*/
  • พุธทรัพย์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : puthsup@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2016-12-26
  • จำนวนเรื่อง : 157
  • จำนวนผู้ชม : 101590
  • จำนวนผู้โหวต : 242
  • ส่ง msg :
  • โหวต 242 คน
วันพุธ ที่ 15 กรกฎาคม 2563
Posted by พุธทรัพย์ , ผู้อ่าน : 591 , 16:51:24 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน อดุลย์ , Chaoying และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

แม้อ้อยเข้าปากช้าง...แต่ก็ยังง้างออกมาได้

โบราณเคยมีสุภาษิตไว้ว่า “อ้อยเข้าปากช้าง” หรือที่ใกล้เคียงกันอีกประโยคหนึ่งว่าเนื้อเข้าปากเสือ”  ซึ่งหมายถึงเมื่อสิ่งของหรือประโยชน์อันใดตกอยู่ในมือใครแล้ว ผู้นั้นจะไม่ยอมปล่อยให้ใครง่ายๆ แต่ผู้เขียนสามารถลวงอ้อยจากปากเช้างหรือล้วงเนื้อออกจากปากเสือสำเร็จแล้ว

เป็นอุทธาหรณ์สำหรับทุกๆ ท่านว่า หากมีความพยายามในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด สิ่งนั้นย่อมประสบความสำเร็จได้

เรื่องราวมีอยู่ว่าผู้เขียนได้ร้องเรียนการบริการของสายการบินแอร์เอเชีย และขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐ ๔ แห่ง คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)  สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

โดยการส่งข้อร้องเรียนทางจดหมายลงทะเบียน ซึ่งมีสาระสำคัญมี ๒ ประการ คือ ประการแรก สายการบินแอร์เอเชียเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย แต่หลีกเลี่ยงการโฆษณาประชาสัมพันธ์สถานที่ติดต่อทางหนังสือหรือทางส่วนตัว และไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนคนไทยสามารถติดต่อทางโทรศัพท์ได้

โดยกำหนดให้ติดต่อผ่าน AVA ซึ่งเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ปัญญาประดิษฐ์ของสายการบิน และการติดต่อต้องกระทำเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้ประชาชนคนไทยที่ต้องการติดต่อสายการบินแอร์เอเซียไม่อาจกระทำได้โดยสะดวก เพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาที่คนไทยทุกคนต้องอ่านออกและเขียนได้

ประการที่สอง การสำรองที่นั่งไป-กลับญี่ปุ่นไว้กับสายการบินนี้โดยเดินทางในวันที่ ๑๕ และในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ เพื่อไปชมดอกซากุระบาน และโควิด 19 ได้ระบาดที่ประเทศญี่ปุ่นนานแล้วโดยมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก แต่สายการบินนี้ไม่ยอมยกเลิกเที่ยวบิน ปล่อยให้ลูกค้าต้องยกเลิกไปก่อน

การกระทำดังกล่าวเข้าใจว่าเพื่อไม่ต้องชดใช้เมื่อยกเลิกเที่ยวบินในภายหลังก่อนการเดินทางเพียง ๒-๓ วัน ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าเป็นการยกเลิกดังกล่าวมีเลศนัย จึงขอความเป็นธรรมในเรื่องนี้

ทั้งนี้ ได้เขียนบทความเรื่อง “พฤติกรรมของแอร์เอเซียที่ทำกับคนไทยถูกต้องเป็นธรรมแล้วหรือไม่ลงในโอเค เนชั่นบล็อก เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ (ชมรายละเอียดใน

http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup/2020/03/25/entry-1) 

ลองมาติดตามการทำงานของส่วนราชการไทยกันนะครับ ว่าได้จัดการกับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวอย่างไรบ้าง

ส่วนราชการแรกที่ตอบข้อร้องเรียนคือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยตอบเมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ได้ลอกมาทุกตัวอักษร) ว่า “ได้ตรวจสอบรายการทางทะเบียนของบริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด แล้วปรากฏว่า

บริษัทมีสำนักงานแห่งใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๒๒ ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร ๑ ชั้น ๔ ห้องเลขที่ ๔๓๐๗ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร และไม่ปรากฏว่าบริษัทฯ มีพฤติกรรมหรือกระทำความผิดตามกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า”

ครับ ต่อไปนี้ท่านผู้ใดมีปัญหากับบริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด ก็อาจติดต่อโดยตรงกันได้ตามที่อยู่ข้างบนนี้

อีก ๓ แห่ง ยังไม่ตอบ ซึ่งผู้เขียนเข้าใจดีว่าตั้งแต่วันที่ ๑ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ สายการบินแอร์เอเซียหยุดบินซึ่งต้องปิดสำนักงาน ส่วนราชการต่างๆ จึงไม่อาจสอบถามข้อมูลจากสายการบินนี้และพิจารณาตอบข้อร้องเรียนและขอความเป็นธรรมให้แก่ผู้เขียนได้

จึงได้มีหนังสือลับมาก ด่วนที่สุด ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เร่งรัดให้หน่วยงานที่เหลือนี้ตอบข้อร้องเรียนของผู้เขียน ทั้งนี้ เพราะสายการบินแอร์เอเชียได้เปิดทำการแล้ว


วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ได้รับการติดต่อจาก สคบ. ทางโทรศัพท์ และต่อมาทางอีเมล์ขอให้ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หลักฐานการจอง และหลักฐานการชำระเงินไปให้ ซึ่งได้ส่งให้ยกเว้นหลักฐานการจองเพราะสิ่งนั้นคืออีเมล์ยืนยันการสำรองที่นั่งของสายการบินแอร์เอเซีย ซึ่งเคยส่งให้แล้ว

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๓ ซึ่งเป็นวันเสาร์ได้รับหนังสือจาก สคบ. เป็นหนังสือส่งทาง EMS ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ได้เชิญให้ผู้เขียนไปพบเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ของแอร์เอเชีย เพื่อเจรจากันในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ ในเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เข้าไปตรวจสอบจากเน๊ตของการไปรษณีย์ไทยแล้วปรากฏว่า หนังสือของ สคบ. ลงวันที่ ๔ มิถุนายนนั้น ปณ. หลักสี่ รับหนังสือในวันที่ ๕ มิถุนายน เวลา ๑๘.๐๗ น.

 

เห็นข้าราชการไทยทำงานกันแบบนี้ อดไม่ได้ที่ต้องเขียนบทความเรื่อง “เดี๋ยวนี้ส่วนราชการ (บางแห่ง) ทำงานกันแบบนี้แล้วหรือ” ชมรายละเอียดที่ http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup-govservice/2020/06/07/entry-1

ในบทความเรื่องนั้น ไม่ได้ระบุชื่อหน่วยงานหรอกครับ แต่ครั้งนี้เพราะเป็นเรื่องต่อเนื่อง จึงเห็นว่ามีความจำเป็นต้องระบุ ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ข้าราชการในทุกหน่อยงานมีความละเอียดรอบคอบ หยุดการทำงานให้บริการประชาชนในลักษณะนี้เสียที อย่าลืมว่าปัจจุบันประชาชนสามารถตรวจสอบได้เกือบทุกเรื่อง

เช้าวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน โทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ สคบ. เจ้าของเรื่อง เพื่อชี้แจงว่าไม่อาจย้อนเวลาไปพบได้ เจ้าหน้าที่ขอโทษและแจ้งว่าผู้แทนแอร์เอเชียก็ไม่สามารถไปพบเพื่อเจรจาไม่ได้เช่นกัน

ผู้เขียนทราบดีว่าการร้องเรียนเรื่องเช่นนี้ต้องใช้เวลา และก็ไม่ได้หวังอะไรมากมายนักหรอกครับ เพราะอ้อยเข้าปากช้างไปแล้ว คิดว่าคงไม่ได้คืนหรอก จึงได้แต่คอยคำตอบด้วยความใจเย็นเป็นที่สุด

แล้วจู่ๆ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ที่ผ่านมา ผู้เขียนได้รับอีเมล์จากบริษัท ไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ จำกัด แจ้งว่าบริษัทฯ ได้รับหนังสือจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ให้คืนเงินค่าบัตรโดยสาร เส้นทางไปกลับดอนเมือง - โตเกียว-นาริตะ จำนวน ๒๙,๑๙๔ บาท จึงขอรายละเอียดบัญชีธนาคารเพื่อจะโอนเงินให้ต่อไป ซึ่งผู้เขียนได้แจ้งรายละเอียดผ่านอีเมล์ในวันนั้นไปแล้ว

