• redribbons07
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : meaw459@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-07-23
  • จำนวนเรื่อง : 2489
  • จำนวนผู้ชม : 2448625
  • ส่ง msg :
  • โหวต 712 คน
Redribbons:Taloktoktak
Hello:Have a nice day.
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07
วันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561
Posted by redribbons07 , ผู้อ่าน : 876 , 07:46:18 น.  
หมวด : วรรณกรรม/กาพย์กลอน

พิมพ์หน้านี้
โหวต 4 คน นายยั้งคิด , Chaoying และอีก 2 คนโหวตเรื่องนี้

วันสิ่งแวดล้อมไทย 4 ธันวาคม 2561 ร่วมกันรักษ์โลก และงดใช้ถุงพลาสติกค่ะ

 

ชักชวนมา  รักษา  สิ่งแวดล้อม

สิ่งแปลกปลอม   มลพิษ  ขจัดสิ้น

รักษ์ผืนน้ำ  ผืนป่า  และผืนดิน

ที่ทำกิน  รักษ์ไว้   ตราบเท่านาน

:

รักษ์ผืนน้ำ  ไม่ทิ้งขยะ  ลงคูคลอง

ช่วยปกป้อง   สายน้ำ  ไว้สืบสาน

ไหลรินไป   เลี้ยงชีวิต  ตลอดกาล

สดชื่นบาน  น้ำสะอาด  มีดื่มกิน

:

รักษ์ผืนป่า  ช่วยกัน  ปลูกต้นไม้

ดูแลให้  เติบใหญ่  เป็นทรัพย์สิน

อันมีค่า  มหาศาล  ของแผ่นดิน

ไม่สูญสิ้น  สัตว์ป่า  นานาพันธุ์

:

รักษ์ผืนดิน  รู้ประโยชน์  เห็นคุณค่า

พรรณนา  มากมาย  ไม่หมดนั้น

เพื่อลูกหลาน  รุ่นหลังได้  ทำกินกัน

ไทยคงมั่น  ยืนหยัด   ไม่แปรปรวน

:

สิ่งแวดล้อม  ที่ดี  คุ้มครองโลก

ไม่ตรมโศก  จากธรรมชาติ  ที่ปั่นป่วน

เร่งร่วมมือ  ร่วมใจมั่น  ตามสมควร

เพราะเราล้วน  เพื่อนมนุษย์  ปกป้องโลก

Redribbons07 4/12/2561

.................................................................................................

 

 

 4 ธันวาวันสิ่งแวดล้อมไทย

มาร่วมใจ ปกป้อง คุ้มครองถิ่น

ให้สะอาด เรืองรอง หมดมลทิน

ที่ทำกิน ของเรา มีคนเยือน
.
.
อุทยาน สะอาดเรียบ เปรียบคล้ายบ้าน

จะเบิกบาน ขยะ ต้องไม่เกลื่อน

นักท่องเที่ยว แห่แหน กันมาเยือน

แล้วบอกเพื่อน เมืองไทย น่าอยู่จริง
.
.
หิ้วปินโต หิ้วถุงผ้า ดูน่ารัก

ใครพบพักตร์ ยิ้มแย้ม ยินดียิ่ง

ที่เรามา รักษ์ไทย ด้วยใจจริง

เราไม่ทิ้ง ขยะเกลื่อน เตือนใจตน
.
.
อีกกล่องข้าว ถุงยา ถ้าทำได้

ร่วมจัดไป ด้วยใจ ในทุกหน

มาร่วมแรง ร่วมใจ กันทุกคน

จงหลุดพ้น อันดับ6 ขยะบาน

Redribbons07 04/12/2561 11.53 น.

หมายเหตุ เพลงประกอบเพื่อความบันเทิง

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 12 (0)
redribbons07 วันที่ : 04/12/2018 เวลา : 21.57 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07

http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07/2018/12/04/entry-4

4 ธ.ค วันสิ่งแวดล้อมไทย กับการพัฒนาประเทศด้วย BCG model บูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ โดยกระทรวง

วิทย์าศาสตร์และเทคโนโลยี่


วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยครับ ซึ่งในปีนี้ ภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมกันรณรงค์การลดขยะพลาสติกโดยห้าง

สรรพสินค้า ห้างค้าปลีก และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ ต่างร่วมกันงดแจกถุงพลาสติกแก่ลูกค้า 1 วันครับ

สำหรับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เราได้ผลักดัน BCG model ซึ่งเป็นการบูรณาการการพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติ คือ เศรษฐกิจชีวภาพ

(Bioeconomy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ไปพร้อมๆกันครับ BCG model

เป็นการนำจุดแข็งของประเทศสองด้าน คือ ความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรม มาใช้ประโยชน์ โดยใช้

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) มาเป็นตัวขับเคลื่อน ให้ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตไปสู่การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อ

