*/
  • พุธทรัพย์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : puthsup@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2017-03-18
  • จำนวนเรื่อง : 168
  • จำนวนผู้ชม : 112353
  • จำนวนผู้โหวต : 228
  • ส่ง msg :
  • โหวต 228 คน
วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤษภาคม 2563
Posted by พุธทรัพย์ , ผู้อ่าน : 314 , 09:00:18 น.  
หมวด : การเมือง

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน soultraveller , Chaoying และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

จะป้องกันไม่ให้ผู้สูงอายุติดเชื้อโควิด-19 ได้อย่างไร

เป็นที่ทราบกันทั่วไปแล้วว่าประเทศไทยมีผู้สูงอายุเป็นจำนวนมาก ตัวเลขล่าสุดของกรมการปกครองในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีผู้สูงอายุอยู่ถึง ๑๑,๑๓๖,๗๔๖ คน คิดเป็นร้อยละ  ๑๖.๗๓ ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ


ภาพจากกรมกิจการผู้สูงอายุ

ประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๘ และตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๖๔ หรือปีหน้านี้แล้ว จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ​อย่างสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพราะมีประชากรสูงอายุ​ ๒๐% ของประชากรทั้งประเทศ  

สาเหตุสำคัญส่วนหนึ่งมาจากการที่มีเด็กเกิดใหม่น้อยลง ผู้สูงอายุซึ่งต่อไปนี้ขอเรียกว่า “สว.” มีสุขภาพแข็งแรงขึ้นเนื่องมาจากการแพทย์ดีขึ้น ทำให้คนไทยมีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นจนถึง ๗๕ ปี ในปัจจุบัน

รัฐบาลก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของ สว. นะครับว่าเป็นทุนทางสังคมที่มีศักยภาพสูง เพราะเป็นผู้ที่มีทั้งภูมิความรู้ ภูมิธรรม ภูมิปัญญา จึงได้ส่งเสริมให้ สว. เป็นทรัพยากรที่เข้มแข็ง และมีคุณค่าให้ยาวนานที่สุด

ราชการได้จัดให้มีหน่วยงานดูแล สว. มานานแล้วครับ แต่เพิ่งเห็นชัดเจนขึ้นก็ตอนที่ได้จัดตั้งส่วนราชการระดับกรม คือกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ขึ้นมาเพื่อดูแล สว. โดยเฉพาะ

กรมกิจการผู้สูงอายุ หรือ ผส. เป็นกรมที่เล็กที่สุดในกระทรวง พม. มีอัตรากำลังน้อยที่สุดด้วย แต่มีหน้าที่ดูแล สว. ที่มีอยู่จำนวนมาก

ผู้เขียนเห็นว่าอัตรากำลังที่กรม ผส. มีอยู่ไม่อาจทำหน้าที่ในการดูแล สว. ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดได้ เปล่าครับ มิได้คิดให้กรม ผส. มีอัตรากำลังเพื่อให้ดูแล สว. ทั้งประเทศหรอกนะครับ เพราะมีกำลังคนมากเท่าไรก็ไม่เพียงพอที่จะดูแล สว. ทั่วประเทศอยู่แล้ว

อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันแค่ทำหน้าที่ในงานปกติก็หมดเวลาที่จะไปคิดค้น วิเคราะห์และหาแนวทางที่ดีที่สุดในการดูแล สว. ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดหรอกครับ

ดังนั้น ผู้เขียนจึงเห็นว่าควรเสริมอัตรากำลังด้านสมองของ ผส. ให้มากขึ้น เมื่อคิดค้น หาแนวทางและทดลองปฏิบัติให้เห็นผลแล้ว ก็มอบให้สถานสงเคราะห์ ชมรมผู้สูงอายุทุกแห่ง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) นำไปปฏิบัติจริงต่อไป

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าขาดอัตรากำลังแต่กรม ผส. ก็ได้ทุ่มเทในการคิด วิเคราะห์ในเรื่องนี้อยู่ครับ ตัวอย่างง่ายๆ  ก็คือผู้เขียนได้รับแนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) จากคุณศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ กรม ผส. ทางไลน์

