• แสงเทียน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-08-03
  • จำนวนเรื่อง : 136
  • จำนวนผู้ชม : 299464
  • ส่ง msg :
  • โหวต 16 คน
แสงเทียน
สวัสดี เมืองไทยที่น่ารัก เรื่องน่าอ่าน เมืองไทยน่าเที่ยว ชีวิตน่าค้นหา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/ra
วันศุกร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555
Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 2102 , 09:42:30 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๓๐. ประวัติ พระมหาโกฏฐิตเถระ๑. สถานะเดิม        พระมหาโกฏฐิตเถระ นามเดิม โกฏฐิตะ มีความหมายว่า ทำให้คนหนีหน้า เพราะเขาเป็นผู้ฉลาดในศาสตร์ต่าง ๆ จึงเที่ยวทิ่มแทงคนอื่นด้วยหอกคือปากของตน        บิดาชื่อ อัสสลายนพราหมณ์        มารดาชื่อ จันทวดีพราหมณี ทั้งคู่เป็นชาวเมืองสาวัตถี ๒. ชีวิตก่อนบวช        เขาเจริญวัยแล้วได้เล่าเรียนไตรเพทจนถึงความสำเร็จในศิลปของพราหมณ์ เป็นผู้ฉลาดในเวทางคศาสตร์ ตักกศาสตร์ นิ....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 2724 , 09:41:57 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๓๑. ประวัติ พระโสภิตเถระ๑. สถานะเดิม        พระโสภิตเถระ นามเดิม โสภิตมาณพ        บิดาและมารดาไม่ปรากฏนาม เป็นพราหมณ์ชาวเมืองสาวัตถี ๒. ชีวิตก่อนบวช        โสภิตมานพ ในวัยเด็กได้รับการศึกษาเลี้ยงดูอย่างดีจากบิดาและมารดา เมื่อเจริญวัยได้ศึกษาอักษรสมัยตามลัทธิพราหมณ์ ๓. มูลเหตุของการบวชในพระพุทธศาสนา        โสภิตมาณพ เป็นผู้สนใจใฝ่ศึกษา แม้จะเกิดในวรรณะพราหมณ์นับถือลัทธิพราหมณ์ ก็ไม่ยึดติดจนเกินไปเปิดใ....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 1562 , 09:41:20 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๓๒. ประวัติ พระนันทกเถระ๑. สถานะเดิม        พระนันทกเถระ นามเดิม นันทกะ        บิดาและมารดา ไม่ปรากฏนาม เป็นพราหมณ์ ชาวเมืองสาวัตถี ๒. ชีวิตก่อนบวช        พระนันทกเถระ อรรถกถาต่าง ๆ ไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับชีวิตฆราวาสของท่าน ๓. มูลเหตุของการบวชในพระพุทธศาสนา        นันทกมาณพ ได้ยินกิตติศัพท์ของพระศาสดาว่า เป็นพระอระหันต์ตรัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เอง ทรงแสดงธรรมไพเราะ ชี้แจงประโยชน์ในโลกนี้และประโยชน์ใน....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 1489 , 09:40:49 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๓๓. ประวัติ พระมหากัปปินเถระ๑. สถานะเดิม        พระมหากัปปินเถระ นามเดิม กัปปินะ ต่อมาได้ครองราชย์จึงมีนามว่า มหากัปปินะ เป็นวรรณะกษัตริย์        พระบิดาพระมารดา ไม่ปรากฏพระนาม เป็นเจ้าเมืองกุกกุฏวดีในปัจจันตชนบท ๒. ชีวิตก่อนบวช        เมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้ว ก็ได้ขึ้นครองราชย์สืบต่อสันตติวงค์ ทรงพระนามว่า พระเจ้ามหากัปปินะ ทรงอภิเษกสมรสกับเจ้าหญิงอโนชาเทวี พระราชธิดาของพระเจ้าสาคละ แห่งแคว้นมัททะ ....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 1340 , 09:40:03 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๓๔. ประวัติ พระสาคตเถระ๑. สถานะเดิม        พระสาคตเถระ นามเดิม สาคตะ        บิดาและมารดา เป็นพราหมณ์ชาวเมืองสาวัตถี ทั้ง ๒ ไม่ปรากฏนาม ๒. ชีวิตก่อนบวช        ชีวิตก่อนบวชของท่าน ตำนานไม่ได้กล่าวไว้ แต่สันนิษฐานว่า คงได้รับการเลี้ยงดู การอบรมสั่งสอน และการศึกษาตามลัทธิพราหมณ์ ๓. มูลเหตุของการบวชในพระพุทธศาสนา        สาคตมาณพเป็นผู้สนใจใคร่ศึกษา ได้รับทราบข่าวพระศาสดาว่า เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ชอบด้วยพร....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 1517 , 09:38:05 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๓๕. ประวัติ พระอุปเสนเถระ๑. สถานะเดิม        พระอุปเสนเถระ นามเดิม อุปเสนมาณพ หรือ อุปเสนวังคันตบุตร        บิดาชื่อ วังคันตพราหมณ์        มารดาชื่อ สารีพราหมณี        เกิดที่หมู่บ้านนาลันทา แคว้นมคธ เป็นคนวรรณะพราหมณ์ ๒. ชีวิตก่อนบวช        อุปเสนมาณพมีพี่ชาย ๒ คน คือ อุปติสสะและจุนทะ น้องชาย ๑ คน คือ เรวตะ น้องสาว ๓ คน คือ นางจาลา นางอุปจารา และนางสุปจารา ครั้นเติบโตแล้วได้ศึกษาไตรเพท ตามลัทธิพราหม....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 1827 , 07:47:46 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

๓๖. ประวัติ พระขทิรวนิยเรวตเถระ๑. สถานะเดิม        พระขทิรวนิยเรวตเถระ นามเดิม เรวตะ แต่เมื่อบวชแล้วท่านพำนักอยู่ในป่าไม้ตะเคียน จึงมีชื่อว่า ขทิรวนิยเรวตะ        บิดาชื่อ วังคันตพราหมณ์        มารดาชื่อ นางสารีพราหมณี        เกิดที่บ้านนาลันทา แคว้นมคธ เป็นคนวรรณะพราหมณ์ ๒. ชีวิตก่อนบวช        เรวตะ เป็นบุตรชายคนเล็กของครอบครัว เหลืออยู่คนเดียว ส่วนคนอื่นบวชกันหมดแล้ว บิดาและมารดาจึงหาวิธีผูกมัด โดย....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 2290 , 07:47:11 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน

๓๗. ประวัติ พระสีวลีเถระ๑. สถานะเดิม        พระสีวลีเถระ นามเดิม สีวลี        บิดาไม่ปรากฏนาม        มารดา พระนางสุปปวาสา พระธิดาเจ้าเมืองโกลิยะ        เขาอยู่ในครรภ์มารดาถึง ๗ ปี ๗ เดือน ๗ วัน        ทำให้มารดามีลาภสักการะมาก และคลอดง่ายที่สุด ๒. ชีวิตก่อนบวช        ย้อนไปถึงก่อนที่ท่านจะประสูติ พระมารดาเสวยทุกขเวทนาหนักมาก จึงให้พระสวามีไปบังคมทูลพระศาสดา พระศาสดาตรัสประทานพรให้ว่า ขอพระธิดาแห่งโกล....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 2077 , 07:46:42 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

๓๘. ประวัติ พระวักกลิเถระ๑. สถานะเดิม        พระวักกลิเถระ นามเดิม วักกลิ        บิดาและมารดาไม่ปรากฏนาม เป็นพราหมณ์ชาวสาวัตถี ๒. ชีวิตก่อนบวช        เมื่อเติบโตเขาได้ศึกษาลัทธิพราหมณ์ เรียนจบเวท ๓ แต่ไม่ได้ตั้งตัวเป็นคณาจารย์สั่งสอนใคร ๓. มูลเหตุของการบวชในพระพุทธศาสนา        วันหนึ่ง เขาเห็นพระศาสดาแวดล้อมไปด้วยภิกษุสงฆ์ เสด็จดำเนินไปในพระนครสาวัตถี ไม่อิ่มด้วยการดูพระรูปสมบัติ จึงติดตามพระองค์ไปทุ....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 2224 , 07:46:04 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๓๙. ประวัติ พระพาหิยทารุจีริยเถระ๑. สถานะเดิม        พระพาหิยทารุจีริยเถระ นามเดิม พาหิยะ        ภายหลังเขานุ่งเปลือกไม้ จึงได้ชื่อว่า พาหิยทารุจีริยะ        บิดาและมารดาไม่ปรากฏนาม เป็นชาวพาหิยรัฐ วรรณะแพศย์ ๒. ชีวิตก่อนบวช        เมื่อเติบโต เขามีอาชีพค้าขาย วันหนึ่งนำสินค้าลงเรือไปขายยังจังหวัดสุวรรณภูมิ เรืออับปาง คนในเรือเสียชีวิตทั้งหมด เหลืออยู่แต่เขาคนเดียว เกาะไม้กระดานแผ่นหนึ่งไว้ได้ ลอยคอไ....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 2587 , 07:45:27 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๔๐. ประวัติ พระพากุลเถระ๑. สถานะเดิม        พระพากุลเถระ นามเดิม พากุล แปลว่า คนสองตระกูล        บิดาและมารดาไม่ปรากฏนาม เป็นเศรษฐีชาวเมืองโกสัมพี ๒. ชีวิตก่อนบวช        เมื่อพระพากุละเกิดได้ ๕ วัน มีการทำมงคล โกนผมไฟและตั้งชื่อ พี่เลี้ยงได้พาไปอาบน้ำที่ท่าน้ำแม่น้ำคงคา ปลาได้กินทารกนั้น แล้วแหวกว่ายไปตามแม่น้ำ แต่เด็กนั้นเป็นผู้มีบุญ ทางศาสนาเรียก ปัจฉิมภวิกสัตว์ แปลว่า ผู้เกิดในภพสุดท้าย ถ้ายังไม่บ....

อ่านต่อ


/1
<< กุมภาพันธ์ 2012 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      [ Add to my favorite ] [ X ]