*/
  • พุธทรัพย์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : puthsup@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2016-12-26
  • จำนวนเรื่อง : 146
  • จำนวนผู้ชม : 91003
  • จำนวนผู้โหวต : 227
  • ส่ง msg :
  • โหวต 227 คน
วันศุกร์ ที่ 27 มีนาคม 2563
Posted by พุธทรัพย์ , ผู้อ่าน : 346 , 10:51:47 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน wullopp , อดุลย์ และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

ขอจดจำความดีที่คุณทำ

ในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติเพราะโควิด 19 ระบาด ก็ได้เห็นธาตุแท้ของส่วนราชการต่างๆ และหน่วยงานเอกชนหลายแห่ง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไม่ว่าทางบกทางเรือและทางอากาศ โควิด 19 ชอบนัก โดยเฉพาะการเดินทางทางอากาศ เพราะไปได้เร็วที่สุด

ไม่มีผู้ใดทราบว่าตนเองติดโควิด 19 หรือไม่ อยู่ในระยะแพร่เชื้อหรือเปล่า ดังนั้น จะเห็นข่าวการติดตามผู้โดยสารโดยรถคันนั้น เที่ยวบินนั้นว่ามีผู้ใดบ้าง เพราะพบว่าผู้โดยสารที่โดยสารไปในคันนั้นหรือเที่ยวนั้นบางคนติดเชื้อโควิด 19 เข้าให้แล้ว

 

แล้วส่วนราชการหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องละครับ เขาทำอะไรกันบ้าง

ส่วนราชการบางแห่งก็ยังปฏิบัติงานราชการอยู่เหมือนเดิม ส่วนใหญ่ใช้ระบบการทำงานแบบตั้งรับ มีปัญหาก็ค่อยๆ แก้กันไป บางแห่งแก้ปัญหาไม่ได้ ก็ขอให้ประชาชนหรือหน่วยงานราชการด้วยกันเองผู้ยื่นคำขอไปรับเรื่องกลับก็มี

ในขณะที่เอกชนบางราย ก็ได้ถือโอกาสนี้กอบโกยผลประโยชน์ใส่ตัวโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนและความปลอดภัยของประชาชน

ครับ ก็ว่ากันไป ผู้เขียนเชื่อในเรื่องกรรมครับ ผู้ใดหรือหน่วยงานใดกระทำความดี ผลแห่งการทำดีนั้นย่อมส่งผลให้ผู้กระทำประสบแต่สิ่งดีๆ ตลอดไปเสมอ

หัวเรื่องที่ระบุว่า “ขอจดจำความดีที่คุณทำ” ก็ขอกล่าวถึงตัวอย่างที่ผู้เขียนเห็นว่าได้กระทำความดี ทั้งหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานเอกชนครับ

หน่วยงานแรกที่ผู้เขียนขอยกย่องคือกรมการท่องเที่ยวครับ จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (วันที่ ๑๒ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓) ออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จะคลี่คลาย 

 

โดยจะพิจารณากำหนดวันหยุดราชการชดเชยให้ในภายหลังในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป

แล้วนักท่องเที่ยวที่ได้ซื้อบริการนำเที่ยวในประเทศไว้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ดังกล่าว หากประสงค์จะเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง จะทำอย่างไร เสียเงินหรือไม่นั้น ไม่ต้องกังวลใจแล้วครับ 

เพราะกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลธุรกิจนําเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นําเที่ยว ได้เน้นย้ำให้บริษัททัวร์ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยว พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามที่ได้ปรากฏในพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กล่าวคือ

กรณีมีเหตุให้ต้องยกเลิกการนำเที่ยวตามที่ได้ตกลงไว้ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ให้บริษัททัวร์คืนเงินค่าบริการแก่นักท่องเที่ยวเต็มจำนวน 

ทั้งนี้ การคืนเงินค่าบริการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว หากบริษัททัวร์มีค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงเพื่อเตรียมการจัดนำเที่ยว ค่ามัดจำของบัตรโดยสารเครื่องบินและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ สามารถนำมาหักจากเงินค่าบริการนำเที่ยวที่ต้องจ่ายคืนให้นักท่องเที่ยวได้ 

โดยบริษัททัวร์ต้องแสดงหลักฐานต่อนักท่องเที่ยว แต่หากค่าใช้จ่ายของบริษัททัวร์สูงกว่าเงินค่าบริการนำเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจ่ายไป บริษัททัวร์จะเรียกเก็บเงินเพิ่มจากนักท่องเที่ยวไม่ได้ 

แล้วถ้านักท่องเที่ยวไม่ได้รับเงินคืนตามหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าบริการคืนให้แก่นักท่องเที่ยวละครับ ไม่มีปัญหาครับ ไปร้องเรียนได้ที่ กรมการท่องเที่ยว แล้วกรมการท่องเที่ยวจะจัดการให้

ไปร้องเรียนได้ที่อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ชั้น ๒ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไปครับ

หน่วยงานที่สอง เป็นรัฐวิสาหกิจกระทรวงคมนาคม คือ บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. ครับ โดย บขส. ซึ่งได้เปิดให้ประชาชนที่จองตั๋วรถโดยสารของ บขส. ล่วงหน้า เดินทางในระหว่างวันที่ ๑-๓๐  เมษายน ๒๕๖๓

 

แต่เมื่อคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เลื่อนวันหยุดราชการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ จึงให้ผู้โดยสารสามารถเลื่อนตั๋วเดินทางได้ ๙๐ วัน จากช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๓ เป็นเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยไม่หักค่าธรรมเนียม หรือขอคืนตั๋วโดยสารได้ รายละเอียดต่างๆ ให้ติดต่อ บขส. ได้

หน่วยงานที่สามเป็นสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด 19 สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ จึงประกาศหยุดทำการบินชั่วคราว ทั้งเส้นทางในประเทศและต่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม - ๓๐ เมษายนนี้


การยกเลิกเที่ยวบินของสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ นั้น หากผู้โดยสารต้องการอย่างไร เช่น การเลื่อนการเดินทางถึง ๓๖๕ วัน หรือขอเป็นเครดิตเพื่อใช้ในเที่ยวบินต่อไปก็ย่อมได้

ติดต่อทางโทรศัพท์ได้ครับ เพราะแม้ว่าสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ เป็นสายการบินต่างชาติที่มาทำมาหากินในประเทศไทย แต่มีสำนักงานและสามารถติดต่อได้ทางโทรศัพท์ และมีอีเมล์ที่ติดต่อได้

ไม่เหมือนสายการบินแอร์แอร์เซีย ซึ่งได้เขียนถึงในเรื่อง “พฤติกรรมของแอร์เอเชียที่ทำกับคนไทยถูกต้องเป็นธรรมแล้วหรือไม่” หาอ่านได้ที่

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/03/25/entry-1

แล้วสายการบินอื่นละครับ ยังรับคงผู้โดยสารซึ่งไม่แน่ใจว่ามีเชื้อโควิด 19 อยู่ในตัวหรือไม่ ไปเผยแพร่ยังต่างจังหวัดให้บุคลากรทางการแพทย์ในต่างจังหวัดซึ่งมีไม่เพียงพออยู่แล้ว ต้องเหน็ดเหนื่อยกันมากยิ่งขึ้นหรือครับ

ประกาศยกเลิกเที่ยวบินกันได้แล้วหรือยังละครับ

สำหรับสายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ก็ “ขอจดจำความดีที่คุณทำ”  โอกาสหน้าผู้เขียนขอเป็นลูกค้าของสายการบินนี้ก็แล้วกันครับ

พุธทรัพย์ มณีศรี


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 แม่หมี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
พุธทรัพย์ from mobile วันที่ : 27/03/2020 เวลา : 11.34 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

ใช่เลยครับ คุณแม่มี

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
แม่หมี from mobile วันที่ : 27/03/2020 เวลา : 11.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ขอชื่นชมไลอ้อนแอร์
ส่วนสายการบินอื่นเราก็จดจำความเขี้ยวของคุณเช่นกัน

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน