• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : rose_2521@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-06
  • จำนวนเรื่อง : 344
  • จำนวนผู้ชม : 230440
  • ส่ง msg :
  • โหวต 20 คน
who-where-what-work
ใคร...ทำอะไร..ที่ไหน..อย่างไร..นำมาบอกให้รู้กัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rosekia
วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 2561
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 669 , 16:31:23 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 3 คน นายยั้งคิด , สำรวจฟ้า และอีก 1 คนโหวตเรื่องนี้

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระดมซ่อมบำรุงอากาศยานและฝึกบินทบทวนประจำปี 61    เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติการฝนหลวง เตรียมพร้อมปฏิบัติการแก้ปัญหาภัยแล้งพื้นที่เกษตรเขตนอกพื้นที่ชลประทานกว่า 100 ล้านไร่ทั่วประเทศ โดยได้จัดเตรียมสารฝนหลวงไว้ประมาณ 9,000 ตัน ใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงตลอดปี 2561

ดร.สุรสีห์  กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมบุคลากรและเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงอากาศยานสำหรับ  การปฏิบัติการฝนหลวงในปี 2561 ให้มีความสมบูรณ์และปลอดภัย ที่จะส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงได้จัดฝึกบินทบทวนประจำปี   โดยนำเครื่องบินและเครื่องเฮลิคอปเตอร์ที่ได้เข้าทำการตรวจซ่อมประจำปีเป็นระยะ 4 เดือนและบินลองเครื่องหลังการซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยตลอดระยะเวลา 8 เดือน (ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม-31 ตุลาคม) ของทุกปี การขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงจะถูกกำหนดขึ้นตามแผนปฏิบัติการ เพื่อช่วยเหลือแก้ไขและบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำให้กับภาคการเกษตรและใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมถึงเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้กับเขื่อนต่างๆโดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำภาคทั่วทุกภูมิภาคจำนวน 5 ศูนย์ ประกอบกับหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแล้งและภัยพิบัติได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งการฝึกบินทบทวนเป็นภารกิจที่มีความสำคัญอย่างยิ่งอีกภารกิจหนึ่งของนักบินกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เนื่องจากนักบินจะต้องปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมฝนหลวงฯตลอดทั้งปี   เช่นการบินปฏิบัติการฝนหลวงการบินตัดแปรสภาพอากาศ การบินเพื่อศึกษาค้นคว้าวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง งานบินบริการและบินสนับสนุนหน่วยงานอื่นๆ ที่ร้องขอ การฝึกบินทบทวน จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการปฏิบัติงานเพื่อให้ได้มาตรฐานด้านการบิน และเกิดความปลอดภัยสูงสุด เป็นการฝึกให้นักบินมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเชื่อมั่นการบินต้องเตรียมพร้อมและต้องสามารถตอบรับแก้ไขสถานการณ์ได้ทุกรูปแบบ

สำหรับการฝึกบินทบทวนประจำปี 2561 ประกอบด้วย การฝึกบินทบทวนเพื่อทบทวนท่าทางการบินที่สำคัญต่างๆทั้งที่ได้ปฏิบัติและไม่ได้ปฏิบัติในช่วงเวลาปฏิบัติงานปกติ เช่นการบินเมื่ออากาศยานเกิดเหตุฉุกเฉิน (Abnormal) การบินท่าทางสำคัญอื่นๆ การฝึกบินการปฏิบัติการฝนหลวง รวมทั้งการฝึกบินเปลี่ยนแบบให้แก่นักบินเดิม นักบินที่บรรจุใหม่ และนักบินที่ยังไม่เคยทำการบินกับอากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรมาก่อน โดยในการดำเนินการฝึกบินทบทวนประจำปีนั้น จะกำหนดให้มีขึ้นในเดือนมกราคม –กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งมีเครื่องบินและเครื่องเฮลิคอปเตอร์ที่ทำการฝึกบินดังต่อไปนี้ 

1.1 เครื่องบิน  Cessna  Caravan  C-208  ตั้งฐานปฏิบัติการฝึกบิน  ที่สนามบินนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  และท่าอากาศยานเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยพื้นที่ในการฝึกบิน  สามารถใช้สนามต่างๆทั่วประเทศไทย

1.2 เครื่องบิน  CASA  C-212  ตั้งฐานปฏิบัติการฝึกบินที่สนามบินพาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก  บริเวณท่าอากาศยานทหารอากาศกองบิน  46  และสนามบินนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  โดยการฝึกบินสามารถฝึกบินไปสนามบินพาณิชย์  จังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดแพร่  จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จังหวัดลำปาง  จังหวัดตาก

1.3 เครื่องบิน  CN-234  ตั้งฐานปฏิบัติการฝึกบินที่สนามบินพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก  บริเวณท่าอากาศยานทหรอากาศกองบิน  46  และสนามบินนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  โดยการฝึกบินสามารถฝึกบินไปสนามบินพาณิชย์  จังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดแพร่  จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จังหวัดลำปาง  จังหวัดตาก

1.4  เครื่องบิน  King  Air  350  ตั้งฐานปฏิบัติการฝึกบินที่สนามบินพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก บริเวณท่าอากาศยานทหรอากาศกองบิน  46  และสนามบินนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  โดยการฝึกบินสามารถฝึกบินไปสนามบินพาณิชย์  จังหวัดเพชรบูรณ์  จังหวัดแพร่  จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  จังหวัดลำปาง  จังหวัดตาก

  1.5 เครื่องบินเฮลิคอปเตอร์  AS  350 , Bell 206 , Bell 407  และ  Bell 412  ตั้งฐานปฏิบัติการฝึกบินที่สนามบินคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี  และสนามบินนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  โดยพื้นที่ในการฝึกบินสามารถใช้สนามบินต่างๆทั่วประเทศไทย    โดยคิดเป็นจำนวนชั่วโมงบินปีก  462 ชั่วโมงบิน  จำนวนชั่วโมงบิน  เครื่องเฮลิคอปเตอร์  300  ชั่วโมงบิน  รวมทั้งสิ้น  762  ชั่วโมงบิน

 

 

นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากวันนี้ กรมฝนหลวงฯมีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ในการปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำให้กับพี่น้องเกษตรกรและประชาชน ทั้งนี้การซ่อมบำรุงอากาศยานถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญเพื่อความปลอดภัยของภารกิจสำคัญคือการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นเกษตรเขตนอกพื้นที่ชลประทานกว่า 100 ล้านไร่ ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งขณะนี้ กรมฝนหลวงฯ ได้ได้จัดเตรียมสารฝนหลวงไว้ประมาณ 9,000 ตัน เพื่อใช้ในการปฏิบัติการฝนหลวงตลอดปี 2561 รวมถึงการบินสำรวจเก็บข้อมูลเพื่อนำมาประกอบการปฏิบัติการฝนหลวง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง เช่น ข้อมูลการปลูกพืชในฤดูแล้งของเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศอีกด้วย

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
สำรวจฟ้า วันที่ : 14/01/2018 เวลา : 09.22 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/PeeThong

เครื่องบินที่ใช้ปฏิบัติการดูเก่าและใช้งานมานานมาก รัฐบาลมีงบประมาณจัดซื้อใหม่บ้างไหม มีแต่ซื้ออาวุธที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาเก็บไว้

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน