• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : roseki_ia@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-06
  • จำนวนเรื่อง : 463
  • จำนวนผู้ชม : 293817
  • ส่ง msg :
  • โหวต 78 คน
who-where-what-work
ใคร...ทำอะไร..ที่ไหน..อย่างไร..นำมาบอกให้รู้กัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rosekia
วันเสาร์ ที่ 8 มิถุนายน 2562
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 289 , 16:21:00 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่ ประจำปี 2562 ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) พร้อมมอบโล่รางวัลแก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น สหกรณ์ออมทรัพย์ที่ให้การสนับสนุนธุรกิจการเงินของ ชสอ. ในปีบัญชี 2561 นักสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่น และผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ดีเด่นประจำปี 2561 โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ ชสอ. และผู้แทนสหกรณ์สมาชิก เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นายโอภาส กล่าวว่า ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ถือว่าเป็นศูนย์รวมของสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งประเทศ ซึ่งมีสหกรณ์สมาชิกจำนวนมาก 1,093 แห่ง และผลการดำเนินการในปีนี้มีกำไรสุทธิ 1,712 ล้านบาท ถือว่ามีผลประกอบการที่ดี แต่อีกมุมมองหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ คือ กระบวนการสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นสถาบันของคนในประเทศที่สำคัญอย่างยิ่ง มีผลต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศค่อนข้างมาก ปัจจุบันมีทุนดำเนินงานจัดอยู่ในอันดับ 3 ของประเทศ ฉะนั้น การดำเนินงานของ ชสอ. หรือสหกรณ์ออมทรัพย์ต่างๆ จะต้อง เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานของการทำบัญชี ตลอดจนมาตรฐานการทำธุรกิจที่ควรจะเป็น ซึ่งจะทำให้การดำเนินการมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน รวมทั้งเป็นที่พึ่งสมาชิกที่มีจำนวนมากถึง 12 ล้านคน หรือ 1 ใน 5 ของจำนวนประชากรไทย

ส่วนการบริหารจัดการเงินล้นระบบของขบวนการสหกรณ์นั้น การจัดการเรื่องการเงินของขบวนการสหกรณ์ ต้องรู้จักคำว่าดุลยภาพ หรือการนำเงินไปแสวงหาผลตอบแทน เช่น การลงทุน หรือปล่อยกู้ ที่นำมาซึ่งผลตอบแทนกลับคืนสู่สมาชิก คณะกรรมการดำเนินการ จะต้องพิจารณาให้รอบคอบ อย่างน้อยที่สุดต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่สหกรณ์ หรือชุมนุมสหกรณ์จะรับได้มากน้อยแค่ไหน และจะต้องรู้ถึงธุรกิจที่จะไปลงทุนต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือขัดกับข้อกฎหมาย และเป็นไปตามความต้องการของสมาชิกตามามควร บางครั้งผลตอบแทนที่ได้รับอาจจะไม่สูงจนเกินไป แต่มีความมั่นคง ลดความเสี่ยง จึงอยากให้ผู้บริหารสหกรณ์ทุกแห่งคำนึงถึงประเด็นนี้ อย่าไปคิดถึงกำไรสูงสุด แต่ให้คิดถึงกำไรที่มีความมั่นคง ไม่มีความเสี่ยง สมาชิกทั้งหลายมีความสุขร่วมกัน

สหกรณ์ ถือมีความสำคัญของประเทศอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการประกอบการของคนไทย เกือบ 100 % ฉะนั้น ธุรกิจต่างๆ ที่ดำเนินการโดยสหกรณ์ อาทิ ธุรกิจการเงิน ธุรกิจทางการเกษตร หรือธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวกับอาชีพ เมื่อทำและเกิดผลประโยชน์ขึ้นมา มีการหมุนเวียนอยู่ภายในประเทศ จึงอยากให้สมาชิกสหกรณ์ทุกคนทั่วประเทศ คำนึงถึงประเด็นความมั่นคงของชาติ ประกอบกับการดำเนินกิจการ อย่าไปมองความต้องการในผลตอบแทนเพียงอย่างเดียว เพราะผลตอบแทนเรื่องการเงิน ในสภาวะธรรมชาติผลตอบแทนที่ได้รับ จะไม่มีความสม่ำเสมอในทุกปี ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของแต่ละปี แต่ถ้าคิดถึงความมั่นคงสมาชิกเป็นหลัก จะทำให้ฐานะทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกแห่ง มีความมั่นคงถาวรต่อไปได้ นอกจากนั้นสมาชิกสหกรณ์ทั้งหลาย ต้องเข้าใจสภาวะเป็นอยู่ปัจจุบัน ต้องปรับตัวชีวิตของตนเอง ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน หรือการลงทุนต่างๆ ได้มากน้อยเพียงใด ถ้าไม่มีความรู้ ควรปรึกษาผู้มีความรู้ หรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุน และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับตนเองด้วย อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าว

รองศาสตราจารย์พิเศษ พลโท ดร.วีระ วงศ์สรรค์ ประธานกรรมการ ชสอ. กล่าวว่า การบริหารงานในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา ชสอ. มีสหกรณ์สมาชิก 1,093 สหกรณ์ มีสินทรัพย์รวม 133,289 ล้านบาท เพิ่มมากขึ้นกว่าปีก่อนถึง 11,257 ล้านบาท บริหารสินทรัพย์ให้เกิดกำไรสุทธิ 1,713 ล้านบาท สามารถจ่ายเงินปันผลได้ในอัตรา 5.30% และเงินเฉลี่ยคืนในอัตรา 4.00%  ซึ่ง ชสอ. ได้จัดทำระบบธรรมาภิบาลในการบริหารงานตามแนวทางของกรมส่งเสริมสหกรณ์    ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดีเลิศ ส่งผลให้ ชสอ. สามารถรักษาระดับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์กร จากบริษัท   ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ A- แนวโน้มอันดับเครดิต : คงที่ (Stable) ซึ่งแสดงถึงความแข็งแกร่งทางการเงินและการบริหารของ ชสอ. ได้อย่างชัดเจน

นอกจากนี้ ชสอ. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐจัดทำหลักสูตรการเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการและผู้จัดการสหกรณ์ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาสหกรณ์แห่งชาติ โดยกำหนดให้ขึ้นทะเบียนรายชื่อกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ว่าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติเป็นคณะกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ และร่วมกับขบวนการสหกรณ์ไทย จัดทำข้อเสนอแนวทางการปฏิรูปการบริหารจัดการและกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และ  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน นำไปหารือร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาให้กับสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบ ผลักดันการแก้ไขกฎหมายสหกรณ์ และจัดเวทีระดมความคิดเห็นของขบวนการสหกรณ์ต่อร่างกฎกระทรวงตามมาตรา 89/2 แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ตลอดจนการส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ จัดตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรและความมั่นคงสหกรณ์ออมทรัพย์ ศูนย์การเรียนรู้สหกรณ์ออมทรัพย์ ศูนย์พัฒนาภาษาต่างประเทศ ศูนย์ช่วยเหลือสหกรณ์สมาชิกด้านกฎหมาย ศูนย์มาตรฐานการบริหารจัดการสหกรณ์    ศูนย์นวัตกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ และพิพิธภัณฑ์สหกรณ์ จัดทำแนวทางธรรมมาภิบาลเพื่อส่งเสริมให้ ชสอ. มีระบบธรรมมาภิบาล ทั้งในส่วนของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ รวมทั้งได้รวมพลังเครือข่ายเขตพื้นที่สหกรณ์สมาชิก 8 ภูมิภาค และสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ ร่วมรณรงค์ “ฅนสหกรณ์จริง ต้องไม่กิน ไม่โกง” และพัฒนา ชสอ. สู่การเป็นศูนย์กลางสารสนเทศของสหกรณ์

   

ทั้งนี้ ชสอ. มุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ ให้มีความรู้ความสามารถ ส่งเสริมให้ ระบบธรรมมาภิบาล ทั้งในส่วนของคณะกรรมการดำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และฝ่ายจัดการ พัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ พัฒนา ชสอ. ให้มีความเจริญก้าวหน้า เป็นที่พึ่งให้แก่สหกรณ์ ตามเจตนา และความมุ่งมั่น ในการเป็นต้นแบบองค์กร “สีขาว สะอาด โปร่งใส” ของขบวนการสหกรณ์ ที่มีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ให้มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน”

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มิถุนายน 2019 >>
อา พฤ
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            [ Add to my favorite ] [ X ]