• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : roseki_ia@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2019-06-14
  • จำนวนเรื่อง : 96
  • จำนวนผู้ชม : 19849
  • ส่ง msg :
  • โหวต 79 คน
rose around the world
โรสรู้ โลกรู้
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rose-around-the-world
วันเสาร์ ที่ 19 ตุลาคม 2562
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 301 , 21:50:35 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 2 คน Chaoying , wullopp โหวตเรื่องนี้

เกษตรกรตื่นตัวขานรับนโยบายผลิตปุ๋ยใช้เอง   ลดการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรสำเร็จท้องตลาด   ด้านกรมส่งเสริมสหกรณ์ขันนอตโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองฯรุ่นที่ 2  สถาบันเกษตรกรจำนวน 19 แห่ง ใน 30 จังหวัดรวม 6,439 คน   มั่นใจช่วยลดต้นทุนการผลิตภาคเกษตรไม่ต่ำกว่า 20%

จากกรณี น.ส.มนัญญา   ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลาพร้อมมอบนโยบายให้สหกรณ์ส่งเสริมให้สมาชิกผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุนการผลิตเมื่อเร็วๆนี้นั้น   

 

นายนพรัตน์ ศักดิ์พันธ์  สหกรณ์การเกษตร นาทวี จำกัด   กล่าวว่า  นโยบายดังกล่าวถือเป็นเรื่องที่ดี  เกษตรกรมีความตื่นตัวในการหันมาใช้ปุ๋ยที่ผลิตเอง  เนื่องจากช่วยตอบโจทย์ในเรื่องลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้ประมาณ 20%   ซึ่งที่ผ่านมาสหกรณ์ฯได้ส่งเสริมและให้ความรู้กับสมาชิกในเรื่องการผลิตปุ๋ยใช้เองมาอย่างต่อเนื่อง  โดยล่าสุดได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร รุ่นที่ 2 ซึ่งได้รับความสนใจจากสมาชิกเป็นจำนวนมาก     โดยสหกรณ์จะใช้รูปแบบปุ๋ยสั่งตัด คือ ผลิตโดยการคำนวณตามความต้องการใช้ของเกษตรกร   ก่อนที่จะผลิตได้มีการคำนวนตามชุดดินและค่าวิเคราะห์ดิน รวมทั้งนำข้อมูลดิน พืช การจัดการดิน รวมทั้งผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์มาคำนวณโปรแกรมการปลูกพืช 

“ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตร นาทวีฯมีสมาชิกทั้งหมด1,562 ราย  มีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกที่ต้องการใช้ปุ๋ยผลิตเองจำนวน 1,300 ราย ซึ่งที่ผ่านมาสมาชิกมีความต้องการใช้ปุ๋ยประมาณปีละ2,331 ตัน/ปีคิดเป็นมูลค่า 31 กว่าล้านบาท   ปี 2562 นี้นับเป็นปีแรกที่สหกรณ์ฯหันมาส่งเสริมให้สมาชิกใช้ปุ๋ยผลิตเองทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีสำเร็จรูป เนื่องจากการผสมปุ๋ยใช้เองตามสูตรที่เหมาะสมกับสภาพดินของแต่ละพื้นที่ จะประหยัดกว่าการใช้ปุ๋ยเคมีสำเร็จรูป  ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่ายในการใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงเกษตรของสมาชิกสหกรณ์   ส่งผลทำให้ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลงประมาณ 20 % และมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  โดยเกษตรกรส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในพื้นที่ทางการเกษตรหลักๆ อาทิ สวนยางพารา  สวนผลไม้” “ นายนพรัตน์  กล่าว 

นายธนศักดิ์  เกิดเอียด ผู้จัดการใหญ่สหกรณ์การเกษตรปากพะยูน จำกัด อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง กล่าวว่า   ปัจจุบันสหกรณ์ฯมีสมาชิกทั้งหมด 5,920 คน ในปี 2561 ที่ผ่านมาสหกรณ์ฯได้จำหน่ายปุ๋ยเคมีสำเร็จรูปให้แก่สมาชิกจำนวน 2,331 ตัน คิดเป็นมูลค่า 31.64 ล้านบาท  ส่วนปี 62 สหกรณ์ฯหันมาส่งเสริมให้สมาชิกใช้ปุ๋ยที่ผลิตเองเป็นปีแรก   โดยล่าสุดได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรจำนวน 250 ราย และคาดว่ามีสมาชิกที่มีความต้องการใช้ปุ๋ยผลิตเองจำนวน 590 ราย  โดยสมาชิกส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา  ปาล์มน้ำมัน  นาข้าว  และพืชไร่ ซึ่งแต่ละปีจะมีผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดจำนวนมาก การส่งเสริมให้สมาชิกหันมาใช้ปุ๋ยผลิตเองจะช่วยให้สมาชิกลดต้นทุนและมีรายได้เพิ่มขึ้น ที่สำคัญคือ เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยผสมที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของพืชที่เหมาะสมกับสภาพของดิน ในราคาที่เป็นธรรม ไม่ต้องผ่านคนกลางจึงช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและสมาชิกสหกรณ์แบบยั่งยืนในอนาคต 

​สำหรับความเป็นมาของโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองผ่านสหกรณ์การเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร    เป็นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้มาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร   โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนให้สมาชิกสถาบันเกษตรกรและเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่ได้ใช้ยาเคมีที่เหมาะสมตามค่าวิเคราะห์ดิน เนื่องจากมองว่าพืชแต่ละชนิดมีความต้องการธาตุอาหารจากดินเพื่อการเจริญเติบโตแตกต่างกัน ทำให้ปุ๋ยเคมีสูตรสำเร็จที่มีขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการธาตุอาหารที่เหมาะสมของพืชในแต่ละสภาพดินได้ ทำให้เกษตรกรต้องรับภาระการลงทุนที่สูญเปล่า

สำหรับผลดำเนินงานที่ผ่านมา    กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เองฯรุ่นแรก  เพื่อให้ความรู้แก่สมาชิกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปแล้ว จำนวน  7,712 คนแบ่งเป็นสมาชิก 7,565 คน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดและผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 147 คน     ทั้งนี้จากการสำรวจความต้องการใช้ปุ๋ยผลิตเองของเกษตรกรมีความตื่นตัวและมีแนวโน้มต้องการใช้มากขึ้น  รวมทั้งต้องการขยายผลให้แก่สมาชิกอื่นๆนำไปสู่การเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายได้ต่อไปในอนาคต   กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้อนุมัติโครงการอบรมส่งเสริปุ๋ยผสมใช้เองรุ่นที่ 2 ขึ้น โดยวางเป้าหมายอบรมให้ความรู้ 6,439 คน   แบ่งเป็นสถาบัเกษตรกร จำนวน 19  แห่ง ใน 30 จังหวัด รวมสมาชิก 6,320 ราย  ประกอบด้วย  สหกรณ์การเกษตร 1 อำเภอ 1 สหกรณ์   สหกรณ์การเกษตรอื่นๆ   สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส. และเจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดที่ดูแลสถาบันเกษตรกรในพื้นที่ จำนวน 119 คน

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
Chaoying วันที่ : 20/10/2019 เวลา : 10.25 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

เห็นด้วยกับการผลิตปุ๋ยใช้เอง โดยไม่พึ่งสารเคมี
อยากเห็นทางการหน่วยงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คิดค้นทำปุ๋ยให้เกษตรกร ออกมาใช้เป็นรูปธรรม เยอะๆ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
wullopp วันที่ : 20/10/2019 เวลา : 07.09 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

ขอให้ ก.เกษตร
เกษตรไทย
และ
ชาวไทย

ประสบความสำเร็จในด้านดีทุกๆ ด้าน
โดยเฉพาะ
การทำปุ๋ย ใช้เอง

ไปจนถึง
การวิจัย-พัฒนา
ปุ๋ย ที่ใช้แบคทีเรีย ตรึงไนโตรเจน ให้ได้ครับ...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ตุลาคม 2019 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]