความสามารถและภูมิปัญญา (Knowhow) ของตนเองมาทำประโยชน์ให้แก่ตนเองและสังคม

แม้ว่า สว. บางคนมีงานทำเยอะแยะ บางคนมีงานมากกว่าตอนที่ยังไม่ได้เป็น สว. เสียอีก แต่ก็มี สว. อีกหลายคนซึ่งแม้มีความรู้ ความสามารถหรือมีภูมิปัญญาสูง แต่ไม่มีโอกาสหรือช่องทางในการใช้ความรู้หรือภูมิปัญญาเหล่านั้นมาใช้้ประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น

น่าสงสาร สว. หลายคนที่ต้องอยู่กับความเหงา เพราะลูกได้ออกเรือนไป จึงต้องอยู่ตามลำพัง หากมีคู่สมรสอยู่ด้วยก็ยังพอทำเนา แต่หากไม่มีคู่สมรสก็ยิ่งน่าสงสารเข้าไปใหญ่ อยู่ตัวคนเดียวหรือสองคนตายายไม่ได้สังสรรค์กับผู้ใด ก็อาจเป็นโรคสมองเสื่อมหรือเป็นอัลไซเมอร์กันได้ง่ายๆ ครับ

กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงได้หาทางในการส่งเสริมให้ สว. เป็นทรัพยากรที่เข้มแข็งและมีคุณค่าให้ยาวนานที่สุด ทั้งนี้ เพื่อรับสนองพระราชดำริในองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ซึ่งเคยรับสั่งให้นำศักยภาพ ภูมิปัญญาของผู้สูงอายุมาใช้เพื่อประโยชน์แก่สังคม

จึงได้จัดโครงการ “สานพลังผู้สูงวัยร่วมพัฒนาคนไทยให้อยู่ดีมีสุข” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพ นำความรู้  ทักษะ  ประสบการณ์  เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม แลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ และเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางสังคมของผู้สูงอายุให้เกิดการสร้างงาน อาชีพและรายได้

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง ๑๒ แห่ง คือที่กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ปทุมธานี นครพนม บุรีรัมย์ ขอนแก่น ลำปาง เชียงใหม่ สงขลา ภูเก็ต และยะลา เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว

โดยที่ผู้เขียนเป็นที่ปรึกษาอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ และเป็น อ.ก.พ. ผู้ทรงคุณวุฒิของกรมนี้ด้วย จึงได้รับเชิญให้ไปร่วมโครงการดังกล่าวข้างที่จังหวัดยะลาและจังหวัดสงขลา

การจัดงานตามโครงการที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดยะลา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของนายพิษณุพงษ์ จิระโภคานนท์ ผอ. ศูนย์ฯ นั้น นางไพรวรรณ พลวัน อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ไปเป็นประธานเปิดงานดังกล่าวด้วยตนเอง

ส่วนที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ที่อำเภอสะบ้าย้อย นั้น โดยที่ท่านมีภารกิจสำคัญที่ต้องไปเป็นประธานการเปิดงานสัมมนาและรับฟังความคิดเห็นของในการจัดทำร่างพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ..... ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนั้น จึงได้มอบหมายให้ผู้เขียนปฏิบัติภารกิจดังกล่าวแทน

ที่ยะลา ท่านอธิบดีได้เดินทางไปเยี่ยมเยียนและรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินการของ​โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเบตง ก่อน

ไปถึงก็ปลื้มใจครับ มีกลองยาวต้อนรับ หลังจากนั้น โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองเบตง ก็ได้สาธิตการออกกำลังกายของนักเรียนให้ชม​ ดูวีดิโอกิจกรรมดังกล่าวได้ครับ

(๑)  https://youtu.be/NrCS9nRHdzk

(๒)  https://youtu.be/OPng3i9c-5k


ครับ สาธิตอย่างเดียวไม่พอ​ ชักชวนอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ​และคณะ​ รวมทั้งนักเรียนของโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองเบตงที่ไปร่วมการต้อนรับเต้นออกกำลังกาย ผู้เขียนก็ได้ออกไปออกกำลังกายกับเขาด้วย​ ได้เหงื่อดีครับ​ ผู้เขียนต้องถอดเสื้อเจ็กเกตออกก็แล้วกันครับ

 

หลังจากได้ฟังบรรยายสรุปแล้ว​ นางไพรวรรณ​ อธิบดีฯ ได้ชี้แจงการดำเนินการและการให้บริการต่างๆ​ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ​ ​ ซึ่ง สว. อาจติดต่อขอรับบริการต่างๆ​ ของกรมได้​ นอกจากนี้​ ยังได้เน้นถึงการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพด้วย แล้วจึงถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

 

ก่อนเดินทางกลับ ทุกคนในคณะก็ได้รับประกาศนียบัตรผู้พิชิต ๑๐๐ โค้ง ๑,๐๐๐ เลี้ยว อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งผู้เขียนก็ได้รับด้วย ไปเบตงเมื่อ ๒๐ กว่าปีมาแล้ว ก็เพิ่งได้รับครั้งนี้แหละครับ

 

หลังจากนั้น ได้เดินทางไปที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดยะลา ก่อนการเปิดงาน นางไพรวรรณ ได้แวะทักทายพร้อมมอบของที่ระลึกให้แก่ สว. ที่ไปร่วมงานด้วย

 

หลังจากนั้น ก็ได้ชมการแสดงต่างๆ หลายชุดครับ สร้างความชื่นชอบให้ สว. ที่ไปร่วมงานในวันนั้นมากเชียวครับ ได้ถ่ายวีดิโอตัวอย่างมาให้ชมด้วยครับ เชิญชมครับ

(๑)  https://youtu.be/99hTKNrTgFM

(๒)  https://youtu.be/F52pDXZro-Y

(๓)  https://youtu.be/LlUsjOBGbNo


ขอผ่านรายละเอียดต่างๆ ของพิธีการนะครับ เช่นเดิมครับ นางไพรวรรณ อธิบดีฯ ได้กล่าวถึงบริการของกรมและเน้นย้ำเรื่องการเป็น สว. ที่มีคุณค่า


และหลังเปิดงานแล้ว นางไพรวรรณ และคณะก็ได้เดินตลาดนัดภูมิปัญญา เพื่อให้กำลังใจหน่วยงานต่างๆ ที่ได้นำผลิตภัณฑ์ต่างๆ มาแสดงด้วย

 

การสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ นี้ หลายส่วนมาจากศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ในสตูล ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ศูนย์ฯ ยะลารับผิดชอบ โดยจัดแสดงเครื่องจักสานจากทางมะพร้าว จากเส้นพลาสติก รวมทั้งแสดงสมุนไพร ขนมของชาวมุสลิม การทำว่าว ผ้ามัดย้อม เป็นต้น ในงานดังกล่าวยังมีเครือข่ายในพื้นที่ร่วมให้บริการตรวจสุขภาพ และให้คำปรึกษาแนะนำด้วย

 

สำหรับที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของนางสกุณที อนุราช ผอ. ศูนย์ และตั้งอยู่ที่อำเภอสะบ้าย้อยนั้น ก่อนการเปิดงาน มีการแสดงให้คณะและผู้สูงอายุชมด้วย 


ถ่ายวีดิโอสั้นๆ รวม ๓ ชุด มาด้วย ลองชมดูนะครับ

https://youtu.be/f1EGEEpd8Io, https://youtu.be/9GfsoBCrzQw  และ https://youtu.be/5e7zcJzepqc

ผู้เขียนถือโอกาสตอนเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ได้ขอให้ สว. ช่วยถ่ายทอดภูมิปัญญาให้ลูกหลานและสร้างงานเพื่อหารายได้ใส่กระเป๋าตนเองด้วย ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำเรื่องการทำตัวให้ไม่ให้ว่าง ทั้งนี้ เพราะหากอยู่เฉยๆ ก็อาจเฉาตายได้ง่ายๆ

 

หลังจากกล่าวเปิดงานแล้ว ก็ได้ถ่าย​ภาพร่วมกัน ทั้งนี้ ได้ร่วมกับคณะ แจกของให้แก่ สว. ที่ไปร่วมงานด้วย

 

หลังจากนั้น ผู้เขียนและคณะได้เดินชมตลาดนัดภูมิปัญญาของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสงขลา ชมการสาธิตภูมิปัญญาของกลุ่ม สว. ในจังหวัดสงขลา ภูมิปัญญาที่นำเสนอมีหลายอย่าง ส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภทขนม เช่น ขนมโค ข้าวหมาก ข้าวหลามใบยี่เร็ด ขนมปากหม้อ นอกจากนั้น ยังมีประเภทจักสานจากกระจูดและเส้นพลาสติก เป็นต้น

 

ชมไปก็ชิมไปครับ ก็แต่ละบูธเชิญชวนให้ชิมนี่ครับ ชิมเสียจนอิ่ม วันนั้น อาหารกลางวันที่ศูนย์ฯจัดเตรียมไว้ให้คณะนั้น ผุ้เขียนต้องขออภัย ที่ได้กินเพียงคำสองคำเท่านั้น ไม่มีที่เพียงพอแล้วครับ

 

ขอขอบคุณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ด้วยครับ เพราะจัดต้นรวงผึ้งไว้ให้ผู้เขียนได้ปลูกเป็นที่ระลึก ผู้เขียนชอบต้นไม้มากๆ ครับ

 

อยากเห็นส่วนราชการทุกแห่งได้ปลูกต้นไม้ให้มากๆ ต้นอะไรก็ได้ครับที่ให้ร่มเงา ปลูกไม้ดอกนะครับ จะได้ไม่มีปัญหา เพราะนอกจากต้นไม้ให้ออกซิเจนและให้ความร่มรื่นให้แก่เจ้าหน้าที่แล้ว ประชาชนที่ไปติดต่องานยังได้รับอานิสงค์ด้วย

บ่ายวันนั้น นางไพรวรรณ อธิบดีฯ ได้เดินทางกลับจากจังหวัดนครศรีธรรมราช แล้วนำคณะไปศึกษาดูงานการให้บริการผู้สูงอายุของ​ศูนย์บริบาลผู้สูงอายุ อบจ.​ จังหวัดสงขลา ที่อาคารติณสูลานนท์ ผู้เขียนชอบใช้คำว่า “บริการ” มากกว่า “บริบาล” นะครับ อยากให้เปลี่ยนชื่อจังเลยครับ เพราะบริการได้ความรู้สึกดีกว่าบริบาลครับ 

เห็นอาคารติณสูลานนท์แล้ว ให้อิจฉาชาวสงขลาเป็นกำลัง หากอยู่ในสงขลาคงรีบไปใช้บริการ ไม่ใช่เพราะอาคารสถานที่ใหญ่โตและทันสมัย แต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้ถึง ๓​ ชั้น​ นอกจากนั้น ยังมีห้อง​ Day​ care และการ​พัก​ค้าง ประการหลังนี้ไม่อยากขอใช้บริการหรอกครับ

เข้าไปถึงก็เห็น สว. เต้นออกกำลังกายในจังหวะตะลุง ขาของผู้เขียนไม่อยู่เฉยเสียแล้วละครับ ก็ของชอบนี่ครับ ต้องเข้าไปสบทบเพื่อขยับตามจังหวะไปด้วย นางไพรวรรณ ก็เก่งนะครับ ร่วมเต้นกับเขาด้วย สร้างความประทับใจให้ สว. มาก เพราะเป็นอธิบดีที่ไม่ถือเนื้อถือตัว

 

หลังจากนั้น ได้เดินชมกิจกรรมต่างๆ​ อธิบดีฯ ได้ลองเล่นอังคะลุงด้วยนะครับ


ถึงห้องร้องเพลงคาราโอเกะ นางไพรวรรณก็ได้นำคณะและผู้สูงอายุ ร้องเพลง ร้องตั้ง ๒ เพลง เลยครับ แต่ให้ชมเพลงแค่เดียวนะครับ ท่านเกษียณอายุแล้ว คงมีเวลาได้เป็นนักร้องรับเชิญโดยไม่ขาดนะครับ เชิญชมวีดิโอครับ https://youtu.be/ZvrrXQGAHf0

ตบท้ายรายการด้วยการเสวนาด้านการให้บริการผู้สูงอายุ​โดยผู้แทนจาก​ อบจ​. สงขลา นายกสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุจังหวัดสงขลาและอธิบดีฯ นางไพรวรรณ​ พลวัน       

 

ดีใจที่ได้พบกับเพื่อนที่ทำงานอยู่ที่ สสว. ๑๒ (สงขลา) ทั้งสองท่าน ท่านแรกเป็น ผอ. ส่วนอีกท่านหนึ่งเคยเป็นผู้ร่วมงานที่สำนักงาน ก.พ. และยังเป็นลูกศิษย์อีกด้วย

 

สุดท้าย ขอขอบคุณกรมกิจการผู้สูงอายุที่ได้เชิญผู้เขียนไปศึกษาดูงานในครั้งนี้ เห็นความพยายามต่างๆ ในการให้บริการและส่งเสริมสนับสนุนให้ สว. มีชีวิตอย่างมีคุณค่าและยังสามารถช่วยเหลือสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้เขียนซึ่งเป็น สว. คนหนึ่งก็ชื่นใจแล้วครับ

สว. ท่านใด อยากใช้บริการของกรมกิจการผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง ๑๒ แห่ง ก็อาจประสานกับกรมกิจการผู้สูงอายุและศูนย์ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดต่างๆ ๑๒ แห่ง รวมทั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ได้โดยตรงนะครับ

พุธทรัพย์ มณีศรี


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
พุธทรัพย์ from mobile วันที่ : 30/06/2019 เวลา : 10.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

คุณทอกซินไลฟ์ครับ เดินด้วยความระมัดระวังครับ เส้นทางยังอีกยาวไกลครับ

ความคิดเห็นที่ 4 พุธทรัพย์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
ทอกซินไลฟ์ วันที่ : 27/06/2019 เวลา : 16.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/toxinlive
http://www.kaewta.com

ผมอีกคนกำลังจะก้าวเข้าสูถนนหมายเลข 60 ครับ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
ทอกซินไลฟ์ วันที่ : 27/06/2019 เวลา : 16.21 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/toxinlive
http://www.kaewta.com

ผมอีกคนกำลังจะก้าวเข้าสูถนนหมายเลข 60 ครับ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
พุธทรัพย์ from mobile วันที่ : 24/06/2019 เวลา : 20.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

ขอบคุณครับ คุณอดุลย์

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
พุธทรัพย์ from mobile วันที่ : 24/06/2019 เวลา : 16.51 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

ขอบคุณครับ คุณยั้งคิด

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน