• โรสกีญ่า
  • ranking : สมาชิกทั่วไป
  • email : roseki_ia@hotmail.com
  • วันที่สร้าง : 2007-08-06
  • จำนวนเรื่อง : 620
  • จำนวนผู้ชม : 338607
  • ส่ง msg :
  • โหวต 206 คน
who-where-what-work
ใคร...ทำอะไร..ที่ไหน..อย่างไร..นำมาบอกให้รู้กัน
Permalink : http://oknation.nationtv.tv/blog/rosekia
วันอังคาร ที่ 15 กันยายน 2563
Posted by โรสกีญ่า , ผู้อ่าน : 109 , 15:59:10 น.  
หมวด : ทั่วไป

พิมพ์หน้านี้
โหวต 0 คน

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด (ชสค.)  บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และสหกรณ์ทั่วประเทศ จัดงานวันออมแห่งชาติประจำปี 2563 เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกสหกรณ์ นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2541 กำหนดให้วันที่ 31 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันออมแห่งชาติ” เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประหยัด และการออม ว่าเป็นส่วนสำคัญของชีวิตที่จะต้องกระทำอย่างต่อเนื่องขาดมิได้ ทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการที่จะระดมเงินออมในภาคประชาชนและขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้กับขบวนการสหกรณ์ ซึ่งต้องดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานให้กับสหกรณ์ทั่วประเทศกว่า 8,000 แห่ง สมาชิกรวมกว่า 12 ล้านคน และทุนดำเนินงานรวมกว่า 3 ล้านล้านบาท

ตามที่รัฐบาลได้จัดระบบช่องทางการออมของประชาชน พร้อมทั้งพัฒนาเครื่องมือทางการเงินซึ่งจะส่งเสริมให้คนไทยทุกคนเข้าสู่ระบบการออม รองรับพฤติกรรมและวัฏจักรชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป พัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพและลดต้นทุน ตลอดจนการกำกับดูแลระบบสถาบันการเงินให้มีความมั่นคง เป็นอีกหนึ่งนโยบายของรัฐบาลนั้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ยินดีให้การสนับสนุนในการพัฒนาขีดความสามารถของสหกรณ์ให้มีการดำเนินงานที่ได้มาตรฐาน และเป็นสหกรณ์ระดับสากล

การที่สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฯ และบริษัทสหประกันชีวิตฯ ร่วมกันรณรงค์ให้สหกรณ์ทั้งประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการออม และจัดงานวันออมแห่งชาติในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 นี้ จะอำนวยประโยชน์แก่ประเทศในด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปรู้จักวันออมแห่งชาตินั้น เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิกสหกรณ์ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงขอให้สมาชิกสหกรณ์และประชาชนทั่วไปได้ให้ความสำคัญกับกิจกรรมวันออมแห่งชาติที่ได้จัดให้มีขึ้น เพื่อจะได้นำความรู้ หลักคิด และแนวทางไปประยุกต์ใช้ อันจะเกิดประโยชน์ในทางสร้างสรรค์ต่อประเทศชาติและตนเอง  นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ กล่าว

พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานฯ ชสอ. กล่าวว่า วันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันสำคัญของขบวนการสหกรณ์ในการรณรงค์เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์ และประชาชนทุกคนได้รับรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการประหยัดและการออม ซึ่งชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ และขบวนการสหกรณ์ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการออม เนื่องในวันออมแห่งชาติ มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552

ข้อมูลจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การออมในปี 2562 ภาคสหกรณ์ไทยมีเงินออมและเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีจำนวนสมาชิกสหกรณ์กว่า 11.12 ล้านคน เงินออมกว่า 2.44 ล้านล้านบาท และเงินออมเฉลี่ยต่อสมาชิกกว่า 207,000 บาท ทิศทางแนวโน้มเงินออมภาคสหกรณ์ไทย ปี 2563 ยังคงเพิ่มขึ้นสอดคล้องกับประมาณการเศรษฐกิจไทยของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

จากข้อมูลดังกล่าว ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงได้ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) รณรงค์กิจกรรมส่งเสริมการออมของสหกรณ์ทั่วประเทศ โดยจัดงานวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ประกอบด้วยกิจกรรมมากมายมายเช่นกิจกรรมส่งเสริมการออม โดยรณรงค์ให้สหกรณ์ทั่วประเทศจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเพื่อให้สมาชิกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการออมทรัพย์ โดยตั้งเป้าจะมีเงินออมในภาคสหกรณ์เพิ่มขึ้น 50,000 ล้านบาท  สำหรับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้เพิ่มช่องทางการออมให้กับสหกรณ์ ด้วยการเปิดจำหน่ายเงินฝากประจำ รุ่น “วันออมแห่งชาติ” ระยะเวลาฝาก 12 เดือน อัตราดอกเบี้ย 2.4% ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน – 13 พฤศจิกายน 2563 การคัดเลือกสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนที่มีการส่งเสริมการออมยอดเยี่ยมแห่งปี 2563 โดยจะได้รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในช่วงพิธีเปิดงานสัมมนาวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2563

และยังได้จัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล FSCT Savings Run ครั้งที่ 1 ณ บริเวณลานทะเลสาบเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยแบ่งเป็น - ประเภทเดิน ระยะทาง 3 กิโลเมตร - ประเภทวิ่ง ระยะทาง 6.5 กิโลเมตร แบ่งเป็น ชาย–หญิง 3 รุ่น มีรางวัลมอบให้แต่ละรุ่น พร้อมถ้วยรางวัล และกระปุกออมทรัพย์ โดยผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับเสื้อและเหรียญวันออมแห่งชาติ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจากกิจกรรมเดิน – วิ่งฯ จะมอบให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ  กิจกรรมสัมมนาวิชาการ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี รับฟังบรรยายในหัวข้อ “ใช้จ่ายอย่างรู้คุณค่า ทางรอดหลังวิกฤตโควิด–19” โดยคุณศิริวัฒน์  วรเวทวุฒิคุณ เจ้าของแบรนด์ศิริวัฒน์แซนด์วิช อดีตนักธุรกิจพันล้านและพลิกฟื้นจากวิกฤติต้มยำกุ้ง และ ทอล์คโชว์ “คุณค่าของการออม ทางรอดหลังวิกฤตโควิด–19” โดย ดร.อภิชาติ ดำดี นักพูดระดับชาติ ทายาทสหกรณ์

ขบวนการสหกรณ์ จึงขอเชิญชวนสมาชิกสหกรณ์ เยาวชน และประชาชนทั่วไป ร่วมกันรณรงค์การออม และเข้าร่วมกิจกรรมวันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563 โดยพร้อมเพรียง เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของขบวนการสหกรณ์ไทย และตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจและสังคม” พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานฯ ชสอ. กล่าว

ขณะที่นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สสท. กล่าวว่า ปัจจุบัน ประเทศไทยมีสหกรณ์ 7 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์บริการ สหกรณ์ประมง สหกรณ์ร้านค้า และสหกรณ์นิคม รวมทั้งสิ้นกว่า 8,000 สหกรณ์ สมาชิกกว่า 12 ล้านคน โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน เป็นสหกรณ์ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการออมโดยตรง อย่างไรก็ตามสหกรณ์ประเภทอื่น ๆ อีกทั้ง 5 ประเภท ก็ได้ดำเนินการส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกเช่นเดียวกัน แม้จะมีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งของสหกรณ์ที่แตกต่างจากสหกรณ์ออมทรัพย์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรนำของขบวนการสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท และมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไปสู่ความเข้มแข็ง โดยร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของขบวนการสหกรณ์ และในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ท่านจะได้เห็นการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดทำกิจกรรมการออมของประเทศไทยในรูปแบบที่หลากหลาย เป็นฐานการออมที่สำคัญอีกฐานหนึ่งด้านการเงินของประเทศไทย นอกเหนือจากแหล่งเงินออมอื่น ๆ เช่น ธนาคาร กองทุนการออมต่าง ๆ ฯลฯ ทำให้การเงินของประเทศไทยมีความมั่นคง เข้มแข็งและยั่งยืน ขบวนการสหกรณ์  นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม กล่าว
แสดงความคิดเห็น


ถึง บล็อกเกอร์ ทุกท่าน โปรดอ่าน
   ด้วยทาง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ได้ติดต่อขอความร่วมมือ มายังเว็บไซต์และเว็บบล็อกต่าง ๆ รวมไปถึงเว็บบล็อก OKnation ห้ามให้มีการเผยแพร่ผลงานอันมีลิขสิทธิ์ ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ บนเว็บ blog โดยกำหนดขอบเขตของสิ่งที่ห้ามทำ และสามารถทำได้ ดังนี้
ห้ามทำ
- การใส่ผลงานเพลงต้นฉบับให้ฟัง ทั้งแบบควบคุมเพลงได้ หรือซ่อนเป็นพื้นหลัง และทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือ copy code คนอื่นมาใช้
- การเผยแพร่ file ให้ download ทั้งที่อยู่ใน server ของคุณเอง หรือฝากไว้ server คนอื่น
สามารถทำได้
- เผยแพร่เนื้อเพลง ต้องระบุชื่อเพลงและชื่อผู้ร้องให้ชัดเจน
- การใส่เพลงที่ร้องไว้เอง ต้องระบุชื่อผู้ร้องต้นฉบับให้ชัดเจน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดปฎิบัติตาม มิเช่นนั้นทางบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ฯ จะให้ฝ่ายดูแลลิขสิทธิ์ ดำเนินการเอาผิดกับท่านตามกฎหมายละเมิดลิขสิทธิ์
OKNATIONกฎกติกาการเขียนเรื่องและแสดงความคิดเห็น
1 การเขียน หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ต้องไม่หมิ่นเหม่ หรือกระทบต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ หรือกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
2. ไม่ใช้ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่นในทางเสียหาย หรือสร้างความแตกแยกในสังคม กับทั้งไม่มีภาพ วิดีโอคลิป หรือถ้อยคำลามก อนาจาร
3. ความขัดแย้งส่วนตัวที่เกิดจากการเขียนเรื่อง แสดงความคิดเห็น หรือในกล่องรับส่งข้อความ (หลังไมค์) ต้องไม่นำมาโพสหรือขยายความต่อในบล็อก และการโพสเรื่องส่วนตัว และการแสดงความคิดเห็น ต้องใช้ภาษาที่สุภาพเท่านั้น
4. พิจารณาเนื้อหาที่จะโพสก่อนเผยแพร่ให้รอบคอบ ว่าจะไม่เป็นการละเมิดกฎหมายใดใด และปิดคอมเมนต์หากจำเป็นโดยเฉพาะเรื่องที่มีเนื้อหาพาดพิงสถาบัน
5.การนำเรื่อง ภาพ หรือคลิปวิดีโอ ที่มิใช่ของตนเองมาลงในบล็อก ควรอ้างอิงแหล่งที่มา และ หลีกเลี่ยงการเผยแพร่สิ่งที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือวิธีการใดก็ตาม 6. เนื้อหาและความคิดเห็นในบล็อก ไม่เกี่ยวข้องกับทีมงานผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ โดยถือเป็นความรับผิดชอบทางกฎหมายเป็นการส่วนตัวของสมาชิก
คลิ้กอ่านเงื่อนไขทั้งหมดที่นี่"
OKnation ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดบล็อก ลบเนื้อหาและความคิดเห็น ที่ขัดต่อความดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องชี้แจงเหตุผลใดๆ ต่อเจ้าของบล็อกและเจ้าของความคิดเห็นนั้นๆ
   

กลับไปหน้าที่แล้ว กลับด้านบน

<< กันยายน 2020 >>
อา พฤ
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      [ Add to my favorite ] [ X ]