• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : roseki_ia@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-06
  • จำนวนเรื่อง : 545
  • จำนวนผู้ชม : 320452
  • ส่ง msg :
  • โหวต 152 คน
who-where-what-work
ใคร...ทำอะไร..ที่ไหน..อย่างไร..นำมาบอกให้รู้กัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rosekia
วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 625 , 21:26:04 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน wullopp โหวตเรื่องนี้

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ หรือ วช.ได้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงานมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2556 แต่งานวิจัยที่ผ่านมาเป็นการวิจัยขนาดเล็กไม่ได้รับการบูรณาการทำให้ไม่สามารถนำมาแก้ไขปัญหาในเรื่องของการใช้พลังงาน ที่นับวันมีความจำเป็นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทาง วช.จึงได้เริ่มทำโครงการวิจัยขนาดใหญ่แบบบูรณาการขึ้น โดยเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานจากหลายภาคส่วน หลากหลายสหสาขาวิชาการต่างๆเพื่อสร้างเป้าหมายให้ได้ผลสำเร็จและพร้อมประยุกต์ใช้งานได้จริง ตอบสนองต่อนโยบายภาครัฐ

ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์สุทธิพร  จิตต์มิตรภาพ รองประธานคณะกรรมการกำกับโครงการวิจัยท้าทาย วช. กล่าวว่า วช. ได้สนับสนุนงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาด้านพลังงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมี โครงการวิจัยท้าทายไทย ในหัวข้อ การพัฒนาพลังงานทดแทนและการประยุกต์ใช้ในชุมชนสีเขียว เป็นหนึ่งโครงการงานวิจัยที่ได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 2  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทำงานร่วมกับชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาด้านการใช้พลังงาน นอกจากจะเป็นการช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแล้ว ยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านพลังงาน ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการลดแก๊สเรือนกระจกที่เกิดจากจากการผลิตและการใช้ฟอสซิล เพื่อพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนสีเขียว อันเป็นแนวทางในการสร้างงานสร้างคนในชุมชน เพื่อให้ประชาชนกลับคืนสู่ท้องถิ่นต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิริโรจน์ แห่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าแผน โครงการวิจัย “ต้นแบบการผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนสีเขียว” กล่าวว่า การดำเนินงานของโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ภายใต้โครงการการพัฒนาพลังงานทดแทนและการประยุกส์ใช้ในชุมชนสีเขียว มีทั้งหมด 8 โครงการ ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้งานพลังงานแสงอาทิตย์ และพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิง เพื่อผลิตไฟฟ้า แสงสว่าง และความร้อน และการนำชีวมวลและของเสียเหลือทิ้งมาผลิตเชื้อเพลิงในรูปเชื้อเพลิงของแข็ง น้ำมันชีวภาพ หรือก๊าซเชื้อเพลิง รวมถึงการพัฒนาก๊าซชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตไฟฟ้า และความร้อน  การพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้า จากชีวมวล การพัฒนากังหันลม การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบอื่น ๆ การพัฒนาระบบควบคุม เพื่อให้เกิดการจัดการระบบพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาวัสดุพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดการใช้พลังงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลยุทธ ปัญญาวุธโธ หัวหน้าโครงการวิจัย  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรถกร อาสนคำ  ดร.ธรณิศวร์ ดีทายาท หัวหน้าโครงการย่อย โครงการวิจัย “ต้นแบบการผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทนเพื่อชุมชนสีเขียว” กล่าวว่า โครงการนี้มุ่งเน้นไปที่การผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้พลังงานทดแทน ที่ไม่พึ่งพาพลังงานจากฟอสซิล เช่น น้ำมันถ่านหิน หรือก๊าซธรรมชาติ เพื่อต้องการลดคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงเหล่านี้ พลังงานแสงอาทิตย์จึงได้รับเลือกให้เป็นพลังงานทดแทนที่จะนำมาใช้ในโครงการนี้ อย่างไรก็ตามพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานที่ขาดความต่อเนื่อง เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์ก็ไม่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ จึงจำเป็นต้องมีระบบกักเก็บพลังงาน เพื่อให้ระบบอยู่ได้อย่างยั่งยืนและลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากระบบสายส่ง จากการศึกษาพบว่าระบบพลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานที่สะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะ และโครงการวิจัยนี้สามารถนำไปต่อยอด ขยายสเกล รวมทั้งปรับลดขนาดให้เหมาะสมกับชุมชน โรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ โรงพยาบาล ระบบโครงข่ายโทรศัพท์มือถือ รวมถึงระบบรักษาข้อมูลของธนาคารต่างๆได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารที่ต้องการความเสถียรภาพทางไฟฟ้าสูง และในอนาคตยังสามารถนำไปต่อยอดสร้างเป็นรถยนต์ไฟฟ้า สถานีชาร์ตไฟฟ้าที่ไม่ต้องพึ่งพาสายส่งได้อีกด้วย

ที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาโครงการต้นแบบเพื่อไปประยุกต์ใช้ ในชุมชน ให้เข้าสู่การเป็นชุมชนสีเขียว เช่น โครงการชุมชนต้นแบบเลี้ยงปลาอัจฉริยะสีเขียว เพื่อลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล กรณีศึกษาชุมชนบ้านทุ่งยาว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เช่น ปลานิลและปลาดุก ซึ่งมักเกิดปัญหาปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำน้อยกว่าความต้องการของปลา ทำให้ปลาตายหรือปลาน็อคน้ำ นักวิจัยจึงได้ใช้เทคโนโลยีระบบผลิตไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ หรือ Solar PV (Solar photovoltaic) มาใช้ในระบบเติมอากาศ และพัฒนาการเลี้ยงปลา โดยระบบอัจฉริยะ รวมถึงศึกษาการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลมาใช้ทดแทนน้ำมันดีเซลในเครื่องสูบน้ำของบ่อเลี้ยงปลา และได้มีการขยายผลใช้งานแก่เกษตรกรในชุมชนดังกล่าว จำนวน 7 รายด้วย
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มีนาคม 2019 >>
อา พฤ
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            [ Add to my favorite ] [ X ]