รักษาความมั่นคงทางวัตถุดิบและสมดุลของสิ่งแวดล้อม ซึ่งตอบโจทย์การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และยังสอดรับกับปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยครับ

ผมมีตัวอย่างนวัตกรรมการนำขยะของเสียมาใช้ประโยชน์ใหม่มาเล่าให้ฟังครับ ธุรกิจเคมิคอลส์ เอสซีจี ร่วมกับกลุ่มบริษัท ดาว

ประเทศไทย ได้ทำต้นแบบถนนพลาสติกรีไซเคิล (Recycled Plastic Road) โดยนำขยะในจังหวัดระยองมาผสมกับพลาสติก 2-10%

ซึ่งจากการทดสอบโดยภาควิชาวิศวกรมมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พบว่า กระบวนการนี้ทำให้ถนนมี

คุณสมบัติที่เทียบเท่าหรือสูงกว่าถนนยางมะตอยปกติ โดยมีความสามารถในการรับแรงดีขึ้น มีความคงทนแข็งแรงเพิ่มขึ้น ช่วย

ต้านทานการกัดเซาะของน้ำได้ดีขึ้น ลดปริมาณการเกิดก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตยางมะตอย แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดปริมาณขยะ

และเพิ่มคุณค่าให้กับพลาสติกครับ

อีกตัวอย่างหนึ่งคือ การทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) และมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย เพื่อผลิตเป็นก๊าซชีวภาพครับ โดยเริ่มต้นจากการนำน้ำ

เสียจากโรงงานแป้งมันสำปะหลัง โรงงานอาหาร และโรงงานผลิตน้ำมันปาล์ม ไปผ่านกระบวนการบำบัด ซึ่งจะทำให้ได้ก๊าซชีวภาพ

ไปใช้ทดแทนน้ำมันเตาและยังนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโรงงาน และหากเหลือใช้ ก็ยังจำหน่ายสู่ภายนอกได้อีกด้วย

ครับ กระบวนการนี้ ทำให้ได้ประโยชน์สองด้านพร้อมๆกัน เพราะเป็นการลดต้นทุนพลังงาน และลดต้นทุนการบำบัดน้ำเสียในคราว

เดียวกันครับ

ขอขอบคุณบทความแชร์จากเพจ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ https://www.facebook.com/drsuvitpage/ความคิดเห็นที่ 11 (0)
redribbons07 วันที่ : 04/12/2018 เวลา : 12.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07

@บล็อกเกอร์เจ้าหญิง


ต้นไม้ต้นแรกเป็นต้นโอ๊ค อายุ 300 ปี ชอบต้นไม้ต้นนี้มาก

เหมือนกันค่ะ

ดีค่ะ ช่วยๆ กันลดขยะพลาสติก

ส่วนตัวใช้ถุงพลาสติกที่ได้รับมาซ้ำ มานานมาก และใช้อย่าง

ประหยัดเท่าที่จำเป็น รวมทั้งสิ่งอื่นๆ เช่น น้ำ ไฟฟ้า กระดาษ

เพราะของพวกนี้ต้องใช้ทรัพยากระรรมชาติจำนวนมากในการ

ผลิตขึ้นมาค่ะความคิดเห็นที่ 10 redribbons07 ถูกใจสิ่งนี้ (1)
Chaoying วันที่ : 04/12/2018 เวลา : 12.19 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

เห็นภาพต้นไม้ ภาพแรก แล้วอยาก อยากให้ประเทศไทยเรามี แต่..ได้แต่ฝันลมๆ แล้ง..เห็นต้นไม้สองข้างทางพอโน้มลงมาเป็นถนนต้นไม้ถ้ำ ไม่นาน ทางหลวงก็ขยายถนน เหี้ยนหมดทุกทางเลย ปวดใจ เรื่องลดถุงพลาสติก ตัวเองใส่ย่ามมาพักหนึ่งแล้วค่ะ

ความคิดเห็นที่ 9 แม่หมี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
redribbons07 วันที่ : 04/12/2018 เวลา : 11.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07

4 ธันวาวันสิ่งแวดล้อมไทย

มาร่วมใจ ปกป้อง คุ้มครองถิ่น

ให้สะอาด เรืองรอง หมดมลทิน

ที่ทำกิน ของเรา มีคนเยือน
.
.
อุทยาน สะอาดเรียบ เปรียบคล้ายบ้าน

จะเบิกบาน ขยะ ต้องไม่เกลื่อน

นักท่องเที่ยว แห่แหน กันมาเยือน

แล้วบอกเพื่อน เมืองไทย น่าอยู่จริง
.
.
หิ้วปินโต หิ้วถุงผ้า ดูน่ารัก

ใครพบพักตร์ ยิ้มแย้ม ยินดียิ่ง

ที่เรามา รักษ์ไทย ด้วยใจจริง

เราไม่ทิ้ง ขยะเกลื่อน เตือนใจตน
.
.
อีกกล่องข้าว ถุงยา ถ้าทำได้

ร่วมจัดไป ด้วยใจ ในทุกหน

มาร่วมแรง ร่วมใจ กันทุกคน

จงหลุดพ้น อันดับ6 ขยะบาน

Redribbons07 04/12/2561 11.53 น.ความคิดเห็นที่ 8 แม่หมี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
redribbons07 วันที่ : 04/12/2018 เวลา : 09.40 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07

@คุุณแม่หมี

เยี่ยมมากค่ะ 1 พลัง ช่วยกันหยุดและลดโลกร้อนนะคะ


ความคิดเห็นที่ 7 redribbons07 ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี from mobile วันที่ : 04/12/2018 เวลา : 09.36 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

อ้อ ที่บ้านแยกขยะนะคะ แต่เห็นรถขยะของทางเขตมาเก็บไม่เห็นแยกขยะเลย โยนเข้าไปรวมกันหมดเลย เห็นแล้วหงุดหงิดมากๆ

ความคิดเห็นที่ 6 redribbons07 ถูกใจสิ่งนี้ (1)
แม่หมี from mobile วันที่ : 04/12/2018 เวลา : 09.33 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/mamaomme

ตอนนี้ไปไหนพกถุงผ้าตลอดค่ะ โดยเฉพาะไปรพ.เอายาใส่ถุงผ้าสบายดีค่ะ ช่วยกันลดการใช้พลาสติคเป็นเรื่องที่ควรสนับสนุน
^_^

ความคิดเห็นที่ 5 แม่หมี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
redribbons07 วันที่ : 04/12/2018 เวลา : 08.54 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07


ปิ่นโต-กล่องข้าว-ถุงผ้า ทางเลือกรักโลก

ผู้ประกอบการ-นักท่องเที่ยว ขานรับใช้ปิ่นโต ถุงผ้าแทนการนำกล่องโฟม ถุงพลาสติกเข้าไปเที่ยวบนเกาะ อุทยานแห่งชาติทางทะเล ขณะที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แจกปิ่นโต 500 เถา ตั้งเป้าลดขยะในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวร้อยละ 50

วันนี้ (4 ธ.ค.2561) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เป็นวันแรกที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เริ่มรณรงค์และขอความร่วมมือ ร้านสะดวกซื้อ ห้างสรรพสินค้า ทั่วประเทศ งดแจกถุงพลาสติกหูหิ้วพร้อมกัน ขณะที่หลายมาตรการในการรองรับที่ถูกนำมาใช้แก้ปัญหาขยะตก ค้างในสิ่งแวดล้อม เช่น การประกาศมาตรการห้ามนำเข้าโฟม ถุงพลาสติกในอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ การรณรงค์ใช้ถุงผ้ารับยากลับบ้าน

เมื่อสัปดาห์ก่อน พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมนายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ร่วมกันรณรงค์การใช้ภาชนะหมุนเวียนในเขตอุทยานแห่งชาติ เพื่อประชาสัมพันธ์การลดปริมาณขยะพลาสติก

นายวีระ ระบุว่า เพื่อให้แผนลดการใช้พลาสติกในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวลงให้ได้ร้อยละ 50 ในปี 2563 ควบคู่กับรณรงค์ให้การท่องเที่ยวรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดขยะและสร้างขยะหารือพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง และการใช้วัสดุสำหรับทดแทนพลาสติกจากกิจกรรมท่องเที่ยว เช่น การใช้ถุงผ้า ขวดน้ำพกพา กล่องข้าวพกพา หลอดดูดน้ำจากวัสดุธรรมชาติ การใช้ผ้าเช็ดหน้า จึงร่วมกับภาคเอกชนดึงการใช้ปิ่นโตมาใช้ทดแทนโฟมและพลาสติกในเขตอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศนำร่อง 500 เถาแรก เป็นผลิตภัณฑ์ทำจากเมลามีนสำหรับใช้ใส่อาหารและนำกลับมาใช้ใหม่ได้

นำร่อง 10 เกาะทางทะเลแจกปิ่นโต
เบื้องต้นจะนำร่องนำปิ่นโตไปใช้ทดแทนโฟม และพลาสติกในเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเล 10 แห่ง เช่น อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ จ.พังงา อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน จ.พังงา อุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะอ่างทอง อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี รวมทั้งเกาะสมุย เกาะพะงัน เกาะเต่า จ.สุราษฎร์ธานี เกาะห้อง อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จ.กระบี่ เนื่องจากมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนำข้าวกล่องขึ้นไปกินบนเกาะต่างๆ เพื่อลดใช้โฟมและพลาสติกลงด้วยการหันมาใช้ปิ่นโตแทน คาดว่าจะลดปริมาณขยะบนเกาะได้มาก สอดคล้องกับนโยบายการประกาศงดการนำโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพราะก่อให้เกิดปริมาณขยะพลาสติกและโฟมมากกว่าปีละ 2 ล้านตัน โดยเฉพาะขยะพลาสติกถุงหูหิ้วใช้ครั้งเดียวทิ้งมากถึง 1.2 ล้านตันต่อปี