 

 

ภาพจากกรมกิจการผู้สูงอายุ

พลิกอ่านดูน่าสนใจมากครับ เพราะในแนวทางดังกล่าว ได้อธิบายไว้อย่างชัดเจนว่าไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) คืออะไร สถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนาของประเทศไทยเป็นอย่างไร

 

 

ภาพจากกรมกิจการผู้สูงอายุ

ทำไมจึงต้องใส่ใจผู้สูงอายุ (สว.) เป็นพิเศษ สังเกตอย่างไรว่า สว. ติดเชื้อ จะป้องกันไม่ให้ สว. ติดเชื้อได้อย่างไร และดูแลอย่างไรไม่ให้เกิดการถดถอยของร่างกายและสมองและเกิดความเครียดระหว่าง สว. ถูกเก็บตัวอยู่กับบ้าน

 

 

ภาพจากกรมกิจการผู้สูงอายุ

ผู้เขียนเห็นว่าแนวทางดังกล่าวมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อ สว. และผู้ที่ต้องดูแล สว. ท่านผู้อ่านคงอยากเห็นละกระมังว่าแนวทางฯ ดังกล่าวเป็นอย่างไร ครับ ไม่ต้องรอแล้วครับ ท่านอาจเข้าไปชมได้ทันทีที่ https://online.pubhtml5.com/ufdl/exsg/#p=31

เห็นไหมครับ เป็นเรื่องที่ สว. ควรรู้และผู้ที่มี สว. ต้องดูแลอยู่ด้วย ควรทราบเป็นอย่างยิ่ง ผู้เขียนจึงได้ช่วยเผยแพร่เรื่องนี้ให้กว้างขวางอีกทางหนึ่งด้วย

ผู้เขียนได้ติดต่อขอทราบรายละเอียดในเรื่องนี้จากคุณศิริลักษณ์ จึงทราบว่าคุณสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรม ผส. ได้ให้กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุและศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง ๑๒ แห่ง ทั่วประเทศ ร่วมกันจัดทำรายละเอียดของแนวทางดังกล่าว

โดยศูนย์ฯ ทั้ง ๑๒ แห่ง ทั่วประเทศ ได้ถือปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนี้ ทั้งนี้ เมื่อวันพุธที่ ๑๕ เมษายน ที่ผ่านมา กรมอนามัย ได้เข้าเยี่ยมการดูแลผู้สูงอายุของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค

และได้พิจารณาแนวทางฯ ดังกล่าวแล้วเห็นว่าดี จึงได้ให้การยอมรับในแนวทางนี้ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้เป็น  “สถานดูแลผู้สูงอายุต้นแบบในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid 19)” ด้วย

 

 

ภาพจากกรมกิจการผู้สูงอายุ

กรม ผส. ได้พิจารณาเห็นว่าแนวทางนี้ น่าจะเห็นมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid 19) จึงได้จัดทำคู่มือมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 สำหรับ สว. ขึ้น

 

 

ภาพจากกรมกิจการผู้สูงอายุ

สำหรับการเผยแพร่สู่ สว. ให้กว้างขวางนั้น ในระหว่างวันที่ ๑ - ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ผส. ได้จัดทีมลงเยี่ยมเยียนเพื่อส่งมอบความห่วงใย ให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในประเด็นแนวทางและมาตรการในการดูแลผู้สูงอายุให้แก่สถานดูแลผู้สูงอายุ รวมจำนวน ๕ แห่ง

ได้แก่ สถานสงเคราะห์คนชรานครปฐม  สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ๒  ศูนย์ฟื้นฟูดูแลผู้สูงอายุ เขตสายไหม และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ Tropmed Homecare คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อขยายผลในการดูแลผู้สูงอายุให้ปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19 

ได้จัดทำในรูปแบบ E - book เพื่อให้สถานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้ที่ช่องทางเว็ปไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุ www.dop.go.th  ง่ายๆ ครับ เข้าไปที่ http://www.dop.go.th/th/ebook_list  ได้เลยครับ ได้ทั้งแนวทางและคู่มือ

ทั้งนี้ ผส. ได้จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อแจกจ่ายให้ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง ๑๒ แห่ง ทั่วประเทศ สถานสงเคราะห์ต่างๆ ชมรมผู้สูงอายุทุกแห่ง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ด้วย

สำหรับ สว. และผู้ดูแล สว. ที่ไม่สามารถเข้าถึง E - book ได้ และสนใจอยากได้แนวทางและคู่มือดังกล่าวก็ติดต่อขอรับได้ที่หน่วยงานข้างบนนี้นะครับ แต่ใจเย็นๆ หน่อย เพราะหนังสือเพิ่งพิมพ์เสร็จและส่งมอบให้กรม ผส. เมื่อเย็นวันที่ ๕ พฤษภาคม ที่ผ่านมา คงใช้เวลาในการส่งไปยังสถานที่ข้างต้น

เห็นการทำงานของ ผส. ที่ทำงานถูกที่ ถูกเวลาและเข้ากับสถานการณ์เช่นนี้แล้ว ในฐานะที่เป็น สว. คนหนี่งอดปลื้มใจและอดชมเชยการทำงานของกรมกิจการผู้สูงอายุไม่ได้

อยากเห็นส่วนราชการต่างๆ มีแนวคิดและแนวการทำงานที่รวดเร็วทันใจแบบนี้บ้าง เห็นแล้วผู้เขียนอดนึกถึงคำขวัญวันข้าราชการพลเรือนของท่านปัญญานันทภิกขุที่กล่าวไว้ว่า “ข้าราชการคือบุคคลที่ทำงานให้ประชาชนชื่นใจ” ไม่ได้เลยครับ

พุธทรัพย์ มณีศรี


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
พุธทรัพย์ from mobile วันที่ : 07/05/2020 เวลา : 13.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

ใช่ครับคุณเจ้าหญิง ยังมี สว. อีกมากที่ขาดคนดูแล ผมถึงสนับสนุนให้กรมกิจการผู้สูงอายุโตขึ้นพอที่จะทำภารกิจให้ดีได้ อย่างไรก็ตาม สว บ้านเราก็ยังดีกว่าประเทศตะวันตกมากนะครับ

ความคิดเห็นที่ 3 พุธทรัพย์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 07/05/2020 เวลา : 13.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

ขอบคุณมากค่ะ พี่พุธ ..ดีมากที่รู้ว่า มีหน่วยงานรัฐ ดูแลเรื่องสว. แม้จะเป็นหน่วยงานเล็กมากๆ หวังว่าจะมีอะไรดีๆ มารองรับสว. ของไทยออกมาเรื่อยๆ นะคะ
สังคมไทยเปลี่ยนไปมากแล้ว เด็กๆ ลูกหลานไม่สนใจดูแล สว. ทำให้ สว. ต้องดูแลตัวเองให้มากที่สุด และสุดท้าย เมื่อดูแลไม่ได้ จะทำอย่างไร ยังเป็นโจทย์ใหญ่ให้คิดอยู่ค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
พุธทรัพย์ from mobile วันที่ : 07/05/2020 เวลา : 10.14 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

ครับ คุณแม่หมี อยากให้ผู้ดูแล สว.อ่านและปฏิบัติตามมากที่สุดครับ ส่วน สว.ที่ช่วยตัวเองได้ก็สำคัญเช่นกันครับ

ความคิดเห็นที่ 1 พุธทรัพย์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี from mobile วันที่ : 07/05/2020 เวลา : 09.45 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ขอบคุณค่ะ
ทำดีก็ต้องชื่นชมค่ะ ว่าแต่บรรดาสว. มากๆจะอ่านรึเปล่า ลูกหลานควรอ่านด้วย

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน