• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : roseki_ia@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2019-06-14
  • จำนวนเรื่อง : 43
  • จำนวนผู้ชม : 8093
  • ส่ง msg :
  • โหวต 32 คน
rose around the world
โรสรู้ โลกรู้
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rose-around-the-world
วันพฤหัสบดี ที่ 4 กรกฎาคม 2562
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 387 , 11:03:42 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน โรสกีญ่า โหวตเรื่องนี้

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จับมือกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด จังหวัดลำพูน สำรวจศักยภาพสินค้าลำไย พร้อมจัดเสวนาถกเข้มแนวทางการพัฒนาสินค้าลำไยและแปรรูป และสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอ ยกระดับการแข่งขันของสหกรณ์ไทยสู่ตลาดต่างประเทศ

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ดำเนินโครงการ “พัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี” ในปี 2562 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้ประโยชน์จากความตกลงเขตการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ ให้กับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในภูมิภาคต่างๆ ของไทย ลงพื้นที่พบปะกลุ่มสหกรณ์และจัดเสวนา ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดลำพูน เน้นสินค้าลำไยพืชเศรษฐกิจสำคัญ ณ สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด เพื่อสำรวจศักยภาพสหกรณ์ พร้อมทั้งได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เกี่ยวกับศักยภาพการผลิตและการตลาดของสินค้าลำไยและผลิตภัณฑ์

นอกจากนี้ยังได้พบหารือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง แนะนำช่องทางในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง ได้แก่ ลำไย มะม่วง กล้วยหอมทอง และแก้วมังกร ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และทำตลาดในต่างประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากความตกลงเอฟทีเอ ซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรบ้านล่ามช้าง ถือเป็นตัวอย่างของกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ต้องการช่วยรับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในพื้นที่เพื่อไปแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม และหาตลาดทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งผ่านช่องทางการค้ารูปแบบใหม่ เช่น การค้าออนไลน์อีกด้วย

สำหรับลำไยถือเป็นสินค้าที่ไทยส่งออกไปประเทศคู่ค้าโดยได้รับยกเว้นภาษีภายใต้เอฟทีเอหลายฉบับ เช่น อาเซียนได้ยกเลิกภาษีนำเข้าลำไยสด ลำไยแช่แข็ง ลำไยกระป๋อง และลำไยอบแห้งให้ไทยแล้ว (ยกเว้นลาวที่ยังเก็บภาษีลำไยอบแห้ง 5%) ญี่ปุ่นและจีน ได้ยกเลิกภาษีสินค้าลำไยสด ลำไยแช่แข็ง และลำไยอบแห้งให้ไทยแล้วภายใต้เอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น และเอฟทีเอ อาเซียน-จีน ส่วนลำไยกระป๋อง จีนลดภาษีให้ไทยภายใต้เอฟทีเอ อาเซียน-จีน จากร้อยละ 15 เหลือร้อยละ 5 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ทั้งนี้ ในปี 2561 ไทยส่งออกลำไยบรรจุแบบสูญญากาศมูลค่า 556 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 10.04 โดยมีตลาดส่งออกสำคัญ เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น และส่งออกลำไยแช่เย็นแช่แข็งมูลค่า 3.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ  45.22 โดยมีตลาดส่งออกสำคัญ เช่น  ญี่ปุ่น จีน ฮ่องกง เป็นต้น

ลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่มีมูลค่าการส่งออกสูง ในปี 2561 ไทยส่งออกลำไยสดมูลค่า 17,219 ล้านบาท ปริมาณ 551,454 ตัน ตลาดสำคัญคือ เวียดนาม (57.88%) จีน (25.59%) อินโดนีเซีย (11.54%) ลำไยแห้งมูลค่า 10,504 ล้านบาท ปริมาณ 205,320 ตัน ตลาดสำคัญคือ เวียดนาม (57.53%) จีน (37.05%) เมียนมา (2.23%) ลำไยกระป๋องมูลค่า 556 ล้านบาท ปริมาณ 9,629 ตัน ตลาดสำคัญ คือ มาเลเซีย (33.79%) อินโดนีเซีย (20.19%) สิงคโปร์ (15.07%) และลำไยแช่แข็งมูลค่า 3.3 ล้านบาท ปริมาณ 37.1 ตัน ตลาดสำคัญ คือ ญี่ปุ่น (48.48%) จีน (32.71%) และฮ่องกง (18.84%)

นางอรมน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ หอการค้าไทย สหกรณ์จังหวัด และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน  จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี" เพื่อให้คำแนะนำสหกรณ์และเกษตรกรชาวสวนลำไยในพื้นที่เรื่องการใช้ประโยชน์เอฟทีเอ และการยกระดับสหกรณ์ไทยในโลกค้าเสรี ซึ่งน่าจะช่วยให้เกษตรกรและสหกรณ์ลำไยสามารถเข้าถึงการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอได้มากขึ้น เกิดการพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าให้สามารถเจาะตลาดเป้าหมาย  ทั้งนี้ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "พัฒนาความพร้อมทางการค้าของสหกรณ์ไทยสู่การค้าเสรี" มีกำหนดจะลงพื้นที่พบปะกลุ่มสหกรณ์และจัดเสวนาอีก 3 ครั้ง คือ สินค้ายางพาราและผลิตภัณฑ์แปรรูป ระหว่างวันที่ 25 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหนองครก จำกัด จังหวัดตรัง สินค้าโคเนื้อ ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรหนองสูง จำกัด จังหวัดมุกดาหาร และสินค้าเงาะและกล้วยหอม ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างศักยภาพการส่งออกสินค้าเกษตรของไทย ติดอาวุธให้สหกรณ์ไทยได้ใช้ประโยชน์เอฟทีเอ และการยกระดับการแข่งขันสหกรณ์ไทยให้ก้าวไกลในโลกค้าเสรี สร้างแต้มต่อทางการค้าและขยายตลาดสู่ต่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าสหกรณ์ให้ก้าวไกลได้มากขึ้น

ทางด้านนางสุมิตรา  อภิชัย สหกรณ์จังหวัดลำพูน กล่าวว่า สหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด เป็นศูนย์รวบรวมผลผลิตลำไยจากสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ โดยสหกรณ์ฯ คาดว่าจะรวบรวมผลผลิตลำไยในฤดูกาลปี 2562 ประมาณ 1,600 ตัน และในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ซึ่งต้องมีการกระจายผลผลิตออกนอกพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นโอกาสดีที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ลงพื้นที่ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอให้แก่สหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์ และผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ ที่จะช่วยเพิ่มช่องทางการตลาดและโอกาสทางการค้าให้กับสหกรณ์ได้มากขึ้น เพราะลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจ ได้รับให้เป็นพืชบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ในจังหวัดลำพูน ที่มีการผลิตเป็นเอกลักษณ์เฉพาะและได้เน้นให้กลุ่มผู้ผลิตสมาชิกสหกรณ์ฯในจังหวัดลำพูนได้เน้นการผลิตสินค้าเกษตรให้มีมาตรฐาน GAP มากขึ้นอีกด้วย

 

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2019 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]