• kancht958
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : trimoorati@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-11-07
  • จำนวนเรื่อง : 16
  • จำนวนผู้ชม : 61305
  • ส่ง msg :
  • โหวต 17 คน
นะ โม พุท ธา ยะ
สุขหรือทุกข์อยู่ที่ใจมิใช่หรือ ถ้าเราถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขสันต์ หากปล่อยวางก็ว่างทุกข์สุขทุกวัน เพระาฉะนั้นจงเลือกทางห่างทุกข์เอ
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/real-ohm
วันพฤหัสบดี ที่ 3 มกราคม 2551
Posted by kancht958 , ผู้อ่าน : 4209 , 20:36:16 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว พบแต่ความสุข ความเจริญ ขอให้มีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวง ตลอดไปเทอญ****************************************************บทประพันธ์ ของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระนมตถุ สุคตสส ปญจ ธมมขนธานิข้าพเจ้าขอนอบน้อมซึ่งพระสุคตบรมศาสดาศากยมุนี สัมมาสัมพุทธเจ้า และพระนวโลกุตตรธรรม 9 ประการ และพระอริยสงฆ์สาวกของ....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 17 ธันวาคม 2550
Posted by kancht958 , ผู้อ่าน : 5434 , 01:13:01 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

 1. ผู้สนใจศึกษาปฏิบัติธรรม คือ ผู้สนใจหาความรู้ความฉลาด เพื่อคุณงามความดีทั้งหลายที่โลกเขาปรารถนากัน เพราะคนเราจะอยู่และไป โดยไม่มีเครื่องป้องกันตัว ย่อมไม่ปลอดภัยต่ออันตรายทั้งภายนอกภายใน เครื่องป้องกันตัว คือ หลักธรรม มีสติปัญญาเป็นอาวุธสำคัญ จะเป็นเครื่องมั่นคงไม่สะทกสะท้าน มีสติปัญญาแฝงอยู่กันตัวทุกอิริยาบถ จะคิด-พูด-ทำ อะไรๆ ไม่มีการยกเว้น มีสติปัญญา สอดแทรกอยู่ด้วยทั้งภายในและภายนอก มีความเข้ม....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 3 ธันวาคม 2550
Posted by kancht958 , ผู้อ่าน : 2404 , 11:34:14 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

(เกร็ดประวัติตอนนี้เป็นช่วงที่หลวงปู่มั่นได้ธุดงค์ไปในแถบจังหวัดเชียงใหม่ และได้พบกับชาวเขากลุ่มหนึ่ง)……..ทั้งนี้ท่านเคยเล่าให้ฟังเวลาท่านไปพักอยู่กับพวกชาวเขา ซึ่งไม่เคยเห็นพระสงฆ์เป็นส่วนมาก นอกจากผู้มีโอกาสได้ลงมาเมืองหรือหมู่บ้านที่มีพระสงฆ์ถึงจะมีโอกาสได้เห็นบ้าง ขณะท่านไปถึงทีแรกสององค์ด้วยกัน ก็พากันพักอยู่ชายภูเขา ห่างจากหมู่บ้านชาวเขาราวสองกิโลเมตร พักอยู่ร่มไม้ธรรมดาตอนเช้าพากันเข้าไปบิณฑบา....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 1 ธันวาคม 2550
Posted by kancht958 , ผู้อ่าน : 3411 , 08:52:04 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตวัดป่าสุทธาวาส อ.เมือง จ.สกลนครแก้ให้ตกเด้อ แก้บ่ตกคาพกเจ้าไว้ แก้บ่ได้แขวนคอต่องแต่ง แก้บ่พ้นคาก้นย่างยาย คาย่างยายเวียนตายเวียนเกิด เวียนเอากำเนิด ในภพทั้งสามภพทั้งสามเป็นเฮือนเจ้าอยู่ชาติกำเนิดและชีวิตปฐมวัย ท่านกำเนิดในสกุลแก่นแก้ว บิดาชื่อคำด้วง มารดาชื่อจันทร์ เพียแก่นท้าวเป็นปู่ นับถือพุทธศาสนา เกิดวันพฤหัสบดีเดือนยี่ ปีมะแม ตรงกับวันที่ ๒๐ เดือนมกราคม พ.ศ.๒๔๑๓ ณ บ้านคำบง ....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 25 พฤศจิกายน 2550
Posted by kancht958 , ผู้อ่าน : 11222 , 07:46:38 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่นการฝึกสมาธิตามแนว........พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระการทำสมาธิเบื้องต้น ต้องชำระศีลให้บริสุทธิ์ ทำวัตรสวดมนต์บูชาพระ เจริญพรหมวิหาร 4 และสมาทานกรรมฐาน เดินสมาธิ / เดินจงกรม การเดินสมาธิ หรือเดินจงกรม เหมาะสำหรับคนที่มักมีความคิดฟุ้งมาก พระพุทธองค์กล่าวว่า ประโยชน์ของการเดินจงกรมมีดังนี้คือทำให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายทำให้ขาแข็งแรงเดินได้ทนและไกล  เมื่อทำหลังอาหารทำให้อาหารย....

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2550
Posted by kancht958 , ผู้อ่าน : 1879 , 02:34:25 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ภาวนาวิธีการทำทาน หรือที่ส่วนใหญ่เรียกว่าทำบุญนั้น เป็นคนละส่วนกับการทำบาปอันหมายถึง บุญ(ทาน) ก็อยู่ส่วนบุญ บาปก็อยู่ส่วนบาป ไม่อาจจะทดแทนหรือชดใช้กันได้เพราะฉะนั้น ผู้ที่ได้ทำบุญ(ทาน) สลับกับการทำบาป จึงต้องได้รับผลแห่งบุญบ้างได้รับผลแห่งบาปบ้าง เช่นนี้เรื่อยไปนี่คือคติความเชื่อโดยทั่วๆไปของชาวพุทธเพราะฉะนั้น บุคคลที่ได้ทำบาปทำอกุศลไว้แล้ว ไม่ว่าในอดีตหรือในชาติปัจจุบันก็ตามหากประสงค์จะละบาปบำเพ็ญบุ....

อ่านต่อ

Posted by kancht958 , ผู้อ่าน : 1884 , 02:27:15 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

สมาธิ 3 แบบการคิด เพ่ง และปล่อยเพื่อให้เกิดสมาธิการคิดที่จะให้เกิดสมาธิ   เราต้องคิดในเรื่องเกี่ยวกับธรรมะ เช่น  อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือ คิดอยู่ว่า อนิจจังซึ่งแปลว่า ไม่เที่ยง มันเป็นอย่างไร   ในขณะที่คิดต้องมีสติสัมปชัญญะ มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่   อย่าให้จิตไปคิดเรื่องอื่น เมื่อจิตใจจดจ่ออยู่แต่เรื่องอนิจจังที่เราคิด   จิตก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาเอง คือ เมื่อสมาธิเกิดแล้วก็จะสิ้นสงสัยในเรื่องที่คิ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 16 พฤศจิกายน 2550
Posted by kancht958 , ผู้อ่าน : 3280 , 12:59:06 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

อันดับแรก  เอาอทิสมานกายยกใจขึ้นไปที่พระจุฬามณีเจดียสถาน  พอไปถึงที่นั่นแล้วจะเห็นว่า  กายใจในที่นั้นมันเป็นนามธรรม  เทวดาหรือพรหมทั้งหมดเป็นกายนามธรรม  พระอริยเจ้าที่เราเห็นเป็นนามธรรม  ทุกคนไม่ปวดไม่เมื่อย  ไม่ปวดอุจจาระ ปัสสาวะ  ไม่มีอะไรทั้งหมด  สบายทุกอย่าง  โรคภัยไข้เจ็บไม่มี  และถ้าเราไปด้วยกำลังที่หนักแน่น  มันก็ไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนกัน  การไปก็คล่องตัว  นึกปั๊บเดียวมันก็ถึง นี่กำไรในก....

อ่านต่อ

Posted by kancht958 , ผู้อ่าน : 3903 , 12:57:14 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เรื่องของวิปัสสนาญาณ                                 -การขึ้นต้นของการเจริญพระกรรมฐาน  ถ้าเอากันเต็มแบบจริง ๆ  ท่านให้ใช้วิปัสสนาญาณก่อน  คือว่าใช้อารมณ์วิปัสสนาญาณอย่างอ่อน  ให้คิดถึงไตรลักษณญาณ  คือ อนิจจัง  ทุกขัง  อนัตตา  อันดับแรก  ท่านให้คิดถึงความเป็นจริงของไตรลักษณญาณ                                1.  ทุกขัง  การเกิดมาในโลก  การมีชีวิตของคนและสัตว์มันเต็มไปด้วยความทุกข์  ที่มันทุกข์ก็เพราะอา....

อ่านต่อ

Posted by kancht958 , ผู้อ่าน : 9493 , 12:39:28 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

เรื่องของญาณ  4                         -ปฐมฌานนี่เป็นฌานที่หนึ่ง  ที่บรรดาพวกเราเหล่าพุทธบริษัทต้องทำให้ได้  เพราะเป็นฌานโลกีย์  อาการที่ทรงฌานที่หนึ่งนี้ไม่มีอะไรยาก  เราใช้คำภาวนาและพิจารณาในขันธ์  5  ก็ดี  ภาวนาบทใดบทหนึ่งก็ดี  หรือว่าจะพิจารณาลมหายใจเข้าออกก็ดี  ให้จิตมันทรงอยู่อย่างนี้เป็นปกติ  นี่หมายความว่าไม่ยอมให้ใจของเราเคลื่อนจากอารมณ์ที่เราต้องการ  อย่างเราอยากจะกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออก  เ....

