• แสงเทียน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-08-03
  • จำนวนเรื่อง : 136
  • จำนวนผู้ชม : 299466
  • ส่ง msg :
  • โหวต 16 คน
แสงเทียน
สวัสดี เมืองไทยที่น่ารัก เรื่องน่าอ่าน เมืองไทยน่าเที่ยว ชีวิตน่าค้นหา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/ra
วันจันทร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555
Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 3508 , 18:39:07 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๑๑. ประวัติ พระนันทเถระ๑. สถานะเดิม        พระนันทเถระ พระนามเดิมว่า นันทะ เป็นพระนามที่พระประยูรญาติทรงขนานให้ เพราะความดีใจในวันที่พระกุมารประสูติ        พระบิดา ทรงพระนามว่า สุทโธทนะ พระมารดา ทรงพระนามว่า มหาปชาบดีโคตมี        ประสูติในพระราชวังแห่งกบิลพัสดุ์นคร ๒. ชีวิตก่อนบวชในพระพุทธศาสนา        นันทกุมาร เป็นผู้มีผิวพรรณเหมือนทองคำ รูปร่างสง่างามสูงใหญ่คล้ายพระมหาบุรุษ ทรงได้รับการเลี้ยงดู และ....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 5020 , 18:38:16 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๑๒. ประวัติ พระราหุลเถระ๑. สถานะเดิม        พระราหุลเถระ นามเดิม ราหุล เป็นพระนามที่ตั้งตามอุทานของพระสิทธัตถะ พระราชบิดา ที่ตรัสว่า ราหุลํ ชาตํ เครื่องผูกเกิดขึ้นแล้ว เมื่อทรงทราบข่าวว่า พระกุมารประสูติ        พระบิดา ทรงพระนามว่า สิทธัตถะ        พระมาร ทรงพระนามว่า ยโสธรา หรือ พิมพา        ประสูติที่พระราชวังในนครกบิลพัสดุ์ ๒. ชีวิตก่อนบวช        หลังจากราหุลกุมารประสูติ เจ้าชายสิทธัตถะพระราชบิดาได....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 7693 , 18:36:47 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๑๓. ประวัติ พระอุบาลีเถระ๑. สถานะเดิม        พระอุบาลีเถระ นามเดิม อุบาลี เป็นนามที่ญาติทั้งหลายตั้งให้ หมายความว่า ประกอบด้วย กายและจิตใกล้ชิดกับกษัตริย์ทั้งหลาย เพราะออกไปบวชพร้อมกัน        บิดา และมารดาไม่ปรากฎนาม        เกิดในเรือนของช่างกัลบก ของศากยกษัตริย์ในนครกบิลพัสดุ์ ๒. ชีวิตก่อนบวช        อุบาลีนั้น ครั้นเจริญวัยแล้วได้เป็นสหายรักแห่งกษัตริย์ทั้ง ๖ มีเจ้าอนุรุทธะเป็นต้น จึงได้รับ แต่งตั้ง....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 2618 , 18:36:15 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๑๔. ประวัติ พระภัททิยเถระ๑. สถานะเดิม        พระภัททิยเถระ พระนามเดิม ภัททิยะ        พระบิดา ไม่ปรากฎพระนาม        พระมารดา พระนามว่า กาฬีโคธาราชเทวี เป็นพระนางศากยกัญญาในนครกบิลพัสดุ์        เกิดที่พระนครกบิลพัสดุ์ ในวรรณกษัตริย์ ๒. ชีวิตก่อนบวช        พระภัททิยเถระ ก่อนบวชเป็นเจ้าชายเชื้อสายศากยะพระองค์หนึ่ง มีพระสหายสนิท คือ เจ้าชายอนุรุทธะ เจ้าชายอานนท์ เจ้าชายภคุ เจ้าชายกิมพิละ และเจ้าชายเทวทัตแ....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 23089 , 18:35:40 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๑๕. ประวัติ พระอนุรุทธเถระ๑. สถานะเดิม        พระอนุรุทธะเถระ พระนามเดิม เจ้าชายอนุรุทธะ เป็นพระนามที่พระญาติทั้งหลายขนานให้        พระบิดา พระนามว่า อมิโตทนะ เป็นพระอนุชาของพระเจ้าสุทโธทนะ        ประสูติที่พระราชวังนครกบิลพัสดุ์ เป็นวรรณะกษัตริย์ ๒. ชีวิตก่อนบวช        เจ้าชายอนุรุทธะ มีพี่น้องร่วมพระมารดาเดียวกัน ๒ พระองค์ คือ ๑. พระเชษฐา พระนามว่า เจ้าชายมหานามะ ๒. พระกนิษฐภคินี พระนามว่า โรหิณี  ....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 1481 , 07:06:14 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

๑๖. ประวัติ พระอานนทเถระ๑. สถานะเดิม        พระอานนทเถระ นามเดิม อานนท์ มีความหมายว่า เกิดมาทำให้พระประยูรญาติต่างยินดี        พระบิดา พระนามว่า สุกโกทนะ พระกนิฏฐภาดาของพระเจ้าสุทโธทนะ (แต่อรรถกถาส่วนมาก กล่าวว่า เป็นโอรสของพระเจ้าอมิโตทนะ)        พระมารดา พระนามว่า กีสาโคตมี        เกิดที่นครกบิลพัสดุ์ วรรณะกษัตริย์ เป็นสหชาติ กับพระศาสดา ๒. ชีวิตก่อนบวช        พระอานนทเถระนี้ เป็นเจ้าชายเชื้อสายศาก....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 4529 , 07:05:34 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๑๗. ประวัติ พระโสณโกฬิวิสเถระ๑. สถานะเดิม        พระโสณโกฬิวิสเถระ นามเดิม โสณะ เพราะเป็นผู้มีผิวพรรณผุดผ่อง ส่วนโกฬิวิสะ เป็นชื่อ แห่งโคตร        บิดานามว่า อุสภเศรษฐี มีถิ่นฐานอยู่ในนครจำปา        มารดา ไม่ปรากฎนาม ๒. ชีวิตก่อนบวช        พระโสณโกฬิวิสะนั้น สมัยก่อนบวชตั้งแต่เป็นเด็กมาเป็นคนสุขุมาลชาติ มีโลมาที่ละเอียดอ่อน เกิดที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้าง ได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาเป็นอย่างดีจากบิดาและมา....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 6155 , 07:04:16 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๑๘. ประวัติ พระรัฐบาลเถระ๑. สถานะเดิม        พระรัฐบาลเถระ นามเดิม รัฐบาล แปลว่า ผู้รักษาแว่นแคว้น เพราะต้นตระกูลของท่านได้ช่วย กอบกู้แคว้นที่อาศัยอยู่ ซึ่งล่มสลายทางเศรษฐกิจเอาไว้ ท่านจึงได้ชื่ออย่างนั้นตามตระกูล        บิดาและมารดา ไม่ปรากฎนาม เป็นวรรณะแพศย์        เกิดที่ถุลลโกฏฐิตนิคม แคว้นกุรุ ๒. ชีวิตก่อนบวช        พระรัฐบาลเถระ ตั้งแต่เป็นเด็กจนเจริญเติบโตได้รับการเอาใจใส่เลี้ยงดูอย่างดีจากบิด....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 1795 , 07:02:49 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๑๙. ประวัติ พระปิณโฑลภารทวาชเถระ๑. สถานะเดิม        พระปิณโฑลภารทวาชเถระ นามเดิม ภารทวาชะ        บิดาเป็นปุโรหิตของพระเจ้าอุเทน แต่ไม่ปรากฎนาม        มารดา ไม่ปรากฎนาม        เกิดในแคว้นวังสะ วรรณะพราหมณ์ ๒. ชีวิตก่อนบวช        พระปิณโฑลภารวาชเถระ ครั้งก่อนบวช ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีจากบิดาและมารดา ครั้นเจริญวัย ได้ศึกษาแบบพราหมณ์จบไตรเพท แล้วได้เป็นอาจารย์สอนมนต์แก่มาณพ ๕๐๐ คน ต่อมาถูกศิษย์ทอดทิ้งเ....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 1438 , 07:00:16 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๒๐. ประวัติ พระมหาปันถกเถระ๑. สถานเดิม        พระมหาปันถกเถระ นามเดิม ปันถกะ เพราะเกิดในระหว่างทาง ต่อมามีน้องชายจึงเติมคำว่า มหาเข้ามา เป็นมหาปันถกะ        บิดาเป็นคนวรรณะศูทร ไม่ปรากฏนาม        มารดาเป็นคนวรรณะแพศย์ เป็นลูกสาวเศรษฐี ไม่ปรากฏนามเช่นกัน        ตระกูลตาและยายเป็นชาวเมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ ๒. ชีวิตก่อนบวช        พระมหาปันถกเถระ เพราะบิดาของท่านเป็นทาส มารดาเป็นธิดาของเศรษฐี จึงอยู่ในฐานะ....

อ่านต่อ


/1
<< กุมภาพันธ์ 2012 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      [ Add to my favorite ] [ X ]