“นักท่องเที่ยวนิยมไปพักผ่อนบนเกาะท่องเที่ยวมากขึ้น ส่งผลให้ขยะจากกิจกรรมการท่องเที่ยวมากขึ้นเช่นกัน จำเป็นต้องลดปริมาณขยะจากภาคการท่องเที่ยว และใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติหรือวัสดุทดแทนโฟม และพลาสติกลงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล”

นักท่องเที่ยวขานรับใช้ปิ่นโต-ถุงผ้า
นายวรพจน์ ล้อมลิ้ม หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดนพรัตน์ธารา-หมู่เกาะพีพี จ.กระบี่ กล่าวว่า หลังจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช เริ่มมีมาตรการรณรงค์ห้ามนำโฟม และถุงพลาสติกมาระยะหนึ่ง ภาพรวมได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ และนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเป็นอย่างดี

“ก่อนขึ้นเรือว่าขอความร่วมมือว่าห้ามนำโฟม และถุงพลาสติกขึ้นเกาะอย่างเด็ดขาด ทำให้ผู้ประกอบการปรับตัวอย่างเห็นได้ชัด บางกลุ่มใช้ปิ่นโต กล่องใส่อาหารที่ใช้ได้หลายครั้ง ซึ่งมีผลตอบรับดี ชาวต่างชาติชอบมาก ”
นายวรพจน์ กล่าวว่า ไม่เพียงแต่ผู้ประกอบที่ขานรับ แต่ทางเจ้าหน้าที่อุทยานในเกาะพีพีทุกคนทั้งที่สำนักงาน และภาคสนามอีก 200 คน ทุกคนก็นำเอาปิ่นโตใส่อาหารมากิน และใช้จานกระเบื้องที่ล้างและใช้ซ้ำได้ และยังมีการคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่างๆ

วันนี้จะรณรงค์ในส่วนของผู้ปกระกอบการร้านอาหาร และร้านค้าในเขตอุทยาน ให้พ่อค้าแม่ค้ามีส่วนร่วมในการงดโฟม พลาสติก และในพื้นที่อุทยาน โดยจะแจกถุงผ้าแจกกับผู้ประกอบการ คาดว่าหลังจากนี้จะสรุปข้อมูลปริมาณขยะที่ลดลงบนเกาะพีพีได้

http://news.thaipbs.or.th/content/276086?fbclid=IwAR1i8R6DYvdpaxRaCTVgp0JotaAK4w6r1AE6wP4wTjElPpS6PM4yvQdJGh8

ความคิดเห็นที่ 4 แม่หมี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
redribbons07 วันที่ : 04/12/2018 เวลา : 08.02 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07

วันสิ่งแวดล้อมโลก 2561

การกระจายการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทั่วถึง ด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้น้อย แต่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ โดยคำนึงถึงระยะเวลาในการใช้ สิ่งแวดล้อมอย่างฉลาด ให้ยาวนาน และให้เกิดผลเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด รวมทั้ง ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเสื่อมโทรมมาก ควรมีการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้วย การอนุรักษ์ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี ทั้งทางตรงและทางอ้อม

ความหมายของวันสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมหมายถึง ทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ มีชีวิตและไม่มีชีวิตและมีการเกื้อหนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งสิ่งแวดล้อมเป็นวงจรและวัฎจักรที่เกี่ยวข้องกันทุกระบบ

สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย

สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวมนุษย์มีทั้งสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น สิ่งแวดล้อมเหล่านี้มีความสำคัญและคุณประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก เมื่อใดที่สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ และการดำรงชีวิตของพืชและสัตว์ สิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็นลักษณะกว้าง ๆ ได้ 2 ส่วนคือ สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ภูเขา ดิน น้ำ อากาศ ทรัพยากร สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้น เช่น ชุมชนเมือง สิ่งก่อสร้างโบราณสถาน ศิลปกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม มีข้อตกลงจากการประชุมให้มาดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้น ซึ่งประเทศไทยก็ได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม และได้ก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้นอันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย

วันสิ่งแวดล้อมโลก

และเพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือระหว่างชาติทั่วโลก จึงได้มีการกำหนดให้วันแรกของการประชุม คือ วันที่ 5 มิถุนายน เป็น "วันสิ่งแวดล้อมโลก" ซึ่งสหประชาชาติร่วมกับรัฐบาลประเทศสวีเดน ได้จัดการประชุมที่เรียกว่า "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" วันที่ 5 -16 มิถุนายน พ.ศ.2515 ที่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน มีการจัดทำร่างข้อเสนอต่างๆ รวมทั้งแผนดำเนินการและปฏิญญาว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของมนุษย์ มีผู้เข้าร่วมประชุม จากหน่วยงานรัฐ องค์กรเอกชนและสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ รวมทั้งตัวแทนเยาวชนและกลุ่มนักศึกษาจากทั่วโลกผลการประชุมนับว่าประสบความสำเร็จอย่างงดงาม เพราะเป็นครั้งแรกที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้หันหน้าเข้าหากันเพื่อร่วมขจัดภยันตรายด้านสิ่งแวดล้อมที่กำลัง คุกคาม

วันที่กำหนดการจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

ในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก

ปฏิทินวันสิ่งแวดล้อมโลก

วันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2552 ตรงกับ วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2552 / วันศุกร์ ขึ้น ๑๓ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีฉลู

วันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2553 ตรงกับ วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2553 / วันเสาร์ แรม ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีขาล

วันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2554 ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2554 / วันอาทิตย์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีเถาะ

วันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2555 ตรงกับ วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2555 / วันอังคาร แรม ๑ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีมะโรง

วันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2556 ตรงกับ วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2556 / วันพุธ แรม ๑๒ ค่ำ เดือนหก(๖) ปีมะเส็ง

วันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2557 ตรงกับ วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2557 / วันพฤหัสบดี ขึ้น ๘ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีมะเมีย

วันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2558 ตรงกับ วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2558 / วันศุกร์ แรม ๔ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีมะแม

วันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2559 ตรงกับ วันอาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2559 / วันอาทิตย์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีวอก

วันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2560 ตรงกับ วันจันทร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2560 / วันจันทร์ ขึ้น ๑๑ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีระกา

วันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2561 ตรงกับ วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2561 / วันอังคาร แรม ๗ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีจอ

วันสิ่งแวดล้อมโลก พ.ศ.2562 ตรงกับ วันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562 / วันพุธ ขึ้น ๓ ค่ำ เดือนเจ็ด(๗) ปีกุน


ประวัติวันสิ่งแวดล้อมโลก

จากปรากฏการณ์ต่างๆ ทั้งหิมะขั้วโลกเหนือละลาย น้ำท่วม แผ่นดินไหว หรืออากาศร้อนขึ้น ซึ่งผลเหล่านี้ล้วนมาจากการมนุษย์ที่เป็นคนทำลายธรรมชาติ ทำลายสิ่งแวดล้อมดีๆ ในวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งเป็นวันที่เราควรจะทำอะไรสักอย่างเพื่อสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น ทำให้หน่วยงานต่างๆได้จัดกิจกรรมคือจัดตั้งวันสิ่งแวดล้อมโลกขึ้น

เพื่อให้เกิดความตื่นตัวในด้านวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมขึ้นทั่วโลก จึงมีมติให้จัดประชุมใหญ่ที่กรุงสตอกโฮลม์ ระหว่างวันที่ 5-16 มิถุนายน พ.ศ.2515 ที่มีรัฐบาลของสวีเดนเป็นเจ้าภาพ นับเป็นจุดเริ่มต้นของวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานของรัฐ องค์การสหประชาชาติ และสื่อมวลชนแขนงต่างๆ โดยเรียกการประชุมนี้ว่า "การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมของมนุษย์" หรือ "UN Conference on the Human Environment"

เพื่อเป็นการระลึกถึงจุดเริ่มต้นของการร่วมมือ จากหลากหลายชาติในด้านสิ่งแวดล้อม องค์การสหประชาชาติจึงได้ประกาศให้วันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปีเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งผลจากการประชุมครั้งนั้นได้มีข้อตกลงร่วมกันหลายอย่าง เช่น การจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ทั้งนี้เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่างๆ กำลังเผชิญอยู่ รัฐบาลประเทศต่างๆ ก็ได้รับข้อตกลงจากการประชุม ไปจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติมีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดี และเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผล

กิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก

การจัดงานในวันสิ่งแวดล้อม อาจจะทำให้ประชาชนและเยาวชนเกิดความคิดและเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทำความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมและร่วมมือทำกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประเทศเราไว้ ซึ่งเป็นการร่วมมือกันดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมที่ยังคงมีอยู่ยั่งยืนตลอดไป ด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้โลกได้อยู่กับเรานานๆ

จัดนิทรรศการด้านพลังงาน
การจัดงานและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการนิทรรศการวันสิ่งแวดล้อมโลก ให้โลกสวยด้วยมือเรา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการร่วมมือกันระหว่างชุมชน หรือสถาบัน เพื่อให้ระลึก และช่วยกันอนุรักษ์ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของโลก

กิจกรรมการปลูกต้นไม้
การปลูกต้นไม้ เพื่อลดอัตราการเกิดคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่อย่างหนาแน่นในบรรยากาศ เพื่อกำจัดคลอโรฟลูออโรคาร์บอน ซึ่งเป็นตัวทำลายสภาพโอโซนและก่อให้เกิดการสะสมความร้อนให้หมดสิ้นไป รวมถึงการคัดแยกก่อนจะทิ้งเป็นขยะ เปลี่ยนสภาพนำกลับมาใช้ใหม่ ช่วยกันปลูกต้นไม้อีก 5 เท่าจึงจะเพียงพอ เพราะปริมาณการใช้ไม้และจำนวนพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงในปัจจุบันนั้นสามารถแก้ไขได้ด้วยการปลูกต้นไม้โตเร็วมากกว่าที่ปลูกอยู่ในปัจจุบันมากถึง 5 เท่า จึงจะเพียงพอกับการใช้ประโยชน์ในอนาคต

แยกทิ้งเศษกระดาษจากขยะอื่น
กิจกรรมการแยกขยะ ด้วยการทำโครงการไม่ทิ้งเศษกระดาษลงในถังกับขยะอื่นๆ เพราะจะทำให้กระดาษเปรอะเปื้อนไขมันและเศษอาหารจะทำให้เศษกระดาษนั้นนำไปผลิตใหม่อีกไม่ได้ และแหล่งสร้างขยะกระดาษที่สำคัญก็คือหนังสือพิมพ์ หน้าที่เป็นขยะกระดาษโดยผู้อ่านไม่ได้อ่าน ก็คือหน้าโฆษณาธุรกิจ นั่นคือการทำลายกระดาษสะอาดและสร้างขยะกระดาษให้เกิดขึ้นจำนวนมหาศาลในแต่ละวัน ส่วนขวดแก้วทุกชนิดที่บรรจุของเมื่อใช้แล้วควรทำความสะอาด และแยกชนิดของแก้ว และแยกสีของแก้วด้วยนำกระป๋องอลูมิเนียมที่ใช้แล้วมาบี้ให้แบนก่อนทิ้ง หรือขายแก่คนรับซื้อเศษโลหะ

เพราะกิจกรรมทั้งหลายของมนุษย์ได้เป็นสาเหตุของการเพิ่มความร้อนให้กับโลก ไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญน้ำมันเชื้อเพลิง การเผาป่าเขตร้อน ได้ทำให้ปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มขึ้นจำนวนมากในบรรยากาศ เราสามารถหยุดยั้งการเพิ่มขึ้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยการลดการใช้พลังงานที่ก่อให้เกิดความร้อนให้น้อยลง และต้องหยุดการเผาทำลายป่าลงให้ได้ และหันมาปลูกป่าเพื่อให้โลกร่มเย็น เราทุกคนจะต้องช่วยกันปลูกป่าคลุมพื้นที่ว่างเปล่าให้ได้มากที่สุดเพราะป่าเป็นแหล่งดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ที่ดีที่สุดของโลก

แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมโลก

ทุกชีวิตต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิต มนุษย์ พืช สัตว์ ทุกชีวิตจำเป็นต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบตัวเรา รวมถึงสิ่งที่มนุษย์คิดค้นสร้างขึ้นเพื่อความสะดวกสบาย โลกร้อนเกิดภัยพิบัติมากมาย ดังนั้นถึงเวลาแล้วที่พวกเราจะร่วมช่วยกันรักษาสภาพแวดล้อมกันแบบจริงๆ จังๆ เพื่อเก็บไว้ให้ลูกหลานได้เห็น เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติมีอย่างจำกัด

สร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
สร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ด้วยการให้ข้อมูลแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป ถึงปัญหาและผลกระทบของสิ่งที่มนุษย์ทำกับสิ่งแวดล้อม และให้การศึกษากับประชาชนและนักศึกษาทั่วไปสร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม
ให้การสนับสนุนทางวิชาการ และเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี รวมถึงเสริมสร้างให้สถาบันและคนในสถาบันตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม

การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยทางตรง คือการใช้อย่างประหยัดด้วยการใช้ทรัพยากรเท่าที่มีความจำเป็น เพื่อให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด และอาจมีการรีไซเคิล หรือการนำกลับมาใช้ซ้ำอีก สิ่งของบางอย่างเมื่อมีการใช้แล้วครั้งหนึ่งสามารถที่จะนำมาใช้ซ้ำได้อีก เช่น ถุงพลาสติก กระดาษ ฯลฯ หรือสามารถที่จะนำมาใช้ได้ใหม่โดยผ่านกระบวนการต่างๆ เป็นการลดปริมาณการใช้ทรัพยากรและการทำลายสิ่งแวดล้อมได้

การบูรณะซ่อมแซม
การบูรณะซ่อมแซม สิ่งของบางอย่างเมื่อใช้ไปเวลานานอาจเกิดการชำรุดได้ เพราะฉะนั้นถ้ามีการซ่อมแซม โดยไม่ต้องเสียเงินซื้อให้เกิดความสิ้นเปลืองจะทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก รวมทั้งการบำบัดและการฟื้นฟู เป็นวิธีการที่จะช่วยลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากร

การใช้สิ่งอื่นทดแทน
การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้ใบตองแทนโฟม การใช้พลังงานแสงแดดแทนแร่เชื้อเพลิง การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี เป็นวิธีการที่จะช่วยให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติน้อยลงและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และการเฝ้าระวังดูแลและป้องกัน เช่น การเฝ้าระวังการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำ เป็นวิธีการที่จะไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกทำลาย การจัดทำแนวป้องกันไฟป่า เป็นต้น

สิ่งที่ควรทำร่วมกันรักษาสภาพแวดล้อมของโลก

มาเสริมสร้างจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพื่อจะได้มีสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อไปในอนาคต และมาร่วมช่วยกันป้องกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมเกิดการเสื่อมลงมากยิ่งขึ้น เพราะปัญหาของสิ่งแวดล้อมนั้นเกิดขึ้นจากการกระทำของคนทั้งสิ้น การแก้ไขและวางแผนเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ ปัญหาการขาดแคลนน้ำเป็นปัญหาสำคัญที่สุดในเมืองไทย สาเหตุเกิดจากการลดจำนวนลงของพื้นที่ป่าไม้ที่เป็นต้นน้ำลำธารของประเทศ และจากการใช้น้ำกันอย่างฟุ่มเฟือย

ช่วยกันปลูกต้นไม้
มาช่วยกันเสริมสร้างปลูกจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อม และการสร้างทัศนคติในการอนุรักษ์ทรัพยากรกลับมาใช้อย่างรู้คุณค่า ควรจะมาร่วมรณรงค์และประหยัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ร่วมมือร่วมใจกันรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีต่อไปในอนาคต เพื่อลูกหลานของเรา เราทุกคนควรมีส่วนช่วยลดปริมาณขยะและรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้สดใส สมบูรณ์สำหรับทุกคนในอนาคต

การพัฒนาคุณภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการอนุรักษ์ เกิดความรักความหวงแหน และให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง สนับสนุนการศึกษาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถทำได้ทุกระดับอายุ ทั้งในระบบโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆ และนอกระบบโรงเรียนผ่านสื่อสารมวลชนต่างๆ

การจัดตั้งกลุ่ม
ด้วยจิตสำนึกในความมีคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่มีต่อตัวเรา การจัดตั้งกลุ่มชุมชน ชมรม สมาคม เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การให้ความร่วมมือทั้งทางด้านพลังกาย พลังใจ พลังความคิด เช่น กลุ่มชมรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของนักเรียน นักศึกษา มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย มูลนิธิสืบ นาคะเสถียร มูลนิธิโลกสีเขียว

ไม่ควรทิ้งผลิตภัณฑ์อันตรายลงแม่น้ำ
เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นอันตราย อาทิ ผลิตภัณฑ์ที่ติดไฟ น้ำยาละลายสี น้ำมันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นกรด ผลิตภัณฑ์ที่เป็นพิษ ฯลฯ ต้องมีวิธีกำจัดที่ถูกต้องและต้องไม่ทิ้งลงแม่น้ำ

การเพิ่มออกซิเจนในน้ำมันก็เพื่อช่วยลดปริมาณการเกิดของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ให้ลดน้อยลง เป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดมลพิษจากรถยนต์ ด้วยการเพิ่มส่วนผสมของออกซิเจนในน้ำมัน ทุกครั้งที่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ถ่ายเทน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วลงในภาชนะที่ปิดฝาแล้วส่งคืนให้กับสถานีบริการ เพราะน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วจากรถยนต์ จะก่อมลภาวะให้เกิดกับแหล่งน้ำและผิวดินได้หากมีการกำจัดที่ไม่เหมาะสม
MYXORA

https://www.myhora.com/%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%99/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81.aspx

ความคิดเห็นที่ 3 แม่หมี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
redribbons07 วันที่ : 04/12/2018 เวลา : 07.59 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07

^^^วันสิ่งแวดล้อมโลก.. 5 มิถุนายน 2553^^^

ปีนี้มีคำขวัญวันสิ่งแวดล้อมคือ


"Many Species One Planet One Future"


"ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤติชีวิตโลก"

วันสิ่งแวดล้อมโลก.. 5 มิถุนายน 2553สิ่งแวดล้อม ดีดี ยังมีไหม

น้ำในคลอง เหม็นไป แถมขุ่นคลั่ก

ก็ขยะ ทิ้งลงไป จมเป็นปลัก

ปลาน่ารัก เน่าตาย ลอยเป็นแพ


.


.


อีกต้นไม้ ต้นใหญ่ ให้ร่มเงา

ก็ถูกเขา ตัดทำลาย เสียหายแย่

หรือไม่ใช่ ของเขา จึงไม่แคร์

เราไม่ได้ งอแง เราเสียดาย


.


.


ถึงวันนี้ เมืองไทย ร้อนหนักหนา

เหงื่ออาบหน้า ชุ่มตัว เวลาบ่าย

อยากให้มี ลมเย็น มาผ่อนคลาย

อยู่สบาย สดชื่น เหมือนวันวาน


.


.


มาเถิดเรา ร่วมกัน อนุรักษ์

มาปกปัก รักษา ความหอมหวาน

ให้ธรรมชาติ งดงาม ยืนยาวนาน

เพื่อลูกหลาน อยู่เย็น เป็นสุขใจ

.


.


Redribbons07 10.30 น. 4/6/53


http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07/2010/06/04/entry-2ความคิดเห็นที่ 2 แม่หมี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
redribbons07 วันที่ : 04/12/2018 เวลา : 07.52 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07

ดีเดย์ 4 ธ.ค. วันสิ่งแวดล้อมไทย งดใช้ถุงพลาสติกทั่วประเทศ

ห้างร้านทั่วประเทศ ดีเดย์ 4 ธ.ค.นี้ วันสิ่งแวดล้อมไทย งดใช้ถุงพลาสติก เปิดรับบริจาคถุงผ้า นำไปมอบให้ รพ.ใส่ยาผู้ป่วย ลดปริมาณขยะถุงพลาสติก...

นายวิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย และเป็น “วันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ” หรือ “วัน ทสม. แห่งชาติ” อีกวาระหนึ่ง

สำหรับปีนี้ได้จัดงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม.แห่งชาติ ประจำปี 2561 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ฮอลล์ 9 อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เพื่อรณรงค์ร่วมกันทำความดี สร้างความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของประเทศในเวลานี้

ด้าน นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า ภายในงานจะมีการจัดนิทรรศการนำเสนอผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการลดปริมาณขยะพลาสติกและโฟม อาทิ นิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม”, นิทรรศการและกิจกรรมของอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน, การมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับบุคคล ชุมชน หน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแบบอย่างด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมหกรรมส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการจัดแสดงสินค้าและนวัตกรรมการลดขยะพลาสติกและโฟม ซึ่งเป็นการพบกันระหว่างผู้ประกอบการกับผู้บริโภค

นอกจากนี้ ยังมีไฮไลต์สำคัญ การลงนามความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ จัดแคมเปญรณรงค์งดการให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วในห้างร้านของตน โดยจะดีเดย์เริ่มต้นพร้อมกันใน “วันสิ่งแวดล้อมไทย” วันที่ 4 ธันวาคมนี้ ก่อนที่แต่ละห้างร้านจะไปจัดแคมเปญ เช่น กำหนดวันงดให้บริการถุงพลาสติก หรืออื่นๆ ของตัวเองต่อไป เพื่อร่วมกันลดปริมาณขยะถุงพลาสติก และการรับบริจาคถุงผ้าใส่ยากลับบ้าน โดยประชาชนสามารถนำถุงผ้าที่มีมากเกินความจำเป็นมาบริจาคได้ ณ จุดรับบริจาคในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านสะดวกซื้อที่ร่วมโครงการทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่บัดนี้ เพื่อรวบรวมนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ สำหรับใส่ยาให้ผู้ป่วยแทนการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติก.


https://www.thairath.co.th/content/1434593.

ความคิดเห็นที่ 1 แม่หมี ถูกใจสิ่งนี้ (1)
redribbons07 วันที่ : 04/12/2018 เวลา : 07.50 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07

วันนี้วันสิ่งแวดล้อมไทย เชิญชวนร่วมกันรักษ์สิ่งแวดล้อมและงดใช้

ถุงพลาสติกค่ะ

โพสต์กระทันหัน เมื่อวานว่าจะแต่งกลอนให้วันสิ่งแวดล้อมไทย

แต่ลืมไปซะงั้น

แต่คิดว่าการรักษาสิ่งแวดล้อม มีแนวคิดเหมือนกันทั่วโลก

ขอเอากลอนที่แต่งไว้ในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2551

มาเชิญชวนค่ะ


วันสิ่งแวดล้อมโลก...5 มิถุนายน 2551...

http://oknation.nationtv.tv/blog/redribbons07/2008/06/05/entry-1แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ธันวาคม 2018 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          [ Add to my favorite ] [ X ]


คุณมาเยี่ยมบล็อก Redribbons07 จากสื่อใด
เป็นสมาชิกบล็อก oknation และอ่านประจำ
94 คน
จาก Icon comment ของ redribbons07
29 คน
จาก forward mail
8 คน
เพื่อนแนะนำ
9 คน
อื่น ๆ
68 คน

  โหวต 208 คน