• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : rose_2521@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-06
  • จำนวนเรื่อง : 332
  • จำนวนผู้ชม : 245954
  • ส่ง msg :
  • โหวต 21 คน
who-where-what-work
ใคร...ทำอะไร..ที่ไหน..อย่างไร..นำมาบอกให้รู้กัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rosekia
วันศุกร์ ที่ 17 สิงหาคม 2561
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 2716 , 15:25:41 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 5 คน Surakant , joepiya และอีก 3 คนโหวตเรื่องนี้

“ในชีวิตไม่เคยคิดเลยว่าจะได้มาเข้าคุก” เสียงจากผู้ต้องขังภายในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และ “เขาชวนมาทำข่าวหม่อนไหมที่เชียงใหม่ ใครจะไปคิดว่าจะได้มาทำข่าวหม่อนไหมในเรือนจำ!!!” เสียงจากเรา ที่ตอนนี้กำลังเดินอยู่ในห้องที่เต็มไปด้วยกี่ทอผ้าและผู้ทอที่เป็นผู้ต้องขังที่อยู่ภายในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมมือกับ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ใน โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ และได้นำการทอผ้าไหมผ้าให้ผู้ต้องขังได้ทอผ้าเพื่อมีอาชีพหลังพ้นโทษ

นางสุดารัตน์   วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา   อธิบดีกรมหม่อนไหม   กล่าวว่า กรมหม่อนไหมได้ร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ จัดโครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมแก่ผู้ต้องขังก่อนการปลดปล่อย โดยมีเป้าหมายส่งเสริมให้ผู้ต้องขังชายและหญิงในเรือนจำเขตภาคเหนือ ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้า เพื่อเป็นแนวทางสร้างอาชีพและสร้างรายได้หลังพ้นโทษ และมีเรือนจำหลายแห่งเข้าร่วมด้วยคือ เรือนจำชั่วคราวเขาน้อย ตำบลไชยสถาน อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เรือนจำชั่วคราวห้วยม้า ตำบลห้วยม้า อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เรือนจำกลางจังหวัดตาก และเรือนจำชั่วคราวร่องห้า สังกัดเรือนจำจังหวัดพะเยา ขณะนี้มีผู้ต้องขังในเรือนจำเข้าร่วมโครงการคืนคนดีสู่สังคมในส่วนของการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและทอผ้า โดยมอบหมายให้ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่   เข้ามาส่งเสริมให้ผู้ต้องขังเรียนรู้เกี่ยวกับการปลูกหม่อน เลี้ยงไหม ปลูกหม่อนผลสด สาวเส้นไหม ฟอกย้อมสีเส้นไหม ทอผ้าไหมยกดอก และแปรรูปผลิตภัณฑ์ หลายอย่าง อาทิ ชาหม่อน แปรรูปหม่อนผล ผลิตรังไหมสดเพื่อจำหน่าย เป็นต้น ตั้งแต่ปี 2545 เพื่อให้เรือนจำที่มีพื้นที่ว่างเพียงพอ กรมฯจะเข้าไปส่งเสริมความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอย่างครบวงจร

นางบุษบา ศักรางกูร ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  กล่าวเพิ่มเติมว่า การทอผ้าไหมในเรือนจำ เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการกำลังใจฯ เพื่อช่วยฟื้นฟูสมาชิกภายในเรือนจำ ฝึกสมาธิ สร้างรายได้ เนื่องด้วยพื้นที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ มีพื้นที่จำกัดและไม่มีพื้นที่ปลูกหม่อนจึงได้ให้กรมหม่อนไหมได้เข้ามาส่งเสริมความรู้ด้านการฟอกย้อมสีเส้นไหม และการทอผ้าพื้นและผ้าไหมยกดอกผล ปรากฏว่า ผู้ต้องขังสามารถที่จะทอผ้าพื้นและผ้าไหมยกดอกลำพูนได้งดงาม จนได้รับเครื่องหมายรับรองตรานกยูงพระราชทาน ซึ่งเป็นสิ่งที่รับรองคุณภาพของผ้าไหมได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันผู้บริโภคมีความต้องการสูงแต่ผลิตได้ไม่พอขาย ซึ่งได้ปัจจัยการผลิตในการทอผ้า ภายใต้ "โครงการกำลังใจในพระดำริ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำ" และกรมหม่อนไหมเข้ามาสร้างองค์ความรู้ในการออกแบบลวดลายผ้า โดยเฉพาะการทอผ้ายกดอก รวมถึงการเลือกใช้สีให้เหมาะสม และพัฒนาในด้านต่างๆ จนสามารถคิดค้นลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ และได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วจำนวน 5 ลาย ได้แก่ ลายบัวบูชา ลายมงกุฎแก้ว ลายยิ้มสยาม ลายนารีสานฝัน และลายรมิตรา

สำหรับความร่วมมือระหว่างกรมหม่อนไหมและทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ในการถ่ายทอดความรู้ด้านการทอผ้ายกดอกลำพูน จัดอบรมในเรื่องของการเข้าหัวม้วนผ้าไหม ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)  สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการทอผ้าไหมให้แก่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ และในปีงบประมาณ 2561 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เชียงใหม่ ได้รับงบประมาณจากโครงการส่งเสริมอาชีพด้านหม่อนไหมสำหรับผู้ชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส จำนวน 338,000 บาท ได้ดำเนินการอบรมหลักสูตรการออกแบบและทอผ้าไหม ให้แก่ผู้ต้องขัง  โดยในช่วงแรกของการฝึกอบรมเป็นการให้ความรู้เรื่องการให้สีบนผืนผ้าไหม ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมได้ฝึกปฏิบัติการให้สีลงบนผืนผ้าไหมโดยใช้เส้นยืนและเส้นพุ่งสีต่างๆ กัน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เข้าร่วมอบรมออกแบบสีผ้าไหมได้ดียิ่งขึ้น โดยมีวิทยากรจากกรมหม่อนไหม มาเป็นผู้บรรยายและนำฝึกปฏิบัติ และยังมีการฝึกอบรมเป็นการให้ความรู้เรื่องการไล่สีบนผืนผ้าไหม และการอาบน้ำยาผ้าไหม การเพิ่มมูลค่าผ้าไหมที่มีตำหนิให้สูงขึ้นได้จากการให้สีลงบนผืนผ้าไหม โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในการทอผ้าไหมยกดอกลำพูน มาฝึกอบรมให้กับผู้ต้องขังที่ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ด้วย

แม้จะถูกจองจำ ถูกเหมาว่าเป็นคนไม่ดี หากแต่คนข้างนอกให้โอกาส ให้พื้นที่ในการแสดงศักยภาพที่จะไม่ทำให้ชีวิตหลงทางอีก ชีวิตได้พัฒนาศักยภาพตัวเอง ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นหลังจากที่พ้นโทษแล้ว พวกเขาเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งบุคลากรที่จะมาสร้างสรรค์ สืบทอดอาชีพการทอผ้าไหมให้คงอยู่ต่อไปได้  ผู้สนใจผ้าไหมจากฝีมือของผู้ต้องขังหรือผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายอื่นๆ สามารถไปอุดหนุนได้ที่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

 

อ่านความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ 3 (0)
Chaoying วันที่ : 27/08/2018 เวลา : 20.30 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Chaoying

น่าชื่นชม และน่าสนใจในสินค้าหัตถกรรม ฝีมือดี ไม่ว่าใครก็ย่อมงดงามได้

ความคิดเห็นที่ 2 (0)
rattiya วันที่ : 27/08/2018 เวลา : 19.18 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/Kuessaberg-Germany

แม้จะถูกจองจำ ถูกเหมาว่าเป็นคนไม่ดี หากแต่คนข้างนอกให้โอกาส ให้พื้นที่ในการแสดงศักยภาพที่จะไม่ทำให้ชีวิตหลงทางอีก ชีวิตได้พัฒนาศักยภาพตัวเอง ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ดีขึ้นหลังจากที่พ้นโทษแล้ว พวกเขาเหล่านี้เป็นอีกหนึ่งบุคลากรที่จะมาสร้างสรรค์ สืบทอดอาชีพการทอผ้าไหมให้คงอยู่ต่อไปได้ ผู้สนใจผ้าไหมจากฝีมือของผู้ต้องขังหรือผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายอื่นๆ สามารถไปอุดหนุนได้ที่ ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่

เป็นแนวคิดที่ดีมากค่ะ

ความคิดเห็นที่ 1 (0)
wullopp วันที่ : 25/08/2018 เวลา : 20.37 น.
http://oknation.nationtv.tv/blog/health2you

ขอให้ทุกๆ ท่านมีสุขภาพดี
มีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นๆ ทุกๆ วัน ครับ...

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< สิงหาคม 2018 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]