• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : roseki_ia@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-06
  • จำนวนเรื่อง : 505
  • จำนวนผู้ชม : 306367
  • ส่ง msg :
  • โหวต 117 คน
who-where-what-work
ใคร...ทำอะไร..ที่ไหน..อย่างไร..นำมาบอกให้รู้กัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rosekia
วันอาทิตย์ ที่ 12 มกราคม 2563
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 392 , 16:32:36 น.  
หมวด : เกษตรกรรม

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กรมวิชาการเกษตรหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวพันธุ์ดี แก้ปัญหาผลผลิตมะพร้าวขาดแคลน       เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตเพื่อการบริโภค–อุปโภคภายในประเทศและรองรับการส่งออกเพิ่มขึ้นในอนาคต

นายสนอง  จรินทร   ผู้อำนวยการสถาบันพืชสวน  กรมวิชาการเกษตร   กล่าวว่า   ขณะนี้ประเทศไทยประสบปัญหาผลผลิตมะพร้าวไม่เพียงพอต่อความต้องการของอุตสาหกรรมอย่างหนักส่งผลให้มีการนำเข้ามะพร้าวอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร(สศก.) ประเมินความต้องการมะพร้าวผลรวมทั้งประเทศในปี 2562 โดยรวมทั้งการบริโภคในประเทศและกาส่งออกที่ประมาณ 1.1 ล้านตัน ในขณะที่ข้อมูลผลผลิตในประเทศจากการสำรวจมีเพียง 8.78 แสนตัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของทั้งประเทศ 

ดังนั้น  เพื่อเป็นแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืน  กรมวิชาการเกษตรได้จัดทำโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวพันธุ์ดีขึ้นแจกจ่ายให้เกษตรกรเบื้องต้นจำนวน 10,000 ต้นคิดเป็นพื้นที่ประมาณ 500 ไร่   เพื่อส่งเสริมการปลูกเพิ่มหรือปลูกทดแทนมะพร้าวพันธุ์ไทยพื้นเมือง แทนมะพร้าวที่มีอายุมากและต้นสูงแก่เกษตรกรและหน่วยงานภาคเอกชนนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรใน 4 จังหวัด ประกอบด้วย สตูล  สุราษฏร์ธานี  นราธิวาส และสมุทรสงคราม-   ตลอดจนแร่งวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์มะพร้าวคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตมะพร้าวในประเทศในแหล่งผลิตที่สำคัญ     ทั้งนี้  หากไม่เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหา อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้บริโภคและอุตสาหกรรมมะพร้าวที่มีการส่งออกต่างประเทศ ซึ่งไทยเป็นผู้ผลิต และส่งออกกะทิสำเร็จรูปอันดับ 1 และ มีคุณภาพดีที่สุดของโลก   โดยมีส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 80 รองลงมาคือ ประเทศอินโดนีเชีย และประเทศศรีลังกา

สำหรับ  โครงการดังกล่าวเป็นการผลิตมะพร้าวพันธุ์ไทยพื้นเมือง  ซึ่งถือว่าเป็นมะพร้าวพันธุ์ดีเพราะได้ผ่านการคัดเลือกตามหลักวิชาการและเกณฑ์การใช้เป็นต้นแม่พันธุ์  เห็นว่าการสนับสนุนมะพร้าวพันธุ์ไทยให้กับภาครัฐและเอกชน  จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเสริมฐานการผลิตมะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรมและสอดคล้องกับการผลิตมะพร้าวพันธุ์ไทยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์   แจกจ่ายหน่อพันธุ์ให้กับเกษตรกร  พร้อมทั้งจัดส่งเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำในการปลูก ดูแลรักษา การจัดการโรคและแมลงในแปลงเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง

“มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญพืชหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของคนไทย เนื่องจากเป็นปัจจัยสำคัญในการประกอบอาหาร เพื่อบริโภคหลากหลายชนิด  โดยเฉพาะมะพร้าวพันธุ์พื้นเมืองจะเป็นที่ต้องการของเกษตรกรอย่างมาก   เนื่องจากได้เนื้อมะพร้าวสดที่ขูดขายกะทิสด  โดยมะพร้าว1ผลสามารถให้น้ำหนักเนื้อมะพร้าวแห้ง 250-300 กรัมและเนื้อมะพร้าวขาว/มะพร้าวสด 500-600 กรัมซึ่งช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรได้อย่างมาก    ขณะเดียวกันมะพร้าวยังมีความสำคัญในภาคอุตสาหกรรมและนับวันมีแนวโน้มความต้องการเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่งผลให้ปัจจุบันผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการในอุตสาหกรรมในประเทศ    ส่วนสาเหตุที่ปริมาณผลผลิตมะพร้าวในประเทศลดลงเนื่องจาก พื้นที่กว่าร้อยละ 50 มีสภาพเป็นสวนเก่า ต้นมีอายุมากและสถานการณ์แมลงศัตรูมะพร้าวระบาด  เช่น  แมลงดำหนาม หนอนหัวดำเป็นต้น  การขาดการบำรุงรักษา ทำให้ได้ผลผลิตต่อไร่ต่ำและทำให้ผลผลิตมะพร้าวของประเทศลดน้อยลงต่อไปอย่างต่อเนื่อง”   นายสนอง   กล่าว 

ด้านนางวิไลวรรณ  ทวิชศรี   นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าชุดโครงการวิจัยและพัฒนามะพร้าวสถาบันวิจัยพืชสวน   กล่าวว่า   ที่ผ่านมากรมวิชาการาเกษตรเร่งรัดการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงพันธุ์มะพร้าวอย่างต่อเนื่อง   ทั้งมะพร้าวพันธุ์พื้นเมืองและมะพร้าวพันธุ์ลูกผสมใหม่จากการผสมเพื่อคัดเลือกลักษณะดีเด่นที่มีศักยภาพทางการค้าและเหมาะสำหรับการแปรรูปเพื่ออุตสาหกรรม เกษตรกรสามารถเพิ่มปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่ปลูกที่มีจำกัด และมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืน 

สำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมะพร้าวพันธุ์ดี  เป็นการผลิตมะพร้าวพันธุ์ไทยพื้นเมือง   อาทิ  สวีลูกผสม 1 กะทิลูกผสม  ชุมพร 84-1 และกะทิลูกผสมชุมพร 84-2  ซึ่งถือว่าเป็นมะพร้าวพันธุ์ดีเพราะได้ผ่านการคัดเลือกตามหลักวิชาการและเกณฑ์การใช้เป็นต้นแม่พันธุ์  เห็นว่าการสนับสนุนมะพร้าวพันธุ์ไทยให้กับภาครัฐและเอกชน  จะเป็นอีกอีกแนวทางหนึ่งในการเสริมฐานการผลิตมะพร้าวเพื่ออุตสาหกรรมและสอดคล้องกับการผลิตมะพร้าวพันธุ์ไทยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์    โดยที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  อาทิ  บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด จังหวัดนราธิวาส  ในการสนับสนับต้นพันธุ์เพื่อให้เอกชนนำไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเพื่อป้อนอุตสาหกรรมมะพร้าวและส่วนหนึ่งกรมวิชาการเกษตรก็ได้แจกจ่ายให้เกษตรกรในแหล่งผลิตที่สำคัญโดยตรง


โดยต้นกล้าได้จากต้นแม่พันธุ์มะพร้าวพันธุ์ไทยที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ได้ปลูกรวบรวมและคัดเลือกไว้ตามเกณฑ์คัดเลือกพันธุ์ปัจจุบันมีประมาณ  5,000 ต้นจากนั้นคัดผลพันธุ์ตามมาตรฐานการปรับปรุงพันธ์    โดยข้อดีของการปลูกมะพร้าวพันธุ์ไทย  คือ  ปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมได้ดี  สามารถเปลี่ยนไปเป็นแปลงมะพร้าวอินทรีย์ได้ไม่ยาก   ต้นมีอายุการเก็บเกี่ยวยาวนานตั้งแต่ปีที่ 6 หลังปลูกจนถึง 60 ปี   นอกจากนี้ต้นมะพร้าวแก่อายุ 25 ปีขึ้นไปเป็นไม้แข็งยังสามารถนำมาทำเฟอร์นิเจอร์ได้สวยงามอีกด้วย

แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< มกราคม 2020 >>
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  [ Add to my favorite ] [ X ]