• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : rose_2521@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-06
  • จำนวนเรื่อง : 358
  • จำนวนผู้ชม : 252973
  • ส่ง msg :
  • โหวต 21 คน
who-where-what-work
ใคร...ทำอะไร..ที่ไหน..อย่างไร..นำมาบอกให้รู้กัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rosekia
วันเสาร์ ที่ 11 สิงหาคม 2561
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 326 , 12:40:20 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เริ่มโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่) มาตั้งแต่ปี 2558 ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว โดยการลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตข้าวคุณภาพดี อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการการผลิตข้าวของชุมชนแบบครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการผลิต การจัดการคุณภาพ การจัดการด้านการตลาด เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

นางจุลมณี  ไพฑูรย์เจริญลาภ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว  กรมการข้าว เปิดเผยถึงผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2558-2561 ว่า ขณะนี้มีจำนวนนาแปลงใหญ่ที่กรมการข้าวรับผิดชอบ จำนวนทั้งสิน 1,902 แปลง ครอบคลุมพื้นที่ 2,433,172 ไร่ เกษตรกรจำนวน 175,647 ราย ในพื้นที่ 71 จังหวัด แบ่งเป็นกลุ่มต่อเนื่องปี 2558-2560 จำนวน 1,172 แปลง และกลุ่มใหม่ปี 2561 จำนวน 730 แปลง ซึ่งกรมการข้าวได้พัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตข้าวที่เหมาะสมตามมาตรฐาน GAP แล้วจำนวน 854 แปลง เกษตรกร 47,700 ราย พื้นที่ 594,916 ไร่  โดยรับใบรับรองมาตรฐานแล้ว 143 แปลง และจะเข้าสู่ระบบการตรวจรับรองในฤดูกาลผลิตนี้อีก 711 แปลง  ทั้งนี้ คาดว่าจะมีผลผลิตข้าวที่ได้มาตรฐาน GAP เข้าสู่ตลาดจำนวนไม่น้อยกว่า 300,000 ตัน ซึ่งจะมีทั้งข้าวหอมมะลิ ข้าวปทุมธานี 1 กข43  ข้าวเหนียว กข6 และข้าวพันธุ์พื้นเมืองคุณภาพดีอื่นๆ เช่น สังข์หยดพัทลุง เล็บนกปัตตานี หอมกระดังงา เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังได้มีการเตรียมความพร้อมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP เพื่อตรวจใบรับรองในปี 2562 อีกจำนวน 1,048 แปลง เกษตรกร 127,947 ราย พื้นที่ 1.8 ล้านไร่

สำหรับผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมา พบว่าเกษตรกรมากกว่า 80% มีความพึงพอใจในการรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันภายใต้ระบบนาแปลงใหญ่ ที่ทำให้กลุ่มมีความเข้มแข็งขึ้นในด้านการจัดการเพาะปลูกให้มีรายได้เพิ่มขึ้น และการทำให้มีการรวมกลุ่มให้เกิดประสิทธิภาพทั้งด้านการผลิต การตลาด ทั้งกลุ่มของศูนย์ข้าวชุมชน วิสาหกิจชุมชนด้านข้าว และสหกรณ์การเกษตร ทั้งนี้ จากการประเมินผลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุว่า เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 1,326 บาทต่อไร่ โดยปีแรกเพิ่มขึ้น 115 บาทต่อไร่ ปีที่ 2 เพิ่มขึ้น 1,211 บาทต่อไร่ จากผลผลิตข้าวที่เพิ่มขึ้น 17.50% โดยปีแรกเพิ่มขึ้น 4.20% ปีที่ 2 เพิ่มขึ้น อีก 13.30% ขณะที่ต้นทุนการผลิตลดลง 19.02% ปีแรกลดลง 6.01% ปีที่ 2 ลดลงอีก 13.01%   ส่งผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ต่างพอใจในผลลัพธ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น ซึ่งหลังจากนี้กรมการข้าวจะเดินหน้าเพิ่มศักยภาพในการเชื่อมโยงตลาดข้าวในนาแปลงใหญ่ให้มีระบบมากขึ้น เพื่อช่วยเกษตรกรให้มีพื้นที่ในการจำหน่ายต่อยอดการผลิตข้าวที่ได้คุณภาพต่อไป

ขณะที่นายปรีชา  กิมกง ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวเกษตรคุณภาพห้วยยางโทน  ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี  เล่าว่า เข้าร่วมโครงการในปี 2560 ในกลุ่มมีสมาชิก 50 ราย พื้นที่แปลงใหญ่ 1,157 ไร่ ทำนาปีเป็นหลักและมีนอกเขตชลประทานอีก 4-5 ราย  กิจกรรมหลักคือการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพ พันธุ์ข้าวที่ผลิตได้แก่ พันธุ์สุพรรณบุรี 1   เมื่อเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่กับกรมการข้าว สามารถลดต้นทุนได้มากกว่าช่วงก่อนเข้าโครงการ แต่ก็ยังขาดอุปกรณ์ที่จะช่วยลดต้นทุนได้อีกคือเครื่องลดความชื้น  ซึ่งเชื่อว่าหากได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นจากภาครัฐก็จะช่วยให้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่กลุ่มนาแปลงใหญ่ของตนดำเนินการจะมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ด้านนายบรรพต มามาก เลขานุการกลุ่มนาแปลงใหญ่ไร่มะขาม ต.ไร่มะขาม อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี เป็นอีกกลุ่มนาแปลงใหญ่ที่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวภายใต้แบรนด์ รอยยิ้มชาวนา  บอกว่า ทางกลุ่มนาแปลงใหญ่ไร่มะขาม มีสมาชิก 49 รายเข้าร่วมโครงการมาตั้งแต่ปี 2559 ข้าวที่ปลูกคือ ข้าวหอมปทุมธานี 1 ข้าวไรซ์เบอรี่ และได้ช่วยกันแปรรูปข้าวสารไปจำหน่ายตามร้านค้าต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีและใกล้เคียง  โดยมีจุดเด่นคือการนำนวัตกรรมการผลิตคือจ้างโรงสีขนาดใหญ่ในการยิงสีเพื่อช่วยคัดแยกเมล็ดข้าวเสีย เมล็ดเหลือง เมล็ดแดงที่ไม่ได้คุณภาพออกไป รวมถึงคัดแยกสิ่งเจือปนออกจากข้าวสาร ทำให้ข้าวสะอาด ปลอดภัยต่อผู้บริโภค อีกทั้งการบรรจุข้าวสารเป็นถุงสุญญากาศเพื่อรักษาคุณภาพของข้าวให้มีความสดใหม่อยู่เสมออีกด้วย ส่วนการได้เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่นั้น เป็นเรื่องที่ดีที่สามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตได้มากกว่าตอนที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ และในอนาคตยังจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสารให้มีคุณภาพต่อไปอีกด้วย

การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการผลิตจากสิ่งเล็กๆ สามารถต่อยอดให้เกิดระบบเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้น หากกลุ่มผลิตมีเป้าหมายที่ชัดเจนยังเป็นการช่วยเพิ่มอำนาจการต่อรองของเกษตรกร และช่วยให้มีคุณภาพชีวิตของเกษตรกรดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยืนมากขึ้นอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2018 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]