*/
  • พุธทรัพย์
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : puthsup@gmail.com
  • วันที่สร้าง : 2017-03-18
  • จำนวนเรื่อง : 133
  • จำนวนผู้ชม : 94558
  • จำนวนผู้โหวต : 249
  • ส่ง msg :
  • โหวต 249 คน
<< สิงหาคม 2017 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560
Posted by พุธทรัพย์ , ผู้อ่าน : 1172 , 09:03:06 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน february26 , สุรศักดิ์ และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

กระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง : ไม่ได้หายไปไหนและก้าวหน้าอย่างน่าพอใจ

 ปีกว่าแล้วซิครับ ที่โครงการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงเงียบหายไปจากหน้าหนังสือพิมพ์และสื่อมวลชนทุกแขนง

เพราะเมื่อองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน หรือชื่อย่อว่า อพท.) ได้รายงานผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จังหวัดเลย ต่อคณะรัฐมนตรี


และคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ก็ได้มีมติ ๒ ประการ

ประการแรก รับทราบตามที่องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เสนอ

ประการที่สอง ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับฟังความเห็นของกระทรวงมหาดไทย สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดำเนินการ

โดยให้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและคำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมของประเทศเป็นสำคัญ เพื่อให้ได้ข้อสรุปแนวทางการดำเนินการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จังหวัดเลย ที่ชัดเจนและเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและธรรมชาติน้อยที่สุด

ในฐานะที่ผู้เขียนเคยเป็นคณะอนุกรรมการอำนวยการโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จังหวัดเลย ของ อพท. จึงสนใจและติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด เพราะไม่อยากเห็นกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงเป็นเพียงตำนาน เหมือนสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งเคยเป็นตำนานมานาน กว่าจะได้สร้างประเทศเพื่อนบ้านก็ได้พัฒนาล้ำหน้าไปก่อนแล้ว

 

ท่านที่สนใจเรื่องราวของกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จังหวัดเลย ก็โปรดคลิ๊กไปอ่านบทความของผู้เขียน ซึ่งเขียนเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ก่อนที่คณะรัฐมนตรีมีมติดังกล่าวข้างต้น

ภายใต้ชื่อเรื่องว่า“๓๓ ปีแห่งการศึกษากระเช้าไฟฟ้าภูกระดึง : จะได้สร้างไหมนี่” ครับ คลิ๊กไปอ่านได้ที่ http://www.banmuang.co.th/column/politic/1049

จากการติดตามความคืบหน้าในการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ผู้เขียนก็ได้เห็นความตั้งใจในการดำเนินงานในเรื่องนี้ครับ

โดยหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติดังกล่าว สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ก็ได้จัดประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อหารือเรื่องนี้ เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ประเด็นสำคัญคือการกำหนดหน่วยงานเจ้าภาพหลักที่จะเป็นเจ้าของโครงการ และการเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

นอกจากนั้น ยังขอให้กรมอุทยานฯ บินสำรวจตามแนวเส้นทางและถ่ายภาพ พร้อมนำข้อมูลที่ได้มาหารือร่วมกันในที่ประชุม และให้ สผ. เชิญบริษัทที่ปรึกษานำเสนอถึงเนื้อหาสาระในผลการศึกษาและเข้าร่วมชี้แจงด้วย

และกำหนดให้ลงพื้นที่สำรวจเส้นทางร่วมกันโดยเชิญคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมบินดูตามแนวเส้นทาง พร้อมหารือร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจังหวัดเลย (กรอ.) ในคราวประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ มีมติเห็นชอบให้จังหวัดเลย และ กรอ. จังหวัดเลย เป็นผู้ยื่นเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง จังหวัดเลย ต่อ สผ.

แต่ท้ายที่สุดในการประชุมผู้เกี่ยวข้องซึ่ง สผ. ได้จัดขึ้น เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้มีมติให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยมอบหมายหน่วยงานภายในจังหวัดเลยที่เป็นนิติบุคคลเป็นเจ้าภาพในการดำเนินโครงการฯ และนำเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อ สผ. เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จากการประชุมที่จังหวัดเลยจัดขึ้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อหารือเรื่องหน่วยงานเจ้าของโครงการ และการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย พร้อมรับเป็นเจ้าของเรื่องนี้ โดยมีหนังสือยืนยันเมื่อวันที่  ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 

ทราบว่าในปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูลในรายงานให้เป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะผลการศึกษาสภาพแวดล้อมที่อาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งต้องเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งต้องสอดคล้องตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ด้วย

เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ก็จะนำสู่ขั้นตอนการยื่นเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อ สผ. ตามขั้นตอนต่อไป

ครับ ก็เป็นข่าวดีที่ผู้ประสงค์จะขึ้นภูกระดึงโดยกระเช้าไฟฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุเช่นผู้เขียน ส่วนผู้ประสงค์จะทดลองกำลังโดยการปืนขึ้นภูกระดึงตามเส้นทางในปัจจุบัน ก็ยังใช้โอกาสนั้นได้อย่างเต็มที่เหมือนเดิม

 

ก่อนจบบทความที่น่ายินดีนี้ อยากเรียนให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลยทราบว่า การดำเนินการในเรื่องนี้ยิ่งเร็วขึ้นเท่าไร ก็จะทำให้เศรษฐกิจของชาวอำเภอกระดึงซึ่งเขาต้องการกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงดีมากขึ้นเท่านั้น


ไม่เฉพาะเศรษฐกิจของภูกระดึงหรอกครับ เศรษฐกิจของอีสานก็ดีขึ้น เพราะกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึงจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยี่ยมชม

ทั้งยังทำให้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชื่อมโยง ๒ ฝั่งแม่น้ำโขงเลย-ลาว “สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง” ที่ อพท. เลย ได้ริเริ่มขึ้น จะประสบความสำเร็จอย่างงดงาม

นอกจากนั้น จากการที่คณะที่ปรึกษาประมาณการจำนวนประชากรจากข้อมูลสัดส่วนประชากร สศช. (๒๕๕๖) ได้คาดการไว้ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีประชากรที่เป็นผู้สูงอายุร้อยละ ๑๗ ในปี ๒๕๖๔ จะมีผู้สูงอายุร้อยละ ๒๐ และในปี ๒๕๖๙ จะมีผู้สูงอายุร้อยละ ๒๓.๕๕ จะเห็นได้ว่าจำนวนผู้สูงอายุสูงเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ และร้อยละ ๖.๕๕ ในอีก ๕ ปี และ ๑๐ ปี ข้างหน้า ตามลำดับ

ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเหล่านี้ รวมทั้งบุคคลอื่นที่ไม่อาจขึ้นภูกระดึงได้ด้วยตนเองได้มีโอกาสเห็นภูกระดึง ซึ่งอาจจะเป็นครั้งแรกหรืออีกครั้งหนึ่งในชีวิตก็ได้  

พร้อมทั้งยังช่วยทำให้เศรษฐกิจของชาติในภาพรวมดีขึ้นด้วย   

พุธทรัพย์ มณีศรีอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 5 (0)
BlueHill วันที่ : 06/05/2018 เวลา : 10.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

5 เหตุผล ที่ไม่ควรทำกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง

คณะรัฐมนตรี มีมติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เป็นผู้รับไปดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง ในอุทยานแห่งชาติภูกระดึง เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว โดยให้ศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) ควบคู่ไปหลังจากจัดทำเป็นรายงานศึกษาความเป็นไปได้โครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึง รายงานการศึกษาขั้นกลางฉบับปรับปรุงแก้ไข 20 มิถุนายน 2557 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ได้นำเสนอข้อคิดเห็นประกอบรายงานดังกล่าวในเดือนมีนาคม 2558 เสนอต่อองค์กรบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษฯ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช มีเนื้อหาสรุปได้ดังนี้

1. บนหลังแปภูกระดึง เป็นพื้นที่ราบกว้างใหญ่นับสิบตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า หากขาดการควบคุมดูแลหรือขาดการจัดการนักท่องเที่ยวที่ดีพอ หรือมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปใช้พื้นที่เป็นจำนวนมากจนไม่สามารถควบคุมได้ ย่อมส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าและระบบนิเวศในพื้นที่

2. เนื่องจากพื้นที่บริการท่องเที่ยวเป็นพื้นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า คือที่ราบหลังแป โอกาสที่นักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากที่จะขึ้นไปรบกวนถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจะสูงมากขึ้น รวมถึงอันตรายจากการถูกสัตว์ป่าทำร้ายย่อมเกิดขึ้นด้วย

3. การเดินเท้าศึกษาธรรมชาติ เป็นกระบวนการสร้างการเรียนรู้ระหว่างคนกับธรรมชาติ การสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงช่วยให้การเดินทางรวดเร็วและเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวได้มากขึ้นนั่น ย่อมส่งผลให้คุณค่าทางธรรมชาติถูกลดลง

4. กระเช้าไฟฟ้าจะทำลายอาชีพของลูกหาบ และร้านค้าบริเวณจุดพักระหว่างเส้นทางขึ้นภูกระดึงจากการใช้บริการกระเช้าไฟฟ้า

5. การศึกษาความเป็นไปได้ และรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ควรจัดทำพร้อมกัน เนื่องจากเนื้อหาข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลมีความแตกต่างกัน กระบวนการในการพิจารณามีความแตกต่างกัน ข้อมูลที่ได้จะขาดความรอบคอบ และไม่เป็นธรรม

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
BlueHill วันที่ : 06/05/2018 เวลา : 10.27 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

เป็นธรรมดาครับที่คนทำงานในโครงการย่อมอยากสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง แต่สร้างแล้ว จังหวัดจะเจริญและพัฒนาจริงหรือ ตกลงใครได้ประโยชน์ สร้างแล้วคุ้มค่่าไหม ถ้าเสียหายหรือขาดทุน ใครรับผิดชอบ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
พุธทรัพย์ วันที่ : 23/08/2017 เวลา : 09.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/puthsup

@คุณChaoying เข้าใจครับเพราะคนไทยบางคนเป็นเช่นนั้น แต่ในรายละเอียดในการบริหารจัดการในเรื่องนี้กรมอุทยานฯ เป็นผู้ดูแลเหมือนปกติ การค้างคืนยังมีการจำกัดจำนวนคนอยู่ครับ มาตรการในการตักเตือนและลงโทษนักท่องเที่ยวที่ไม่ประพฤติปฏิบัติตามกฎและกติกาที่วางไว้ซึ่งมีไม่มากนั้นต้องชัดเจนและจริงจัง แต่ก็ยังมีนักท่องเที่ยวอีกมากมายที่ปฏิบัติตนตามระเบียบที่วางไว้นะครับ

ความคิดเห็นที่ 2 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 22/08/2017 เวลา : 23.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

จะมีเหลืออยู่อีกไหม ธรรมชาติที่ไม่มีวัตถุสิงปลูกสร้างเข้าไปแปดเปื้อน
เมื่อขนคนขึ้นไปเยอะๆ ได้แล้วไง ไม่ค่อยเชื่อใจในการบริหารจัดการรักษาธรรมชาติของคนไทยสักเท่าไหร่เลย
ต่อไปภูกระดึงก็ไม่ต่างกับชะโงกทัวร์

ความคิดเห็นที่ 1 BlueHill ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 22/08/2017 เวลา : 23.15 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

จะมีเหลืออยู่อีกไหม ธรรมชาติที่ไม่มีวัตถุสิงปลูกสร้างเข้าไปแปดเปื้อน
เมื่อขนคนขึ้นไปเยอะๆ ได้แล้วไง ไม่ค่อยเชื่อใจในการบริหารจัดการรักษาธรรมชาติของคนไทยสักเท่าไหร่เลย
ต่อไปภูกระดึงก็ไม่ต่างกับชะโงกทัวร์

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน