• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : roseki_ia@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-06
  • จำนวนเรื่อง : 467
  • จำนวนผู้ชม : 294942
  • ส่ง msg :
  • โหวต 81 คน
who-where-what-work
ใคร...ทำอะไร..ที่ไหน..อย่างไร..นำมาบอกให้รู้กัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rosekia
วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2562
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 301 , 20:44:30 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยหัวเฉียวแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Huaqiao University: HQU) สถาบัน China Society for Southeast Asian studies (CSSAS) และสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน กำหนดจัด “การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตร์ไทย-จีน ครั้งที่ 8” ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ไทย-จีนยุคใหม่ : โอกาสและวิสัยทัศน์ใหม่” (The Eighth Thai - Chinese Strategic Res....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2562
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 265 , 15:50:10 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

มกอช. นำทัพ เยือนจีน เจรจานายกเทศมนตรีเมืองตงซิง ขออนุญาตขนส่งผลไม้ไทยทางบกผ่านด่านตงซิง หวังเพิ่มโอกาสนำเข้า และขายผลไม้ในจีน นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร และกงสุล (ฝ่ายการเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว ได้เดินทางเยือนอำเภอตงซิง เมืองฝางเฉิงก่าง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งเป็นเมื....

อ่านต่อ

Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 277 , 10:08:05 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดและรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย ครั้งที่ 9โดยทีมวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ" รุ่นที่ 2/61 "เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์" เพื่อให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีทัศนคติที่ดี....

อ่านต่อ

วันอาทิตย์ ที่ 9 มิถุนายน 2562
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 242 , 16:17:42 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

จากแนวพระราชดำริใน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 โดยมีรับสั่งกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในขณะนั้น (นายเสงี่ยม มาหมื่นไวย)  ให้จัดการเรียนรู้วิชาการสหกรณ์และดำเนินกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน ซึ่งริเริ่มที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้โครงการตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 294 , 16:21:00 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ ประจำปี 2562 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) พร้อมมอบโล่รางวัลแก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้การสนับสนุนธุรกิจการเงินของ ชสอ. ในปีบัญชี 2561 นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นประจำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. และผู้แทนสหกรณ์สมาชิก เข้าร่วมประชุม ....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 7 มิถุนายน 2562
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 290 , 20:02:17 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดงานวันสหกรณ์นักเรียน ปี2562 สนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชูโรงเรียนนำร่องสหกรณ์ดีเด่น ศูนย์กลางการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน นายประยูร อินสกุล รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนวัดบึงทองหลาง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ วันที่ 7 มิถุนายนของทุกปี กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดให้เป็น....

อ่านต่อ

Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 317 , 16:27:19 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

มกอช. เปิดอบรมสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ดงแคนใหญ่ เสริมองค์ความรู้การผลิตข้าว GAP/อินทรีย์ การจัดทำเอกสารระบบควบคุมภายในกลุ่มได้อย่างถูกต้อง เตรียมพร้อมขอการรับรองมาตรฐานแบบกลุ่ม มุ่งสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบ “นาแปลงใหญ่” นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า การสร้างความยั่งยืนให้การผลิตข้าวไทย เป็นเรื่องสำคัญที่ต้อง....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 5 มิถุนายน 2562
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 296 , 16:52:11 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

ประเทศไทยโดยกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นเจ้าภาพจัดงานวันสากลในการต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม International Day for the Fight Against Illegal, Unreported and Unregulated Fishing หรือ IUU DAY สร้างความตระหนักเกี่ยวกับภัยคุกคามของการทำประมง IUU ที่ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของทรัพยากรประมง รวมถึงผลกระทบที่มีต่อระบบเศรษฐก....

อ่านต่อ

Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 339 , 15:36:37 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

มกอช.ตอกย้ำบทบาท ด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ สร้างความเชื่อมั่นและยอมรับสินค้าเกษตรไทย ดันยอดส่งออกปี 61 ฉลุยทะลุ 1.1 ล้านล้าน ล่าสุดประกาศใช้มาตรฐานสินค้าเกษตรแล้ว 314 ฉบับ พร้อมเร่งเดินหน้าจัดทำมาตรฐานอาเซียนสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค   ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออกสินค้าภาคการเกษตรใ....

อ่านต่อ

Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 285 , 15:30:53 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือสตรี และครอบครัวไทย    ของเครือข่ายหญิงไทยในต่างประเทศ ณ โรงแรม Prince Hotel Sunshine City กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น โดยมีวิทยากรร่วมจากกระทรวงการต่างประเทศ ได้แก่ อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น (นางสาวแคทรียา ปทุม....

อ่านต่อ


/2
<< มิถุนายน 2019 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]