*/
  • พุธทรัพย์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : puthsup@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2017-03-18
  • จำนวนเรื่อง : 135
  • จำนวนผู้ชม : 81518
  • จำนวนผู้โหวต : 205
  • ส่ง msg :
  • โหวต 205 คน
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562
Posted by พุธทรัพย์ , ผู้อ่าน : 274 , 09:46:06 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน สิงห์นอกระบบ , wullopp และอีก 3 คนโหวตเรื่องนี้

การรับส่งงานในหน้าที่ : อย่าคิดว่าไม่สำคัญ

 

ใกล้วันที่ ๑ ตุลาคม เข้ามาแล้ว ไม่ว่าราชการหรือเอกชน หลายๆ คนต้องถอดหัวโขนออก การถอดหัวโขนไม่ใช่ถอดแล้วทิ้งหัวโขนหรอกครับ ต้องมอบหัวโขนนั้นให้แก่ผู้รับหน้าที่แสดงต่อไปด้วย

ในราชการนั้น เมื่อข้าราชการผู้ใดพ้นจากตำแหน่งใดๆ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๒๔ กำหนดให้ผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งต้องส่งมอบงานในหน้าที่


(ภาพจากกูเกิ้ล)

ทั้งนี้ โดยให้ทําเป็นหนังสือมีข้อความระบุว่า ได้รับส่งกันระหว่างผู้ใดกับผู้ใด ในตําแหน่งใด วันเวลาใด โดยมีพยานรับรองอย่างน้อยสองคน   

การ “พ้นจากตําแหน่ง” หมายความว่า (๑) ออกจากราชการทุกกรณีเว้นแต่กรณีตาย (๒) ได้รับแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งอื่นโดยพ้นจากตําแหน่งเดิม (๓) ถูกพักราชการ (๔) พ้นจากหน้าที่ในตําแหน่งที่ดํารงอยู่เพื่อไปรักษาราชการแทน รักษาการแทน หรือรักษาการในตําแหน่งอื่น ในกรณีที่เป็นตําแหน่งว่าง (๕) พ้นจากการรักษาราชการแทน รักษาการแทน หรือการรักษาการในตําแหน่ง ในกรณีที่เป็นตําแหน่งว่าง

ทั้งนี้ ยังกำหนดไว้ด้วยว่าให้ผู้บังคับบัญชาจัดการให้มีการรับส่งงานในหน้าที่กันโดยเร็ว และให้ผู้บังคับบัญชากําหนดวันรับส่งงานในหน้าที่ตามที่เห็นสมควร แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้พ้นจากตําแหน่งรับทราบคําสั่ง

แม้แต่ข้าราชการผู้ใดตายหรือพ้นจากตําแหน่งและไม่สามารถส่งมอบงานได้หรือในกรณีที่ปรากฏชัดว่าผู้พ้นจากตําแหน่งมีเจตนาหลีกเลี่ยงที่จะไม่ส่งมอบงานภายในเวลาที่กําหนด ผู้บังคับบัญชาก็ต้องแต่งตั้งข้าราชการระดับ ๓ ขึ้นไป คนหนึ่งหรือหลายคน ทําหน้าที่สํารวจงานเพื่อส่งมอบแก่ผู้รับตําแหน่งแทนหรือแก่ผู้รับมอบงานภายในกําหนดเวลาดังกล่าวข้างต้น

ผู้เขียนเข้าใจว่าในบริษัทเอกชน ก็น่าจะมีข้อกำหนดในการส่งมอบหมายงานในการณีย้ายหรือสับเปลี่ยนหน้าที่เช่นเดียวกัน

แล้วเหตุใดทางราชการหรือเอกชนบางแห่งต้องกำหนดให้มีการมอบหมายงานละครับ

ต้องไม่ลืมว่าไม่ว่าราชการหรือเอกชน ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งย่อมมีภาระหน้าที่การงานที่อาจคั่งค้างและต้องดำเนินการตามกำหนดเวลา รวมทั้งอาจมีทรัพย์สินและหนี้สินต่างๆ ที่ต้องจัดการภายในกำหนดเวลาด้วย หากทิ้งไว้อาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้

