*/
  • พุธทรัพย์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : puthsup@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2016-12-26
  • จำนวนเรื่อง : 161
  • จำนวนผู้ชม : 106717
  • จำนวนผู้โหวต : 246
  • ส่ง msg :
  • โหวต 246 คน
วันอังคาร ที่ 7 กันยายน 2564
Posted by พุธทรัพย์ , ผู้อ่าน : 272 , 15:08:58 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน อดุลย์ , Chaoying โหวตเรื่องนี้

หากไม่มีจิตรักในการให้บริการก็ไม่ต้องหวังอะไรหรอกครับ

การให้บริการประชาชนนั้น แม้มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครับ แต่หากไม่มีจิตรักในการให้บริการ (Service mind) แล้ว การให้บริการก็ไม่ดีหรือไม่เกิดขึ้นครับ 

 

ภาพจากอินเทอร์เน็ต

ได้เขียนเรื่อง “การทำความดีขอให้กระทำอย่างจริงจัง…ไม่ใช่แสร้งทำ” ซึ่งเขียนถึงเรื่องที่บิ๊กซี รัชดา ได้เปิดช่องพิเศษเพื่อให้คนพิการและบุคคลพิเศษได้ชำระเงิน แต่ไม่ได้เปิดให้ใช้บริการอย่างจริงจัง ชมรายละเอียดได้ที่ http://oknation.nationtv.tv/mblog/read_comment.php?id=1094553

ได้มีผู้ให้ความเห็นในบทความเรื่องนี้ ซึ่งขออนุญาตเอ่ยชื่อ คือคุณอดุลย์ โดยให้ความเห็นไว้น่าสนใจหลายอย่าง อ่านรายละเอียดได้ตามลิงค์ข้างบนนั้นแหละครับ 

โดยที่ติดใจคำกล่าวตอนท้ายที่ว่า จะทำป้ายนั้นไว้ทำไมถ้าไม่ยอมปฏิบัติ มันต้องมีอะไรซ่อนอยู่แน่ๆ

เมื่อมีผู้เปิดประเด็น ก็ทำให้ผู้เขียนอยากทราบเช่นกันว่าการจัดช่องบริการบุคคลพิเศษนี้ นอกจากผู้จัดทำมีจิตรักในการให้บริการแล้ว ผู้จัดยังได้รับประโยชน์ใดบ้าง แน่นอนครับ ก็ต้องค้นคว้าหาความรู้กันหน่อย 

“ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จอยู่ที่นั่น” แล้วก็ค้นพบครับ โดยในมาตรา ๓๗ วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้บัญญัติว่า 

เจ้าของอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือผู้ให้บริการสาธารณะอื่น ซึ่งได้จัดอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิได้รับการลดหย่อนภาษี หรือยกเว้นภาษีเป็นร้อยละของจํานวนเงินค่าใช้จ่ายตามที่กฎหมายกําหนด

ดังนั้น การจัดช่องทางพิเศษเพื่อให้คนพิการได้ชำระเงิน โดยติดตั้งป้ายให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการซึ่งเป็นบุคคลพิเศษ

สิ่งที่ต้องค้นต่อไปก็คือว่ากฎหมายใดที่กำหนดให้ลดหย่อนหรือยกเว้นภาษีได้ และได้ลดหย่อนจำนวนเท่าใด

แล้วก็พบว่ามาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๔๙๙) พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้บัญญัติว่า

“ให้ยกเว้นภาษีเงินได้...จำนวนร้อยละหนึ่งร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก หรือบริการดังกล่าว”

ดังนั้น การที่ได้อำนวยความสะดวกให้กับคนพิการซึ่งหมายรวมถึงบุคคลพิเศษทั้งหมดโดยการจัดให้มีช่องจ่ายเงินพิเศษ ติดตั้งป้ายให้เห็นอย่างชัดเจน จึงได้รับการยกเว้นภาษีเต็มร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกนั้น

ส่วนจะได้รับการยกเว้นจำนวนเงินเท่าใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกนั้น ซึ่งคงต้องมีหลักฐานค่าใช้จ่ายนั้นๆ นำไปแสดงประกอบตอนที่ยื่นภาษีด้วย

และหากเป็นทรัพย์สินถาวร เช่น ทางลาด ก็นำค่าเสื่อมราคา มาคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายได้ในปีต่อไปด้วย

ดังนั้น ร้านค้าปลีกทุกแห่งที่ผู้เขียนได้เคยเห็นว่าได้จัดช่องทางพิเศษให้บุคคลพิเศษชำระเงิน ไม่ว่าร้านบิ๊กซี ร้านท๊อปหรือร้านเทสโก้โลตัส ก็ย่อมได้รับการยกเว้นภาษีดังที่ได้กล่าวไว้แล้วด้วย

 

 

ภาพจากอินเทอร์เน็ต

อย่างไรก็ตาม ผู้เขียนมีความเห็นว่าการที่บิ๊กซี รัชดา ไม่ได้ให้บริการแก่บุคคลพิเศษในช่องที่เปิดบริการไว้อย่างจริงจังนี้  คงไม่ใช่นโยบายของบิ๊กซี สำนักงานใหญ่ที่สั่งให้มีช่องพิเศษในการชำระเงินให้บริการบุคคลพิเศษนั้น ทำไปเพื่อการลดหย่อนภาษีหรอกนะครับ เพราะการที่จัดให้มีช่องบริการพิเศษดังกล่าวย่อมมีจิตในการให้บริการอยู่แล้ว

การกระทำเพื่อให้ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ดังกล่าวข้างต้น ไม่คุ้มกับชื่อเสียงและความเชื่อถือในภาพรวมหรอกนะครับ

น่าจะเป็นเพราะผู้จัดการบิ๊กซี รัชดา อาจขาดจิตในการให้บริการไปหน่อยเท่านั้น

ก็ขอฝากบิ๊กซี สำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานใหญ่ของร้านค้าปลีกอื่นๆ ที่ได้จัดช่องทางพิเศษในการชำระเงินให้แก่บุคคลพิเศษ ขอได้โปรดกำชับผู้จัดการสาขาและเจ้าหน้าที่ของแต่ละสาขาให้มีจิตรักในการให้บริการและให้บริการอย่างจริงจังด้วย

 

ในขณะเดียวกัน ผู้เขียนก็อยากเห็นหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ซึ่งในที่นี้คือกรมสรรพากร ได้โปรดตรวจสอบอย่างจริงจังว่าร้านค้าที่ต้องการยกเว้นภาษีเพราะได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกให้คนพิการนั้น ได้จัดไว้และได้ปฏิบัติอย่างจริงจังหรือไม่ ก่อนที่จะยกเว้นภาษีเงินได้ให้ ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

และก็ไม่ใช่เฉพาะกรมสรรพากรหรอกนะครับ ขอฝากไปถึงหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ด้วย ว่าการที่ได้ให้การรับรองหรือมาตรฐานแก่เอกชนใดๆ ไปแล้ว ต้องหมั่นสำรวจตรวจตราอย่างจริงจังว่าบริษัทเอกชนนั้นๆ ได้ดำเนินการตามที่ได้รับหนังสือรับรองหรือได้มาตรฐานที่ได้รับรองไว้หรือไม่

ทั้งนี้ เพื่อประชาชนจะได้รับประโยชน์และได้รับบริการที่ดีที่ควรจะได้รับอย่างแท้จริง

พุธทรัพย์ มณีศรี


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
พุธทรัพย์ from mobile วันที่ : 08/09/2021 เวลา : 16.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

ขอบคุณคุณอดุลย์ที่ติดตามครับ

เขียนแบบนี้หากคิดได้ ก็คงขวนขวายไม่ทำอีกแล้วละครับ แต่หากไปพบเห็นเหมือนที่เคยพบที่สาขารัชดาอีก ก็ยังคงขอพบผู้จัดการสาขานี้เช่นเคยครับ

ความคิดเห็นที่ 3 พุธทรัพย์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
อดุลย์ วันที่ : 08/09/2021 เวลา : 15.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/adulmr

ยอดเยี่ยมครับคุณพุธทรัพย์
ช่างขวนขวายเสาะแสวงหาข้อเท็จจริงมาจนได้
อันเนื่องมาจากผลประโยชน์ในเรื่องภาษีนี่เอง
สรรพากรน่าจะปรับให้หนัก

ห้างร้านใหญ่โตขนาดนี้นี่นะ ทำกันได้ลงคอ
รู้ถึงไหนอายถึงนั่น
เรื่องความโปร่งใสขององค์กร
ฝรั่งเค้าถือเป็นเรื่องคอขาดบาดตายเชียวนา

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
พุธทรัพย์ from mobile วันที่ : 07/09/2021 เวลา : 21.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

ขอบคุณครับคุณเจ้าหญิง

ความคิดเห็นที่ 1 พุธทรัพย์ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 07/09/2021 เวลา : 21.00 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

อ๋อ เพื่อให้ได้รับการยกเว้นภาษีนี่เอง
ขอบคุณพี่พุธ ที่ให้ความกระจ่าง และนำมาเขียน ว่าห้างไหนมั่ง

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน