• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : roseki_ia@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2019-06-14
  • จำนวนเรื่อง : 66
  • จำนวนผู้ชม : 13051
  • ส่ง msg :
  • โหวต 52 คน
rose around the world
โรสรู้ โลกรู้
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rose-around-the-world
วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2562
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 271 , 19:59:12 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน wullopp , โรสกีญ่า โหวตเรื่องนี้

“มกอช.” เกาะติดเทรนด์สุขภาพ    จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้มาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้ “สัญลักษณ์Q” หวังกระตุ้นผู้ผลิต-ผู้บริโภค-ผู้จำหน่ายเห็นความสำคัญชี้เป็นสัญลักษณ์แห่งคุณภาพและมาตรฐานปลอดภัยจากสารตกค้าง ปนเปื้อน ช่วยปกป้องและคุ้มครองผู้บริโภคให้มีสุขภาพดี   เพิ่มโอกาสและช่องทางการจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ   เผยล่าสุดจัดทำมาตรฐานบังคับสำเร็จ 6 เรื่องและมาตรฐานทั่วไป 117 เรื่อง

นายกฤษ อุตตมะเวทิน เลขานุการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)กล่าวว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มียุทธศาสตร์ความปลอดภัยด้านอาหาร  เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารทั้งที่ส่งออกและบริโภคภายในประเทศของไทยให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับปัจจุบันผู้บริโภคได้หันมาให้ความสำคัญกับใส่ใจสุขภาพจนกลายเป็นแทรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายทั่วโลก

มกอช.ในฐานะที่เป็นองค์กรนำด้านมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศยอมรับ  ซึ่งทำหน้าที่เสริมสร้างและกำหนดมาตรฐาน  ระบบตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรและอาหารให้สอดคล้องกับแนวทางสากล จึงได้จัดโครงการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าเกษตรและเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้“สัญลักษณ์Q”  เพื่อตอกย้ำให้เกษตรกร  ผู้ประกอบการจำหน่ายและผู้บริโภคเห็นถึงความสำคัญและยอมรับในเครื่องหมายดังกล่าวอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นไปอีก

สำหรับ  เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้“สัญลักษณ์Q”    ถือเป็นเครื่องหมายรับรองสินค้าเกษตรที่ผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐานตามบทบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551   เพื่อรับรองแหล่งกำเนิด   ส่วนประกอบ  วิธีการผลิต  คุณภาพ หรือคุณลักษณะอื่นใดของสินค้าเกษตร ซึ่งมีสำคัญในการสื่อสารข้อมูลไปยังผู้บริโภคหรือผู้ซื้อให้เกิดการยอมรับ เชื่อมั่นและเชื่อถือต่อสินค้าเกษตรว่ามีมาตรฐาน คุณภาพและความปลอดภัย

มกอช.ต้องการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจ ในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อลดการเกิดโรคที่มีสาเหตุมาจากการบริโภคอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์หรือสารเคมี พร้อมทั้งต้องการให้เกษตรกรและผู้ประกอบการได้เห็นความสำคัญในการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยจากสารตกค้าง   ซึ่งที่ผ่านมามกอช.ได้ให้ความสำคัญในการสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้บริโภคมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร Q โดยขอความร่วมมือกับทางภาคเอกชน ผู้ประกอบการค้าประเภท Modern trade   เช่น  ท็อปส์ บิ๊กซี เดอะมอลล์ แม็คโครรวมถึงตลาดสดต่าง ๆ ผ่านทางสมาคมตลาดสด ฯลฯ  เพื่อให้ช่วยกันสนับสนุนส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรและอาหารที่มีเครื่องหมาย Q โดยเปิดให้มีมุมจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมาย Q ซึ่งนับว่าเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าดีมีคุณภาพให้มากยิ่งขึ้นและผู้บริโภคก็สามารถเลือกหาซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยและมีมาตรฐานได้มากขึ้นและง่ายขึ้น   นายกฤษ    กล่าว

นายกฤษ  กล่าวด้วยว่า   ปัจจุบันกำหนดเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรมี 2 แบบด้วยกัน คือ1.เครื่องหมายรับรองมาตรฐานบังคับ ใช้สำหรับแสดงกับสินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานบังคับ2.เครื่องหมายรับรองมาตรฐานทั่วไปใช้สำหรับกับสินค้าเกษตรที่ได้รับใบรับรองตามมาตรฐานทั่วไป โดยผู้ได้รับใบรับรองเครื่องหมายดังกล่าวได้แก่  เกษตรกร  ผู้ประกอบการในฐานะผู้ผลิต ผู้ส่งออกหรือผู้นำเข้าเท่านั้น

ส่วนมาตรฐานบังคับปัจจุบันมีจำนวน 6 เรื่อง   ได้แก่1.หลักปฏิบัติสาหรับกระบวนการรมผลไม้ สดด้วยก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 2.เมล็ดถั่วลิสง: ข้อกำหนดปริมาอะฟลาทอกซิน 3.การปฏิบัติที่ดีสาหรับการผลิตทุเรียนแช่เยือกแข็ง 5.การปฏิบัติที่ดีสาหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ และ 6.การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าที่ดีสาหรับฟาร์มผลิตลูกกุ้งขาวแวนนาไมปลอดโรค   นอกจากนี้ มกอช.ได้ประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551แล้ว จำนวนทั้งสิ้น   322   เรื่อง  ได้แก่  มาตรฐานสินค้า  117  เรื่อง   มาตรฐานระบบการผลิต  158  เรื่องและมาตรฐานข้อมูลกำหนดทั่วไป  47  เรื่อง  

นายกฤษ  กล่าวย้ำด้วยว่า    ผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้ “Q” ต้องรักษาคุณภาพ ความปลอดภัยและได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ เพราะหน่วยงานที่ให้การรับรองจะทำการติดตามตรวจสอบเป็นระยะ หากพบว่าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือไม่รักษาคุณภาพ ความปลอดภัย ตามมาตรฐาน จะถูกยกเลิกการใช้ “Q” ฉะนั้นสำหรับผู้บริโภคที่ต้องการเลือกหาสินค้าคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ต้องเลือกสินค้าที่มี Q เท่านั้น.  สำหรับ วิธีการแสดงหรือใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรภายใต้สัญลักษณ์Q และจะแสดงไว้ที่สิ่งบรรจุ หีบห่อ  สิ่งหุ้มห่อ สิ่งผูกมัด หรือป้ายของสินค้าอีกด้วยก็ได้   โดยใต้สัญลักษณ์จะแสดงรายละเอียด3อย่างคือรหัส ชื่อผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐาน  รหัสมาตรฐานสินค้าเกษตรที่ให้การรับรองและรหัสชื่อผู้ได้รับใบรับรอง  

ประโยชน์อีกด้านของการตราเครื่องหมาย Q คือ ทำให้ประชาชนมีทางเลือกเพิ่มมากขึ้น      ตลอดจนสามารถตามสอบแหล่งที่มาของสินค้าทั้งในกรณีปกติ และกรณีพบว่าสินค้ามีปัญหาจะได้รับการคุ้มครองสิทธิ์ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าเกษตรและจะได้รับการคุ้มครองกรณีที่พบว่าสินค้าที่ได้รับการรับรองและแสดงเครื่องหมายรับรองไม่ปลอดภัยหรืออาจก่อให้เกิดอันตราย   จะมีการประกาศแจ้งเตือนหรือมีการสั่งให้เก็บหรือทำลายหรือส่งกลับคืนสินค้าดังกล่าว หรือหากตรวจพบการปลอมแปลงการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าจะได้รับการคุ้มครองโดยการลงโทษตามบทบัญญัติของกฎหมายต่อผู้ฝ่าฝืน   มีโทษจำคุกไม่เกิน 3ปีหรือปรับไม่เกิน 300,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
wullopp วันที่ : 12/09/2019 เวลา : 21.06 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

QR Code & Q
คงจะทำให้
คนไทย มีทางเลือก
เกษตรปลอดภัย
มากขึ้น

ขอให้เกษตรไทย
คนไทย
ประสบความสำเร็จในด้านดีทุกๆด้าน ครับ

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2019 >>
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          [ Add to my favorite ] [ X ]