• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : roseki_ia@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2019-06-14
  • จำนวนเรื่อง : 282
  • จำนวนผู้ชม : 71715
  • ส่ง msg :
  • โหวต 226 คน
rose around the world
โรสรู้ โลกรู้
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rose-around-the-world
วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 374 , 22:44:02 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน soultraveller โหวตเรื่องนี้

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และหน่วยงานภาคี ร่วมกันจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2563 ภายใต้ธีม  “Keep Soil Alive, Protect Soil Biodiversity รักษ์ปฐพี คืนชีวีที่หลากหลายให้ผืนดิน” ระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย อำเภอปากช่อง ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมีร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายว่า เป็นที่ทราบกันดีว่าวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันพ่อแห่งชาติ เป็นวันชาติ และเป็นวันดินโลก ซึ่งเป็นวันที่พสกนิกรชาวไทย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แสดงออกซึ่งความจงรักภักดี ในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดงานวันดินโลก เพื่อถวายสดุดีและเทิดพระเกียรติในฐานะทรงเป็น “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม” พระองค์แรกและพระองค์เดียวของโลก พระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ จนเป็นรากฐานการผลิตที่มั่นคงของเกษตรกร 

นอกจากนี้ พระองค์ทรงศึกษา และพัฒนาด้านการจัดการดินด้วยวิธีการเรียบง่ายและประหยัด ที่เกษตรกรนำไปปฏิบัติเองได้จวบจนรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานและแนวพระราชดำริการทรงงานของพระบรมราชชนก อย่างต่อเนื่อง ผลที่เกิดขึ้นนั้น ล้วนแต่นำประโยชน์สุขมาสู่พสกนิกรชาวไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอยืนยันเจตนารมณ์ในการสืบสานพระราชปณิธาน น้อมนำพระราชดำริ เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการใช้ที่ดิน การพัฒนาดิน น้ำ พืช ตลอดจนการประกอบอาชีพของเกษตรกร ให้มีความมั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี และมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ในเรื่องทรัพยากรดินและสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร เพื่อขจัดความหิวโหยให้หมดไป

ด้านนางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่า การจัดงานวันดินโลกในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 แล้ว โดยกรมพัฒนาที่ดิน เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดงานโดยร่วมมือกับ สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำ สมาคมดินโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) และหน่วยงานภาคีภาครัฐ เอกชน องค์กรต่าง ๆ กว่า 60 หน่วยงาน ซึ่งในปี 2563 สมัชชาความร่วมมือทรัพยากรดินโลก กำหนดหัวข้อการจัดงาน “Keep Soil Alive, Protect Soil Biodiversity” โดยให้ความสำคัญของนิเวศวิทยา และความหลากหลายทางชีวภาพในดิน สิ่งมีชีวิตตั้งแต่ระดับจุลินทรีย์ สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กใหญ่ ซึ่งล้วนแต่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกัน ในระบบนิเวศ และก่อให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของดิน ประกอบด้วยหลายสาขาวิชาการ นวัตกรรมใหม่ แสดงในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต จัดให้มีศูนย์ฝึกมืออาชีพสำหรับเกษตรกรและหมอดินอาสา รวมทั้งสวนดอกไม้ท่ามกลางขุนเขา นับว่าเป็นความร่วมมือที่ประสบความสำเร็จของการจัดงานได้อย่างดียิ่ง

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชปณิธานการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อสืบสาน รักษา และต่อยอด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (CESRA) นิทรรศการ Keep soil alive, protect soil biodiversity  AI Chatbot : น้องดินดี ในหลวงกับการปฏิรูปที่ดิน 9 ใน 9 สิ่งสำคัญ สัมพันธ์ฝนหลวง สายใยไหมไทยเคียงคู่แผ่นดิน สืบสาน รักษา ต่อยอด โคนมอาชีพพระราชทาน ใช้ปุ๋ยเหมาะสม เพิ่มพูนผลผลิต ทหารพันธุ์ดี หญ้าแฝก พืชอนุรักษ์ดินและน้ำ นวัตกรรม “นาโนแคลเซี่ยม” นอกจากนี้ ยังมีจุดเช็คอิน ดินโลกปีหกสาม Landmark วันดินโลก สัญลักษณ์ World Soil Day ใหญ่ที่สุดในสยาม ภายในงานยังมีพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ให้ผู้เข้าชมงานได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการดินไม้ผล พืชไร่ พืชหมุนเวียน ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ความหลากหลายทางชีวภาพระบบนิเวศในป่า หญ้าแฝกกำแพงที่มีชีวิต สวนเกษตรพอเพียง พ้นภัยโควิด  มีศูนย์ฝึกเกษตร สร้างอาชีพมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ปรุงดินด้วยวัสดุอินทรีย์เทคโนโลยีกรมพัฒนาที่ดิน แยกขยายเชื้อจุลินทรีย์แหล่งธรรมชาติ สร้างดินให้มีชีวิต ระบบน้ำ ระบบปุ๋ย ต้นทุนต่ำ ผลตอบแทนยาว เครื่องมือ เครื่องจักรกล  Smart Agriculture พร้อมกันนี้ ยังมีการเสวนาวิชาการ และกิจกรรมพิเศษ ประชุมเชิงปฏิบัติการ วิชาการด้านดินเพื่อขับเคลื่อน CESRA เล่านิทาน ชิงรางวัลระดับเยาวชน เดิน Trail ดินโลก 63 จำหน่ายสินค้า OTOP ของดีประจำเมือง และอาหารอร่อย

ขอเชิญชวนเกษตรกร ประชาชนผู้สนใจเข้าชมงานวันดินโลกประจำปี 2563 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 8 ธันวาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย ซึ่งภายในงานได้จัดเตรียมรถพ่วงนำชมงาน พร้อมมัคคุเทศก์ และวิทยากร ไว้คอยถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่ รับรองว่ามางานนี้ท่านจะได้รับความรู้ และยังได้ชิม ช้อปของดีเมืองโคราชอีกด้วย
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< ธันวาคม 2020 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    [ Add to my favorite ] [ X ]