• แสงเทียน
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • วันที่สร้าง : 2008-08-03
  • จำนวนเรื่อง : 136
  • จำนวนผู้ชม : 296518
  • ส่ง msg :
  • โหวต 16 คน
แสงเทียน
สวัสดี เมืองไทยที่น่ารัก เรื่องน่าอ่าน เมืองไทยน่าเที่ยว ชีวิตน่าค้นหา
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/ra
วันศุกร์ ที่ 20 เมษายน 2555
Posted by แสงเทียน , ผู้อ่าน : 1062 , 13:16:51 น.  
หมวด : ศาสนา

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน แสงเทียน โหวตเรื่องนี้

รายนามผู้รับหนังสือธรรมะวาทะจากพระไตรปิฎก

มอบเข้าห้องสมุดโรงเรียน และเป็นที่ระลึกแด่เจ้าภาพ มีดังนี้

๑. พระมหาเมธา จนฺทสาโร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อ.วังน้อย
จ.พระนครศรีอยุธยา13170

๒. นางวิไลจิต สังฆะ 9 หมู่ 12 ต.บัวแดง อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด 45190

๓. "ชนสุรินทร์" 9/1 ถ.แสงชูโต ต.ท่าเรือ อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี 71130

๔.ผอ.ชยาภรณ์ ศฤงคารทวีกุล โรงเรียนวัดสรรเพชญ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110

๕. นางสาวพิชยภรณ์ อภิโชคนิธิฉัตร์บ้านเลขที่ 109/253 ถนนการเคหะร่มเกล้า 29 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10250

๖. นางกัลยาณี สิริปัญญาธิรัตน์
โรงเรียน
เทพศาลาประชาสรรค์
ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว
จังหวัดนครสวรรค์ 60150

๗. นางดาราภรณ์ พิทักษ์
โรงเรียนบ้านโพนจานตำบลโพนจาน
อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190

๘. นางสาวประภัสสร อุปชัย
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น
212 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34140

๙. นางมยุรี คงนุ่น
โรงเรียนอนุบาลไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ำ)
234 ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล
จังหวัดอุตรดิตถ์ 53210

๑๐. นายสมจิต สุทธิศักดิ์
โรงเรียนบ้านยางวิทยา 2 ตำบลโนนยอ
อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา 30270

๑๑. นายรติสัยน์ ธนะปาละ
โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 214 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

๑๒. นางภมรวรรณ รัตนไพศาลกิจ
โรงเรียนภูซางวิทยาคม 318 หมู่ 1 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา 56110

๑๓. นางจันลอน จำปา
โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว 119
ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120

๑๔. นางอลิศรา พรหมเทศ
โรงเรียนบ้านวังยวน 239/5 ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

๑๕. นายวินัย หาญพรม
โรงเรียนสรรพวิทยาคม ตำบลแม่สอด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

๑๖. นางอัถพิชามญชุ์ ธนยศเมธนี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 2 ตำบลสะปาริง
อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000

๑๗. นางเกตน์สิรี เกตุอ่อน
โรงเรียนนครไทย 265 หมู่ ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120

๑๘. นางเสาวลักษณ์ ชาติรังสรรค์
โรงเรียนนารีรัตน์ 1 ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

๑๙. นางมยุรา ปลอดชูแก้ว
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 762 ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดตรัง 80240

๒๐.นางวันทนีย์ ทองสันต์
โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50
88/65 หมู ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี 15000

๒๑. นางระย้า สพานทอง
โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130

๒๒. นายโสภัณฑ์ สร้อยสมุทร
โรงเรียนบ้านหนองอุ หมู่ 6 ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180
๒๓. นายไพรัตน์ อินทรโยธา
โรงเรียนสมปราบพิทยาคม 40 ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง 52170

๒๔.นางสำอางค์ เหล็กประสุข
โรงเรียนบ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์
1 ตำบลโนนอุดม อำเภอเมืองยาง
จังหวัดนครราชสีมา 30270

๒๕.นางมะลิษา บรรณาภูมิ
โรงเรียนบ้านท่าเลื่อนสามัคคี (คส. 5 อุปถัมภ์)
599/1 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 30130

๒๖.ครูอมรรัตน์ กระต่าย
โรงเรียนบ้านสระลุมพุก 1 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140

๒๗.นางบุญเลิศ พิพิชวิทยา
โรงเรียนอนุบาลแสวงหา ตำบลแสวงหา อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง 14150

๒๘.จ.ส.อ.สมเจตน์ ยอดเพชร
โรงเรียนยางโกลนวิทยา 55 ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120

๒๙.นายเฉลิมพล สุภ
โรงเรียนพร้าววิทยาคม 196 ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190

๓๐.นางสาวหฤทัย หมื่นรักษ์
โรงเรียนกรุงหยันวิทยาคาร 762 ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 80240

๓๑.นางสมลักษณ์ มาตชัยเคน
โรงเรียนโนนกุงวิทยาคาร 12 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34190

๓๒.นางรชาดา สมทรัพย์
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000

๓๓.นายประจักร์ เอี้ยงเถื่อน
โรงเรียนสว่างอารมณ์วิทยาคม 111 ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 61150

๓๔.นายสมพร พ่อเพียโครต
โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1 ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000

๓๕.นางสาววรมิดา ชาญประโคน
โรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร 144 ม.4 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180

๓๖.นางนิตยา คำเอี่ยม
โรงเรียนบ้านโนนเลียง 11 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

๓๗.นางรุ่งเรือง ราชมณี
โรงเรียนบ้านโพนจาน 89 ตำบลโพนจาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 48190

๓๘.นางอุษา สุภาพ
โรงเรียนหนองโพวิทยา ตำบลหนองโพ
อำเภอหนองโพ จังหวัดราชบุรี 70120

๓๙.อภิษฐา สวนเข้ม
โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม 144 ตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120

๔๐.นางสาวกฤติมา สุขพร้อม
โรงเรียนขาณุวิทยา 341 ตำบลแสนต่อ อำเภอขาณุฯ จังหวัดกำแพงเพชร 62130

๔๑.จิราภรณ์ เพชรปัญญา
โรงเรียนสรรพวิทยาคม 51 ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 63110

๔๒.นางณัฐพร จันทร์พรม
โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 325 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260

๔๓.นายจำรูญ ใจนวน
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 129 ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

๔๔.นางสาวนภาพร ศรพรม
โรงเรียนโนนนารายณ์วิทยา ตำบลหนองหลวง อำเภอโนนนารายณ์ จังหวัดสุรินทร์ 32130

๔๕.นางเบ็ญจวรรณ สีแสง
โรงเรียนวัดศรีวิชัย 11 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

๔๖.นางภาวนา เลิศชีวกานต์
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 238 ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

๔๗.นางวิไลบูลย์ สุวรรณมาโจ
โรงเรียนบ้านแม่ปูคา ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

๔๘.นางถนอม แผนสมบูรณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 34/4 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000

๔๙.นางสาวพิมพ์ใจ โควสุรัตน์
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 2/2 ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140

๕๐.นางราตรี ลำนวล
โรงเรียนบ้านหัวริน 195 ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120

๕๑.นางสุพัตรา ราชวัตร
โรงเรียนอุ้มเหม้าประชาสรรค์ ตำบลอุ้มเหม้า อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110

๕๒.ครูเด่นอุดร กัตติยบุตร
โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 181 หมู่ 1 ตำบลเรณู อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม 48170

๕๓.บุรินทร์ รับรอง
โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 129 ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140

๕๔.นางเยาวณี กลัดสุข
โรงเรียนวัดศรีวิชัย ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 17000

๕๕.นายเธียร ศิริสกุล
โรงเรียนท่าชีวิทยาคม ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120’’

๕๖.นางอรทัย จินดาประสาน
โรงเรียนศรีคีรีมาศวิทยา ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย 64160

๕๗.นางรัตน์ศุภางค์ พิมพ์เพราะ
โรงเรียนมาบอำมฤตวิทยา 29 หมู่ 13 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 46120

๕๘.นางสาวสุชาดา พันธุ์ดำริ
โรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์ 45 หมู่ 4 ตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 60150

๕๙.ครูก็อดจณี เพชรผองพันธุ์
โรงเรียนบ้านนาหนาด ต.นาหนาด
อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 48110

๖๐.ครูอัญชลี คำแก้ว
โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน ต.เขาหินซ้อน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐

๖๑.ครูจตุพร ภิญโญ
81 ถ.เทศบาล 2 ต.กบินทร์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110

๖๒.อารีรัตน์ ตรีวุธ บจก.ดีอีพี เอ็นจิเนียริ่ง 107/3 ชั้น 3 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม . 10250

๖๓.ครูธนพร  พลแดง 

โรงเรียนวัดแจงร้อน  เขตราษฎรบูรณะ  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๔๐ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมทำบุญ
จัดส่งด้วยใจ ได้รับแล้วแจ้งด้วย หากอยากได้เพิ่มเติม กรุณาแจ้งจำนวนเล่ม จะได้จัดส่งให้ตามความต้องการ สาธุ
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< เมษายน 2012 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          [ Add to my favorite ] [ X ]