• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : roseki_ia@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-06
  • จำนวนเรื่อง : 839
  • จำนวนผู้ชม : 411997
  • ส่ง msg :
  • โหวต 305 คน
who-where-what-work
ใคร...ทำอะไร..ที่ไหน..อย่างไร..นำมาบอกให้รู้กัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rosekia
วันจันทร์ ที่ 29 มิถุนายน 2563
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 302 , 21:08:52 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

กว่า 3 เดือนแล้วที่คนไทยต้องเผชิญกับโควิด-19 ทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบจากวิกฤตินี้ โดยเฉพาะประชาชนที่ต้องยากลำบากทั้งเรื่องความเป็นอยู่ หลายคนว่างงาน หลายคนต้องอดมื้อกินมิ้อ หากแต่ในห้วงวิกฤตินี้กลับทำให้เห็นน้ำใจของคนไทย จากการออกมาช่วยเหลือกัน ตามกำลังความสามารถ หนึ่งในหน่วยงานที่เรียกว่าเริ่มช่วยคนไทยตั้งแต่ช่วงแรกๆ ที่เกิดวิกฤติจนถึงปัจจุบัน คือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ....

อ่านต่อ

Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 214 , 20:59:03 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึกเสมาคุณูปการ แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563 ให้กับ นายประสิทธิ์ บุญดวงประเสริฐ ประธานคณะผู้บริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ   เพื่อเชิดชูเกียรติต่อผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมงานด้านการศึกษาของกระทรวงฯ จากการสนับสนุนโครงการสานอนาคตการศึก....

อ่านต่อ

Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 244 , 16:10:41 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) รับมอบรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 9 (NACC Integrity Awards) จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) โดย พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. เป็นประธานมอบโล่เกียนติคุณ และพลเอกบุณยวัจน์ เครือหงส์ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นประธานมอบประกาศนียบัตร ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ....

อ่านต่อ

Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 314 , 10:52:13 น.  
หมวด : ท่องเที่ยว

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ เตรียมจัดงานมหกรรมสืบสาน รักษา ต่อยอด Agri Museum Expo 2020 พบกับนิทรรศการพิเศษ “จักสืบ จักสาน อัตลักษณ์ วัฒนธรรมเกษตร” และนิทรรศการฝ่าวิกฤต Covid ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง จากศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เพื่อร่วมสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการเกษตรระหว่างวันที่ 2 – 5 กรกฎาคม 256....

อ่านต่อ

วันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 297 , 20:33:32 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขับเคลื่อนงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีสาหรับคนพิการและผู้สูงอายุ ระหว่าง สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร                                       ....

อ่านต่อ

Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 233 , 12:10:03 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์  ทรงศิวิไล เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา ของ ศบค. เปิดเผยผลการวิเคราะห์และติดตามการระบาดของโรคโควิค-19 ทั่วโลก ว่า ถึงแม้ว่าประเทศไทยได้ประสบความสำเร็จในการควบคุมสถานการณ์ของโรคโควิด-19 เป็นอย่างดี โดยไม่มีผู้ติดเชื้อจากภายในประเทศติดต่อก....

อ่านต่อ

วันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 395 , 12:43:45 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นายพลเชษฐ์ ตราโช รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตแพะเนื้อภาคตะวันตก ปี 2563 ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัด (กาญจนบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ราชบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) ซึ่งพบว่า ภาคตะวันตกเป็นแหล่งผลิตแพะเนื้อที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศเหมาะสม อากาศโปร่ง ความชื้นต่ำ และเป็นสินค้าทางเลือกสำคัญที่มีอนาคตในภูมิภาค ปัจจุบั....

อ่านต่อ

วันจันทร์ ที่ 22 มิถุนายน 2563
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 325 , 18:29:40 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ อ.ส.ค. ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมถวายผลิตภัณฑ์นม ยูเอชที ภายใต้ “โครงการสายใยนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจ สู้ภัยโควิด-19” ร่วมกับ ผอ.สาโรจน์ กาลศิริศิลป์ ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อถวายผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีไทย-เดนมาร์ค ให้แก่พระภิกษุสามเณรสำนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ วัดยานน....

อ่านต่อ

วันเสาร์ ที่ 20 มิถุนายน 2563
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 251 , 10:13:45 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ดร.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีปางช้าง จำนวน 250 แห่ง ซึ่งมีการทำธุรกิจ เช่น การแสดงช้าง หรือการนำเที่ยวในปางช้าง โดยปางช้างส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปฏิบัติที่ดีในการจัดการเลี้ยงช้างที่ถูกต้องและเหมาะสม โดยคำนึงถึงเรื่องสุขภาพช้างและหลักสวัสดิภาพสัตว์ ส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพช้าง การทารุณกรรมช้าง รวมท....

อ่านต่อ

วันอังคาร ที่ 16 มิถุนายน 2563
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 274 , 21:27:47 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 1 คน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้รับมอบหมายจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ดำเนินการบริหารจัดการทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อตอบเป้าหมายตามแพลตฟอร์มที่ ๒ การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม โปรแกรมที่ ๗ โจทย์ท้าทาย ด้านทรัพยากร สิ่งแวดล้อมและการเกษตร แผนงานที่สำคัญ (Flagship Project) กลุ่มเรื่อง PM2.5 เพื่อจัดการกับปัญหาท้าทายเร่งด่วนสำคัญของประเทศในเรื่องคุณภาพอ....

อ่านต่อ


/3
<< มิถุนายน 2020 >>
อา พฤ
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        [ Add to my favorite ] [ X ]