• แสงเทียน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-08-03
  • จำนวนเรื่อง : 136
  • จำนวนผู้ชม : 299330
  • ส่ง msg :
  • โหวต 16 คน
แสงเทียน
สวัสดี เมืองไทยที่น่ารัก เรื่องน่าอ่าน เมืองไทยน่าเที่ยว ชีวิตน่าค้นหา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/ra
วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2555
Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 1462 , 06:44:16 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีGratitude  is  the  sign  of  noble  souls. คนฉลาดแต่เห็นแก่ตัว  คือ คนชั่วที่เป็นภัยต่อสังคมThe  clever  but  selfish  is  the  vad  and  rascac  and  is  very  dangerous  to  societh  and  humanity. คนฉลาดใช้ความผิดพลาดของผู้อื่นแก้ไขตนเองBy  other’s  faults  eise  men  correct  their  own.....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 703 , 06:35:06 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การทำเวลาให้สูญไป  ก็คือการปล้นตัวเองWasting  time  is  robbing  oneself. ทุกสิ่งซื้อหาได้  ยกเว้นเวลาEverything  can  be  bought  except  time. ท่านอาจจะช้าได้  แต่เวลาจะไม่คอยท่านYou  may  delay,  but  time  will not....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2555
Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 2251 , 18:17:57 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

เราได้อะไรจากการสวดมนต์การสวดมนต์เป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นประจำสำหรับพวกเราชาวพุทธเราทุกคนบางท่านอาจจะบอกว่าตัวเองไม่มีเวลาสวดมนต์หรอก เพราะในแต่ละวันนั้นยุ่งมากแถมกลับมาถึงบ้านก็เหนื่อยและหมดแรงแล้ว ไม่มีแรงสวดมนต์หรอกจริง ๆ แล้ว การสวดมนต์นั้นก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องใช้เวลาหรือใช้แรงมากมายอะไรเพราะเราก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องสวดมนต์บทยาว ๆ เสมอไป โดยบทสวดมนต์สั้น ๆ ก็มีมากมายการสวดมนต์สั้น ๆ นั้นก็ถือเป็นการสวด....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 29 มกราคม 2555
Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 1459 , 18:21:12 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

คำว่า “พุทธคุณ” เป็นคำที่ชาวพุทธคุ้นหูกันเป็นอย่างดี แต่เชื่อว่าหลายคนยังไม่เข้าใจคำนี้ได้อย่างถูกต้องนัก ดังนั้นจึงขอนำมาอธิบายขยายความไว้ในที่นี้ โดยในพจนานุกรมพุทธศาสน์ของรองศาสตราจารย์ดนัย ไชยโยธา ได้ให้ความหมายไว้ว่า พุทธคุณ ๙ คือ คุณความดีของพระพุทธเจ้า ๙ ประการ ดังที่นักปราชญ์ได้ร้อยกรอง เพื่อใช้เป็นบทสวดสรรเสริญพระคุณอันประเสริฐไว้ดังนี้ ๑. อรหํ เป็นพระอรหันต์ มีคำแปลและความหมายอย่างน้อย ๔ ปร....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มกราคม 2555
Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 19460 , 20:23:05 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การเดินจงกรมการเดินจงกรมคือความตั้งใจในการเดินไปและกลับในจังหวะต่าง ๆ ตามระยะทางที่กำหนดไว้ โดยการเดินเป็นระยะหรือเป็นจังหวะ รวมแล้วมี 6 ระยะ มี ดังนี้จงกรม 1 ระยะ "ซ้ายย่างหนอ - ขวาย่างหนอ"จงกรม 2 ระยะ  "ยกหนอ - เหยียบหนอ"จงกรม 3 ระยะ  "ยกหนอ - ย่างหนอ - เหยียบหนอ"จงกรม 4 ระยะ   "ยกส้นหนอ - ยกหนอ - ย่างหนอ - เหยียบหนอ"จงกรม 5 ระยะ  "ยกส้นหนอ - ยกหนอ - ย่างหนอ - ลงหนอ - ถูกหนอ"                       ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 18 มกราคม 2555
Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 704 , 18:38:52 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ธรรมะจากพระท่านพระอาจารย์อัครเดช (ตั๋น) ถิรจิตฺโตวัดบุญญาวาส อ.บ่อทอง จ.ชลบุรีคนเราทุกคนซึ่งเกิดขึ้นมานั้นก็มีความรู้สึกว่า จะแสวงหาความสุขในโลกนี้ซึ่งคนทั้งหลายคิดว่า เป็นความสุขที่แท้จริงทุก ๆ คนก็ดิ้นรนแสวงหาความสุขอันเกิดจากวัตถุธาตุทั้งหลายอันเกิดจากรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสทั้งหลายซึ่งคนทุกคนนั้นคิดว่าเป็นความสุขที่แท้จริงบางคน ก็แสวงหาความสุขในทางที่ผิดศีลธรรมบางคน ก็แสวงหาความสุขในทางที่ถูกศี....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 4762 , 18:36:43 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 กาละ คือ กาลเวลากาลิก แปลว่า ประกอบด้วยกาลเวลา หรือขึ้นอยู่กับกาลเวลาทางพระวินัย กาลิก หมายถึงสิ่งที่พึงกลืนกินให้ล่วงลำคอลงไปได้ ซึ่งมีกำหนดไว้ว่าพระท่านจะเก็บไว้ฉันได้เฉพาะในเวลาที่กำหนดไว้ ตามพระวินัยแบ่งออกเป็น ๔ ประเภท จึงมักเรียกติดกันว่า กาลิก ๔ คือ... ๑. ยาวกาลิก คือของที่พระสงฆ์เก็บไว้ได้ตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงวัน ได้แก่ โภชนะ ๕ คือ ข้าวสุก ขนมสด ขนมแห้ง ปลา เนื้อ เป็นต้น ๒. ยามกาลิก คือของที่....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 10 มกราคม 2555
Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 6326 , 18:15:05 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 ปรัชญาความหมายของคำว่า “ปรัชญา”พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546, หน้า 668) กล่าวถึงความหมายคำว่าปรัชญา หมายถึง วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง พจนานุกรมคอลไลเออร์ (Collier, s Dictionary, 2006) กล่าวว่า ปรัชญามีความหมายนัยแรก เป็นการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ความจริงขั้นรากฐานของธรรมชาติ ภารกิจหน้าที่ และเป้าประสงค์ของมนุษย์ จักรวาลและชีวิต อีกความหมายหนึ่ง ปรัชญา เป็นระบบที่นำวิถีชีวิตแล....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 2031 , 18:11:30 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ปรัชญาแห่งความสำเร็จ ความสำเร็จเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาชีวิต มนุษย์ทุกคนล้วนต้องการความสำเร็จในชีวิต บางคนก็ประสบความสำเร็จอย่างสูง บางคนก็ประสบความสำเร็จเพียงบางส่วน บางคนก็ไม่เคยประสบความสำเร็จในทางใดเลย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปรัชญาที่แต่ละคนยึดถือ หรือไม่มีปรัชญาอะไร จะยึดถือเป็นหลักเลย ความสำเร็จในชีวิตเปรียบได้กับการเดินทางไปสู่ที่ใดที่หนึ่ง การเดินทางนั้น จะต้องมีจุดเริ่มต้น จุดมุ่งหมายปลายทาง และวิธ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม 2555
Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 997 , 13:22:52 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โลกธรรม 8   ความหมายของโลกธรรม 8โลกธรรม 8 หมายถึง เรื่องของ โลกมีอยู่ประจำกับชีวิต สังคมและโลกของมนุษย์เป็นความจริงที่ทุกคนต้องประสบด้วยกันทั้งนั้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็ตาม ข้อแตกต่างคือ ใครประสบมาก ประสบน้อย ช้าหรือเร็ว โลกธรรมแบ่งออกเป็น 8 ชนิด จำแนกออกเป็น 2 ฝ่ายควบคู่กันและมีความหมายตรงข้ามกัน คือ 1. โลกธรรมฝ่ายอิฏฐารมณ์ คือ ฝ่ายที่มนุษย์พอใจมี 4 เรื่อง คือ- ได้ลาภ หมายความ....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 1003 , 13:22:06 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

  ความกตัญญูพระพุทธศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี คนดีย่อมเป็นที่ปราถนาที่ต้องการในที่ทุกหนทุกแห่งในทุกกิจการ และในทุกยุคทุกสมัย คนดีทำให้ครอบครัวเจริญ โรงเรียนเจริญ ชุมชนเจริญ สังคมและประเทศชาติเจริญ คนดีอยู่ในครอบครัวใด โรงเรียนใดและสังคมใด ครอบครัว โรงเรียน และสังคมนั้นๆ ย่อมมีความสุข ความกตัญญู คือ คุณสมบัติและสัญลักษณ์ของคนดี กตัญญูกับกตเวทีรวมเป็นกตัญญูกตเวที เป็นคุณธรรมคู่กันเสมอ เป็นหลักถือปฏิบัติในกา....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 1355 , 13:21:26 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พรหมวิหาร 4   ความหมายของพรหมวิหาร 4- พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักธรรมสำหรับทุกคน เป็นหลักธรรมประจำใจที่จะช่วยให้เราดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ หลักธรรมนี้ได้แก่  เมตตา ความปรารถนาให้ผู้อื่นได้รับสุข กรุณา ความปราถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ มุทิตา ความยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี อุเบกขา การรู้จักวางเฉย   คำอธิบายพรหมวิหาร 41. เมตตา : ความปราถนาให้ผู้อื่นได้ร....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 1179 , 13:20:32 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สังคหวัตถุ 4   สังคหวัตถุ 4 หมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น ผูกไมตรี เอื้อเฟื้อ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน มีอยู่ 4 ประการ ได้แก่ 1. ทาน คือ การให้ การเสียสละ หรือการเอื้อเฟื้อแบ่งปันของๆตนเพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่น ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว เราควรคำนึงอยู่เสมอว่า ทรัพย์สิ่งของที่เราหา....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 1035 , 13:19:09 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อิทธิบาท 4   คำว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความสำเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึงความสำเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความสำเร็จในสิ่งใด ต้องทำตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท ซึ่งจำแนกไว้เป็น ๔ คือ๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น๒. วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น๔. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้นธรรม ๔ อย่างนี้ ย่อมเนื่องกัน แต่ละ....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 850 , 13:18:07 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ทิศหก ทิศหก บุคคลประเภทต่างๆ ที่เราต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์ ดุจทิศที่อยู่รอบตัวจัดเป็น ๖ ทิศ ดังนี้ ๑. ปุรัตถิมทิส ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ บิดา มารดา ๒. ทักขิณทิสทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูอาจารย์๓. ปัจฉิมทิส ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ สามีภรรยา๔. อุตตรทิส ทิศเบื้องซ้ายได้แก่ มิตรสหาย๕. อุปริมทิส ทิศเบื้องบนได้แก่ พระสงฆ์ สมณพราหมณ์ ๖. เหฏฐิมทิส ทิศเบื้องล่าง ได้แก่ ลูกจ้างกับนายจ้าง ๑. ปุรัตถิมทิส ทิศเบื้องหน้า ได....

อ่านต่อ


/1
<< มกราคม 2012 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        [ Add to my favorite ] [ X ]