• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : rose_2521@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-06
  • จำนวนเรื่อง : 424
  • จำนวนผู้ชม : 274118
  • ส่ง msg :
  • โหวต 34 คน
who-where-what-work
ใคร...ทำอะไร..ที่ไหน..อย่างไร..นำมาบอกให้รู้กัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rosekia
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2562
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 323 , 06:19:21 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน โรสกีญ่า โหวตเรื่องนี้

ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตร ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีนโยบายมุ่งมั่นพัฒนาลูกหลานของเกษตรกรและสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ ให้เป็น Young Smart Farmer (YSF) เพื่อรองรับอนาคตเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้าสู่เกษตรยุคใหม่ โดยส่งเสริมให้แนวคิดสนับสนุนการเรียนรู้ ให้อบรมและให้องค์ความรู้ใหม่ๆ แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ ได้มีความสามารถ รู้จักพัฒนาตนเอง เรียนรู้เชื่อมโยงการใช้เทคโนโลยี การใช้เครื่องมือและนวัตกรรม มาต่อยอดในการยกระดับพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรรุ่นใหม่ ออกสู่ตลาดเป็นที่รู้จักให้มากขึ้น และใช้ช่องทางการทำตลาดสมัยใหม่ในระบบออนไลน์เพิ่มขึ้น ที่นับเป็นการขยายอีกช่องทางการตลาดหนึ่ง นอกเหนือจากตลาดออฟไลน์ เพื่อเปลี่ยนแปลงจากการทำตลาดแบบเกษตรดั้งเดิม สู่เกษตรสมัยใหม่ สอดคล้องกับโมเดล Thailand 4.0

 

 

นางสาว ศิวภรณ์ นภาวรานนท์ แต้ YSF ปี 2560 เจ้าของผลิตภัณฑ์อินทรียวัตถุเพื่อการเพาะปลูก ภายใต้ แบรนด์ มิสเตอร์โฮ๊ป เป็นตัวอย่างหนึ่งของ YSF ที่พัฒนาสินค้าของตนเอง ประกอบด้วย มูลไส้เดือนสด ดินพร้อมปลูก น้ำสกัดมูลไส้เดือนดิน จุลินทรีย์ผลไม้รวม น้ำส้มควันไม้ มาขายในตลาดออนไลน์ เลือกใช้ ลาซาด้า เป็นช่องทางการตลาดออนไลน์ ซึ่งเริ่มเปิดตลาดเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ผลตอบรับดี ทำยอดขายสูงขึ้น ศิวภรณ์ บอกว่า เหตุผลที่ให้ความสนใจพัฒนาสินค้าของตนเองมาขายในตลาดออนไลน์ เพราะเล็งเห็นว่าช่องทางออนไลน์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง ลดข้อจำกัดการเข้าถึงของผู้บริโภคที่ต้องเสียเวลาเดินทางในการมาหาเลือกซื้อสินค้าอินทรีย์วัตถุด้วยตนเอง และข้อจำกัดในเรื่องการหาสถานที่จำหน่ายของคนกรุงเทพฯ ที่ไม่ต้องเดินทางไปหายังแหล่งจำหน่ายในต่างจังหวัด ตลาดออนไลน์จะช่วยแก้ไขปัญหาข้อจำกัดเหล่านี้ได้


ระบบออนไลน์ยังมีข้อดีคือ ช่วยขยายฐานและปรับฐานกลุ่มลูกค้าจากการเห็นรีวิวของสินค้าโดยตรง และทำให้เจ้าของสินค้าได้เกิดการพัฒนาสินค้าให้ดีขึ้น ที่ดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก สินค้าไหนที่ยังไม่ได้พัฒนาที่ดีพอ ทำให้เกิดการปรับปรุงและยกระดับสินค้าที่ดียิ่งขึ้น เมื่อเวลาผ่านไป ยิ่งทำให้เกิดระบบการสะสมค่าความนิยมที่ดีในตัวสินค้าเพิ่มขึ้น สินค้ายิ่งเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักในตลาด

การที่เลือกใช้บริการในช่องทางของ ลาซาด้า เพราะลาซาด้าให้ความสะดวกในเรื่องการขนส่งและการแพคกิ้ง ที่เป็นช่องทางตลาดที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตการทำงานของตนเองที่ต้องรับผิดชอบงานในหลากหลายด้านในชีวิตประจำวัน ซึ่งตนเองมีความคิดที่จะเปิดช่องทางตลาดออนไลน์ เนื่องจากเกิดความพร้อมในหลายๆ ด้านที่เหมาะสม ทั้งการมีผลิตภัณฑ์ที่ดีหลายอย่าง มีศักยภาพในการผลิตที่สามารถผลิตป้อนตลาดได้ทันและมีอย่างเพียงพอ ได้มีการปรับปรุงแพคเกจจิ้งใหม่ที่ให้ความสะดวกดูดีทันสมัยมากขึ้น พัฒนาศักยภาพทางด้านการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ทางออนไลน์ที่มีเรื่องราวและรูปภาพดึงดูดและเพิ่มความน่าสนใจในตัวสินค้า


ศิวภรณ์ บอกอีกว่า ผลการเปิดตลาดหลังจากเปิดตลาดออนไลน์ ได้ผลตอบรับที่ดีมาก โดยไม่คิดว่าสินค้าประเภทอินทรีย์วัตถุในกลุ่มเกษตรแบบนี้จะได้รับการยอมรับและขายดี ทำให้ขายได้เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวจากการขายในตลาดออฟไลน์ปกติที่ขายอยู่เดิม ผ่านทางห้างแมคแวร์ลู่ ตลาดอตก. และตลาดในย่านบางใหญ่ แม้ว่าเดิมจะขายได้ดีอยู่แล้ว ก็ตามเพราะด้วยคุณสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์อินทรีย์วัตถุที่มาจากธรรมชาติล้วนๆ ผ่านกระบวนการผลิตที่รักษามาตรฐานคุณสมบัติและความสะอาดอย่างดี และถือเป็นจุลินทรีย์ที่ดีสำหรับพืช ซึ่งไม่ปลอดสารเคมี ตัวสินค้าจึงขายได้ด้วยตนเอง ประกอบกับความนิยมในการหันมาทำเกษตรอินทรีย์ที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง


อนาคตจึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับสินค้าให้ได้มีมาตรฐานที่สูงขึ้นไปอีกในอีกระดับหนึ่ง โดยจะทำการขอรับรองมาตรฐานวัสดุปลูกตามมาตรฐาน Ifoam ที่เป็นขั้นตอนมาตรฐานหนึ่งที่ก้าวไปสู่การเป็นมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการเพื่อให้ได้รับมาตรฐาน Ifoam ภายในสิ้นปีนี้ โดยการยกระดับมาตรฐานในครั้งนี้ เพราะมีความตั้งใจและมีเป้าหมายว่าจะขยายตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศให้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม การมีมาตรฐานนี้จะยิ่งทำให้สินค้าเป็นที่ยอมรับในตลาดสูง โอกาสที่จะขายสินค้าจะมีเพิ่มขึ้น ศิวภรณ์ กล่าว


ในช่วงแรกของการตัดสินใจดำรงชีพเป็นเกษตรกรนั้นมีความยากลำบากอยู่มาก ศิวภรณ์เล่าว่า ในขณะนั้นตนเองยังไม่มีความรู้ที่มากพอ จึงได้พยายามศึกษาและเข้าหาหน่วยงานราชการและภาคเอกชน รวมทั้งเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี จึงได้รู้จักและสมัครเข้าร่วมโครงการ YSF ช่วยให้ตนเองรู้จักการสร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายทางภาคการเกษตร พัฒนาและเพิ่มศักยภาพตนเองให้มากขึ้น จากการการได้รับโอกาสในการเข้าอบรมต่างๆที่กรมส่งเสริมการเกษตรจัดขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มศักยภาพทางการตลาด เนื่องจากการได้รับโอกาสในการนำสินค้าไปวางยังช่องทางงานแสดงสินค้าในกลุ่มของ YSF ที่มีการจัดขึ้นในที่ต่างๆ จนถึงปัจจุบันศิวภรณ์ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ประจำจังหวัดสิงห์บุรี (Singburi : YSF Learning Center) ที่พร้อมจะถ่ายทอดและแบ่งบันความรู้และโอกาสที่ตนได้รับ สู่ผู้ที่มีความสนใจต่อไป

 

เช่นเดียวกัน นางสาววาริส แก้วภักดี ริส เป็น YSF ปี 2562 ของจังหวัดฉะเชิงเทรา อีกหนึ่งตัวอย่าง YSF ที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาสินค้าของตนเอง เป็นผลิตภัณฑ์ผักสลัดเพื่อสุขภาพพร้อมน้ำสลัด สู่ตลาดออนไลน์ และตลาดออฟไลน์ ด้วยวัยเพียง 28 ปี ที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมในโครงการ YSF จากการชักชวนของรุ่นพี่ YSF ในจังหวัดฉะเชิงเทรา เขาได้หันเหมาจับธุรกิจการเกษตรได้ประมาณ 2 ปีนี่เอง ด้วยเหตุที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์และความรู้ด้านการทำเกษตรมาก่อน แต่ตนเองได้จบการศึกษามาทางด้านชีวเคมี จึงสนใจการปลูกพืชด้วยเทคนิคผักไฮโดรโปนิกส์ โดยได้นำความรู้ทางชีวเคมีมาประยุกต์ใช้ และเลือกปลูกผักในตระกูลผักสลัดหลากหลายชนิด จึงเริ่มต้นทำธุรกิจการฟาร์มผักสลัดดังกล่าวเป็นต้นมา

หลังจากได้รับการอบรมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการ YSF จึงได้เรียนรู้มาตรฐานการเพาะปลูกที่ดี และได้ขอมาตรฐาน GAP และผ่านการรับรองมาตรฐานเป็นที่เรียบร้อย เพื่อการันตีว่าผักไฮโดรโปนิกส์ของตนมีความปลอดภัยและมีระบบการจัดการที่ดี นอกจากนี้การเข้าร่วมเครือข่าย YSF ช่วยให้ได้รับความรู้ด้านต่างๆ เกี่ยวกับการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์เพิ่มเติม ได้เรียนรู้เรื่องดิน ปุ๋ยอินทรีย์ จึงทำให้ที่ฟาร์มมีโซน Chef's Garden สวนผักแปลงดินเล็กๆ สำหรับปลูกพืชผักที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารภายในร้านเพิ่มขึ้น

การมุ่งมั่นพัฒนาของ YSF คนนี้ ทำให้เขาได้เป็นเจ้าของร้านอาหารและฟาร์มคาเฟ่ ภายใต้ชื่อว่า "กรีนวิลล์ฟาร์ม" มีคอนเซ็ปต์ทำร้านอาหารควบคู่ไปกับการทำสวนเกษตร ภายใต้คอนเซ็ปส์ farm to Table เก็บผักสดๆ จากฟาร์มของตนเอง มาปรุงอาหารเสิร์ฟเป็นเมนูแสนอร่อยในสไตล์โฮมเมด อาทิ สเต็ก สลัด สปาเก็ตตี้ เครื่องดื่ม และเปิดให้เข้าชมฟาร์มปลูกผัก เรียนรู้วิธีการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อย่างใกล้ชิด และเก็บผักสดๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ผักสุขภาพดี ปลอดสารเคมี รากขาว ทรงสวย เก็บได้นาน 2-3 สัปดาห์ คุณภาพดีจากฟาร์ม เพื่อซื้อกลับไปรับประทานที่บ้าน

อีกทั้งยังมีเครือข่ายเพื่อนและพี่ YSF ในกลุ่มประมาณ 5-6 ราย ที่ผลิตพืชผักสวนครัวแบบเกษตรอินทรีย์ ชนิดอื่นๆ ที่ทางฟาร์มไม่ได้ปลูก เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อาทิ เมล่อน บัสเตอร์นัท บีทรูท มะเขือเทศ แตงกวาญี่ปุ่น ฯลฯ พร้อมป้อนผักสวนครัวและผักต่างๆ ให้กับทางร้านด้วย นอกจากนั้นหลังจากได้ปรับปรุงและพัฒนาโรงปลูกผักเพิ่ม แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในเดือนกรกฎาคมนี้ ยังมีแผนขยายทำเป็น YSF Shop เพิ่มขึ้นอีกด้วย โดยแบ่งพื้นที่ทำเป็นสัดส่วนให้กับเครือข่ายเพื่อนสมาชิก ได้นำพืชผักสวนครัว ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยธรรมชาติ และสินค้าต่างๆ ที่ล้วนเป็นผลิตผลทางการเกษตรของในกลุ่มของแต่ละคน มารวมวางขายในที่แห่งนี้อีกด้วย เพื่อสร้างที่แห่งนี้ให้กลายเป็นแหล่งชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ

การเปิดตลาดนับว่าเป็นความสำเร็จที่มีการเติบโตที่เร็วมาก เพราะเพิ่งจะดำเนินกิจการผ่านมาเพียงแค่ 2 ปี จากเริ่มต้นเพียงแค่ 6 โต๊ะ สามารถขยายเพิ่มมาเป็น 20 โต๊ะในปีนี้ โดยเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์คนจะแน่น

ตลาดและลูกค้าของร้านส่วนใหญ่เกือบทั้งหมด เป็นลูกค้าที่มาจากทางออนไลน์ในการทำออนไลน์ผ่านเฟสบุ้ค "กรีนวิลล์ ผักสลัดเสริฟจากฟาร์ม" ที่เกิดจากการพัฒนาทางการตลาดของทางฟาร์ม เนื่องจากที่ตั้งของร้านและฟาร์มจะอยู่ไกลจากตัวเมือง ทำอย่างไรให้ลูกค้าเกิดความสนใจในฟาร์มมากขึ้นและเข้ามารับประทานอาหารและสลัดกับทางร้านเพิ่มขึ้น จึงคิดค้นเรื่องราวและเนื้อหาของร้านให้น่าสนใจ จึงเกิดเป็นแนวคิดที่ให้ลูกค้าได้มาสัมผัสบรรยากาศฟาร์มผัก และสัมผัสประสบการณ์มื้ออาหารจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ เข้าถึงความรู้สึกการรับประทานผักและวัตถุดิบสดๆใหม่ๆที่เพิ่งเก็บจากฟาร์ม และเข้าถึงบรรยากาศ ฟินไปกับทิวทัศน์ผักสลัดนานาชนิดที่เรียงรายเป็นทิวในฟาร์มอย่างสวยงาม พร้อมกับเปิดให้เข้าไปถ่ายรูปสัมผัสฟาร์มผักได้อย่างใกล้ชิด

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กรกฎาคม 2019 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      [ Add to my favorite ] [ X ]