• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : roseki_ia@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-06
  • จำนวนเรื่อง : 434
  • จำนวนผู้ชม : 283367
  • ส่ง msg :
  • โหวต 49 คน
who-where-what-work
ใคร...ทำอะไร..ที่ไหน..อย่างไร..นำมาบอกให้รู้กัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rosekia
วันพฤหัสบดี ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 493 , 21:40:18 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน นายยั้งคิด โหวตเรื่องนี้

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สร้าง Q อาสา ปฏิบัติงานร่วมตรวจประเมินแปลงรับรองการผลิตอาหารปลอดภัยในระบบแปลงใหญ่และให้คำแนะนำแก่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการผลิตสินค้าเกษตร พร้อมเข้าสู่ระบบ GAP ให้มากขึ้น

นางสาว จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  เปิดเผยหลังลงตรวจสอบพื้นที่แปลงใหญ่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  มีนโยบายในส่งเสริมการผลิตพืชอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้นำกลุ่มเกษตรกร โดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  หรือ มกอช. ได้สร้างQ อาสาขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง มกอช.กับเกษตรกร ให้คำปรึกษาเกษตรกรในการปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ผลิตพืชอาหารปลอดภัยให้แก่ผู้นำกลุ่มเกษตรกร ตัวแทนสภาเกษตรกร ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) โดยทำหน้าที่ให้คำแนะนำ และเป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกรที่จะเข้าสู่ระบบการผลิต การจัดการแปลงพืชผักให้เป็นไปตามมาตรฐานผ่านการรับรอง

ที่ผ่านมาทาง มกอช. ได้ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด 9จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร สระแก้ว พัทลุงกำแพงเพชร ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และนครนายก นำ Q อาสา ไปตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นให้กับเกษตรกรในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ หรือพื้นที่ทั่วไป ที่ยื่นขอการรับรอง GAP และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรว่า จะต้องปรับเปลี่ยนการปฏิบัติในเรื่องอะไร/อย่างไร ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดหลัก 100% และข้อกำหนดรองไม่น้อยกว่า 60% เพื่อให้เกษตรกรมีความพร้อมในการตรวจรับรองจากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งในปี 2561 ที่ผ่านมา Q อาสาได้ปฏิบัติงานร่วมตรวจประเมินแปลงและให้คำแนะนำ จำนวน 619 แปลง จนสามารถผ่านการรับรอง ร้อยละ 74.96

โดยในส่วนพื้นที่แปลงใหญ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  คือพื้นที่ตำบลปากช่อง และ ตำบลลานบ่า อำเภอหล่มสัก ถือเป็นแหล่งผลิตพืชผัก ผลไม้ พืชไร่ ที่สำคัญ ซึ่งเกษตรกรในระบบแปลงใหญ่ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำการเกษตรใหม่ โดยให้ความสำคัญกับการผลิตพืชอาหารปลอดภัยมากขึ้น ปลอดภัยต่อผู้บริโภคและปลอดภัยต่อตนเอง จากการให้คำแนะนำของ Q อาสา ต่อเกษตรกรเพื่อปรับเปลี่ยนการปฏิบัติให้สอดคล้องตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน GAP พืชอาหาร จึงเป็นหนึ่งกลไกสำคัญในการผลักดันให้แปลงเกษตรกรผ่านการรับรอง GAP รวดเร็วขึ้น ในตำบลปากช่อง เป็นพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่พืชผักนั้น ในปี 2561 Q อาสาได้เข้าตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ของเกษตรกร  จำนวน 50 ราย ปี2562 จำนวน 20 ราย ส่วนในตำบล ลานบ่า ซึ่งเป็นแปลงใหญ่ส้มโอ Q อาสาได้เข้าตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น ในปี 2562 จำนวน 30 รายและ การลงพื้นที่ปฏิบัติงานของ Q อาสาในครั้งนี้พบปัญหาในสองประเด็น คือ เกษตรกรลืมจดบันทึก ถึงขั้นตอนการผลิตพืช และ การเอาใจใส่ในการเก็บวัตถุอันตราย หลังจากใช้แล้วซึ่งเกษตรกรทุกรายพร้อมจะปรับเปลี่ยนให้ตรงกับข้อกำหนดการรับรองมาตรฐาน GAP พืชอาหาร

นางสาวเนตรชนก ศรีศิลป์ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่ส้มโอหวานบ้านคลองสีฟัน  และเป็นเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอรายแรกของอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์   บอกว่า ได้เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการผลิตพืชอาหารปลอดภัยตามมาตรฐานสินค้าเกษตร Q อาสาเมื่อเดือนธันวาคม 2560 และยังได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง หรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ด้วย จึงได้นำวิธีการจากการอบรมต่างๆเข้ามาใช้ในการปลูกส้มโอให้เป็นส้มโอที่มีคุณภาพ มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในแปลงเพื่อจัดการไม่ให้มีสารพิษตกค้าง มีการวางแผนการตลาด การควบคุมคุณภาพและปริมาณให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด และยังเป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับสมาชิกได้มีแนวทางการผลิตเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานไปในแนวทางเดียวกันอีกด้วย

สำหรับ Q อาสาที่เป็นตัวแทนแต่ละพื้นที่นั้นได้ใช้ความรู้และประสบการณ์ทั้งจากการฝึกอบรมและ การปฏิบัติงานจริงมาใช้ในการตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น (Pre audit) พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาให้แก่เกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินแปลง GAP ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงส่งผลให้กรมวิชาการเกษตรสามารถตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองได้เร็วขึ้น ขณะเดียวกัน ทาง มกอช. ยังได้พัฒนาเครือข่าย Q อาสา ให้เป็นเครือข่าย ที่ช่วยขับเคลื่อนการผลิตพืชอาหารได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

ในอนาคต มกอช.ก็จะได้ยกระดับความสามารถของ Q อาสา ให้มีเป็นผู้ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นในขอบข่ายอื่นๆเช่นเกษตรอินทรีย์ GAP ด้านประมง ปศุสัตว์ เพื่อให้ Q อาสา ที่มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามเกณฑ์ของการเป็นผู้ตรวจประเมิน ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ตรวจประเมิน เพื่อตอบสนองนโยบายการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสอบรับรองต่อไปในอนาคต และถือเป็นความสำเร็จ Q อาสา ของสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ อีกด้านหนึ่งที่ทำให้เกษตรกรตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัยในการผลิตสินค้าเกษตร

 

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กุมภาพันธ์ 2019 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    [ Add to my favorite ] [ X ]