• แสงเทียน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-08-03
  • จำนวนเรื่อง : 136
  • จำนวนผู้ชม : 299465
  • ส่ง msg :
  • โหวต 16 คน
แสงเทียน
สวัสดี เมืองไทยที่น่ารัก เรื่องน่าอ่าน เมืองไทยน่าเที่ยว ชีวิตน่าค้นหา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/ra
วันอังคาร ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555
Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 2302 , 11:58:11 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

โครงการปันหนังสือให้น้องอ่านครั้งที่ 11ขอเชิญผู้ใจบุญทุกท่าน  ทำบุญหนังสือมอบให้โรงเรียนที่ขาดแคลนหนังสือทุกแนว  มือหนึ่ง  มือสอง  และของเล่นที่ไม่ใช้แล้ว  มอบแก่เด็กเยาวชนที่ขาดเติมเต็มสังคมด้วยการให้  มาช่วยกันสร้างสิ่งดีแก่สังคม  ด้วยมือเล็กของเราทุกคน โรงเรียนที่จะนำไปมอบให้ มีดังนี้๑. โรงเรียนสูงเนินพิทยาคม ต.สูงเนิน อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ 31160๒. โรงเรียนบ้านกระสัง ต.ดู่นาหนองไผ่ อ.ชุมพลบุรี จ.สุ....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 3009 , 11:54:05 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๑. ประวัติ พระอัญญาโกณฑัญญเถระ๑. สถานะเดิม        พระอัญญาโกณฑัญญะ ชื่อเดิมว่า โกณฑัญญะ ตามโคตรของท่าน        บิดา และมารดา เป็นพราหมณ์มหาศาล ไม่ปรากฏชื่อ        เกิดที่ บ้านพราหมณ์ชื่อโทณวัตถุ อยู่ไม่ห่างจากกรุงกบิลพัสดุ์        การศึกษา เรียนจบไตรเพท และรู้ตำราทำนายลักษณะ ๒. มูลเหตุแห่งการบวชในพระพุทธศาสนา        เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ ประสูติได้ ๕ วัน พระเจ้าสุทโธทนะได้เชิญพราหมณ์ ๑๐๘ คน มารับประทาน....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 9332 , 11:53:29 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๒. ประวัติ พระอุรุเวลกัสสปเถระ๑. สถานะเดิม        พระอุรุเวลกัสสปะ ท่านมีชื่อตามโคตรว่า กัสสปะ ต่อมาบวชเป็นฤาษี ตั้งอาศรมอยู่ที่ตำบลอุรุเวลา จึงได้นามว่า อุรุเวลกัสสปะ        บิดาและมารดา เป็นคนวรรณะพราหมณ์ ไม่ปรากฎชื่อในตำนาน        เกิดที่ กรุงพาราณสี ก่อนหน้าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายทรงอุบัติ        การศึกษา เรียนจบไตรเพท        อุรุเวลกัสสปะมีน้องชาย ๒ คน ชื่อตามโคตรว่า กัสสปะ เหมือนกัน....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 6214 , 11:52:52 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๓. ประวัติ พระสารีบุตรเถระ๑. สถานะเดิม        พระสารีบุตรเถระ ชื่อเดิมว่า อุปติสสะ เป็นชื่อที่บิดามารดาตั้งให้ เพราะเป็นบุตรของตระกูล ผู้เป็นหัวหน้าในอุปติสสคาม        บิดา ชื่อ วังคันตพราหมณ์        มารดา ชื่อ นางสารี หรือ รูปสารี        เกิดที่อุปติสสคาม ไม่ไกลพระนครราชคฤห์ ก่อนการอุบัติแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลาย        การศึกษา ได้สำเร็จศิลปศาสตร์หลายอย่าง เพราะเป็นผู้มีปัญญาเฉียบแหลม ศึ....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 3211 , 11:52:17 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๔. ประวัติ พระโมคคัลลานเถระ๑. สถานะเดิม        พระโมคคัลลานเถระ ชื่อเดิมว่า โกลิตะ เป็นชื่อที่บิดาและมารดาตั้งให้ เพราะเป็นบุตรของ ตระกูลผู้เป็นหัวหน้าในโกลิตคาม        บิดา ไม่ปรากฎชื่อ กล่าวเพียงว่าเป็นหัวหน้าในโกลิตคาม        มารดา ชื่อโมคคัลลี หรือมุคคลี ทั้งคู่เป็นวรรณะพราหมณ์        เกิดที่ บ้านโกลิตคาม ไม่ไกลจากนครราชคฤห์ ก่อนการอุบัติแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเรา ทั้งหลาย (แก่กว่าพระพุทธเจ้า) ....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 31116 , 11:51:37 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๕. ประวัติ พระมหากัสสปเถระ๑. สถานะเดิม        พระมหากัสสปเถระ ชื่อเดิมว่า ปิปผลิ เป็นชื่อที่บิดาและมารดาตั้งให้ แต่มักเรียกกันตามโคตรว่า กัสสปะ        บิดาชื่อ กปิละ มารดาไม่ปรากฎชื่อ เป็นวรรณะพราหมณ์ตระกูลมหาศาล เชื้อสายกัสสปโคตร        ท่านเกิดที่หมู่บ้านพราหมณ์ ชื่อมหาติตถะ ตั้งอยู่ในเมืองราชคฤห์ ภายหลังพระมหาบุรุษเสด็จอุบัติ ๒. ชีวิตก่อนบวช        พระมหากัสสปเถระ เป็นลูกพราหมณ์มหาศาล บิดาและมารดา....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 7787 , 11:50:59 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๖. ประวัติ พระมหากัจจายนเถระ๑. สถานะเดิม        พระมหากัจจายนเถระ เดิมชื่อว่า กัญจนมาณพ เป็นชื่อที่มารดาตั้งให้ เพราะทารกนั้นมีผิวกาย เหมือนทองคำ แต่คนทั่วไปเรียกตามโคตรว่า กัจจานะ หรือ กัจจายนะ        บิดา ชื่อติริฏิวัจฉะ มารดาไม่ปรากฎชื่อ เป็นวรรณะพราหมณ์ กัจจายนโคตร บิดาเป็นปุโรหิตของพระเจ้าจัณฑปัชโชต        เกิดที่เรือนปุโรหิต ของพระเจ้าจัณฑปัชโชต ในกรุงอุชเชนี แคว้นอวันตี ๒. ชีวิตก่อนบวช        ....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 1538 , 11:50:26 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๗. ประวัติ พระโมฆราชเถระ๑. สถานะเดิม        พระโมฆราชเถระ ชื่อเดิม โมฆราช เป็นวรรณะกษัตริย์ เป็นชาวโกศล บิดาและมารดาไม่ปรากฎชื่อ เพราะมีโรคประจำตัวที่รักษาไม่หาย ได้รับความทุกข์ทรมานมาก แม้จะเป็นคนใหญ่โตและมีทรัพย์สมบัติมากมายก็ช่วยไม่ได้ จึงได้ชื่อว่า โมฆราช แปลว่า ราชาผู้หาความสุขไม่ได้ ๒. ชีวิตก่อนบวชในพระพุทธศาสนา        เพราะท่านได้เห็นโทษของร่างกาย จึงออกบวชเป็นฤาษีมอบตัวเป็นศิษย์ของพราหมณ์พาวร....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 5192 , 11:49:49 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๘. ประวัติ พระราธเถระ๑. สถานะเดิม        พระราธเถระ ชื่อเดิม ราธมาณพ บิดามารดาตั้งให้        บิดาและมารดา เป็นคนวรรณะพราหมณ์ แต่ไม่ปรากฎชื่อในตำนาน        เกิดที่บ้านพราหมณ์ ในเมืองราชคฤห์ ๒. ชีวิตก่อนบวชในพระพุทธศาสนา        พระราธเถระ ในสมัยเป็นฆราวาส ยังไม่แก่เฒ่าเป็นผู้มีฐานะดีคนหนึ่ง แต่พอแก่เฒ่าลง บุตรและภรรยาไม่นับถือ ไม่เลี้ยงดู จึงเข้าวัดตั้งใจว่าจะบวชแล้วอยู่รอวันตายไปวัน ๆ หนึ่ง ได้ขอบวชกั....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 3195 , 11:49:11 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๙. ประวัติ พระปุณณมันตานีบุตรเถระ๑. สถานะเดิม        พระปุณณมันตานีเถระ ชื่อเดิม ปุณณะ เป็นชื่อที่ญาติทั้งหลายตั้งให้ แต่เพราะเป็นบุตรของนางมันตานี คนทั้งหลายจึงเรียกว่า ปุณณมันตานีบุตร        บิดา ไม่ปรากฎชื่อ มารดาชื่อนางมันตานี เป็นน้องสาวพระอัญญาโกณฑัญญะ ทั้งสองเป็นคน วรรณะพราหมณ์        เกิดที่บ้านพราหมณ์ ชื่อโทณวัตถุ อยู่ไม่ไกลจากนครกบิลพัสดุ์ ๒. ชีวิตก่อนบวชในพระพุทธศาสนา        ก่อนบวชในพระพุ....

อ่านต่อ

Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 2654 , 11:48:02 น.  
หมวด : ส่งการบ้านครู

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๑๐. ประวัติ พระกาฬุทายีเถระ๑. สถานะเดิม        พระกาฬุทายีเถระ ชื่อเดิม อุทายี เป็นชื่อที่บิดาและมารดาตั้งให้ เพราะเขาเกิดในวันที่ชาวพระนครทั้งสิ้นมีจิตเบิกบาน แต่เพราะเขามีผิวพรรณค่อนข้างดำ คนทั้งหลายจึงเรียกว่า กาฬุทายี        บิดาและมารดาไม่ปรากฎชื่อในตำนาน แต่บอกว่า บิดาเป็นอำมาตย์รับราชการในกรุงกบิลพัสดุ์        เกิดในตระกูลอำมาตย์ในกรุงกบิลพัสดุ์ เกิดวันเดียวกันกับพระโพธิสัตว์ อันผู้ที่เกิดวันเ....

อ่านต่อ


/1
<< กุมภาพันธ์ 2012 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      [ Add to my favorite ] [ X ]