การรับส่งงานในหน้าที่จึงเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งกระตุ้นเตือนให้ผู้รับมอบงานต้องรีบดำเนินการสะสางปัญหาหรือหนี้สินต่างๆ ให้รวดเร็วภายในกำหนดเวลา

แต่ข้าราชการหลายคนมักปล่อยปละละเลยไม่ส่งมอบงานในหน้าที่ก่อนพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาของผู้พ้นจากตำแหน่งด้วยที่ไม่สนใจติดตามให้การดำเนินการส่งมอบงานในหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

ครับ หากไม่มีเรื่องราวใดๆ ที่ส่งผลเสียหายต่อหน่วยงานนั้นในภายหลังก็ไม่มีปัญหาใดๆ หรอกครับ แต่หากเกิดความเสียหายขึ้น ผลที่ตามมาก็คือผู้ที่รับผิดชอบอยู่ในขณะนั้น ต้องมีความผิดทางวินัยหรืออาจต้องรับผิดทางละเมิด

เพราะพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้บัญญัติให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ดังนั้น หากผู้พ้นจากตำแหน่งได้ส่งมอบงานในหน้าที่ให้แก่ผู้รับมอบงานเรียบร้อยแล้ว ก็ต้องพิจารณากันก่อนว่าความผิดทางวินัยหรือความผิดทางละเมิดที่เกิดขึ้นนั้น เกิดขึ้นในช่วงเวลาใด

แน่นอนครับ หากเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้ส่งงานยังรับผิดชอบอยู่ก็อาจต้องรับโทษทางวินัยหรือชดใช้เงินหลวงไป  แต่หากเกิดขึ้นภายหลังการส่งมอบงานแล้ว ความผิดทางวินัยหรือความผิดทางละเมิดก็ย่อมตกอยู่กับผู้รับมอบงาน

อ่านถึงตรงนี้ ไม่ว่าข้าราชการหรือพนักงานบริษัทเอกชนก็คงทราบดีนะครับว่าการส่งมอบงานในหน้าที่รวมทั้งการรับมอบงานมีความสำคัญอย่างไร ทั้งนี้ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาของทั้งผู้มอบงานในหน้าที่และผู้รับมอบด้วย

ดังนั้น จึงต้อง “กันไว้ดีกว่าแก้” ดีกว่าครับ รีบจัดส่งมอบงานในหน้าที่ให้แก่กันภายในกำหนดเวลา ดีกว่าต้องเดือดร้อนกันในภายหลังครับ

พุธทรัพย์ มณีศรีอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
พุธทรัพย์ from mobile วันที่ : 13/09/2019 เวลา : 09.32 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

ครับ คุณสิงห์นอกระบบ อย่าลืมว่าเรื่องใดที่เป็นปัญหาและยังแก้ไม่เสร็จต้องระบุไว้ในเอกสารส่งมอบงานด้วยนะครับ

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
พุธทรัพย์ from mobile วันที่ : 13/09/2019 เวลา : 09.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

ขอบคุณคุณวัลลภครับ

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
สิงห์นอกระบบ วันที่ : 13/09/2019 เวลา : 08.38 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/nfedlion

งานแรกที่ต้องทำเลยครับ จากคำสั่งย้ายคุณหมอหลานสาว

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
พุธทรัพย์ from mobile วันที่ : 12/09/2019 เวลา : 20.17 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

ครับคุณแม่หมี ต้องย้ำให้ส่งมอบงานในหน้าที่ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนงานครับ

ความคิดเห็นที่ 2 พุธทรัพย์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี from mobile วันที่ : 12/09/2019 เวลา : 16.43 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

มีประโยชน์มากค่ะ สำหรับพ่อหมีที่จะขยับขยายออกจากที่เดิมมาอยู่ที่ใหม่ แต่จะเป็นการเปลี่ยนองค์กร 555 หา passionใหม่ๆ คงไม่ยอมเกษียนเพราะเป็นคนทำงานมาตลอด ขืนมานั่งจ้องหน้าแม่หมีคงไม่ยอมทำแน่นอน ขืนอยู่บ้่านด้วยกันทั้งวันแม่หมีก็เบื่ออีกเหมือนกัน555

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
พุธทรัพย์ from mobile วันที่ : 12/09/2019 เวลา : 14.49 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

ขอบคุณคุณ vinitvadee และคุณยั้งคิดครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน