• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : roseki_ia@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2019-06-14
  • จำนวนเรื่อง : 97
  • จำนวนผู้ชม : 20003
  • ส่ง msg :
  • โหวต 80 คน
rose around the world
โรสรู้ โลกรู้
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rose-around-the-world
วันศุกร์ ที่ 18 ตุลาคม 2562
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 242 , 21:19:14 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน wullopp โหวตเรื่องนี้

กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินหน้าสืบสาน ต่อยอดโคนมอาชีพพระราชทานสู่ความยั่งยืน กระทุ้งสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ  เร่งยกระดับคุณผลิตน้ำนมดิบ-ปรับปรุงศูนย์รวบรวมน้ำนมโคให้ได้มาตรฐาน  GAPและGMP  เพื่อพัฒนาอาชีพโคนมสู่ความมั่นคง ยั่งยืนในอนาคต  และเสริมเขี้ยวเล็บอุตสาหกรรมนมไทยให้สามารถแข่งขันทั้งในและต่างประเทศ

นายประยูร   อินสกุล  รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์    กล่าวว่า     เพื่อสืบสาน ต่อยอดอาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรให้มีความแข็งแกร่ง ยั่งยืน มั่งคง    กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เร่งรัดติดตามแผนงานพัฒนาสหกรณ์โคนมทั่วประเทศและโครงการไทยนิยม ยั่งยืนของรัฐบาลด้านสนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรในสหกรณ์โคนม    เพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบและต้องการยกระดับสหกรณ์โคนมให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ    โดยปัจจุบันมีสหกรณ์โคนมทั้งสิ้น 102 สหกรณ์    มีสมาชิกกว่า 19,000 ราย มีปริมาณโค 387,693 ตัว ปริมาณน้ำนมโคเฉลี่ย 1,948.32 ตัน/วัน

ที่ผ่านมากรมส่งเสริมสหกรณ์มีแนวทางการพัฒนาสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ      โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตน้ำนมโดยมุ่งเน้นที่คุณภาพความสะอาด ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะและได้มาตรฐาน    ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง จนถึงปลายทาง เริ่มจากการส่งเสริมและพัฒนาฟาร์มของสมาชิกเพื่อให้ได้มาตรฐานจีเอพี (GAP)  พร้อมปรับปรุงศูนย์รวบรวมน้ำนมโคของสหกรณ์ให้ได้การรับรองตามมาตรฐานจีเอ็มพี (GMP) ก่อนเข้าสู่โรงงานแปรรูปของสหกรณ์ทั้ง 26 แห่ง ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP เป็นการการันตีว่าผ่านกระบวนการและกรรมวิธีที่ดีในการผลิตอาหาร โดยมีศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP แล้ว 116 ศูนย์

นายเกศรินทร์   นันทพิสิฐ   ผู้จัดการสหกรณ์โคนมพิมาย  จำกัด  กล่าวว่า   ปัจจุบันธุรกิจหลักของสหกรณ์   คือ ธุรกิจรับซื้อน้ำนมดิบโดยมีบทบาทในการรวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกเพื่อนำส่งให้กับบริษัทคู่ค้ายาวนานกว่า 20ปี     เป็นฟาร์มที่บริหารจัดการโดยสหกรณ์เอง มีการเลี้ยงโคนม รีดน้ำนมส่งเข้าสหกรณ์ และมีบริการให้สมาชิกสามารถนำโครุ่นมาขายฝาก ในรูปแบบธนาคารโคนมทดแทนฝูง โดยสหกรณ์จะนำโครุ่นจากสมาชิกมาไว้รวมกันที่ฟาร์มกลาง เลี้ยงดูตามหลักวิชาการ ให้อาหารที่เหมาะสม และทำการผสมเทียมโดยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นการช่วยสมาชิกลดค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงโค เมื่อถึงกำหนดเวลาไถ่ถอนคืน สมาชิกก็จะได้แม่โคที่มีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง สามารถผลิตน้ำนมได้ในปริมาณมากและมีคุณภาพกลับคืนสู่ฟาร์ม

