• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : roseki_ia@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2019-06-14
  • จำนวนเรื่อง : 61
  • จำนวนผู้ชม : 12076
  • ส่ง msg :
  • โหวต 47 คน
rose around the world
โรสรู้ โลกรู้
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rose-around-the-world
วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 257 , 06:45:07 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จัดงานมหกรรมสืบสาน รักษา ต่อยอด กษัตริย์เกษตร & Agri Museum Expo 2019 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 การสืบทอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 - 18.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช จ.ปทุมธานี

นายสหภูมิ ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่10 การสืบทอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ด้านการเกษตร ผ่านนิทรรศการนวัตกรรมวิถีเกษตรไทยจากศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ทั่วประเทศ ภาคีความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน กว่า 40 หน่วยงาน และอบรมวิชาของแผ่นดิน ตลอดทั้ง 3 วัน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ภายในงานมีสินค้าเกษตร สินค้าแปรรูปจากพี่น้องเครือข่ายทั่วประเทศ นอกจากนี้ยังมีการจัดเสวนาพิเศษหัวข้อ“นวัตกรรมสำหรับ Smart Museum” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และกิจกรรมการเรียนรู้ สุข สนุก กับ Learning trail ในพื้นที่อุทยานการเกษตรสนองพระราชปณิธาน อาทิ โซนเรือขุดคลองสมัยรัชกาลที่ 5 เครื่องบินฝนหลวง บ้านดิน บ้านฟาง อุโมงค์การเรียนรู้นวัตกรรมเกษตร ฯลฯ พร้อมด้วยกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย”

สืบสานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการตลอดทั้ง 3 วัน อาทิ หลักสูตรการผลิตพืชอินทรีย์ วิถีพอเพียง เรียนรู้การจัดการทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสร้างความปลอดภัยให้ผู้บริโภค โดยอาจารย์มุขดา  เอี่ยมเจริญ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.กาญจนบุรี หลักสูตรสมุนไพร เพื่อการดูแลสุขภาพ เรียนรู้วิธีการปลูก การดูแลรักษา และการนำสมุนไพรมาดูแลสุขภาพตนเอง โดยอาจารย์สำเนา จันทวาส เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.นครราชสีมา หลักสูตรการสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อการเกษตร เรียนรู้เกี่ยวกับธนาคารน้ำใต้ดิน เพื่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำใช้ในการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยอาจารย์จรังศรี มาดีสุขสถิต เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.ชัยภูมิ หลักสูตรการปลูกและการดูแลสลัดอินทรีย์ในฤดูฝน เรียนรู้เทคนิคการเพาะกล้า การปลูกและการเพาะผักสลัดอินทรีย์ในช่วงหน้าฝน โดยอาจารย์สรศักดิ์    ไวจันทึก เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.นครราชสีมา หลักสูตรเกษตรธรรมชาติ เกษตรธาตุ 4 เรียนรู้การทำเกษตรจากภูมิปัญญาและวิธีการใช้หลักสังคมพืช 12 ชั้น โดยอาจารย์อภินันท์  หมัดหลี เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.สงขลา หลักสูตรโซล่าร์เซลล์กับการประยุกต์ใช้ในครัวเรือน ชุดคนนอนนา เรียนรู้การนำโซล่าร์เซลล์มาประยุกต์ใช้ในครัวเรือนแบบประหยัด เข้าถึงง่าย โดยอาจารย์วิทธวัตย์ กิติธรรมรัตน์ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.หนองคาย หลักสูตรฟาร์มเมล่อน สร้างอาชีพ เรียนรู้การบริหารจัดการเมล่อน จากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ โดยอาจารย์ภาณุ  ทวีผล จาก NF Farm จ.สุราษฎร์ธานี หลักสูตรผลิตภัณฑ์กาแฟขี้ชะมด เรียนรู้การบริหารจัดการแปลง พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดสู่การเพิ่มมูลค่ากาแฟ โดยอาจารย์สุรเชษฐ์  ยุทธสุนทร สวนไร่คุณหญิง จ.กาญจนบุรี หลักสูตรไข่ไก่อินทรีย์ ไข่ไก่ขบถ เรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่ไข่แบบธรรมชาติ และการตลาดสมัยใหม่ โดยอาจารย์สิริกร ลิ้มสุวรรณ ศูนย์เรียนรู้อินทรีย์วิถีไทย จ.กาญจนบุรี หลักสูตรการทำเกษตรแบบสโลว์ไลฟ์ในพื้นที่ 2 ไร่ เรียนรู้แนวคิด การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาต่อยอดธุรกิจเกษตร โดยอาจารย์คำพันธ์  แก้วมา จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมหลักสูตรลงมือปฏิบัติ เช่น หลักสูตรการทำน้ำหมักน็อคหญ้า เรียนรู้และฝึกปฏิบัติน้ำหมักน็อคหญ้า ด้วยจุลินทรีย์ธรรมชาติโดยอาจารย์พิสิษฐ์  ศิลาอ่อน เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.ชัยภูมิ หลักสูตรการทำมะพร้าวบอนไซ เรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การนำมะพร้าวมาเพาะเลี้ยงแต่งให้เป็นบอนไซไม้ประดับสวยงาน สร้างอาชีพ โดยอาจารย์นิตยา  พรหมขวัญ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.นครศรีธรรมราช หลักสูตรการทำแหนมเห็ด สร้างอาชีพ โดยอาจารย์นุจรี  สิทธิสุข เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.สระบุรี และหลักสูตรการทำไอศกรีมข้าวไรซ์เบอร์รี่ ต่อยอดความรู้สู่การพัฒนาเป็นอาชีพ โดยอาจารย์สมบัติ  เล็บครุฑ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ จ.นครปฐม เป็นต้นอาจารย์แต่ละท่านที่มาสอนล้วนเป็นปราชญ์เกษตร ผู้ปฏิบัติจริง ที่ตั้งใจมาถ่ายทอดความรู้ให้ประชาชน และผู้ที่สนใจได้มาเรียนรู้ นำไปปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ร่วมฟังเสวนา “นวัตกรรมสำหรับ Smart Museum”โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ       ดร.วิจิตรา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกองวิชาการ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (อพวช.) คุณกำพล โชคสุนทสุทธิ์ นายกสมาคม Thai IoT และ คุณพัฒนพงศ์ มณเฑียร ที่ปรึกษาด้านพิพิธภัณฑ์  ดำเนินรายการโดยอาร์ม พิพัฒน์  วิทยาปัญญานนท์  ช้อป ชม ชิม สินค้าเกษตรปลอดภัย ผัก ผลไม้ สดใหม่จากสวน ผลิตภัณฑ์แปรรูปคุณภาพ จากเครือข่ายเกษตรกรและภาคีความร่วมมือ ที่นำมาจำหน่ายให้ผู้เข้าร่วมงานได้เลือกซื้อกลับบ้านในราคาย่อมเยากว่า 200 ร้านค้า

ผู้ที่สนใจเรียนรู้ด้านการเกษตรร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีด้วยหัวใจ สืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง เรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ นวนคร ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช จ.ปทุมธานี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช(นวนครเดิม) ,ถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี โทรศัพท์  0-2529-2212-13  มือถือ  087-359-7171, 094-649-2333 คลิกดูรายละเอียดที่ www.wisdomking.or.th และทาง facebook/Instagram: wisdomkingfan หรือ LineID: @wisdomkingfan

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2019 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]