• redribbons07
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : meaw459@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-07-23
  • จำนวนเรื่อง : 2489
  • จำนวนผู้ชม : 2448625
  • ส่ง msg :
  • โหวต 712 คน
Redribbons:Taloktoktak
Hello:Have a nice day.
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07
วันจันทร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2561
Posted by redribbons07 , ผู้อ่าน : 243 , 04:59:14 น.  
หมวด : วิทยาศาสตร์/ไอที

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน แม่หมี , นายยั้งคิด โหวตเรื่องนี้

***นายกพบ Startup ร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทยไปด้วยกัน***

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกฯ พบ Startup: ร่วมกำหนดอนาคตประเทศไทยไปด้วยกัน

พวกเราครับ ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ให้ความสำคัญกับพลังของคนรุ่นใหม่เป็นอย่างมาก

เห็นได้จากที่ท่านเปิดทำเนียบรัฐบาลให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ได้นำเสนอแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยขั้นแนวหน้า

วันนี้ (1 พ.ย. 61) เป็นอีกครั้งที่ตอกย้ำความสำคัญของคนรุ่นใหม่ครับ

โดยท่านนายกฯ ได้เปิดทำเนียบต้อนรับกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ Startup เพื่อให้คนรุ่นใหม่กลุ่มนี้ได้เข้ามานำเสนอ

7 ข้อเสนอสำคัญในการพัฒนาวงการ Startup ของไทย เพื่อยกระดับให้ไทยเป็น Startup Nation

ข้อเสนอทั้ง 7 ข้อถูกร้อยเรียงและนำเสนอผ่านผู้เกี่ยวข้องในวงการ Startup โดยข้อเสนอทั้ง 7 ข้อนั้นประกอบไปด้วย

1) ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เช่น การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ Startup เพื่อลดข้อจำกัดต่างๆ เช่น

การถือหุ้นในบริษัทของคนต่างด้าว การออกหุ้นให้กับพนักงานของบริษัท (Employee Stock Ownership Plan - ESOP)

2) การสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม โดยการออกกฎหมายเพื่อเปิดโอกาสให้มีการทดลองทดสอบนวัตกรรมในตลาดก่อนการผลิตจริง

(Regulatory Sandbox) รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ให้บริการ Startup แบบเบ็ดเสร็จ

3) การตลาดและการขยายธุรกิจของ Startup ไปต่างประเทศ โดยการสนับสนุนให้มีการหน่วยงานของรัฐมีการจ้าง Startup (B2G)

เพื่อสร้างตลาด แต่ต้องปรับกระบวนการจัดจ้างให้เหมาะสมกับธุรกิจ Startup รวมถึงให้รัฐช่วยสนับสนุนการต่อยอดธุรกิจไปสู่ประเทศ

กลุ่ม CLMV และภูมิภาค และขยายธุรกิจในลักษณะ B2B

4) การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมขั้นสูง (Deep Tech Startup) โดยต้องสนับสนุนให้ Startup ทำงานร่วมกับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือ

สถาบันวิจัย สร้าง cluster ในภาคธุรกิจต่างๆ และพัฒนาปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ ให้เอื้อต่อการพัฒนา Deep Tech

5) การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการระดมทุนของ Startup โดยการพัฒนานักลงทุนรุ่นใหม่ให้เข้าใจลักษณะธุรกิจของ Startup และส่ง

เสริมให้เกิดการลงทุนใน Startup อย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนากองทุน ทั้ง Matching Fund และ Impact Fund และสร้างเครือข่าย

นักลงทุนกับ Startup

6) การสร้างสังคมผู้ประกอบการ เพื่อให้เด็กและ Startup ได้พบปะ แลกเปลี่ยน เรียนรู้จาก Startup ด้วยกัน โดยการพัฒนาพื้นที่เพื่อ

ให้เกิดสังคมผู้ประกอบการ

7) การดึงดูดบุคลากรที่มีทักษะสูงสำหรับ Startup เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนา Startup 

ซึ่งรัฐบาลสามารถสนับสนุนผ่านการลงทุนในการฝึกอบรมและการศึกษาได้

จากทั้ง 7 ข้อเสนอนี้ ท่านนายกรู้สึกยินดี เพราะได้เห็นความตื่นตัวของกลุ่ม Startup และมองว่าเป็นโอกาสที่สำคัญในการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท่านนายกฯ ได้ชี้ให้เห็นว่ายุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทต่างๆ จะเป็นโอกาสที่ดีของ Startup ที่จะเข้ามา

มีส่วนในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว รัฐบาลยินดีช่วยเหลือและสนับสนุนในประเด็นที่เสนอมาอย่างเต็มที่ตามกรอบแนวทางที่สามารถ

ทำได้ โดยจะให้หน่วยงานต่างๆ ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งการจัดตั้งศูนย์ One Stop Service การแก้หรือปรับปรุงกฎหมาย

หรือเรื่องกองทุน Startup เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินงานไปแล้วหลายเรื่อง เช่น การพัฒนา Smart VISA อย่างไรก็ตาม รัฐบาลคงไม่สามารถดำเนินการเรื่องต่างๆ ได้เพียงลำพัง ต้องทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่าง

ท้าทาย

นอกจากการเปิดโอกาสให้ Startup ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้ว ท่านยังได้รับสมุดปกขาวข้อเสนอของ Startup และเปิดโอกาส

ให้ Startup ได้ร่วมถ่ายรูปและทักทายอย่างเป็นกันเองด้วยครับ ซึ่งนับว่าเป็นโอกาสที่น่ายินดีครับที่ท่านนายกฯ ได้มีโอกาสพบกับคน

รุ่นใหม่ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ทั้งในส่วนนักวิจัยซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมให้กับประเทศ และกลุ่ม

Startup ที่จะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมให้เกิดขึ้น ด้วยความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาและต่อยอด

งานวิจัยครับ

 

ขอขอบคุณข้อมูลจากเพจ https://www.facebook.com/drsuvitpage/posts/1634084643564926?__tn__=K-R

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 แม่หมี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
redribbons07 วันที่ : 05/11/2018 เวลา : 05.01 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07

ท่านนายกรู้สึกยินดี เพราะได้เห็นความตื่นตัวของกลุ่ม Startup และมองว่าเป็นโอกาสที่สำคัญในการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ท่านนายกฯ ได้ชี้ให้เห็นว่ายุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทต่างๆ จะเป็นโอกาสที่ดีของ Startup ที่จะเข้ามา

มีส่วนในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าว รัฐบาลยินดีช่วยเหลือและสนับสนุนในประเด็นที่เสนอมาอย่างเต็มที่ตามกรอบแนวทางที่สามารถ

ทำได้ โดยจะให้หน่วยงานต่างๆ ไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งการจัดตั้งศูนย์ One Stop Service การแก้หรือปรับปรุงกฎหมาย

หรือเรื่องกองทุน Startup เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินงานไปแล้วหลายเรื่อง เช่น การพัฒนา Smart VISA อย่างไรก็ตาม รัฐบาลคงไม่สามารถดำเนินการเรื่องต่างๆ ได้เพียงลำพัง ต้องทำงานร่วมกันกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างท้าทายแสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< พฤศจิกายน 2018 >>
อา พฤ
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  [ Add to my favorite ] [ X ]


คุณมาเยี่ยมบล็อก Redribbons07 จากสื่อใด
เป็นสมาชิกบล็อก oknation และอ่านประจำ
94 คน
จาก Icon comment ของ redribbons07
29 คน
จาก forward mail
8 คน
เพื่อนแนะนำ
9 คน
อื่น ๆ
68 คน

  โหวต 208 คน