สำหรับมาตรการในการควบคุมคุณภาพน้ำนมดิบของสหกรณ์    เริ่มตั้งแต่ต้นน้ำ คือฟาร์มของสมาชิกผู้เลี้ยงโคนม เกษตรกรจะได้รับการอบรมในเรื่องการเข้าสู่มาตรฐาน GAP ของกรมปศุสัตว์ เพื่อให้ต้นน้ำมีการผลิตน้ำนมดิบที่ได้มาตรฐานเรื่องไขมันและองค์ประกอบต่าง ๆ พอมาถึงกลางน้ำ สหกรณ์จะมีการตรวจเข้มในเรื่องคุณภาพ องค์ประกอบของน้ำนมให้เป็นไปตามระเบียบการรับซื้อน้ำนมของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)ที่ใช้กันทั่วประเทศโดยสหกรณ์จะให้ราคาน้ำนมดิบที่สมาชิกแต่ละคนนำมาขายตามคุณภาพ   ปัจจุบันมีสหกรณ์มีสมาชิก 157 ราย    ในอนาคตจะมีแผนการรับสมาชิกเพิ่ม เพื่อขยายปริมาณน้ำนมดิบที่รับเข้ามาในแต่ละวัน ให้อยู่ที่ 40 ตัน จากปัจจุบันที่ได้รับมาวันละประมาณ 37 ตันเศษ และจะมุ่งเน้นเรื่องการยกระดับคุณภาพน้ำนมดิบอย่างต่อเนื่อง 

  

นางสมฤทัย ยอดทองหลาง     หนึ่งในสมาชิกสหกรณ์โคนมพิมาย จำกัด      กล่าวว่า    ตนเองในฐานะสมาชิกจะเน้นใส่ใจในเรื่องมาตรฐานคุณภาพของน้ำนมมาเป็นอันดับหนึ่ง ประกอบกับสหกรณ์เปิดดำเนินการมาเป็นระยะเวลานาน ทำให้เครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการรวบรวมน้ำนมดิบ มีการซ่อมบำรุงบ่อยครั้ง ไม่สามารถให้บริการสมาชิกได้อย่างเต็มที่ สหกรณ์จึงได้ขอรับงบประมาณอุดหนุน จากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณปี 61 ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของรัฐบาลผ่านกรมส่งเสริมสหกรณ์ สนับสนุนอุปกรณ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยรัฐอุดหนุนให้สหกรณ์ 16,240,000 บาท และสหกรณ์สมทบ 6,960,000 บาท งบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น 23,200,000 บาท   สหกรณ์ฯ จึงได้อาคารศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ ขนาด ๖๐ ตันต่อวัน    ประกอบไปด้วยเครื่องจักรในการรวบรวมน้ำนมดิบ   ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พร้อมอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำนม อุปกรณ์ต่าง ๆ

สำหรับดำเนินการรับน้ำนมดิบจากสมาชิกให้เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน รวมถึงเครื่องล้างถังนมอัตโนมัติ ที่สมาชิกให้ความเห็นว่าเป็นการอำนวยความสะดวกและยังช่วยลดเชื้อจุลินทรีย์ปนเปื้อนในถังนม ก่อนที่จะนำมาบรรจุน้ำนมดิบส่งขายในรอบต่อไป   ซึ่งนับจากวันที่อาคารศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบได้เริ่มดำเนินการมา ปรากฏว่าสามารถรองรับน้ำนมดิบได้ตามความต้องการของสมาชิก เครื่องมือมีความทันสมัย น้ำนมที่ได้ผ่านศูนย์รวบรวมนี้จึงมีมาตรฐาน สะอาด ปลอดภัย เป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภค

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
wullopp วันที่ : 19/10/2019 เวลา : 07.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

สารคดี DW
จาก เยอรมนี

รายงานว่า
นมในยุโรป
ผลิตได้เหลือใช้ เหลือกิน มาก...

เข้าใจว่า
สังคมเด็ก ลดลง
คนสูงอายุ มากขึ้น

ถ้า
มีการวิจัย-พัฒนา

นม
ให้
เหมาะกับ
คนสูงอายุได้

น่าจะช่วย
เกษตรกรไทย
ได้มากในระยะยาว

เชียร์
ขอให้ ประสบความสำเร็จ ครับ...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2019 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]