มะเขือเทศสีแดงจัด
ความเพ้อฝันของคนบ้าระดับสามัญขออภัยครับ
ยังไม่มี รูปภาพ ครับ