ดีใจครับ ดีใจเหมือนถูกหวยหรือถูกล๊อตเตอรี่ ต้องขอขอบคุณสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเป็นอย่างสูง ที่ได้สร้างความรู้สึกดีๆ ให้แก่ผู้เขียน การทำงานเงียบๆ แบบนี้ประชาชนชื่นใจนะครับ จะบอกให้

การทำงานเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) อาจเริ่งรัดมาอีกทางหนึ่งก็ได้ เพราะไม่ทราบรายละเอียดการดำเนินการของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ถือเป็นบทเรียนให้แก่ประชาชนทุกคนนะครับว่า หากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม ไม่ว่าหน่วยงานของรัฐและเอกชน ประชาชนมีสิทธิขั้นพื้นฐานในการร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้ ส่วนจะได้รับความเป็นธรรมมากน้อยแค่ไหนเพียงไร ก็เป็นเรื่องๆ ไปนะครับนธรรมได

ผู้เขียนบอกกล่าวอยู่เสมอๆ ว่า “ต้องขอ” ครับ หากขอหรือร้องเรียนความเป็นธรรมย่อมได้รับร้อยละ ๕๐ ส่วนไม่ได้ขอหรือไม่ได้ร้องเรียนก็ได้รับความเป็นธรรมร้อยละศูนย์ครับ

ผู้เขียนไม่ได้นำบทความนี้ลงในโอกาสแรกหรอกครับ เพราะทราบเพียงข่าวแต่เงินยังไม่เข้าบัญชีของผู้เขียนก่อน ก็เขียนได้ไม่เต็มปาก เกิดระหว่างทางเงินไม่มาก็จะแย่

 

แม้จะข้าสักนิด แต่ตอนนี้เงินจำนวน ๒๙,๑๙๔ บาท ได้เข้าในบัญชีของผู้เขียนเรียบร้อยแล้ว จึงได้นำมาเรียนให้ท่านผู้อ่านเพื่อยืนยันว่า ราชการไทย ยังเป็นที่พึ่งได้อยู่ครับ ส่วนจะช้าหรือเร็วแค่ไหนก็แล้วแต่กรณีๆ ไป

 

ที่สำคัญคือส่วนราชการได้มุ่งทำงานเพื่อประชาชนมากน้อยแค่ไหน ไม่ใช่สักแต่ทำงานให้พ้นตัว ประชาชนมีความรู้สึกอย่างไรก็ช่าง

ขอขอบคุณสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับ ที่จริงหากสำนักงานฯ ได้กรุณาแจ้งให้ผู้เขียนทราบในวันที่แจ้งแอร์แออร์ก็จะชื่นใจกว่านี้

ก็ไม่รอหนังสือตอบของหน่วยไหนๆ อีกแล้วครับ เพราะถือว่าการร้องขอความเป็นธรามได้บรรลุเป้าหมายแล้ว

สำหรับเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อของแอร์เอเชียนั้น ได้ปรึกษากับผู้รู้แล้ว สามารถฟ้องร้องต่อศาลได้ แต่ผู้เขียนไม่ทำละครับ

ขอฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยดำเนินการฟ้องร้องและบังคับให้บริษัทห้างร้านต่างๆ ที่ทำมาหากินในประเทศไทยต้องมีช่องทางให้ประชาชนคนไทยสามารถติดต่อสื่อสารโดยใช้ภาษาไทยได้ด้วย

สงสารคนไทยตาดำๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษไม่ได้บ้างเถิดครับ

พุธทรัพย์ มณีศรี 


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 6 (0)
พุธทรัพย์ from mobile วันที่ : 16/07/2020 เวลา : 12.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

ครับ คุณอดุลย์ ที่จริงผมก็เกือบถอดใจแล้วครับ สิ่งที่หวังอย่างเดียวคือหน่วยงานภาครัฐ แสดงว่าบางแห่ง เช่น สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ยังพึ่งได้อยู่ ส่วน สคบ. ซึ่งน่าจะช่วยได้มากกว่านี้ แต่ในความเห็นผมที่เคยร้องเรียนได้ล้มละลายไปแล้วครับ

ความคิดเห็นที่ 5 พุธทรัพย์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อดุลย์ วันที่ : 16/07/2020 เวลา : 11.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/adulmr

ชื่นชมคุณพุธทรัพย์ครับ
ที่ทำเรื่องนี้ได้สำเร็จ
บ้านเราผู้บริโภคเสียเปรียบเป็นอาจิณ

ผมเองก็มีประสบการณ์ช่วงโควิด
ได้จองตั๋วแอร์เอเชียดอนเมือง-หาดใหญ่
ให้ลูกสาวซึ่งเรียนมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯ

แต่แล้วสายการบินยกเลิกเที่ยวบินนั้น
ซึ่งเป็นความผิดของสายการบินเห็นกันชัดๆ
แต่แทนที่เค้าจะคืนเงิน(สด)ให้
กลับให้ทำเรื่องโดยโยนภาระให้ผมคุย (พิมพ์โต้ตอบ) กับนัง AVA นี่แหละ
ขนาดที่ผมพอจะรู้ภาษาต่างด้าว และถนัดเรื่องไอทีอยู่บ้าง
ยังกรอกข้อมูลที่นังบ้านั่น (AVA) ถามมาไม่ถูกต้อง มั่วไปหมด
จนผมถอดใจเลิกทำ

เวลาล่วงเลยไป 3-4 วัน
มันส่ง sms มาบอกว่า ทำไมผมยังไม่ทำไร
และเตือนให้ผมเข้าเน็ตไปคุยกับ AVA (ซะดี ๆ)
ผมก็เลยลองเข้าไปทำใหม่อีกหน
คราวนี้มันไม่ถามไรซับซ้อน
ทำได้สำเร็จ

แต่ก็ยังเอาเปรียบเรา ไม่ยอมคืนเงิน
แต่คืนกลับมาเป็น "เครดิต(เงิน)"
เพื่อให้นำ "เครดิต" ไปจองตั๋วกับสายการบินของเค้าในวันหลัง
แถมยังจำกัดระยะเวลาในการใช้เครดิต
ให้ใช้ได้ภายในหกเดือนหรือไรนี่แหละ
มัดมือชกเห็น ๆ
บ้าที่สุด

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
พุธทรัพย์ from mobile วันที่ : 15/07/2020 เวลา : 20.44 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

ขอบคุณครับคุณเจ้าหญิง อยากให้ผู้อ่านได้เห็นความพยายามในการขอความเป็นธรรมครับ ข้าราชการในหน่วยงานต่างๆ ก็ต้องตระหนักในการบริการประชาชนด้วยครับ

ความคิดเห็นที่ 3 พุธทรัพย์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 15/07/2020 เวลา : 20.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

ดีใจด้วยค่ะ ที่ได้รับเงินคืน เงินตั้งเยอะอยู่ไม่ได้คืน ก็เสียดายแย่เลย
เนี่ยหลานชายจองตั๋วแอร์เอเชียเหมือนกัน เพราะจะมีสอบภาษาญี่ปุ่นที่กทม. ในเดือนก.ค. ต้องจองไว้ก่อนเพราะรู้วันสอบ แต่พอเกิดสถานการณ์โควิด การสอบในเดือนก.ค. ยกเลิก แต่เงินที่จองตั๋วเครื่องบินไปแล้ว ไม่รู้ว่าหลานชายไปติดต่อสายการบินหรือเปล่า เพราะแกทำใจไว้ว่า อาจจะไม่ได้คืน เหมือนที่พี่พุธทรัพย์ติดต่อตอนแรก
..พี่อดทนและใจเย็น ในการรอ และมานะในการติดต่อหลายหน่วยงานราชการ ได้รับการสนองตอบในแบบต่างๆ ที่ช้าบ้าง วันที่ย้อนหลังบ้าง ดีแล้วค่ะ ที่นำมาเสนอให้รู้กัน และหน่วยงานที่ทำงานให้ประชาชนอย่างแท้จริงก็น่ายกย่องค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
พุธทรัพย์ from mobile วันที่ : 15/07/2020 เวลา : 18.41 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

ขอบคุณครับ คุณแม่หมี

ความคิดเห็นที่ 1 พุธทรัพย์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี from mobile วันที่ : 15/07/2020 เวลา : 18.39 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ดีใจด้วยค่ะ ที่ได้รับเงินคืน

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน