*/
  • ระวังไพร
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : charleenation@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2015-01-13
  • จำนวนเรื่อง : 19
  • จำนวนผู้ชม : 59908
  • จำนวนผู้โหวต : 36
  • ส่ง msg :
  • โหวต 36 คน
<< พฤษภาคม 2015 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

[ Add to my favorite ] [ X ]


วันพุธ ที่ 6 พฤษภาคม 2558
Posted by ระวังไพร , ผู้อ่าน : 2090 , 08:44:34 น.  
หมวด : ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน กระเจี๊ยบ , wansuk และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

ประเด็นที่ทำให้เกิดการร่างมาตรา 38 ตามร่างพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... ขึ้นมาในครั้งนี้
เนื่องจากประเทศไทยไม่มีที่พักในอุทยานแห่งชาติที่ดีพอเป็นที่เชิดหน้าชูตาของประเทศ
จึงเห็นควรให้เอกชนเข้ามาจัดการ

ตกลงเรามีอุทยานแห่งชาติไว้เพื่อชื่นชมธรรมชาติ 
หรือมีไว้เพื่อหารายได้จากการทำธุรกิจทัวร์ ??? 

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ส่งจดหมายถึงอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ชะลอการเสนอร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า พ.ศ. .... พร้อมทั้งและขอให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึง

โดยใจความสำคัญของจดหมายฉบับดังกล่าว ได้อธิบายถึงเหตุที่ไม่สามารถยอมรับร่างพ.ร.บ.ทั้ง 2 ฉบับ ไว้ 3 ประการ กล่าวคือ ร่างพ.ร.บ. ทั้ง 2 ฉบับยังขาดข้อมูลวิชาการที่มารองรับ ทั้งยังมีเจตนาในการนำทรัพยากรธรรมชาติมาแสวงหาผลประโยชน์ทางธุรกิจ และยังขาดการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ยังเรียกร้องให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึงและได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียด และพิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ เพื่อประโยชน์แก่การอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าต่อไป

เรื่อง ขอให้ชะลอการเสนอร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า พ.ศ. .... และขอให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึงโดยไม่เร่งรีบ

หากพิจารณาเนื้อที่ป่าที่ยังเหลืออยู่ของประเทศไทย ตามภาพจากดาวเทียม google earth จะเห็นได้ว่าป่าของประเทศไทยเหลืออยู่เฉพาะพื้นที่ที่ถูกประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเท่านั้น ซึ่งผืนป่าที่เหลือเป็นอนาคตความมั่นคงของชาติในเรื่องแหล่งต้นน้ำ และความหลากหลายทางชีวภาพ จากการเฝ้าติดตามการร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ ทั้งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า ซึ่งร่างใหม่ทั้ง 2 ฉบับ พบว่ามีเจตนาเปิดป่าดังที่เคยส่งเรื่องคัดค้านมาก่อนแล้ว ดังนั้นหากพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ ถูกนำเสนอและประกาศใช้จริง พื้นที่ป่าดังที่ปรากฏคงจะไม่สามารถรักษาไว้ได้

 

ข้อสรุปที่ไม่อาจยอมรับได้ในเจตนาร่างกฎหมายเปิดป่า ที่สำคัญมีดังต่อไปนี้
1. การร่างพระราชบัญญัติทั้งสองฉบับ มีการกำหนดเขตต่างๆ จากแค่ความคิดเห็นแต่เพียงอย่างเดียวโดยไม่มีผลการศึกษาใดๆรองรับเลย และไม่มีหลักเกณฑ์กำหนดลงไปเพื่อความชัดเจนว่า พื้นที่ในลักษณะใดที่เป็นพื้นที่ที่มีความเปราะบางสูงและควรถูกกำหนดเป็นเขตหวงห้ามเท่านั้น เพราะอย่าลืมว่าการประกาศเป็นพื้นที่คุ้มครองแต่ละแห่งก็เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่เปราะบางให้คงอยู่และใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสม แต่ไม่ใช่การใช้อย่างไม่รู้จักขอบเขตในแบบที่ควบคุมและจำกัดไม่ได้

2. การร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... มีเจตนานำพื้นที่ป่า ซึ่งรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาล้วนพยายามเก็บรักษาไว้เพื่อประโยชน์รักษาสมดุลธรรมชาติเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารและเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพของชาติ มาแปลงเป็นทุนให้เอกชนพวกพ้องของตนเข้าทำประโยชน์ในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ดังเห็นได้จากการมีมาตรการแบ่งเขตให้มีเขตบริการภายในอุทยานแห่งชาติ เพื่อให้เอกชนเช่าทำที่พักแรมเพื่อการท่องเที่ยวได้

3. ร่างพระราชบัญญัติทั้งสองมีกลไกการตัดสินใจในประเด็นที่สำคัญต่างๆ จากรัฐมนตรีโดยตรงผ่านสายบังคับบัญชาและการเอื้อประโยชน์โดยอธิบดีเพียงผู้เดียว ผ่านการนำเสนอจากหัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์แต่ละแห่ง ถึงแม้ว่าร่างพ.ร.บ.ฉบับใหม่จะได้มีความพยายามสร้างกลไกเพื่อความชอบธรรมและการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่างๆ แต่ในท้ายที่สุดจะเป็นไปตามความต้องการของเบื้องบนจากการรวมศูนย์อำนาจ

ด้วยเหตุผลดังกล่าว มูลนิธิสืบนาคะเสถียร จึงขอคัดค้านการเสนอร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า พ.ศ. .... และขอให้มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นอย่างทั่วถึงและได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยละเอียด และพิจารณาอย่างถี่ถ้วน รอบคอบ เพื่อประโยชน์แก่การอนุรักษ์ผืนป่าและสัตว์ป่าต่อไป

ขอความกรุณาจากท่านได้โปรดพิจารณา และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ
นางรตยา จันทรเทียร
ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

www.facebook.com/SeubNakhasathien

กำหนดการเวทีเสวนาวิชาการ “แก้ไขกฎหมายป่าไม้-สัตว์ป่า ประโยชน์เพื่อใคร?”
วันพุธที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น ๓ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานครฯ

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียน/รับเอกสาร
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๐ น. - เปิดเวทีเสวนาโดย อ.ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
๐๙.๑๕ – ๑๑.๕๐ น. - เวทีเสวนา“แก้ไขกฎหมายป่าไม้-สัตว์ป่า ประโยชน์เพื่อใคร?”
- วิพากษ์กฎหมายเปิดป่า โดย อ.ศศิน เฉลิมลาภ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
- ผลกระทบต่อสัตว์ป่าที่เกิดจากร่างพ.ร.บ. โดย ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
- ทัศนะทางกฎหมายต่อร่างพ.ร.บ.ทั้งสองฉบับ โดย คุณศรีสุวรรณ จรรยา นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน
- เหตุผลและความจำเป็นในการปรับปรุงแก้ไขร่างพ.ร.บ.ทั้งสองฉบับ โดยผู้แทนกองนิติการกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช
- ข้อคิดเห็นทางวิชาการต่อร่างพ.ร.บ.ทั้งสองฉบับ โดย อ.เข็มทอง ต้นสกุลรุ่งเรือง คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บทเรียนที่ผ่านมาของการจัดการอุทยานแห่งชาติ โดย อ.ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์
ดำเนินรายการ โดย คุณจิตติมา บ้านสร้าง
๑๑.๕๕ – ๑๒.๑๐ น.  - สรุปประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทางวิชาการ เกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.ทั้งสองฉบับ

หมายเหตุ
- พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ น.
- กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
- ที่นั่งมีจำนวนจำกัด


อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 กระเจี๊ยบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
wansuk วันที่ : 07/05/2015 เวลา : 08.56 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/wansuk

รักษาป่าที่เหลือไว้เถิดค่ะ อย่านำไปใช้เพื่อประโยชน์ใดๆเลย

สภาพของอุทยานส่วนใหญ่ในปัจจุบันก็ดีพอสำหรับนักท่องเที่ยวแล้ว ขอเพียงจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวให้เหมาะสมเท่านั้นค่ะ

ความคิดเห็นที่ 2 กระเจี๊ยบ ถูกใจสิ่งนี้ (1)
BlueHill วันที่ : 06/05/2015 เวลา : 10.47 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/charlee
นักดูนก

ผู้บริหารกระทรวงทรัพย์ยังยึดติดกับความคิดเก่าๆ คิดว่าตนเองเป็นเจ้าของป่า สัตว์ป่า ทะเล ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ ประชาชนอย่างเราๆท่านๆ(มันโง่งม) มีหน้าที่ก้มหน้าก้มตารับคำสั่งลูกเดียว

ทั้งที่ข้อเท็จจริงคือ คุณเป็นเพียงข้าราชการกินเงินเดือนประชาชน ทำงานดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติมิให้สูญหายไป อนุรักษ์เก็บไว้ให้ลูกหลานไทยในอนาคตได้ชื่นชม ได้ศึกษา ได้ภูมิใจ ในความงดงามความสมบูรณ์ของภูเขาลำเนาไพรและท้องทะเลต่างๆ

ตอนนี้ ทรัพยากรธรรมชาติในป่า ในทะเล เสื่อมโทรมลงอย่างมาก แทนที่จะมานั่งคิดระดมความเห็นหาทางฟื้นฟูให้กลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมโดยเร็ว กลับจะมาซ้ำเติมให้ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงหนักเข้าไปอีก ปล่อยให้คนเข้าไปในพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นจำนวนมากอย่างไม่จำกัดจำนวน ทั้งรถยนต์ ทั้งคน ทั้งสิ่งก่อสร้าง ทำกันเข้าไป ไม่เคยได้ยินหรือสำหรับคำพูดที่ว่า "หลักการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน คือ "การดูแล-รักษา-อนุรักษ์-คุ้มคร้อง เพื่อใช้ประโยชน์ในระยะยาวอย่างต่อเนื่องและมั่นคง มิใช่นำไปใช้อย่างสิ้นเปลืองจนเกิดความเสียหาย ยากแก่การฟื้นฟู จนสูญสิ้นไปในที่สุด"

ผมไม่สนับสนุนให้ธุรกิจเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับพื้นที่อนุรักษ์อย่างธุรกิจบริการการท่องเที่ยว เช่น ทัวร์ ร้านค้า บ้านพัก เพราะแน่นอนว่าจะไม่มีใครสามารถควบคุมธุรกิจเอกชนเหล่านี้ได้ เพราะเมื่อธุรกิจจ่ายค่าเช่าพื้นที่ ก็ต้องการทำเงินทำรายได้จากเงินที่ลงทุนลงไปให้มากที่สุด พื้นที่เปราะบาง พื้นที่ห้วงห้าม พื้่นที่อนุรักษ์ คงถูกเจาะถูกเปิดเป็นรูพรุน ผมไม่เชื่อน้ำยาใครหรอกครับว่าดูแลควบคุมได้

และกรุณาอย่าตอบคำถามนี้ว่า เรามีระบบบริหารจัดการที่ดีเยี่ยม มีประสิทธิภาพ รับรองไม่เกิดผลกระทบแน่ โธ่..พูดแบบนี้มันซ้ำซากเกินไป วัดจากระดับความเสื่อมทรุดของป่า ของทะเล ตอนนี้ก็แล้วกัน มันใช่ระบบบริการจัดการที่ดีเยี่ยมไหมครับ ผมว่ามันตรงกันข้ามกันมากกว่า
แต่หากกระทรวงทรัพย์ อยากให้ธุรกิจเอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องกับพื้นที่อนุรักษ์ ผมเสนอให้จัดจ้างธุรกิจเอกชนเข้ามาทำงานฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบแบบแผนเสียเลยเป็นไงครับ มันเข้าท่ามากกว่าให้มาทำธุรกิจท่องเที่ยวเยอะเลย

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นมรดกของคนไทย ไม่ใช่ของผู้บริหารกระทรวงทรัพย์ การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขกฎหมายที่มีผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อสภาพหรือระบบนิเวศ ต้องเปิดให้ภาคประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้วย รับฟังข้อดี-ข้อเสียต่างๆ ด้วย ไม่ใช่มัดมือชกข้างเดียวอย่างที่กำลังทำกันอยู่

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
SuperBee วันที่ : 06/05/2015 เวลา : 10.20 น.

เอาใจช่วยทุกๆท่านนะครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน