• แสงเทียน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-08-03
  • จำนวนเรื่อง : 136
  • จำนวนผู้ชม : 296518
  • ส่ง msg :
  • โหวต 16 คน
แสงเทียน
สวัสดี เมืองไทยที่น่ารัก เรื่องน่าอ่าน เมืองไทยน่าเที่ยว ชีวิตน่าค้นหา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/ra
วันจันทร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555
Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 1285 , 14:24:04 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 
เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง"ธรรมะวาทะจากพระไตรปิฎก"
แจกเป็นธรรมทาน ต้นบุญเล่มละ 20 บาท สร้างทานบารมีและปัญญาบารมี
จัดพิมพ์ในวันที่ 10 เดือนเมษายน 2555

... ... ... ติดต่อสอบถาม 086-685-3795 พระมหาปรีชา ปภสฺสโร ชมรมลานความคิด
วัดลาดบัวขาว ถ.เจริญกรุง 80 เขต บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
ร่วมสบทบทุน บริจาคได้ที่ ธนาคารทหารไทย บัญชีเลขที่ 155-2-07369-2
ชื่อบัญชี ชมรมลานความคิด โดยพระมหาปรีชา ปภสฺสโร
ต้นบุญเล่มละ 20 บาท
สร้างทานบารมีและปัญญาบารมีอ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 4 (0)
แสงเทียน วันที่ : 25/03/2012 เวลา : 08.12 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ra

ขออนุโมทนากับทุกท่าน ขอให้มีความเจริญรุ่งเรือง
ตลอดไป สาธุ

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
แสงเทียน วันที่ : 25/03/2012 เวลา : 08.10 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ra

รายชื่อเจ้าภาพร่วมจัดพิมพ์หนังสือ “ธรรมวาทะจากพระไตรปิฎก” แจกเป็นธรรมทาน
โรงเรียนภูซางวิทยาคม ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ๕๖๑๑๐
๖๔.ครูภมรวรรณ รัตนไพศาลกิจ พร้อมครอบครัว๖๐
๖๕.นายนิเวศน์ – นางสุดา หิรัตนพันธุ์๒๐
๖๖.นายชุน – นางทองดี แซ่เต็ง๒๐
๖๗.นายยงค์ยุทธิ์ เอกชัยพิทักษ์๑๐
๖๘.นางกนกวรรณ เอกชัยพิทักษ์๑๐
๖๙.นางสาวนิจจารีย์ เอกชัยพิทักษ์๑๐
๗๐.นางสาววีราวัลย์ เอกชัยพิทักษ์๑๐
๗๑.เด็กหญิงมัญชุพร เอกชัยพิทักษ์๑๐
๗๒.นางเช็งอิม แซ่ชิ้น๑๐
๗๓.นางฐานิตา ประวัง๑๐
๗๔.นายอดุลย์ วรรณคำ๑๐
๗๕.นายจำเนียร เทพบัณฑิต๕
๗๖.นางสุรีย์ เทพบัณฑิต๕
๗๗.นางสาวนุสรา เทพบัณฑิต๕
๗๘.นายมูล คนึงคิด๕
๗๙.นางสุข คนึงคิด๕
๘๐.นางสาววิลาวรรณ คนึงคิด๕
๘๑.ว่าที่ รต.สุเมธ เสือพิณ๕
๘๒.นางโสภณิศร์ เสือพิณ๕
๘๓.เด็กชายนิธิศ เสือพิณ๕
๘๔.นางชลดา เมธารัตนกร๕
๘๕.นายธนวัฒน์ เมธารัตนกร๕
๘๖.นางสาวอรนุช สบบง พร้อมครอบครัว๕
๘๗.นายบวรพจน์ สุวรรณรัตนากูล๕
๘๘.นายรัชชานันต์ ภัทรมุทธา๕
๘๙.นายสมฤทธิ์ – นางสนอง คำแก้ว๕
๙๐.นางสาวนงคราญ พึ่งพวก พร้อมครอบครัว๕
รวมทั้งสิ้น ๒๖๐ เล่ม จำนวนเงิน ๕,๒๐๐ บาท

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
แสงเทียน วันที่ : 25/03/2012 เวลา : 08.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ra

รายชื่อเจ้าภาพร่วมจัดพิมพ์หนังสือ “ธรรมวาทะจากพระไตรปิฎก” แจกเป็นธรรมทาน
๓๔. คุณทรงกลด ศิษย์หลวงโด่ง ๒๕ เล่ม
๓๕. คุณณฤดี - นวลรอด ๑๐ เล่ม
๓๖. คุณสุพิศาล สุธรรมชัย ๑๐ เล่ม
๓๗. ร.ต.ต.ปราโมทย์ เจียมสกุล ๑๐ เล่ม
๓๘. คุณพรเพ็ญ อักษรเดช และครอบครัว ๓ เล่ม
๓๙.คุณอลิสา-เอกสิทธิ์-ด.ญ.กวินตรา สมวงศ์ ๕ เล่ม
๔๐. คุณจำเนียร ศรีเลอจันทร์ ๓ เล่ม
๔๑. คุณญาณิศา บุญรัตน์ ๒ เล่ม
๔๒. คุณสุภาพร จริตงาม และครอบครัว ๑๐ เล่ม
๔๓. คุณวรัญญา สถิตย์ภูมิ และครอบครัว ๑๐ เล่ม
๔๔. ครอบครัวสุริยานนท์ ๕ เล่ม
๔๕. ร.ต.อ.หญิง สวนิต สตงคุณห์ ๑๐ เล่ม
๔๖. คุณวารินทร์ ติ้งเพ็ง ๙ เล่ม
๔๗. คุณปิยะรัตน์ หนูทองแก้ว ๙ เล่ม
๔๘. คุณพยุงทิพย์ พละโสม และครอบครัว ๑๐ เล่ม
๔๙. เด็กหญิงขวัญ, ณิช, เกศ สารคาม ๙ เล่ม
๕๐. คุณวิไลภรณ์ มาเพ็ง และครอบครัว ๕ เล่ม
๕๑. คุณอภิสรา ปฐมนุพงศ์ ๕ เล่ม
๕๒. คุณธิติ-รจนา-ด.ญ.รพินทร สมบูรณ์พร ๓ เล่ม
๕๓. คุณกิตติกร หนูชัยแก้ว ๙ เล่ม
๕๔. คุณโชติพันธ์ ทองคำ ๑๐ เล่ม
๕๕. คุณกรรณิการ์ สกุณา ๓ เล่ม
๕๖. คุณสงวนศรี ทองแก้ว ๔๐ เล่ม
๕๗. คุณสมหวัง ถิ่นหนองจิก ๑๕ เล่ม
๕๘. คุณรัศยา เจริญผล และครอบครัว ๕ เล่ม
๕๙. คุณณัฐพล ทมโยธา และครอบครัว ๕ เล่ม
๖๐. พระอาทิตย์ อนาลโย ๓ เล่ม
๖๑. พระเทอดพงษ์ อาภานนโท และครอบครัว ๑๐ เล่ม
๖๒. คุณอัครพล จิตต์สุภาพ ๑๐ เล่ม
๖๓. คุณอุดม วงศ์ศิริ ๕ เล่ม
รวมทั้งสิ้น ๒๖๘ เล่ม จำนวนเงิน ๕,๓๖๐ บาท

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
แสงเทียน วันที่ : 25/03/2012 เวลา : 08.08 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/ra

รายชื่อเจ้าภาพร่วมจัดพิมพ์หนังสือ “ธรรมวาทะจากพระไตรปิฎก” แจกเป็นธรรมทาน
๑.พ่อลำดวน-แม่คูณ ตรีวุธ ๒๐ เล่ม
๒.คุณอารีรัตน์ ตรีวุธ ๒๐ เล่ม
๓.คุณอทิติยา มีสำโรง ๑๐ เล่ม
๔.พระกฤษณุวัฒน์ กิตติธมฺโม ๒๕ เล่ม
๕.พระมหาสำรวย ชาวดร ๒๕ เล่ม
๖.พระมหาสุติน สนฺตุสฺสโก ๒๕ เล่ม
๗.พระธีรพงศ์ สุเมโธ ๕ เล่ม
๘.พระธวัธชัย ปญฺญาวชิโร ๕ เล่ม
๙.ศ.น.บุบผาศีริ ไชยมงคล ๕ เล่ม
๑๐.พระใบฎีกาปิยพงศ์ ปิยสีโล ๑๐ เล่ม
๑๑.พระสุวัชร ชยกโร ๕๐ เล่ม
๑๒.พระสฤษฎี สิริจนฺโท ๑๐ เล่ม
๑๓.คุณกัลยา โชติธาดา ๑๐ เล่ม
๑๔.คุณบุญเลิศ จีรภัทร์ ๑๐ เล่ม
๑๕.นางสาวปารณีย์ เปี้ยทา ๕ เล่ม
๑๖.พระประเสริฐ วรธมฺโม ๑๐ เล่ม
๑๗.พระสีวัย โชติปญฺโญ ๑๐ เล่ม
๑๘.พระยุทธศิลป์ ยุทฺธสิปโป ๕ เล่ม
๑๙.พระครูปลัดประวิทย์ วรธมฺโม ๒๕ เล่ม
๒๐.พระสราวุฒิ กิตฺติปญฺโญ ๕ เล่ม
๒๒.พระสุรวิทย์ คุณยุตฺโต ๕ เล่ม
๒๓.คุณภัควลัญช์ อุดมพงศ์ถาวร ๑๐ เล่ม
๒๔.น้องต้นข้าว คำศรี ๑๐ เล่ม
๒๕.คุณอิทธิภัทร ชินภัทรวิโรจน์ ๑๐ เล่ม
๒๖.คุณอดุลย์ ปันผาง ๕ เล่ม
๒๗.ครูนฤมลวรรณ จำปาทอง ๑๐
๒๘.ครูสุพรรณี-ครูจำรูญ ใจนวน ๑๕ เล่ม
๒๙.พระนะโม พุทธายะ ๒๕ เล่ม
๓๐.ครูจรีรัตน์ พึ่งกุล ๕๐ เล่ม
๓๑.ครูอัฏฐพร –พัฒนรัฐ เรือนรื่น ๒๕ เล่ม
๓๒.นางสาวอโนชา เขียวสิงห์ ๑๐ เล่ม
๓๓.ดร.สมเดช นางเบ็ญจวรรณ สีแสง ๕๐ เล่ม
ร่วม ๕๙๐ เล่ม จำนวนเงิน ๑๑,๘๐๐ บาท

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กุมภาพันธ์ 2012 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      [ Add to my favorite ] [ X ]