อ่านต่อ

Posted by kancht958 , ผู้อ่าน : 2428 , 12:31:12 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

       ทีนี้ตอนภาวนาตามหลักการปฏิบัติ  ถ้าภาวนาจนถึงหลับ  อย่าลืมว่าถ้าจิตยังไม่ถึงฌานมันไม่หลับ  จิตน่ะถ้าสงบไม่ถึงฌานมันไม่หลับ  จิตจะหลับได้ต่อเมื่อจิตเข้าถึงฌาน  จะเป็นฌานไหนก็ตาม  พอถึงฌานปั๊บมันจะตัดหลับ  เราหลับกี่ชั่วโมงก็ถือว่าเราทรงฌานอยู่  ได้กำไรตรงนี้นะ  แล้วก็เป็นที่สังเกตขั้นฌานนี่  ฌานอย่างหยาบ  อย่างกลาง  อย่างละเอียด  จะสังเกตว่าก่อนหลับเราเข้าฌานอย่างหยาบหรืออย่างกลาง อย่างละเอียด ....

อ่านต่อ

Posted by kancht958 , ผู้อ่าน : 3493 , 12:28:51 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

๓.  ว่าด้วยเรื่อง  ภาวนา 1.  เรื่องของสมาธิ                        -ในตอนต้น  บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทจะเริ่มเจริญพระกรรมฐาน  ขอให้จุดธูปบูชาพระก่อน  อันดับแรกนะ  แล้วก็ตั้งใจจำรูปพระพุทธรูป  ลืมตาดูท่านจำให้ได้  ไม่หลับตาก็ได้  ตั้งใจจำภาพพระไว้  แล้วก็บูชาพระตามที่เคยบูชา  หลังจากนั้นแล้วก็สมาทานพระกรรมฐาน  ถ้าสมาทานไม่ไหวก็ไม่ต้อง  ตั้งนะโม  3  จบ  ว่า  พุทธัง ธัมมัง สังฆัง ใช้ได้                   ....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2550
Posted by kancht958 , ผู้อ่าน : 2829 , 00:56:43 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หัวใจของการปฏิบัติธรรม๒  ว่าด้วยเรื่อง  ศีล ศีลข้อที่ 1                        การไม่ฆ่าสัตว์  ทำร้ายสัตว์  ก็อาศัย  1.  มีความรัก  2.  มีความสงสาร  ถ้าเห็นสัตว์ควรที่จะฆ่าได้เราก็ไม่ฆ่า  ขณะใดที่เราไม่ฆ่าสัตว์  ขณะนั้นเราเป็นผู้มีศีลข้อที่ 1  ถ้าพบของที่เราจะทำร้ายได้  สัตว์ที่เราทำร้ายได้  คนที่เราจะทำร้ายได้  แต่เราไม่ทำ  เราไม่ทำจัดเป็นอภัยทาน  อย่างนี้มีศีลข้อที่ 1  ถ้าเรารักษาศีลข้อที่ 1 ได้  ช....

อ่านต่อ

Posted by kancht958 , ผู้อ่าน : 7380 , 00:51:37 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

หัวใจของการปฏิบัติธรรม ๑.  ว่าด้วยเรื่อง  ทาน                                 ท่านที่มีอารมณ์เข้าถึงพระนิพพาน  ท่านผู้นั้นไม่มีอารมณ์ของความทุกข์  เพราะว่าเป็นผู้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดา  และที่เราต้องให้ทานก็เพราะว่า  เราไม่ต้องการมีขันธ์ 5  เมื่อการมีขันธ์ 5  เป็นปัจจัยของความทุกข์  ที่เราต้องมีขันธ์  5  ก็เพราะว่า  เราติดอยู่ในวัตถุว่าสิ่งนั้นเป็นทรัพย์สินของเรา  สิ่งนี้เป็นทรัพย์สินของเรา  แล้วก็ธ....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 13 พฤศจิกายน 2550
Posted by kancht958 , ผู้อ่าน : 2030 , 00:27:11 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

การที่เรามาปฏิบัติธรรมการที่เรามาปฏิบัติธรรมจึงมาหัดภาวนา มาฝึกพุทโธไว้ ฝึกเป็นประจำ แค่พุทโธเราทำไม่ได้แล้วจะอะไร เราจะไปเอาสวรรค์วิมานอะไรได้ แค่ “พุท” ลมเข้า “โธ” ลมออก เรายังทำไม่ได้ แล้วเราจะไปเรียกร้องความสุขที่ไหน มันไม่มีแน่นอน แค่ “พุทโธ” เรายังทำให้เกิดขึ้นไม่ได้ แล้วเราจะไปเอาความสุขที่อื่นนั่นไม่มีหวังเลย  “พุท” ลมเข้า “โธ” ลมออก สัก ๕ นาที ๑๐ นาที เรายังทำไม่ได้ เรายังหยุดใจไม่ได้ แล้วคว....

อ่านต่อ


/2